dünyadaki en önemli destanlar

  • Chanson de Roland

    Mutlaka Bilinmesi Gereken Dünyaca Ünlü Destanlar

    Henüz bilimin ve aklın topluma tam anlamıyla hakim olmadığı, çoğunlukla ilk çağlarda ortaya çıkan sözlü edebiyat türlerine destanlar denilmektedir. Başka bir ifadeyle milletleri derinden etkileyen...