Yunan Mitolojisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

3 dk okuma süresi


1
13 Paylaşım, 1 puan

Antik Yunan’da halkın inanışlarını,evrene bakış açısını, tanrılarını içeren, bugünkü anlamıyla o zamanın dini olan Yunan mitolojisini hiç merak ettiniz mi? Yunan ve Roma sanatına izleri her alanda görülen, devasa anıtlara ve yaşamın her yerine sinmiş durumda. Yunan mitolojisi hakkında bilmeniz gerekenler listesini dergiCE sizler için hazırladı. İyi okumalar!

1. Mitolojinin Ortaya Çıkışı

Yunan Mitolojisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Etkileyici mimari yapılara, devasa tanrı heykellerine, büyüleyici tablolara ve hikayelere tanık olduğumuzda aklımıza hep fantastik bakış açıları gelse de, mitolojinin ortaya çıkış hikayesi çok da garip değil. Antik Yunan toplumu, her toplum gibi akıllarının ve olanaklarının yetmediği konularda, içgüdüsel olarak kendilerinden daha üst varlıklara inanarak, mitolojinin ana hatlarını çizmişlerdir. Geniş coğrafyalara yayılmasıyla birlikte, yazılı bir kaynağı bulunmayışı ve katı kuralları olmadığı için Hristiyanlığın ortaya çıkışından sonra bile etkisini sürdürmüştür. Yönetim otoritesinin inandığı tanrılar, halkın inanışlarını da etkilemiştir. Değişen iktidarları ve mitolojinin uzun süren etkilerini düşününce belki de anlaşılması zor gelmeyecektir.

2. Tanrılar Nereden Geldi?

Yunan Mitolojisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Aslında her şey Khaos’tu. Mitolojide Khaos her şeyi içinde barındıran sonsuzluktu. Ne kadar da tanıdık geliyor bu tanım bizlere değil mi? Uzay, kozmos, kainat gibi sözcüklerin anlamlarıyla örtüşen bir Tanrı olgusu mevcut. Platon, Khaos’u yaratan ve babası olan ilk Tanrı Kronos için, var olanı düzene koymuş, onlara biçim vermiş ve ama onları yaratmamıştır diye yazar Timaios diyaloğunda. Khaos sonsuzluğunda Gaia(toprak) meydana geldi. Gaia, kimseyle çiftleşmeden tek başına dört yeni tanrı doğurdu. Gaia’nın sonradan kendi çocuklarıyla çiftleşmelerinden yeni tanrılar ve titanlar meydana geldi. Tanrının bir başkasıyla birlikte olarak tekrar tanrı doğurması günümüzde inanılır gelmese de, o dönemlerde inanma iç güdülerini karşılıyordu. Şu an dinler tarihini incelediğinizde doğmamış ve doğrulmamış bir tanrı kavramıyla karşılaştığınızda nasıl inanıyorsanız, o zamanların insanları da buna gayet olağan bakıyordu.

3. Mitolojide Tanrı ve Tanrıçalar

Mutlaka bir yerlerde okumuşsunuzdur, Yunan mitolojisindeki tanrılar, insani özelliklere sahip, kızabilen, mutlu olan, ağlayan, bazen de ölebilen kişiliklerdir. Tanrıların bu özelliklerini belirleyen mutlak kanıtlar olmasa da, inanışın geniş coğrafyalara yayılması, doğa olaylarını yorumlayarak gelişen ve değişen çok Tanrılı bir ideoloji olan mitolojinin temelleri küçük kabileler arasındaki yerli inançların harmanlanıp, doğal süreçte yüzyıllara yayılan bir zamanda şekil değiştirmesiyle sürüp gitmiş.

4. 12 Sayısı Neden Kutsal?

İsa’nın on iki havarisi, astrolojide on iki burç, on iki ay, Yahudilerin on iki İsrail Kabilesi, İslamiyet’te on iki imam… Tarih sıralaması olarak bakınca on iki Olymposlu hepsinden daha önce görünüyor. Aphrodit’in doğumundan sonra, Titanlar yıkılı ve on iki adet Olymposlu Tanrı başa geçer. Olympos’ta her zaman on iki Tanrı yaşamıştır. On üç rakamının uğursuzluğundan dolayı dağda hep on iki Tanrı bulunmuştur.

5. Mitoloji Uydurma Mı?

Yunan mitolojisi hakkında bilmeniz gerekenler gerçek olsun ya da olmasın, insanlığı kültürel mirasında bu kadar büyük izler bırakan, yaşama yön veren bir konuda tartışma boyutu gerçekliği değil de, neden bu şekilde geliştiği sorgulanmalıdır. Arkeoloji, antropoloji, tarih gibi pek çok bilim dalı insanlığın ortaya çıkışını, gelişimini, yaşadığı fiziksel ve sosyal ortamları bilimsel olarak bir çok açıdan inceliyor. Dinler tarihi, ayinler, ritüeller, sosyal yaşamda inanç sistemleri gibi konular günlük yaşama, ülke yönetimlerine, şehir yapılarına, bilime kadar etki etmişken günümüzde var olan bir çok tanım aslında mitolojiden yola çıkarak bize kadar ulaşmış. Mitolojinin temelinde, mitlerin yattığından bahsetmiştik. Bu mitler tanrı ve tanrıçaları oluşturdu, Hristiyanlığın ortaya çıkışına zemin hazırladı, İslamiyet’le birlikte doğu topraklarında devam etti. İnanç ve inanç sistemlerini daha iyi anlayabilmek için mitolojinin de anlaşılması gerekiyor. İnsanların neye nasıl baktığını bilmeden, salt görünenle bir inanç oluşturulabilir mi? Oluştuğu zaman temelleri ne kadar sağlam olur? Unutmamak gerekiyor ki, inançlar insanların daha iyiye, doğruya, güzelliğe, evrene ulaşabilmesi için ortaya çıkmışlardır. Yunan mitolojisi tüm bunları anlayabilmek için araştırılması, okunması gereken ilgi çekici bir konu olarak sizleri bekliyor.


Yorum bırak