Kıskançlık Senaryolarıyla Dolu Othello Sendromunun Detayları

5 dk okuma süresi


0
12 Paylaşım

Othello sendromu, bireyin sosyal yaşamını olumsuz derecede etkileyen psikolojik bir hastalıktır. Normal hayattaki ilişkilerde sıkça karşılaştığımız kıskançlık durumunun belirli bir ölçüsü vardır. Eğer bu travmatik etki yaratan bir boyuta dönüşürse, etkisi altına aldığı kişiyi ve çevresini zorluklara boğacaktır. Bu sendroma dair birçok belirti yer alır. İsmini Shakespeare’in Othello eserinden alan bu sendrom, pek çok nedene bağlıdır. Bu sendroma yakalanan kişiler için uygulamalı testler ve tedaviler mevcuttur. Kıskançlık senaryolarıyla dolu ve hayatı olumsuz etkileyen Othello sendromunun detayları bu içeriğimizde sizlerle!

1. Othello Sendromunun Tanımı

Kıskançlık Senaryolarıyla Dolu Othello Sendromunun Detayları

Patolojik kıskançlık hissi uyandıran Othello sendromu, saplantılı düşüncelerin hâkim olduğu psikolojik bir hastalıktır. Yoğun haset duygusuna sahip bu kişiler, aşırı sahiplenme durumu nedeniyle bu hissi yaşar. Bu hastalığa yakalanan kişiler, bende yoksa kimsede olmasın düşüncesiyle hareket eder. Elinde olanı kaybetmeme duygusundan kaynaklanan bu sendromun olumsuz etkileri de vardır. Sosyal çevresine de büyük zarar veren bu kişilerin tedavi edilmesi büyük önem taşır. Bu sendrom genel olarak aşırı güvensizliğin getirdiği bir durumdur. Aynı şekilde bu kişilerde, başkasında olan bir şeyin kendisinde olmasını isteme duygusu vardır.

2. Othello Sendromunun Belirtileri

Kıskançlık senaryolarıyla dolu patolojik hastalık Othello sendromunun detayları içerisinde, birtakım belirtiler de mevcuttur. Buna göre, kendini değersiz hissetme duygusu, çaresizlik, mutsuzluk, kuruntulu davranış göstererek senaryo üretmek çok sık rastlanır. Saldırgan davranışta bulunma, şiddete eğilim gösterme, küçük olaylara karşı büyük tepki gösterme de söz konusudur. İlişkilerde özellikle bu hastalığa sahip kişiler, sevgiliden ayrılmaktan korkma ve bunu fobi haline getirme durumunu yaşar. Othello sendromuna sahip kişiler, sevgilisini normalden fazla saplantılı bir şekilde kıskanma duygusu da yaşar.

3. Othello Sendromunun Nedenleri

Kıskançlık Senaryolarıyla Dolu Othello Sendromunun Detayları

Bu sendromun temelinde özgüven eksikliği vardır. Özgüven kaybı da belli bir süre sonra yetersizlik duygusuna neden olur. Bu hastalığın sebeplerinin genel olarak sosyal ve ekonomik nedenlerle ilişkili olduğunu görürüz. Baskın bir çevrede büyüyen çocukların gelecekteki sosyal yaşamında bunun izlerine rastlanılabilir. Böylece kişi, ileriki zamanlarda yaşadığı güven problemiyle beraber, kaybetme korkusu da yaşamaktadır. Kişilerin geçmişinde terk edilme durumları varsa, aynı derecede bu semptoma yakalanma ihtimali yüksektir. Kişinin özgüven eksikliğiyle beraber gelişen düşük benlik değeri bu sendromu tetiklemektedir.

4. Othello Sendromunun Tanı ve Testleri

İkili ilişkileri büyük derecede etkileyen Othello sendromuna dair tanı ve testler de mevcuttur. Bu hastalığa dair testler birtakım tespitler eşliğinde saptanır. Bir psikolog tarafından hastanın dinlenmesi ve o anki durumunu değerlendirmesiyle tanısı konulur. Her iki tarafın ilişkisine dair bilgi alan psikolog, kişinin akıl sağlığı ve alkol tüketimi geçmişini de sorgular. Othello sendromuyla ilişkili kişinin, ruhsal durumunu ve aile geçmişini sorgulamak da bu doğrultuda söz konusudur. Othello sendromu belirtileri de teste büyük fayda sağlar. Hastanın vereceği cevaplar ile birlikte gösterdiği tepkiler, onun bu hastalığa dair tanıyı da ortaya serer.

5. Hastalığın Tedavisi

Kıskançlık Senaryolarıyla Dolu Othello Sendromunun Detayları

Psikolojik bir hastalık olan Othello sendromunun tedavisi son derece önemlidir. Uzmanlar eşliğinde yapılan tedavi yönteminde öncelikle hastanın psikolojik muayenesi yapılır. Saldırgan davranışlar sergileyen ve şiddete meyilli olan bu kişilerin tepkileri, seans sırasınca önemlidir. Bu sebeple hastaya bazı şiddeti kontrol etme ve öfke kontrolü seansları uygulanır. Tedavi seçenekleri arasında kıskançlık duygusuna yönelik birtakım seanslar da mevcuttur. Aynı şekilde, kişinin şiddete eğilim göstermemesi amacıyla tedavi sürecinde nefes egzersizi de yapılır. Bu egzersizler ile kişinin saldırganlık davranışları ve şiddete eğilimi de azalmaktadır.

6. Tedavi Edilemezse Ne Olur

Othello sendromuyla karşı karşıya kalan kişi genellikle bu hastalığının farkına varmadan yaşamını sürdürür. Normal kıskançlıkla karıştırılan bu sendromun, ilişkilerde büyük olumsuzluklara neden olacağını bilmeliyiz. Eğer hastalığın var olduğu saptanır ama yine de tedavi edilmezse, gündelik hayatta pek çok zorluk baş gösterir. Özellikle evli çiftlerde karşı cins, ikili ilişkilerinde sürekli başarısızlığa uğrar. Kişi, uzun süreli ilişkileri dahi yürütmekte zorluk yaşar. Aynı zamanda, toplumdan dışlanan ve çevresi tarafından sevilmeyen bu kişiler yalnızlaşır. Saplantılı düşüncelerden kurtulamayan kişi, çevresine odaklanamaz.

7. İsmini Shakespeare’in Othello Eserinden Alır

Kıskançlık Senaryolarıyla Dolu Othello Sendromunun Detayları

Bu patolojik hastalık, ismini Shakespeare’in önemli eseri olan Othello’dan almıştır. Eserde Othello ismiyle bilinen kişi, aşırı kıskançlık duygularıyla ve sonu bitmeyen şüphelerle çok sevdiği karısını ve aşığı zannettiği Cassio’yu öldürür ve hemen sonra intihar eder. Günümüzde yaşanan kadın cinayetlerinin arkasında da aynı şekilde bu hastalık yatmaktadır. Hastalığa yakalanan kişi kuruntulu düşüncelerden ve şüpheci yaklaşımdan asla kurtulamaz. Gerçeklik algısı bozulmuş ve sahiplenme duygusunu iyice benimsemiş kişinin kıskançlığı daha zamanla öfkeye dönüşür. Bu da onları saldırganlığa ve şiddete sürükleyerek yaşamı olumsuz etkiler.

8. Othello Sendromu Olan Kişileri Tespit Etme

Othello sendromuyla karşı karşıya olan kişiyi tespit etmek için o kişinin davranışlarını gözlemleyin. Bu durumda hastalığın belirtilerini taşıyıp taşımadığını anlamanız mümkün. Othello sendromu hastalığına yakalanan kişinin yoğun kıskançlık ve sahiplenme duygusu dikkat çeker. Aynı şekilde, bu kişiler partnerini sürekli kısıtlar ve onu herkesten kıskanır. Partnerinin arkadaşlık ilişkisine, kıyafetine dahi karışan ve onu belirli şekillerle takip eden bu kişiler sürekli kaygı içerisindedir. Ayrıca bu kişiler siz fark etmeden bilgisayar veya telefonunuzu sık sık kontrol edebilir. Kavga çıkarmak için fırsat kollayan bu tarz kişiler, şiddete meyilli davranışlar sergiler.

9. Bu Sendromun Sosyal Yaşama Olan Etkisi

Günümüzde hastalık boyutunu bilmeyen ancak sıklıkla yaşanılan bu durumun sosyal ilişkilere de büyük zararı vardır. Bu hastalığa yakalanan kişilerle yaşayanlar da sürekli tedirgin ve korku dolu haldedir. Sadece alt kesimde değil, beyaz yakalılarda da görülen bu kuruntulu hastalık, ikili ilişkilerin arasını onarmayı da engelliyor. Özellikle sosyal medya mecrasında, kendilerini aldattığı gerekçesiyle yapılan takipler de can alıcı bir durum. Kıskançlık durumunun kendisinden kaynaklanmadığını savunan bu kişiler hem kendisine hem de karşı tarafa kalıcı yaralar bırakır. Toplumu da etkileyen bu hastalığa sahip kişilerin tedavi edilmesi son derece önemlidir.

10. Kadın-Erkek İlişkilerindeki Yönü

Kıskançlık Senaryolarıyla Dolu Othello Sendromunun Detayları

Kıskançlık senaryolarıyla dolu ve sosyal yaşamı olumsuz derecede etkileyen Othello sendromunun detayları çok bilinmemektedir. Eşler arasında yoğun olarak görülen bu hastalığın cinsiyete göre dağılımı değişiklik gösterir. Ancak genetik olmayan ve sonradan oluşan bu hastalık erkeklerde %60 daha fazladır. Bu hastalığa yakalanan kadınlar kıskançlıkla baş etme durumlarında erkeklere göre daha yapıcıdır. Bu durumda kadınlar daha içe dönük ve duygusal bir tavır sergiler. Erkekler ise daha yıkıcı yöntemleri benimser. Bu da onları davranışsal olarak daha yıkıcı bir duruma dönüştürür ve şiddete daha çok meyilli yapar.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
5
Beğen
Mutlu Mutlu
1
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
1
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
1
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!