Dünya Tarihine Damga Vurmuş En Etkili İsimler

5 dk okuma süresi


2
10 Paylaşım, 2 puan

Dünya tarihi savaşlar, buluşlar ve devrimlerle doludur. Tarihin her anında yeni bir bilgi, yeni bir tecrübe, yeni bir yaşam bulabiliyoruz. Her başarının, iz bırakan, tarihe not düşülen her olayın arkasında belli isimler var. dergiCE’nin sizler için hazırladığı dünya tarihine damga vurmuş, iz bırakmış en etkili isimler listemizi keyifli okuyacağınızı düşünüyoruz.

1. Savaş Kaybetmemiş Bir Lider: Büyük İskender

dünya tarihine damga vurmuş isimler

Büyük İskender, M.Ö. 356 yılında Makedonya’da dünyaya gelmiştir. Babası Makedonya kralı II. Filip’tir. Ona yol gösteren hocası ise Aristotales’tir. İskender, tahta geçtiğinde yirmi yaşında olmasına rağmen hiç zorluk çekmemiş, Pers İmparatorluğu’nu işgale 334 yılında başlamış, Tyre şehrini zapt etmiştir. İki aylık bir kuşatmadan sonra Gazze düşmüş, Mısır ise hiç savaşmadan teslim olmuştur. Üç yıllık bir savaştan sonra Doğu İran’ın tamamı alınmış ve ilerleyişini Orta Asya’ya sürdürmüştür. Büyük İskender, savaşlarında değişik stratejiler kurar ve ama asla kaybetmezdi. 11 yıllık süre içinde yaptığı savaşlardan tek bir tanesini dahi kaybetmemiştir. İskender yaşadığı sürece yirmiden fazla yeni şehir kurmuştur. Bunlardan en ünlüsü ise İskenderiye’dir. M.Ö. 323 yılı Haziran’ının başında, Babil’de iken aniden ateşlenerek yatağa düşmüş ve henüz 33 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

2. Dünyanın En Büyük İmparatoru Cengiz Han

dünya tarihine damga vurmuş isimler

Cengiz Han 1167 yılında dünyaya geldi. Bir diğer ismi olan Temuçin, demirci manasına gelmektedir. Cengiz lakabını ise daha sonradan almıştır. Babası Yesügüy Bahadır’dır ve Moğolistan’da ün kazanmış Kıyat Tatar boyunun liderleri arasındadır. Cengiz Han, 13. yüzyıl başlarında, Orta Asya’daki bütün göçebe kavim birliklerini birleştirmiş, bir ulus haline getirmiş ve Moğol kimliği altında toplamıştır. Dünya tarihinin en büyük askeri dehalarından biri olan Cengiz Han, hükümdarlığı döneminde, Pasifik Okyanusu’ndan Hazar Denizi’ne oradan da Karadeniz’in kuzeyine kadar uzanan bir imparatorluk kurmuştur. Tarihin en geniş sınırlı Moğol İmparatorluğu’nu kuran Cengiz Han, ölümüyle birlikte kurduğu imparatorluk da Moğolistan sınırına kadar küçülmüştür.

3. Dünya Haritasının Mimarı Piri Reis

dünya tarihine damga vurmuş isimler

Asıl adı Muhiddin Piri olan Piri Reis, 1465 yılında Gelibolu’da doğmuştur. Birtakım kaynaklara göre aslen Konyalı olduğunu tahmin edilmektedir. 1494 yılında Osmanlı donanmasının resmi olarak hizmetine girmiştir. 1500 yılında yapılan Mora seferinde gösterdiği üstün başarılarla ön plana çıkmıştır. Amcası Kemal Reis’in ölümüyle Gelibolu’ya yerleşen Piri Reis, burada “Kitab-ı Bahriye” adlı kitabı üzerinde çalışmış, 1513 yılında gerçeğe en yakın ilk dünya haritasını çizmiştir. Piri Reis eşsiz bir kartograf ve aynı zamanda deniz bilimleri üstadı olmasının yanı sıra Osmanlı deniz tarihinde de izler bırakmış bir kaptandır. 80 yaşına geldiğinde ise politik kavgalar ve padişahın tek adamlığı neticesinde, bilimsel hizmetleri, vatanına sunduğu katkılar hiçe sayılmış ve idam edilmiştir.

4. Felsefede Bir Dahi: Platon

dünya tarihine damga vurmuş isimler

Soylu bir ailenin çocuğu olan Platon, M.Ö. 428 yılında Atina’da doğmuş ve son derece iyi bir eğitim görmüştür. 20 yaşında Sokrates’le karşılaşınca felsefeye yönelmiş ve hocasının ölümüne kadar sekiz yıl boyunca Sokrates’in öğrencisi olmuştur. Hocası ölünce, diğer öğrencilerle birlikte Megara’ya gitmiş ama burada uzun süre kalmamış önce Mısır’a, oradan da Sicilya ve Güney İtalya’ya geçmiştir. Platon bir diğer adıyla Eflatun; Yunan filozofu, matematikçi ve ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisi’nin kurucusudur. Kurmuş olduğu bu akademi, günümüzdeki modern üniversite oluşumunun başlangıcı olarak da kabul edilir. Akıl hocası olan Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte bilim ve felsefenin temellerini atmıştır.

5. Elmadan Bilimin Temeline: Isaac Newton

Dünyanın en etkili 10 isim listesinde yer alan Isaac Newton; fizik ve matematik dallarında önemli buluşlara imza atmış bir bilim insanıdır. Matematik alanında; (a+b)ª formülünü, üstel bir seri olarak açılımını verme üzerine genel iki terimi içinde barındıran teoremini bulmuştur. Aynı zamanda Kepler yasaları ile ele alınan kütle yerçekimi yasasını ve merkezkaç kuvveti yasasını ortaya koymuştur.

6. Sayıların Babası Pisagor

Pisagor ya da bir diğer adıyla Pythagoras, M.Ö. 570 – M.Ö. 495 yılları arasında yaşamıştır. İyonyalı bir filozof, matematikçi ve aynı zamanda Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur. En popüler önermesi olan, kendi adıyla anılan Pisagor teoremidir. Pisagor ve yetiştirdiği öğrenciler, hayattaki her şeyin matematikle bağlantılı olduğuna ve matematiği kullanarak her şeyin tahmin edilip, ölçülebileceğine inanmışlardır. Kendisini bilgelik, bilgeliğin dostu olarak isimlendiren ilk kişi olan Pisagor, düşüncelerini yazıya geçirmediği için hayatı hakkında tüm bilinenler, öğrencilerinin anlattıklarıyla sınırlı kalmıştır.

7. Son Peygamber: Muhammed

571 yılında Mekke’de dünyaya gelen Muhammed, doğumundan önce babası Abdullah’ı, altı yaşında geldiğinde de annesini kaybetmiştir. Annesinin ölümünden sonra sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib’in yanında kalmış daha sonra amcası Ebu Talip’in yanında yaşamını sürdürmüştür. Gençliğinde ticaret ile uğraşmış, Kureyş’in saygın ticaret insanlarından biri olan Hatice ile evlenmiştir. Doğruluktan yana, her daim olgun ve akılcı bir kişi olan Muhammed, tüm çevresi tarafından saygıyla anılan ve sevilen bir kişi olmuştur. Tek bir tanrı ve yaratıcı olduğunu düşünen Muhammed, çoğu zaman Mekke yakınlarında bulunan Hira mağarasına giderek, burada düşünceleriyle baş başa kalmış, bu mağarada hayatı ve yaşamına dair sorgularda bulunmuş ve 610 yılının Ramazan ayında Cebrail aracılığıyla ilk vahiy kendisine ulaştırılmıştır. İslam dininin peygamberi olan Muhammed, yaşamı boyunca birçok savaş yaşamış ve İslamiyet’i yaygınlaştırmıştır. 40 yaşında geldiğinde ise hayata gözlerini yummuştur.

8. Tanrı’nın Oğlu: İsa

Jesus Christ bilinen adıyla İsa, yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış, Hristiyan inancın kurucu ve en merkezinde yer alan kişidir. Birçok Hristiyan mezhebi tarafından Tanrı’nın oğlu olarak bilinir. Hristiyanlara göre beklenen bir mesih vardır, o da İsa’nın ta kendisidir. Hristiyanlara göre İsa, kutsal bir ruh tarafından hamile kalan Meryem adında bakire bir kadından dünyaya gelmiş, dünyevi olmayan mucizeler gerçekleştirmiş, Hristiyan Kilisesi’ni kurmuş, kefaret için kurban edilerek çarmıha gerilerek öldürülmüş ve tekrar geleceği tarihe kadar cennete yükselmiştir.

9. İşte Bütün Mesele Bu: William Shakespeare

Dünya tarihine damga vurmuş isimler listemizin 9. sırasında tiyatronun mihenk taşı olan bir isim var. Shakespeare, 1564 yılında Stradford’da doğmuştur. Sanat hayatının başlarında eski eserleri, yenileştirme şeklinde girdiği tiyatro alanında yavaş bir şekilde ilerlemiş ve telif eserler vermeye başlamıştır. Oyunları kral tarafından oldukça takdir edilmiş ve “Kralın Oyuncuları” unvanına layık görülmüştür. Tiyatrodan yüklü miktarda para kazanmış, doğduğu kent Stradford’a dönmüş ve orada büyük bir çiftlik satın alıp, eserlerini yazmıştır. İngiltere başta olmak üzere tüm dünyanın en büyük tiyatro yazarlarından biri olan Shakespeare hem dram hem de komedya türlerinde aynı başarıyı göstermiştir.

10. Bilgelerin Bilgesi Konfüçyüs

dünya tarihine damga vurmuş isimler

Büyük Çin bilgesi, filozof ve Çin öğretilerin kuramcısı olan Konfüçyüs, M.Ö 551 yılında, Lu kentinde dünyaya gelmiştir. Hristiyanlığın doğuşundan yaklaşık 500 yıl önce dünyaya gelen Konfüçyüs, küçük yaşta babasını kaybetmiş ve annesiyle birlikte yaşamıştır. Felsefe dünyasının en önemli isimlerinden olan bilge, yazılı hiçbir eser bırakmamıştır. Her türlü metafizikten uzak durmuş, felsefesinin temel taşlarını; insanın kendini geliştirmesi, düşüncelerini her daim olgunlaştırması ve sosyal yaşamda tam bir uyum sağlaması üzerine oturtmuştur. Ortaya koymuş olduğu en büyük düşünce, atalara duyulması gereken Konfüçyüs, dünya tarihine damga vurmuş isimler listemizin son maddesinde yerini alıyor.

Eğer siz de içerikler üretmek isterseniz, ücretsiz içerik üreticiliği eğitimimizi tamamlayıp en sonda yer alan Kariyer İçin Başvur sekmesinden örnek bir içerik ile başvurunuzu bırakabilirsiniz.

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
5
Beğen
Mutlu Mutlu
4
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
1
Üzgün
Olamaz Olamaz
3
Olamaz
Kızgın Kızgın
2
Kızgın
Komik Komik
1
Komik
İlginç İlginç
3
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!