Avrupa Ülkeleri Hakkında Kısa Bilgiler

7 dk okuma süresi


18
22 Paylaşım, 18 puan

1- Romanya

Romanya

• Ülkenin orta kesiminde Karpatlar ve Transilvanya Alpleri yer alır. Güneyi ovalıktır.
• En önemli akarsuyu Tuna’dır.
• Ülke genelinde karasal iklim görülür. Karadeniz kıyıları ılımandır.
• En önemli ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılıktır.
• Yer altı kaynakları fazladır. Petrol, doğalgaz ve demir en önemli madenlerdir.
• Turizm gelişmiş olup dış ticaret açığını kapatacak seviyededir.
• Demiryolu ulaşımı kara yolu ulaşımından daha fazla gelişmiştir.

2- Lüksemburg

Lüksemburg

• Platoluk alanlardan oluşur.
• Ülkede genel olarak karasal iklim görülür.
• Nüfus artış hızı düşüktür. Nüfusun yarısını yabancılar oluşturur.
• Tarımda modern metotlar kullanılır.
• Kişi başına düşen gelir bakımından dünyanın zengin ülkelerindendir.
• Enerji ihtiyacının tamamını dışarıdan karşılar.

3- Belçika

Belçika

• Genel olarak platoluk alanlardan oluşur.
• Ülkenin büyük bölümünde ılıman okyanus iklimi görülür.
• Topraklarının yarısı tarıma elverişli olup modern metotlar kullanılır.
• Hayvancılık gelişmiştir.
• Yer altı kaynakları bakımından fakirdir ancak sanayisi gelişmiştir.
• Nüfus yoğunluğu yüksek olup %97 si şehirlerde yaşar. Avrupa topluluğunun başkenti konumundadır.

4- Avusturya

Avusturya

• Ülkenin büyük bölümü Alp dağları ile kaplıdır.
• Kuzeyi ovalık ve platoluktur. Bohemya platoları ve Tuna ovası önemli düzlükleridir.
• Tuna, Drava ve Mur önemli akarsularıdır. Ülkede buzul gölleri de fazladır.
• Ülkede karasal iklim görülür. Orman bakımından çok zengindir.
• Nüfus yoğunluğu fazladır ancak nüfus artış hızı düşüktür.
• Tarım ve hayvancılık gelişmiştir. İntansif tarım uygulanır.
• Sanayisi gelişmiştir. Yeraltı kaynakları bakımından fakirdir.
• Turizm özellikle kış turizmi gelişmiştir.

5- Macaristan

Macaristan

• Topraklarının büyük kısmı ovalıktır.
• Balaton gölü, Tuna Vetisa nehirleri önemli su kaynaklarıdır.
• Karasal iklim görülür.
• Yer şekilleri sade olduğu için tarım alanları fazladır. Hayvancılık gelişmiştir.
• Sanayisi gelişmiştir. Yeraltı kaynakları yetersizdir.
• Nüfus artış hızı düşüktür.
• Turizm gelişmiştir.
• Ulaşım gelişmiştir. Balkanları Batı Avrupa’ya bağlayan yollar bu ülkeden geçer.
• Son yıllarda Türkiye ile ilişkileri gelişmiştir.

6- Almanya

Almanya

• Ülkenin kuzeyi ovalık, orta kesimi dağlık, güneyi ise platoluktur.
• Elbe, Tuna, Weser ve Ren en büyük akarsularıdır.
• Ülkenin kuzeyinde ılıman okyanus güneyinde karasal iklim görülür.
• Sanayisi çok gelişmiştir. ABD‘den sonra dış ticarette dünyada ikincidir.
• Dünyanın en büyük otomobil üreticilerindendir.
• Tarım, hayvancılık ve ormancılık çok gelişmiştir.
• Taşkömürü ve linyit en önemli yer altı kaynaklarıdır.
• Avrupa’nın en kalabalık ülkesidir. Türk nüfusun en fazla olduğu ülkedir.
• Türkiye’nin en çok sağladığı dış ticarette 1. sırada gelir.

7- Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti

• Ülkenin batısında Bohemya platoları doğusunda Moravya ovaları yer alır.
• Elbe, Vitava ve Morava önemli akarsularıdır.
• Karasal iklim görülür. Orman bakımından zengindir.
• Yer altı kaynakları azdır ancak sanayisi gelişmiştir.
• Tarım, hayvancılık ve ormancılıkta ekonomiye önemli katkı sağlar.
• 1992’da Slovakya’dan ayrılmıştır. Eski adı Çekoslavakyadır.

8- Slovakya

Slovakya

• Karsal iklim görülür. Ormanlar geniş yer kaplar.
• Sanayi gelişmemiştir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.
• Türkiye ile ilişkileri 1992’den sonra gelişmiştir.
• Eski Çekoslavakya ülkelerindendir. Büyük bir kısmı dağlıktır.

9- Finlandiya

Finlandiya

• İskandinav Yarımadasının doğusunda yer alır. Yer şekilleri sadedir, ovalar geniş yer kaplar.
• Göller ülkesi olarak da bilinir. Topraklarının %10’u göllerle kaplıdır.
• Ülkedeki buzulların erimesi epirojenik olarak yükselmeye neden olur.
• Orman bakımından zengindir.
• Nüfus ülkenin güneyinde toplanmıştır. Nüfus artış hızı düşüktür.
• İntansif tarım yapılır. Hayvancılık ve ormancılık gelişmiştir.
• Maden bakımından fakir olan ülkede, turizm gelirleri oldukça yüksektir.

10- Fransa

Fransa

• Topraklarının büyük kısmı ovalar, alçak tepeler ve platolardan oluşur.
• Masf Central, Pireneler, Alpler ve Jura dağları yer alır.
• Avrupa’nın en yüksek noktası olan Mont Blanc bu ülkede yer alır.
• Akarsu bakımından zengindir. Seine, Rhone, Loire ve Garonne önemli akarsularıdır.
• İklim çeşitliliği fazladır. Okyanus kıyılarında okyanus iklimi Akdeniz kıyılarında Akdeniz iklimi İç kesimlerde karasal iklim görülür.
• Nüfus artış hızı düşüktür. Nüfus dağılımı dengesizdir.
• Tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Tarım alanları geniş olup tarımsal üretimi yüksektir. Tarımsal üretimi kendine yeten tek ülkedir. AB’nin tarımsal ihtiyacının %25 ini karşılar.
• Yer altı kaynakları bakımından fakirdir. Alüminyum ve demir üretimi yüksektir.
• Sanayisi çok gelişmiştir. Dünyada dördüncüdür. Sanayide nükleer enerji kullanır(%70).
• Turizm gelişmiştir. Turizmde Dünyada üçüncü sıradadır.
• Türkiye’nin sağladığı dış ticaretinde beşinci sıradadır. Şarapta 1.sıradadır.

11- Hollanda

Hollanda

• Ortalama yükseltisi çok az olan ülkenin %20’si deniz seviyesinin altındadır.
• Ren ve Maas önemli akarsularıdır. Ağız kesimlerinde haliçler görülür.
• Golf Stream sıcak su akıntısına bağlı olarak ılıman okyanus iklimi görülür.
• Ülkede tarım ve hayvancılık çok gelişmiştir. İntansif tarım uygulanır. Hollanda inekleri ile ünlüdür.
• Çiçek üretiminde önde gelen ülkelerdendir.
• Yer altı kaynakları bakımından fakirdir. Sanayisi ve ticareti gelişmiştir.
• Akarsular üzerinde taşımacılık yapılır. Ulaşım ağı gelişmiştir.

12- Danimarka

Danimarka

• Jutlant yarım adası ile 500 kadar adadan ve Grönland adasından oluşur.
• Toprakları tamamen düzlüktür. Ovalardan oluşur.
• Ülkede ılıman okyanus iklimi görülür, yağış fazladır.
• Topraklarının tarıma elverişlidir. İntansif tarım yapılır.
• Hayvancılık ve balıkçılık çok gelişmiştir.
• Nüfus artış hızı düşüktür. Nüfus genelde kentlerde yaşar.
• Sanayisi gelişmiş olup, yer altı kaynakları sınırlıdır.

13- İtalya

Italya

• Apenin yarımadası olarak da bilinen İtalya: Sicilya, Sardinya ve 200 kadar adadan oluşur.
• Kuzeyinde Alp dağları ile Po ovası güneyinde Apenin dağları uzanır.
• Etna ve Vezüv Avrupa’nın en önemli volkanik dağlarıdır.
• Ülkenin kuzeyinde karasal iklim, yarımada kesiminde Akdeniz iklimi görülür.
• Ülkede tarım önemlidir. Avrupa’nın en çok pirinç üreten ülkesidir
• Hayvancılık ve bağcılık gelişmiştir. Türkiye’nin dış ticaretinde üçüncü sırada yer alır.
• Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.
• Otomotiv, tekstil ve gıda sanayisi gelişmiştir. Dünyanın önde gelen sanayi ülkelerindendir.
• Turizm önemli gelir kaynaklarındandır. Üzüm ve fındıkta 2. sıradadır.

14- İspanya

Ispanya

• İber yarımadasında yer alır. Akdeniz ve Atlas Okyanusu’na kıyısı vardır.
• Ülkenin orta kesimi platoluk olup etrafı Pirene, İber ve Betik dağları ile çevrilidir.
• Kuzeyinde okyanus, güneyinde ve doğusunda Akdeniz, iç kesimlerde karasal iklim görülür.
• Tarımın ekonomiye katkısı büyüktür. Zeytin, narenciye ve üzümde Dünyanın önemli ülkesidir.
• Yer altı kaynakları bakımından zengindir.
• Ekonomisinin temelini turizm gelirleri oluşturur. Bu alanda Dünyanın önde gelen ülkelerindendir.
• Sanayisi gelişmektedir. Otomotiv, demir-çelik, gıda ve tekstil sanayisi gelişmiştir.
• Ülkede nüfus daha çok kıyılarda toplanmıştır.

15- Portekiz

Portekiz

• İber yarımadasında yer alır.
• Ülke ovalık ve platoluk alanlarla kaplıdır. Tajo ve Sado önemli akarsularıdır.
• Ülkenin kuzeyinde ılıman okyanus, güneyinde Akdeniz, iç kesimlerinde karasal iklim görülür.
• Sanayisi yeterince gelişmemiştir. Tarım ve hayvancılık en önemli ekonomik faaliyettir.
• Turizmin ülke ekonomisine katkısı büyüktür.
• Nüfus daha çok kıyılarda ve ovalık alanlarda toplanmıştır.
• Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.

16- İsveç

Isveç

• İskandinav Yarımadasında yer alır.
• Ülkenin batısında İskandinav dağları yer alır. Doğusu ovalıktır.
• Ülkenin şekillenmesinde buzulların etkisi büyüktür.
• Zengin akarsu ağına sahiptir. Hidroelektirik potansiyeli yüksektir.
• Ülkenin kuzeyinde karasal sert iklim, güneyinde ılıman karasal iklim görülür.
• Topraklarının yarıdan fazlası ormanlıktır. Sanayisi çok gelişmiştir.
• Nüfusun büyük bölümü güneyinde toplanmıştır.
• İntansif tarım gelişmiştir. Tarım alanları azdır. Balıkçılık ve ormancılık gelişmiştir.
• Avrupa’nın en büyük demir üreticisidir. Doğal kaynaklar bakımından zengindir.

17- Norveç

Norveç

• İskandinav Yarım adasının batısında yer alır.
• Ülkenin büyük bir kısmı İskandinav dağları ile kaplıdır. Fiyortlara sıkça rastlanır.
• Hidroelektirik potansiyelinde Avrupa’da birincidir.
• Ülkenin güneyinde ılıman okyanus, kuzeyinde ise sert karasal iklim görülür.
• Nüfus ülkenin güneyinde toplanmıştır. Nüfus artış hızı düşüktür.
• Ekonomisi balıkçılık, denizcilik ve ormancılığa dayanır.
• Tarım gelişmemiştir. Mandıracılık gelişmiştir.
• Dünya balık üretiminde önde gelir.
• Yer altı kaynakları zengindir. Petrol ve doğalgaz, ihracatında başta gelir.
• Sanayisi çok gelişmiş olan Norveç‘te turizm gelirleri de yüksektir.

18- İsviçre

Isviçre

• Yerşekilleri dağlıktır. Alpler ve Jura dağları ülkedeki önemli dağlardır.
• Göl bakımından zengindir. Leman, Zürih ve Konstanz en büyük gölleridir.
• Ren ve Rhone en önemli akarsularıdır.
• Genelde karasal iklim görülür. Kışlar uzun ve sert geçer.
• Orman örtüsü zengindir. Kış turizmi gelişmiştir.
• Nüfus yoğunluğu yüksektir ancak nüfus artış hızı düşüktür.
• Tarım alanları çok azdır. Geniş meralar büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır.
• Sanayisi gelişmiştir. Turizm, bankacılık ve ulaşımın ekonomiye katkısı büyüktür.
• İsviçre saatleri ve çikolataları dünyaca meşhurdur.
• Mali ve siyasi istikrar nedeniyle Dünya para piyasasının merkezi olmuştur.
• Ulaşım ağı gelişmiştir. Denizlere kıyısı olmadığı halde deniz ticareti gelişmiştir.

19- Ukrayna

Ukrayna

• Ülke genelde platolardan oluşur. Karpat ve Kırım önemli dağlarıdır.
• En önemli akarsuları Dinyeper ve Dinyester nehirleridir.
• Ülkenin genelinde karasal iklim görülür.
• Tarım en önemli gelir kaynağıdır. Şeker pancarı, arpa ve ayçiçeği üretiminde önemli rol oynar.
• Çernozyum toprakları ülkede geniş alan kaplar.
• Yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir.
• Sanayi gelişmiştir.
• Taşımacılık genelde demir yolu ile yapılır.

20- İrlanda

Irlanda

• İrlanda Avrupa’nın en batısında bir ada ülkesidir.
• Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti olmak üzere 2 ülkeye ev sahipliği yapar.
• İrlanda’da serin ve ılık bir okyanus iklimi hüküm sürer.
• Kışlar yumuşak ve rutubetli, yazlar ise serin ve bulutludur.
• Tarım ve hayvancılık İrlanda’daki geçim kaynaklarından biridir.
• Ülkenin başlıca sektörleri gıda, yapı malzemeleri, dokuma, giyim, kimya, tütün ve elektrik malzemeleridir.
• İrlanda topraklarının çoğunluğu çayır ve meralardan meydana gelmektedir. Orman yok denecek kadar azdır.
• IT firmaları’nın Avrupadaki kurumsal şirketlerine, İrlanda ev sahipliği yapmaktadır.

21- İngiltere

Ingiltere

• İskoçya, Galler, İngiltere ve Kuzey İrlanda‘dan oluşan bir ülkedir.
• Ülkenin kuzeyi ve orta kesimi dağlık güneyi ovalıktır. Genel olarak engebeli bir ülkedir.
• Ülkede batı rüzgarlarının etkisi ile ılıman okyanus iklimi görülür.
• Nüfus yoğunluğu yüksek, nüfus artış hızı düşüktür.
• Tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Modern yöntemler kullanılır.
• Balıkçılıkta Dünya da ilk sıralarda yer alır.
• En önemli yer altı kaynağı taşkömürü ve demirdir.
• Sanayisi çok gelişmiştir.
• Türkiye’nin en çok dış ticaret yaptığı ülkelerdendir.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
26
Beğen
Mutlu Mutlu
14
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
20
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
1
Olamaz
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Komik Komik
4
Komik
İlginç İlginç
8
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?