Astrolojide Trend Gezegenlerin Kişiler Üzerindeki Etkileri

6 dk okuma süresi


6
11 Paylaşım, 6 puan

Astroloji, gezegenlerin kişiler üzerindeki etkisini ve kaderini belirlediği konusu üstünde duran bir sözde bilimdir. Eski Yunan’dan Büyük İskender dönemine kadar uzanan astrolojide Mezopotamya gökbilimcileri, gezegenlerin insan kaderini değiştirdiğini savunmuştur. Günümüzde özellikle çoğu kişinin merak saldığı bu bilim, astrologların yorumlarıyla birlikte yaygınlık kazanmaktadır. Bu gezegenlerin arasında diğerlerine göre güçlü kalan güneş ve ay, kişiler üzerinde büyük etki göstermektedir. Ayrıca gezegenlerin burçlar üzerindeki etkisi de bilinen bir gerçektir. Her burcun kendine ait bir gezegeni olmakla birlikte, gezegenin burçlar arasında geçiş yapması kişi üzerinde değişiklik yaratır. Bu içeriğimizde, astrolojide söz konusu trend gezegenlerin kişiler üzerindeki bazı etkileri yer almaktadır. Şimdiden keyifli okumalar!

1. Öz Benliğin Gezegeni Güneş

Astrolojide Trend Gezegenlerin Kişiler Üzerindeki Etkileri

En güçlü gezegen olan güneş, öz benliğin simgesi haline gelmektedir. Galakside en çok parlayan gezegen olan güneşin insan yaşamında olduğu gibi, burçlar üzerinde de büyük etkisi vardır. Astrolojide trend gezegenlerin arasında bulunan bu parlak gezegenin kişiler üzerindeki en önemli etkileri, güç ve liderliktir. Güneşin gün içerisindeki etkisi kişiyi pozitif bir ruh haline büründürmektedir. Her şeyi görünür yapan güneş, kişiyi özel yapan durumları ortaya çıkarmaktadır. İnsan sağlığı açısından da önemli bir gezegen olan güneş, kişinin içerisindeki gizli yetenekleri de ön plana çıkarır. Bu da bizim günlük hayatta karşılaştığımız olumsuz durumları engellemiş olur. Bu gezegen, aslan burcunun yöneticisidir. Kova burcunda güçsüz olurken, terazi burcunda zayıf olmaktadır. Kişi üzerindeki olumlu yönleri; yaratıcılık ve cömertlik iken, olumsuz yönleri; kibir ve zorbalıktır.

2. Duyguların Gezegeni Ay

Ay, Dünya’ya en yakın gezegendir ve kişiler üzerinde de büyük etki yaratmaktadır. Duyguların gezegeni olarak bilinen ay, denizdeki gel-git olayında olduğu gibi insan üzerinde de ruhani değişikliği kontrol eder. Kişinin karşılaştığı belirli durumlara ve koşullara nasıl tepki verdiğini etkiler. Bu gezegen, önsezi, içgüdü ve tepkileri yönetir. Aynı zamanda ay gezegeni, yengeç burcunun yöneticisidir. Boğa burcunda yükseldiği bilinmektedir. Oğlak burcunda ise düşük konumdadır. Bu gezegenin kişi üzerindeki olumlu etkileri; sezgisel güç, sabırlı olma, hassasiyet ve anlayış göstermeyle birlikte aileye düşkünlüktür. Duyguların gezegeni olması, insanın ruhsal boyutundaki etkisini daha çok ortaya çıkarmaktadır. Buna istinaden trend gezegenin kişiler üzerindeki olumsuz etkileri; zihinsel sorunlar, güven problemi ve geçmişe bağlılıktır.

3. Şans Gezegeni Jüpiter

Astrolojide Trend Gezegenlerin Kişiler Üzerindeki Etkileri

Şans gezegeni olarak da bilinen Jüpiter şansı, bolluğu ve bereketi simgeler. Jüpiter güneşten sonraki en büyük gezegendir ve yay burcunun yöneticisidir. Jüpiter en cömert gezegen olmakla beraber iktidarın da merkezidir. Bu gruba dahil kişiler baskın karakterli ve yönetici kişiliğe sahiptir. Bu gezegen adalet, hukuk, din gibi alanlara daha çok hakimdir. Diğer insanlara faydalarının dokunduğunu bildikleri için sürekli bir yaşam sevinci içerisindedirler. Bu durumda üzüntü, depresyon gibi olumsuzluklardan kolaylıkla sıyrılmayı başarabilirler. Sonradan keşfedilen bu gezegen, yeni olmasının yanı sıra aşırı derecede radyasyon yayması nedeniyle Dünya’ya büyük etkisi vardır. Bu gezegenin olumlu özellikleri; inançlı, saygınlık, iyimserlik ve sağduyudur. Olumsuz özellikleri ise egoist, dogmatik, ikiyüzlülük ve inançsızlıktır.

4. Tutku Gezegeni Mars

Astrolojide trend gezegenlerin arasında yer alan Mars, kişiler üzerindeki etkileri ile dikkat çekmektedir. Mars, tutku gezegeni olarak bilinmektedir. Enerji dağıtan ve duyguları ateşleyen Mars, Koç ve Akrep burçlarında daha çok etkilidir. Bu gezegenin kişiler üzerindeki etkileri hırs ve azim ile ilişkilidir. Bu gezegen aşkı, özgürlüğü ve doğru düşünceyi temsil eder. Bu gezegenin etki ettiği kişilerde adalet aşkı, liderlik ve özgürlük gibi olumlu özellikler mevcuttur. Olumsuz taraflarında ise saldırganlık, bencillik, aceleci davranma ve kavgaya çabuk karışma durumları vardır. Bu gezegen, Güneş ile beraber devrimci bir ruha sahip olur. Zayıf Mars karakterlerde, alışkanlıklara direnememe ve öfke durumu vardır. Bu yüzden bu karaktere sahip kişiler kolaylıkla sigara ve alkolden uzaklaşamaz. Uzun süreli öfke, ilişkilerini de etkilemektedir.

5. İletişim Gezegeni Merkür

Astrolojide Trend Gezegenlerin Kişiler Üzerindeki Etkileri

İletişim gezegeni olarak bilinen Merkür, bilgi, iletişim ve haberciliği simgelemektedir. Merkür, ikizler ve başak burçlarının yöneticisidir. Bu gezegen kişinin sinir sistemini büyük derecede etkiler. Merkür’ün dünyaya yakın olması, kişi üzerindeki duygu durumlarını da etkileyebilir. Bu doğrultuda hızlı algılama, çabuk düşünme ve bir an önce sonuca ulaşma gücü verir. Bu çabukluk durumlarıyla beraber kişinin sebep-sonuç ilişkilerinin kontrolünü de sağlar. Merkür’ün insanlar üzerindeki etkisi olumlu ve olumsuz şekilde dikkat çeker. Olumlu etkilerine baktığımız zaman anlayış gösterme, beceriklilik ve iyi yargılama gibi durumlarla karşılaşırız. Olumsuz etkilerine baktığımız zaman ise, eleştirel olma, kararsızlık, kontrolsüzlük, zihinsel gerilik ve alaycılık dikkat çeker. Bu gibi etkiler, burçlarla da ilişkilidir.

6. Hayal Gücünün Gezegeni Neptün

Sezgiselliği ve hayal gücünü simgeleyen Neptün, dış gezegenlerden birisidir. Bu gezegen tıpkı okyanus gibi huzur verir ve sırlarla doludur. Balık burcunun da yöneticisi olan Neptün’de kişiler genelde çok hassas ve savunmasızdır. Derin duygulara sahip olmalarından dolayı başkalarının kederini, şefkatini içselleştirebilirler. Bilinçaltını ve gizli kalmış duyguları da yöneten Neptün gezegeninde kişi, huzur ve sükûneti arar. Neptün’ün etkisi altında kalan kişiler genellikle zayıf iradeli insanlardır. Bu da onların olumsuz alışkanlıktan kurtulmasını zorlaştırır. Bu gezegenin etkilediği kişilerde olumlu ve olumsuz özellikler görülür. Olumlu özelikler arasında idealist olma, hassasiyet, incelik, sezgisellik ve sanatta yaratıcılık yer alır. Olumsuz özellikleri ise, kararsızlık, hilekarlık, hayalperest olma, pratik olamama ve alkolizmdir.

7. Güç Gezegeni Plüton

Astrolojide Trend Gezegenlerin Kişiler Üzerindeki Etkileri

Astrolojide trend gezegenlerin arasında yer alan Plüton akrep burcunun yöneticisidir. Güneş sistemine en uzak olan Plüton, güç gezegeni olarak da simgelenmiştir. Plüton, bireyler üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Güçlü olduğu bir konuda başkasına yardımcı olmayı ihmal etmez ve her türlü zorluğun üstesinden gelmenize yardımcı olur. Bu gezegenin etkilediği kişiler her halükârda başkalarına güç verir. Gezegenlerin yaşam evrelerinin yönetimini ele alırlar ve etkilerler. Bu sebeple geleceği çizmek için geçmişin sırlarını ortaya çıkarmaktan çekinmezler. Bu gezegenin kişi üzerindeki olumlu etkileri; yeni başlangıçlara odaklanma, keskin zekaya sahip olma ve yüksek işleri başarabilmektir. Bu gezegenin kişi üzerindeki olumsuz özellikleri ise, suça yatkın olma, bilinçsizlik, sinsilik ve yıkıcılıktır.

8. Karma Gezegen Satürn

Karma gezegen olarak da simgelenen Satürn, oğlak burcunun yöneticisidir. Bu gezegen kararlılık, sorumluluk, hırs ve sabrı sembolize eder. Manevi olarak bakıldığında ise disiplinli olma, münzevi ve yalnızlık ile ilişkilidir. Gezegenler arasında en yavaşı olduğu için bunun kişi üzerinde de etkisi olmaktadır. Satürn uzak ve dogmatik olarak görülebilir. Hırslı ve disiplinli olan Satürn, başkasının azmini ve zamana karşı ayakta kalmasını da desteklemektedir. Bu gezegenin olumlu özellikleri arasında sabır, ihtiyatlılık, yapıcılık, sorumlu ve disiplinli olma yer alır. Bu gezegen özellikle çeşitli kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkan engelin önüne geçen sabırdan sorumludur. Olumsuz özellikleri arasında ise ümitsiz olma, bencillik, tutuculuk ve dar görüşlülük vardır. Bu da onları karma kişilik boyutuna getirmiştir.

9. İsyan Gezegeni Uranüs

Sürprizler ve beklenmedik olaylar gezegeni olan Uranüs, kova burcunun yöneticisidir. Antik gezegenler arasında yer alan Uranüs’ün kişi üzerinde birçok etkisi vardır. Bu gezegen ani değişimlere karar verebilmekte ve yenilik yaratmaktadır. Bu sebeple geleceğe dönük, deneyci bir gezegendir. Ani yaşanan durumlar onun, isyan bayrağını çekmesine sebep olur. Bu nedenle isyan gezegeni olarak da simgelenir. Eşitlik, özgürlük, çevresel problemler gibi durumlara duyarlı olan bu gezegen ayrıca kişilere objektiflik kazandırır. Bu gezegenin olumlu özellikleri; özgürlük, nezaket, becerikli olma, yenilik ve orijinalliktir. Böylece ihtilalci değişiklikler yapma, düşünmeden harekete geçme gibi eylemlere geçmekte ve kişisel özgürlüğünü aramaktadır. Olumsuz özellikleri ise kışkırtıcılık ve yaşanan sapmalardır.

10. Aşk ve Para Gezegeni Venüs

Astrolojide Trend Gezegenlerin Kişiler Üzerindeki Etkileri

Aşk ve para gezegeni olarak simgelenen Venüs, uyum ve sabitliği de çağrıştırır. Bu gezegen boğa burcunun yöneticisidir. Hayatın renkli, mutluluk ve canlılık veren unsurlarını simgeler. Sanattan alınan zevk ve yetenek, Venüs’ün etkisi altındadır. Hayata hediyeler dağıtan Venüs, kendi hayatına eğlence katmak ve yaratıcılığın gelişmesini desteklemek gibi amaçları vardır. Venüs güçlü olduğunda, ruhunun zenginliğini ve hayatın nimetlerini paylaşmaktan çekinmez, eli açıktır. Ancak güçsüz konumda ise kişi kendini yalnız, ilişkilerinde yetersiz, sadakatsiz ve aşırı uçlara kayabilen durumlara getirecektir. Bu gezegenin olumlu etkileri arasında incelik, anlayışlı olma, nezaket ve güzelliğe düşkünlük yer almaktadır. Olumsuz etkileri arasında ise tembellik, kararsızlık ve aşırı romantizm vardır.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
1
Beğen
Mutlu Mutlu
1
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
1
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!