Modern Dünya İle Bağlantısı Olmayan Amazon Kabileleri

5 dk okuma süresi


10
19 Paylaşım, 10 puan

Dünyamızda bilinen ve bilinmeyen pek çok yaşam şekli ve standardı mevcut. Kabile, bu yaşam şekillerine örnek olarak verilebilir ve bir arada yaşayan, konar göçer topluluklar olarak da bilinir. Kabilelerin bazıları yaşadıkları ülke hükümetleri tarafından koruma altına alınmışken, bazıları ise yaşam alanlarının insanlar tarafından tehdit edilmesiyle, dünyada başka insanlarında var olduğunu üzücü bir yoldan öğrenmektedirler. Bunlar arasında en ilgi çekici olanları ise modern dünya ile teknolojiden oldukça uzak, halen bağlantısı olmayan Amazon kabileleri de bulunmasıdır. İşte günümüzdeki yeniliklere aldırmaksızın yaşamlarını sürdüren kabileler…

1. Tikuna Kabilesi

Modern Dünya İle Bağlantısı Olmayan Amazon Kabileleri

Brezilya, Kolombiya ve Peru’da yaşayan modern dünya ile arasında bağlantısı olmayan, Güney Amerika Kızılderili halktan oluşan Amazon Tikuna kabilesi, en izole topluluklardandır. Amazon halkı içerisinde en kalabalık nüfusa sahip topluluktur. Kabile, Amazon havzasında nemli, düz ve ormanlık alanlarda yaşamaktadır. Yemek ihtiyaçları için başta tavuk olmakla beraber pek çok vahşi memeliyi yetiştirmektedirler. Ok, yay, hava tabancası, mızrak kullanmaktadırlar. Tuzak kurma konusunda oldukça başarılı yeteneklere sahiptirler. Öte yandan ufak tefek çanak çömlekler üretip bunların yanı sıra törenleri için maskeler yaparlar. Maskeler için büyük ve gösterişli hayvan figürleri yaptıkları kabukları ustaca kullanmaktadırlar.

2. Kayapo Kabilesi

Amazon Nehri’nin güney tarafında Xingu Nehri boyunca, Para ve Mato Grosso eyaletlerinde yaşamını sürdüren Kayapo kabilesi, suyun kaynağından gelen insanlar olarak bilinen bir halktır. Kabile halkı vücutlarını siyah boyalarla kaplarlar. Bunun nedeni, atalarının ruhları ile iletişimde oldukları fikrini benimsemiş olmalarından kaynaklıdır. Kayapo’da önemli konumda bulunan kabile şefi, güneş ışınlarını temsil ettiklerini düşünürler. Bu düşünceden kaynaklı olarak parlak sarı tüylü başlıklar kullanırlar. Kadınlar ise saçlarına “V” harfini kazırlar ve erkeklerden bu noktada ayrışırlar. Eski nesil Kayapo erkekleri ise alt dudaklarına disk takarlar. Bu gelenek, genelde yaş ilerledikçe yaygınlaşmaktadır.

3. Yanomamo Kabilesi

Modern Dünya İle Bağlantısı Olmayan Amazon Kabileleri

Venezuela ve Brezilya sınırında yaşayan Yanomamo kabilesi modern dünya ile hiçbir şekilde bağlantısı olmayan halktan oluşur ve Amazon kabileleri arasında tahmini 35.000 kişiden oluşan bir topluluktur. Genellikle kümeleşerek kendi akrabalarından oluşan köylerde yaşayan halk, “shabono” adı verilen ortak bir çatı altında yaşar. Çok eşliliğin kabul edildiği bir toplumdur. Köylerde yaşam anaerkil bir şekle bürünür. Ritüeller oldukça önemli bir kültür parçasıdır. Yakınlarda bulunan köylerde yaşayan halkları davet ederek gerçekleşen büyük şölenler bu ritüellerin bir kısmıdır. Şiddete eğilimli bir kabile olan Yanomamo kabilesinde ölümün başlıca sebeplerinden birisi olarak güç kullanımı ve savaş gelmektedir.

4. Piraha Kabilesi

Piraha kabilesi, Brezilya’da bulunan Amazon Yağmur Ormanlarının yerli halklarındandır. Avcı-toplayıcı bir topluluk olan kabile, 2018 yılından sonra yaklaşık 800 kişiden oluşur. Kabilede yaşayan insanlar kendilerine “Hi’atihi” (Düz olanlar) olarak isimlendirirler. Piraha’da sosyal hiyerarşi yoktur. Bu nedenle resmi bir lider benimsemezler. Kano kullanımda oldukça ustadırlar. Bunun nedeni gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her gün balık tutmalarından kaynaklanır. Piraha kabilesinde din ve tanrı kavramları da yoktur. Sadece bazı durumlarda çevrelerinde bulunan şeylerin şeklini aldıklarını düşündükleri ruhlara inanırlar. Bu nedenle ruhları kovaladığına inanılan kolyeleri kullanırlar.

5. Ashaninka Kabilesi

Modern Dünya İle Bağlantısı Olmayan Amazon Kabileleri

Brezilya’nın Acre olarak adlandırılan bölgesinde yaşam süren Ashaninka kabilesi, geçimlerini tarım ile sağlarlar. Tatlı patates, mısır, muz, şeker kamışı ve kakao üretmektedirler. Avcılık ve balıkçılık ile yakından ilgilenirler ve yay, ok ve mızrak kullanarak meyve, sebze ihtiyaçlarını karşılarlar. Tipik olarak kıyafetlerde kahverengi ve parlak mavi tonlarını tercih ederler. Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber bunun bir çeşit ruhani inanıştan kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Günümüzde kabileyi tehdit eden pek çok farklı faktör bulunmaktadır. Örneğin; petrol şirketleri, uyuşturucu kaçakçıları, yasadışı keresteciler, sömürgeciler gibi nedenlerden, kabile içerisinde sıtma hastalığı oldukça yaygındır.

6. Maşko Piro Kabilesi

Göçebe avcı-toplayıcı bir topluluk olan Maşko Piro kabilesi, Amazon yağmur ormanlarının uzak bölgelerinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Yerli olmayan halklarla temastan uzaktırlar. Gruplaşarak yaşarlar ve gruplar arasındaki etkileşim şekilleri karmaşıktır. Dostane ilişkiler olsa da bu durum bazen tersine işleyebilmektedir. Kabile, Piro dilinin alt bir lehçesini kullanır. Kabilenin daha rahat balık tutabilmek için nehir kıyılarında kulübe kurdukları düşünülmektedir. Bu kulübeler genellikle palmiye yapraklarından yapılıyor. Günümüzde Peru hükümeti, Maşko Piro kabilesinde yaşayan insanların pek çok hastalığa karşı bağışıklığı olmadığı için yabancıların kabile üyeleri ile olan temaslarını yasaklamıştır.

7. Doğu Tukano Kabilesi

Modern Dünya İle Bağlantısı Olmayan Amazon Kabileleri

Doğu Tukano kabilesi “Maku” olarak adlandırılan, avcı-toplayıcı insan gruplarından oluşur. Amazon içerisinde yaşayan ve modern dünya ile bağlantısı olmayan kabileler arasında oldukça dikkat çekici bir topluluktur. Evliliklerini farklı kabileler arasından yapmak zorundadırlar. Hiçbir erkeğin kendisiyle aynı dili konuşan eşi olmamalıdır. Bu nedenle pek çok dil de konuşabilmektedirler. Bahçıvanlık yetenekleri gelişmiştir. Yabani bitki ve hayvanları avlar, tuzağa düşürür ve balık tutarak beslenirler. Kabile içerisindeki hiyerarşik yapı tam olarak bilinmemektedir. Geleneksel ritüelleri için geometrik motiflerle boyanan banklar üretirler. Bu banklar ahşaptan yapılır. Bu nedenle çizim ve görsel yetenekleri gelişmiştir.

8. Korubo Kabilesi

Batı Amazon Havzası içerisinde, Vale do Javari’de yaşayan Korubo kabilesi, yerli bir halktır. Dış dünyanın kabile hakkında ilk bilgisi 1996 yılında olmuştur. Grubun bir kısmı bir kadın lider tarafından yönetilir. Çevredeki topluluklarla şiddetli temaslarda bulunmuşlardır ancak modernleşen dünyadan oldukça uzaktadırlar. Avlanmak ve savaşlarda kullanmak için sopaları tercih ederler. Oldukça saldırgan bir kabile olan Korubo üyeleri, büyük ve ortak kulübelerde yaşarlar. Bilinen dini veya manevi bir düşünce şekilleri yoktur. Yine bilinmeyen bir nedenle bebekleri öldürmeyi tercih ederler. Kadın ve erkekler, vücutlarını bitkilerden elde ettikleri kırmızı boyalarla kaplarlar. Orta seviyede tarım bilgisine sahiptirler.

9. Yaifo Kabilesi

Yaifo kabilesi, 1988 yılında kâşif Benedict Allen tarafından keşfedilmiştir. Kabile çok nadir olarak ziyaret edilir. Modern dünya ile bağlantısı olmayan en izole Amazon kabileleri arasında yamyam olarak bilinmektedirler. Kabile, grup dışı insanlarla karşılaştığında güç gösterisi olarak yay ve oklarını sergiledikleri bir dans yaparak, karşısındaki kişiyi yamyamlık ve kelle avcılığı ile korkutmaya çalışır. Kabile insanlardan oldukça uzakta yaşamayı tercih etmektedir. İnsanlarla olan ilişkilere alışık olmadıkları için şiddete ve güç kullanımına yatkın olan, kabaca korkunç bir kabile olarak betimlenebilirler. Nete dilinin bir lehçesini kullandıkları bilenen Yaifo kabilesi, avcı ve toplayıcı bir yaşam sürdürmektedirler.

10. Korowai Kabilesi

Modern Dünya İle Bağlantısı Olmayan Amazon Kabileleri

Kolufo olarak da bilinen Korowai kabilesinin, yaklaşık olarak üç bin kişiden oluştuğu düşünülmektedir. Kabile üyeleri, 1970 yılında araştırmacılar tarafından keşfedilmeden önceye kadar dünya üzerinde kendilerinden başka hiçbir insanın yaşamadığını düşünüyordu. Klanlar olarak grup şeklinde yaşam süren kabile üyeleri, izole ağaç evlerde yaşamaktadır. Mükemmel derecede avcılık ve balıkçılık bilgisine sahiptirler. Hiyerarşik yapıda, lider konumdaki kişiler önemlidir. Herhangi bir kurumsal yapılanmadan bahsedilemez. Klanlar arasındaki çoğu anlaşmazlığın, büyü ve büyücülük nedeniyle yaşanıldığı düşünülmektedir. Evlilikte çok eşlilik benimsenir. Dini inançlarında kırmızı başlı yaratıcı olan Gimigi önemlidir.

Eğer siz de içerikler üretmek isterseniz, ücretsiz içerik üreticiliği eğitimimizi tamamlayıp en sonda yer alan Kariyer İçin Başvur sekmesinden örnek bir içerik ile başvurunuzu bırakabilirsiniz.

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
17
Beğen
Mutlu Mutlu
5
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
8
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
1
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
2
Komik
İlginç İlginç
8
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!