Avrupa Ülkeleri Hakkında Kısa Bilgiler

7 dk okuma süresi


21
22 Paylaşım, 21 puan

Avrupa, Dünyanın 7 kıtasından birisidir. Yüzölçümü olarak 10 milyon km² kadar, nüfusu ise 730 milyon kişi civarındadır. Toplam Avrupa’da 64 ülke bulunmakta. Bunlardan 6’sı tanınmamış, 8’i bağımlı ve 50’si bağımsız devlettir. Avrupa Birliği’nde 28 devlet, NATO’da ise 25 devlet bulunmaktadır. Avrupa Konseyi’nde ise toplam 47 ülke yer almaktadır. Bu genel bilgilendirme sonrası Avrupa ülkeleri hakkında kısaca bilgiler vereceğiz. Hadi başlayalım!

1. Romanya

Avrupa Ülkeleri Hakkında Kısa Bilgiler

• Ülkenin orta kesiminde Karpatlar ve Transilvanya Alpleri yer alır. Güneyi ovalıktır.
• En önemli akarsuyu Tuna’dır.
• Ülke genelinde karasal iklim görülür. Karadeniz kıyıları ılımandır.
• En önemli ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılıktır.
• Yer altı kaynakları fazladır. Petrol, doğalgaz ve demir en önemli madenlerdir.
• Turizm gelişmiş olup dış ticaret açığını kapatacak seviyededir.
• Demiryolu ulaşımı kara yolu ulaşımından daha fazla gelişmiştir.

2. Lüksemburg

Lüksemburg

• Platoluk alanlardan oluşur.
• Ülkede genel olarak karasal iklim görülür.
• Nüfus artış hızı düşüktür. Nüfusun yarısını yabancılar oluşturur.
• Tarımda modern metotlar kullanılır.
• Kişi başına düşen gelir bakımından dünyanın zengin ülkelerindendir.
• Enerji ihtiyacının tamamını dışarıdan karşılar.

3. Belçika

Avrupa Ülkeleri Hakkında Kısa Bilgiler

• Genel olarak platoluk alanlardan oluşur.
• Ülkenin büyük bölümünde ılıman okyanus iklimi görülür.
• Topraklarının yarısı tarıma elverişli olup modern metotlar kullanılır.
• Hayvancılık gelişmiştir.
• Yer altı kaynakları bakımından fakirdir ancak sanayisi gelişmiştir.
• Nüfus yoğunluğu yüksek olup %97 si şehirlerde yaşar. Avrupa topluluğunun başkenti konumundadır.

4. Avusturya

Avusturya

• Ülkenin büyük bölümü Alp dağları ile kaplıdır.
• Kuzeyi ovalık ve platoluktur. Bohemya platoları ve Tuna ovası önemli düzlükleridir.
• Tuna, Drava ve Mur önemli akarsularıdır. Ülkede buzul gölleri de fazladır.
• Ülkede karasal iklim görülür. Orman bakımından çok zengindir.
• Nüfus yoğunluğu fazladır ancak nüfus artış hızı düşüktür.
• Tarım ve hayvancılık gelişmiştir. İntansif tarım uygulanır.
• Sanayisi gelişmiştir. Yeraltı kaynakları bakımından fakirdir.
• Turizm özellikle kış turizmi gelişmiştir.

5. Macaristan

Macaristan

• Topraklarının büyük kısmı ovalıktır.
• Balaton gölü, Tuna Vetisa nehirleri önemli su kaynaklarıdır.
• Karasal iklim görülür.
• Yer şekilleri sade olduğu için tarım alanları fazladır. Hayvancılık gelişmiştir.
• Sanayisi gelişmiştir. Yeraltı kaynakları yetersizdir.
• Nüfus artış hızı düşüktür.
• Turizm gelişmiştir.
• Ulaşım gelişmiştir. Balkanları Batı Avrupa’ya bağlayan yollar bu ülkeden geçer.
• Son yıllarda Türkiye ile ilişkileri gelişmiştir.

6. Almanya

Avrupa Ülkeleri Hakkında Kısa Bilgiler

• Ülkenin kuzeyi ovalık, orta kesimi dağlık, güneyi ise platoluktur.
• Elbe, Tuna, Weser ve Ren en büyük akarsularıdır.
• Ülkenin kuzeyinde ılıman okyanus güneyinde karasal iklim görülür.
• Sanayisi çok gelişmiştir. ABD‘den sonra dış ticarette dünyada ikincidir.
• Dünyanın en büyük otomobil üreticilerindendir.
• Tarım, hayvancılık ve ormancılık çok gelişmiştir.
• Taşkömürü ve linyit en önemli yer altı kaynaklarıdır.
• Avrupa’nın en kalabalık ülkesidir. Türk nüfusun en fazla olduğu ülkedir.
• Türkiye’nin en çok sağladığı dış ticarette 1. sırada gelir.

7. Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti

• Ülkenin batısında Bohemya platoları doğusunda Moravya ovaları yer alır.
• Elbe, Vitava ve Morava önemli akarsularıdır.
• Karasal iklim görülür. Orman bakımından zengindir.
• Yer altı kaynakları azdır ancak sanayisi gelişmiştir.
• Tarım, hayvancılık ve ormancılıkta ekonomiye önemli katkı sağlar.
• 1992’da Slovakya’dan ayrılmıştır. Eski adı Çekoslavakyadır.

8. Slovakya

Slovakya

• Karsal iklim görülür. Ormanlar geniş yer kaplar.
• Sanayi gelişmemiştir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.
• Türkiye ile ilişkileri 1992’den sonra gelişmiştir.
• Eski Çekoslavakya ülkelerindendir. Büyük bir kısmı dağlıktır.

9. Finlandiya

Finlandiya

• İskandinav Yarımadasının doğusunda yer alır. Yer şekilleri sadedir, ovalar geniş yer kaplar.
• Göller ülkesi olarak da bilinir. Topraklarının %10’u göllerle kaplıdır.
• Ülkedeki buzulların erimesi epirojenik olarak yükselmeye neden olur.
• Orman bakımından zengindir.
• Nüfus ülkenin güneyinde toplanmıştır. Nüfus artış hızı düşüktür.
• İntansif tarım yapılır. Hayvancılık ve ormancılık gelişmiştir.
• Maden bakımından fakir olan ülkede, turizm gelirleri oldukça yüksektir.

10. Fransa

Fransa

• Topraklarının büyük kısmı ovalar, alçak tepeler ve platolardan oluşur.
• Masf Central, Pireneler, Alpler ve Jura dağları yer alır.
• Avrupa’nın en yüksek noktası olan Mont Blanc bu ülkede yer alır.
• Akarsu bakımından zengindir. Seine, Rhone, Loire ve Garonne önemli akarsularıdır.
• İklim çeşitliliği fazladır. Okyanus kıyılarında okyanus iklimi Akdeniz kıyılarında Akdeniz iklimi İç kesimlerde karasal iklim görülür.
• Nüfus artış hızı düşüktür. Nüfus dağılımı dengesizdir.
• Tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Tarım alanları geniş olup tarımsal üretimi yüksektir. Tarımsal üretimi kendine yeten tek ülkedir. AB’nin tarımsal ihtiyacının %25 ini karşılar.
• Yer altı kaynakları bakımından fakirdir. Alüminyum ve demir üretimi yüksektir.
• Sanayisi çok gelişmiştir. Dünyada dördüncüdür. Sanayide nükleer enerji kullanır(%70).
• Turizm gelişmiştir. Turizmde Dünyada üçüncü sıradadır.
• Türkiye’nin sağladığı dış ticaretinde beşinci sıradadır. Şarapta 1.sıradadır.

11. Hollanda

Hollanda

• Ortalama yükseltisi çok az olan ülkenin %20’si deniz seviyesinin altındadır.
• Ren ve Maas önemli akarsularıdır. Ağız kesimlerinde haliçler görülür.
• Golf Stream sıcak su akıntısına bağlı olarak ılıman okyanus iklimi görülür.
• Ülkede tarım ve hayvancılık çok gelişmiştir. İntansif tarım uygulanır. Hollanda inekleri ile ünlüdür.
• Çiçek üretiminde önde gelen ülkelerdendir.
• Yer altı kaynakları bakımından fakirdir. Sanayisi ve ticareti gelişmiştir.
• Akarsular üzerinde taşımacılık yapılır. Ulaşım ağı gelişmiştir.

12. Danimarka

Danimarka

• Jutlant yarım adası ile 500 kadar adadan ve Grönland adasından oluşur.
• Toprakları tamamen düzlüktür. Ovalardan oluşur.
• Ülkede ılıman okyanus iklimi görülür, yağış fazladır.
• Topraklarının tarıma elverişlidir. İntansif tarım yapılır.
• Hayvancılık ve balıkçılık çok gelişmiştir.
• Nüfus artış hızı düşüktür. Nüfus genelde kentlerde yaşar.
• Sanayisi gelişmiş olup, yer altı kaynakları sınırlıdır.

13. İtalya

Italya

• Apenin yarımadası olarak da bilinen İtalya: Sicilya, Sardinya ve 200 kadar adadan oluşur.
• Kuzeyinde Alp dağları ile Po ovası güneyinde Apenin dağları uzanır.
• Etna ve Vezüv Avrupa’nın en önemli volkanik dağlarıdır.
• Ülkenin kuzeyinde karasal iklim, yarımada kesiminde Akdeniz iklimi görülür.
• Ülkede tarım önemlidir. Avrupa’nın en çok pirinç üreten ülkesidir
• Hayvancılık ve bağcılık gelişmiştir. Türkiye’nin dış ticaretinde üçüncü sırada yer alır.
• Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.
• Otomotiv, tekstil ve gıda sanayisi gelişmiştir. Dünyanın önde gelen sanayi ülkelerindendir.
• Turizm önemli gelir kaynaklarındandır. Üzüm ve fındıkta 2. sıradadır.

14. İspanya

Ispanya

• İber yarımadasında yer alır. Akdeniz ve Atlas Okyanusu’na kıyısı vardır.
• Ülkenin orta kesimi platoluk olup etrafı Pirene, İber ve Betik dağları ile çevrilidir.
• Kuzeyinde okyanus, güneyinde ve doğusunda Akdeniz, iç kesimlerde karasal iklim görülür.
• Tarımın ekonomiye katkısı büyüktür. Zeytin, narenciye ve üzümde Dünyanın önemli ülkesidir.
• Yer altı kaynakları bakımından zengindir.
• Ekonomisinin temelini turizm gelirleri oluşturur. Bu alanda Dünyanın önde gelen ülkelerindendir.
• Sanayisi gelişmektedir. Otomotiv, demir-çelik, gıda ve tekstil sanayisi gelişmiştir.
• Ülkede nüfus daha çok kıyılarda toplanmıştır.

15. Portekiz

Portekiz

• İber yarımadasında yer alır.
• Ülke ovalık ve platoluk alanlarla kaplıdır. Tajo ve Sado önemli akarsularıdır.
• Ülkenin kuzeyinde ılıman okyanus, güneyinde Akdeniz, iç kesimlerinde karasal iklim görülür.
• Sanayisi yeterince gelişmemiştir. Tarım ve hayvancılık en önemli ekonomik faaliyettir.
• Turizmin ülke ekonomisine katkısı büyüktür.
• Nüfus daha çok kıyılarda ve ovalık alanlarda toplanmıştır.
• Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.

16. İsveç

Avrupa Ülkeleri Hakkında Kısa Bilgiler

• İskandinav Yarımadasında yer alır.
• Ülkenin batısında İskandinav dağları yer alır. Doğusu ovalıktır.
• Ülkenin şekillenmesinde buzulların etkisi büyüktür.
• Zengin akarsu ağına sahiptir. Hidroelektirik potansiyeli yüksektir.
• Ülkenin kuzeyinde karasal sert iklim, güneyinde ılıman karasal iklim görülür.
• Topraklarının yarıdan fazlası ormanlıktır. Sanayisi çok gelişmiştir.
• Nüfusun büyük bölümü güneyinde toplanmıştır.
• İntansif tarım gelişmiştir. Tarım alanları azdır. Balıkçılık ve ormancılık gelişmiştir.
• Avrupa’nın en büyük demir üreticisidir. Doğal kaynaklar bakımından zengindir.

17. Norveç

Norveç

• İskandinav Yarım adasının batısında yer alır.
• Ülkenin büyük bir kısmı İskandinav dağları ile kaplıdır. Fiyortlara sıkça rastlanır.
• Hidroelektirik potansiyelinde Avrupa’da birincidir.
• Ülkenin güneyinde ılıman okyanus, kuzeyinde ise sert karasal iklim görülür.
• Nüfus ülkenin güneyinde toplanmıştır. Nüfus artış hızı düşüktür.
• Ekonomisi balıkçılık, denizcilik ve ormancılığa dayanır.
• Tarım gelişmemiştir. Mandıracılık gelişmiştir.
• Dünya balık üretiminde önde gelir.
• Yer altı kaynakları zengindir. Petrol ve doğalgaz, ihracatında başta gelir.
• Sanayisi çok gelişmiş olan Norveç‘te turizm gelirleri de yüksektir.

18. İsviçre

Isviçre

• Yerşekilleri dağlıktır. Alpler ve Jura dağları ülkedeki önemli dağlardır.
• Göl bakımından zengindir. Leman, Zürih ve Konstanz en büyük gölleridir.
• Ren ve Rhone en önemli akarsularıdır.
• Genelde karasal iklim görülür. Kışlar uzun ve sert geçer.
• Orman örtüsü zengindir. Kış turizmi gelişmiştir.
• Nüfus yoğunluğu yüksektir ancak nüfus artış hızı düşüktür.
• Tarım alanları çok azdır. Geniş meralar büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır.
• Sanayisi gelişmiştir. Turizm, bankacılık ve ulaşımın ekonomiye katkısı büyüktür.
• İsviçre saatleri ve çikolataları dünyaca meşhurdur.
• Mali ve siyasi istikrar nedeniyle Dünya para piyasasının merkezi olmuştur.
• Ulaşım ağı gelişmiştir. Denizlere kıyısı olmadığı halde deniz ticareti gelişmiştir.

19. Ukrayna

Avrupa Ülkeleri Hakkında Kısa Bilgiler

• Ülke genelde platolardan oluşur. Karpat ve Kırım önemli dağlarıdır.
• En önemli akarsuları Dinyeper ve Dinyester nehirleridir.
• Ülkenin genelinde karasal iklim görülür.
• Tarım en önemli gelir kaynağıdır. Şeker pancarı, arpa ve ayçiçeği üretiminde önemli rol oynar.
• Çernozyum toprakları ülkede geniş alan kaplar.
• Yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir.
• Sanayi gelişmiştir.
• Taşımacılık genelde demir yolu ile yapılır.

20. İrlanda

Avrupa Ülkeleri Hakkında Kısa Bilgiler

İrlanda Avrupa’nın en batısında bir ada ülkesidir.
• Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti olmak üzere 2 ülkeye ev sahipliği yapar.
• İrlanda’da serin ve ılık bir okyanus iklimi hüküm sürer.
• Kışlar yumuşak ve rutubetli, yazlar ise serin ve bulutludur.
• Tarım ve hayvancılık İrlanda’daki geçim kaynaklarından biridir.
• Ülkenin başlıca sektörleri gıda, yapı malzemeleri, dokuma, giyim, kimya, tütün ve elektrik malzemeleridir.
• İrlanda topraklarının çoğunluğu çayır ve meralardan meydana gelmektedir. Orman yok denecek kadar azdır.
• IT firmaları’nın Avrupadaki kurumsal şirketlerine, İrlanda ev sahipliği yapmaktadır.

21. İngiltere

Avrupa Ülkeleri Hakkında Kısa Bilgiler

• İskoçya, Galler, İngiltere ve Kuzey İrlanda‘dan oluşan bir ülkedir.
• Ülkenin kuzeyi ve orta kesimi dağlık güneyi ovalıktır. Genel olarak engebeli bir ülkedir.
• Ülkede batı rüzgarlarının etkisi ile ılıman okyanus iklimi görülür.
• Nüfus yoğunluğu yüksek, nüfus artış hızı düşüktür.
• Tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Modern yöntemler kullanılır.
• Balıkçılıkta Dünya da ilk sıralarda yer alır.
• En önemli yer altı kaynağı taşkömürü ve demirdir.
• Sanayisi çok gelişmiştir.
• Türkiye’nin en çok dış ticaret yaptığı ülkelerdendir.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
32
Beğen
Mutlu Mutlu
22
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
26
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
1
Üzgün
Olamaz Olamaz
1
Olamaz
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Komik Komik
4
Komik
İlginç İlginç
9
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!