Karşınızdaki İnsanın Düşüncelerini Vücut Dilinden Anlamanın Yöntemleri

5 dk okuma süresi


54
15 Paylaşım, 54 puan

İletişim, her daim insanlar gibi sosyal canlıların birbirlerini anlamak ve tanımak için başvurduğu bir yoldur. Aslında tek yoldur da denilebilir. İlk insanların birbirleriyle ava çıktığı çağları hayal edin. Avı korkutmamak için beden diliyle, mimiklerle ve hatta bakışlarıyla karşısındakinin ne demek istediğini anlamak zorunda olduğu çağlar. İşte iletişimin tarihi gibi, açıklaması da oldukça derindir. Günümüz dünyasına dönecek olursak, iletişimin teknolojilerle ve modern düşüncelerle beraber sözlü ve sözsüz iletişim gibi birçok türü ortaya çıkmıştır. Fakat çağımızın sorunu olmaya başlayan iletişimsizlikle beraber toplumda sorunlar da oluşmaya başlamıştır. Kişilerin kendi köşesine çekilmesi de iletişimi zorlaştıran sebeplerden biridir. Bu sebeple insanlar karşısındakileri anlamak için sözlü iletişimden çok vücut diline bakarak anlamaya çalışmıştır. İşte karşınızdaki insanın düşüncelerini vücut dilinden anlamanın yöntemleri. İyi okumalar!

1. Kolları Kavuşturmak

Karşınızdaki İnsanın Düşüncelerini Vücut Dilinden Anlamanın Yöntemleri

Karşınızdaki kişinin kolları kapalı bir şekilde sizi dinlemesi, tam olarak konuşmasa bile size aranızdaki iletişim hakkında birçok mesaj verecektir. Genel olarak kolları kavuşturmak, o kişinin iletişimden memnun olmayışını anlatır. Kişinin kendini konuşurken pek rahat hissetmediğini gösteren bir pozisyondur. İletişimi pek uzatmak istemediğinin veya iletişimi kesmek istediğini belirtir. Kendini bir anlamda savunma pozisyonuna alan dinleyici, sözlü yolla bunu size iletmek istemeyebilir. Bu sebeple vücut dilini okumak önemlidir. Tabii ki bu davranışı etkileyen faktörler iletişimin konusu, gidişatı hissedilen duygulardır. Örneğin kolları kavuşturmak bir anlamda da kendine olan güveni de simgeleyebilmektedir.

2. Geriye Ya da İleri Doğru Yaslanmak

Bir sohbet esnasında karşınızdaki kişinin sizi ilgiyle mi yoksa sıkılarak mı dinlediğini öğrenmenin birçok yöntemi vardır. Bunlardan bir tanesi de kişinin bulunduğu vücut pozisyonudur. Eğer kişi sizi dinlerken ileriye doğru uzanmışsa anlattıklarınız onun ilgisini çekmiş ve sizi dikkatle dinliyordur, fikirleriniz onun için önemlidir demektir. Aynı şekilde eğer dinleyici geriye doğru yaslanıp sizden uzaklaşmak istiyorsa düşünüldüğü gibi bulunduğu sohbetten sıkılmış ve varlığınız onu huzursuz etmeye başlamıştır. Kimileri bu durumların cinsiyet açısından düşünüldüğünde farklı anlamlar ifade ettiğini öne sürer. Bu durumlar kişinin size olan duygularını anlamada ışık tutar. Dikkatli bir gözlemciyseniz daha fazlasını anlama şansınız olabilir.

3. Göz Teması

Karşınızdaki İnsanın Düşüncelerini Vücut Dilinden Anlamanın Yöntemleri

Gözler kişinin duygu ve düşüncelerini anlamanız için mükemmel bir araçtır. Özellikle iletişim sürecinde onlarca mesaj barındırır. Kişinin kurduğu göz temasından onun iletişime olan ilgisini anlaşılabilir. Ya da yalan söyleyip söylemediği gözlemlenebilir. Çünkü yalan söyleyen kişiler temel olarak gözlere bakmaktan çekinir. Eğer size karşı ilgi duyuyorsa veya sizden hoşlanıyorsa göz temasını sürekli korumaya çalışır. Aynı şekilde göz bebeklerinin durumu da kişinin hisleri hakkında birçok ipucu verir. Mesela göz bebeklerinin büyümesi muhtemel olabilecek durumları sıralar. Bunlar kişinin korkması, heyecanlanması, cinsel olarak uyarılması veya hoşlandığı şeye bakması gibi. Kısaca gözler, karşıdaki kişiyi anlamada büyük roller oynar.

4. Gülümsemek

Gülümsemenin sanıldığı gibi sadece tek bir anlamı yoktur. İnsan duyguları ve davranışları o kadar karmaşık bir yapıdadır ki, kişinin verdiği mesajı anlamak bazen çok zordur. Fakat genel itibarıyla kişi içten gülümsüyorsa sohbetten memnun, zevk alıyor ve bulunduğu ortamdan hoşnut demektir. Tabii ki gülümsemenin birden çok anlamı vardır. Kişiler bazen ironik olarak gülümser ya da sahte gülüşler sergiler. Bu da onların söylediklerinize katılmadığı hatta alay ettiği anlamı taşır. Rahatsızlıklarını gösterir. Bunun yanında utangaç gülümsemeler de özellikle yeni filizlenecek muhtemel ilişkiler hakkında önemli iletiler yollar. Ancak genellikle gerçek bir gülüş sonucunda yüzde belirli kırışıklıklar oluşur. Gözlerin de yardımıyla kişilerin mevcut durumları hakkında bilgi sahibi olunabilir.

5. Kol Hareketleri

Karşınızdaki İnsanın Düşüncelerini Vücut Dilinden Anlamanın Yöntemleri

Kolların ve ellerin sürekli hareket halinde olması, karşınızdaki insanın düşüncelerini vücut dilinden anlamanın önemli yöntemleri arasındadır. Özellikle kişi sizinle konuşurken sürekli ellerini ve kollarını kullanması konuya ilgisini açıkça belirtir ve iletişime açık olduğunu gösterir. Genellikle hararetli konuşmalarda kullanılan el kol hareketleri, kişinin kendi düşüncesini karşıdakine kabul ettirmek amacıyla sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bununla birlikte kişinin karşısındakinin omuzlarına veya kollarına dokunması da etkiyi arttıran bir yoldur. Aynı zamanda düşüncelerin açıkça konuşulabileceği imajını verir. Bazı yapılan araştırmalara göre bu yöntem aynı zamanda bir ortamda bulunurken dikkati üstüne toplamak ve inandırıcılığı artırmak amacıyla da kullanılır.

6. Konuşurken Saate Bakmak

Konuşurken saate bakmak, iki anlama gelmektedir. Ya kişinin gerçekten acelesi vardır ve bir yere geç kalmıştır ya da sizinle zaman geçirmek istemiyordur. Dışarılarda bir yerlerde yürürken tanıdığınız kişiye rastladığınız zaman kısa bir sohbet etmek, hemen herkesin aklından geçen bir durumdur. Fakat siz ya da karşınızdaki aynı isteği göstermeyebilir. Kişi siz konuşurken sürekli saatine veya telefonuna bakıyorsa ortamdan sıkılmış veya iletişime kapalı imajı vermektedir. Eğer gerçekten kişinin acelesi varsa da onu hareketlerinden (Hızlı yürümeler, telaşlı hareketler gibi.) görebilirsiniz. Bunun yanında kişi direkt sohbetin başında acelesi olduğunu da belirtebilir. Kısacası bu davranış açıkça gözlemlenebilir olduğundan yüksek ihtimalle bu iki olasılıktan birini verir.

7. Beden Duruşu

Karşınızdaki İnsanın Düşüncelerini Vücut Dilinden Anlamanın Yöntemleri

Sözlerin bittiği yerden beden dili devreye girer. Mesaj verme yönünden çok önemli bir pozisyonda bulunan beden dili, karşısındaki kişiye bir duruşuyla bile net bir mesaj verir. Örneğin dik durmak, kendine olan güveninizi temsil eder. Bezgin bir halde omuzlar düşük bir şekilde oturuş ise, çaresizlik, ne yapacağını bilememe, bir hayal kırıklığı veya bir pes edişi simgeler. Beden kişinin ruh haline göre şekil alan bir yansıtma aracıdır. Mutluysanız zıplarsınız yerinizde duramazsınız, kızgınsanız yumruklarınızı sıkmak gibi agresif tavırlar gösterirsiniz, hastaysanız dik duramaz ve ağrıyan yerinizi tutarsanız. Kısacası karşınızdaki insanın düşüncelerini vücut dilinden anlamanın en etkili yöntemleri, beden dilini iyi analiz etmektir. İyi bir gözlemciyseniz birçok mesajı görebilirsiniz.

8. Yüz Hareketleri

İnsan yüzü, onlarca belki de daha fazla farklı duyguyu ifade edebilecek bir anatomiye sahiptir. Bununla beraber her insanın aynı duygulu birden çok yolla ifade edebildiği de araştırmalar sonucu tespit edilmiştir. Örneğin sadece öfkelenirseniz tek bir ifadeyi kullanmazsınız. İnsanlar karmaşık duygulara sahip varlıklardır. Fakat bir ifadenin hangi duyguyu temsil edeceği genellikle bellidir. Size onlarca mesaj verebilir. Yani yüzümüz duygularımızın haritalarıdır da diyebiliriz. Acı çekerken yüzümüz kırışır ve gerilir, korktuğumuz zaman gözlerimiz ve açılır. Kısacası karşımızdakinin hangi duyguyu yaşadığını tahmin etmenin çok da zor olmadığı yüz hareketlerimiz ve ifadelerimiz bize farklı mesajları ileten bir kaynaktır.

9. Kişisel Mesafe

İnsanlar her ne kadar sosyal canlılar olsa bile, kimileri sosyalleşmekten pek memnun olmayan kişiliklere sahiptir. Yalnızlığı daha çok tercih etmektedir. Bu sebeple de toplumla aralarına görünmez bir duvar örerek kimsenin kişisel alanını ihlal etmesini istemez. Bu durum iletişimi de etkiler. Karşıdakine davranışlarıyla bu mesajı iletir. Bire bir sohbetlerde ya da kalabalık ortamlarda göz önünde olmak istemez. Karşısındakinin sözlerine kısa cevaplar verir. Bulunmak zorunda olduğu alanlarda uzak köşelerde durur. Kendisi hakkında fazla konuşmaz. Kısacası sadece mecbur olduğu zaman konuşmayı seçer. Bu durum da kişinin davranışlarından belli olur. Fakat yine de ön yargılı yaklaşıp iletişimi kesmek te pek doğru bir davranış değildir.

10. Davranışları Taklit Etme

Karşınızdaki İnsanın Düşüncelerini Vücut Dilinden Anlamanın Yöntemleri

Herhangi bir sohbet ya da iletişim anında taraflardan biri diğerinin sözlerini onaylar nitelikte vücut dilinizi kopyalaması anlamına gelmektedir taklit etme. Yani siz bir sohbet süresinde başınızı sallarsanız ve karşınızdaki de bu durumu tekrarlarsa, el kol hareketlerinizi tekrarlarsa sohbetiniz iyi işliyor anlamındadır. Bunun sebebi sizinle aynı düşünceleri paylaşıyor ve size katılıyor demektir. Bu da karşınızdakinin nöronlarının davranışlarınızı aynaladığı anlamına gelir. Size sempati duyması da diyaloğu olumlu yönde etkiler. Bu durumu ses tonuyla, jest ve mimiklerle, beden diliyle görmek mümkündür. Karşınızdaki insanın düşüncelerini vücut diliyle anlamanın yöntemleri arasında bulunan taklit etme, kişilerin birbirleri hakkındaki düşüncelerini öğrenmelerine yardımcı olur.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
14
Beğen
Mutlu Mutlu
5
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
3
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
1
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
1
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!