Yaratıcılığınızı Geliştirecek En Çok Önerilen Mimarlık Kitapları

5 dk okuma süresi


3
13 Paylaşım, 3 puan

Her meslek için bilgi kaynağı olan kitaplar, mimarlıkla ilgilenen kişiler için de yol gösterici olmaktadır. Mimarlığın sonsuz dünyasında aktarılması gereken tecrübeler, paylaşılması gereken fikirler, anlatılması gereken bilgiler mevcuttur. Mimarlık öğrencileri, mimarlar ve tasarım meraklıları için önerilen klasikler listesiyle farklı bakış açılarını incelemek ve bilgi edinmek mümkündür. Yaratıcılığınızı geliştirecek en çok önerilen mimarlık kitapları listemizde en önemli başucu kitaplarını derledik. Keyifli okumalar dileriz…

1. Mutluluğun Mimarisi

Yaratıcılığınızı Geliştirecek En Çok Önerilen Mimarlık Kitapları

Mutluluğun Mimarisi, Alain de Botton tarafından yazılarak 2006 yılında yayınlanmıştır. Dünyanın farklı yerlerinden ortaya çıkarak kabul görmüş mimari üslupları barındırmaktadır. Mimarlık, estetik, felsefe ve mimari psikoloji konularını da kapsayarak okuyucuya zengin bir bakış açısı sunmaktadır. Akıcı bir dille yazıldığı için farklı alanlarla ilgilenenler için de akılda kalıcı bir eserdir. Mimarlar ve mimari eleştirmenler tarafından, alanla ilgilenenlere giriş niteliğinde tavsiye edilmektedir. Teknik detaylara girmeden mimari yaklaşıma, yapılara bakış açısına derinlik katmaktadır. Yaratıcılığınızı geliştirecek, not almanız gereken birçok cümlesiyle en çok önerilen mimarlık kitapları arasında yer almaktadır.

2. 100 Yapıda Mimarinin Geleceği

Özgün projelerin sergilendiği “architizer.com” sitesinin kurucusu Marc Kurshner tarafından yazılmıştır. İçeriğinde 100 önemli ilginç yapı örneğine yer verilmektedir. Artık yapılar korunmanın ve barınmanın ötesine geçmiştir. Uzay çağı merakı, yüksek özgüven eseri binalarla ilgili bilgiler yansıtılmaktadır. Bazı ilginç sorular da kitapla beraber gündeme getirilmektedir: Bir gökdelen bir günde inşa edilebilir mi? 3D yazıcıyla ev bastırabilir miyiz? Bir bina nefes alabilir mi? Ayda yaşanabilir mi? Aynı zamanda sisi yutan bina, kâğıttan fuar pavyonu, karda ilerleyen araştırma laboratuvarı, şişme konser salonu gibi tasarımlar da kitabın içerisinde yer almaktadır. İlham verici bazı eserlere göz atmak isteyenler için tavsiye niteliğinde bir kaynaktır.

3. Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor

Yaratıcılığınızı Geliştirecek En Çok Önerilen Mimarlık Kitapları

Karl Marx’ın sözüne atıfla yazılmış, mimarlık okuyanların başucu kitapları arasındadır. Kent yapı ve mekânlarının modernizasyonunu inceleyen Marshall Berman tarafından yazılan eserdir. Dili ağır olmamakla beraber, bahsettiği kavramların yeniden anlaşılmasını sağlamaktadır. Goethe’den Marx’a postmodernizmin kritiği yapılmaktadır. Aynı zamanda modernizme somut örneklerle ciddi bir eleştiri getirmektedir. Mimari düşünceye katkısının yanı sıra edebiyat ve felsefeyle kurduğu ilişkiyle de ön plana çıkmaktadır. Özellikle modernizm ve kentleşmeyi aynı çizgide kullanmak isteyenlere şiddetle önerilmektedir. Dünyayı, içinde bulunduğumuz çağı, toplumun sürüklendiği yapıyı daha derinden anlayabilmemize aracı olmaktadır.

4. Mimarlık Üzerine On Kitap

Eserin yazarı Vitruvius, Romalı askeri mühendis ve mimardır. Eserde kendi deneyimleri ve bilgilerinin yanı sıra Yunan ve Romalı birçok antik yazarın mimari, yapı teknolojisi, sanat gibi konulardaki bilgi ve görüşlerini içermektedir. MÖ 30 ile 15 arası yazıldığı tahmin edilmektedir. Antik çağdan mimarlık üzerine günümüze ulaşabilmiş tek kitaptır. İçeriği ve evrensel önemi sebebiyle mimarlık sanatının başta gelen eserlerindendir. Kitap, rönesansın önemli insanlarına da ilham olmuştur. Günümüzde 10 ayrı eser tek bir kitap olarak yayınlanmaktadır. Kent Planlaması; Genel Mimari ve Bir Mimarın Nitelikleri; Tapınaklar ve Düzenler; Diğer Kent Yapıları; Ev Yapıları; Kaldırımlar ve Süsleme Plaster İşi; Su Depoları; Geometri, Ölçü, Astronomi; Askeri ve Sivil Makineler konularını içermektedir.

5. Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Mimarlık Fikri

Yaratıcılığınızı Geliştirecek En Çok Önerilen Mimarlık Kitapları

Yazarı Philip Wilkinson olan eser 2010 yılında yayınlanmıştır. Piramitlerden müzelere kadar mimarlık tarihindeki büyük fikirleri barındırmaktadır. Kitap kendi içerisinde beş ana başlıktan oluşmaktadır. Yunan’dan Rönesan’a, Değişim ve Beğeni, Canlandırma ve Yenileme, Dünya Çapında Modernizm ve Yeni Yönelimler beş ana başlık isimleridir. Bu başlıklar altında geçmişten günümüze ulaşan fikirler, göz alıcı mimari başarılar 50 alt başlığı oluşturmaktadır. Mimarlığa ilk adım için faydalı bir eser olarak görülmektedir. 50 mimari fikir, mimarlıkla ilgilenenler için fikir oluşturabilmekte ve mimarlık sözlüğü niteliğinde de okunabilmektedir. Mimarlık akımları, yönelimler ve yaratıcı düşünceleri okuyarak geçmişle kurulan bağı kurmak açısından faydalı bir eserdir.

6. Öğrencilerle Söyleşiler

Kitabın yazarı Louis Isadore Kahn, Amerikalı dünyaca tanınmış mimardır. 1968 yılında Rice Üniversitesi’nde mimarlık öğrencileriyle yaptığı söyleşi kitabın merkezi olarak yer almaktadır. Kitap, Peter Papademetriou, Lars Lerup ve Michael Bell tarafından kaleme alınmış üç ayrı metinle tamamlanmıştır. İçeriğinde öğrencilerle beraber gerçekleştirilen mimarlıkla ilgili beyin fırtınaları yer almaktadır. Birçok mimarın tasarım anlayışını etkileyebilecek düzeyde olgular içermektedir. Kahn’ın mimarlığa bakışı ve aforizmaları ilham vericidir. Kentsel tasarım sorunları ve mimarlığın çevreyle beraber değerlendirilmesi konuları da birçok soru işaretine cevap olabilecek niteliktedir. Kitap aynı zamanda düşünmeye ve soru sormaya özendirmektedir.

7. Mimarlık – Biçim, Mekan ve Düzen

Yaratıcılığınızı Geliştirecek En Çok Önerilen Mimarlık Kitapları

Temel mimari tasarım sözlüğüne giriş olarak kabul edilen eser, Francis D. K. Ching tarafından yazılmıştır. Mekan ve biçimin temel öğeleri ön plana çıkarılmıştır. Biçim, mekan, düzen ve tasarım kavramları anlaşılır bir şekilde çözümlenerek aktarılmıştır. Biçim ve mekânın ışık, manzara, açıklıklar ve çevrelenme ile olan ilişkileri açıklanmaktadır. İçeriğindeki mimari çözümler sayesinde mimarlıkla ilgilenenler için zengin bir kaynaktır. Mimarlığa ilişkin tüm ilkeler yer almaktadır. Ek olarak ayrıntılı çizimler ve sunulan kavramlar görsel olarak yer almaktadır. Ching’in kendi üslubunu içeren mimari prototipleriyle zengin bir çizim rehberi oluşmuştur. Özgün çizgisi, incelikli çizimleri, içeriğindeki pratik bilgileriyle referans olarak kullanılabilecek bir eserdir.

8. Mimarlığın Öyküsü

Yaratıcılığınızı geliştirecek en çok önerilen mimarlık kitapları listesinde klasikler arasında yer alan Mimarlığın Öyküsü, Leland M. Roth tarafından yazılmıştır. Diğer birçok eserden farklı olarak Batı mimarisi üzerine yoğunlaştığı bir bölüm içermektedir. Batı mimarisi üzerine araştırmalar, tarih, fonksiyon, anlama dair konular yer almaktadır. Kitap iki ana bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde mimarinin temel kavramları ve işlev, strüktürel ilkeler ve tasarım elemanları ele alınmaktadır. İkinci bölümde tarih öncesi çağlardan günümüze dek Batı mimarisinin gelişimi ve ilerleyişi anlatılmaktadır. İçeriğinde 400 çizim ve resim barındırmaktadır. Alana ait terimleri fazlaca barındırdığı için, mimarlıkla ilgilenenler daha akıcı bir şekilde okuyabilmektedir. Mimarlığın yanı sıra mimarlık tarihi üzerine de eşsiz bir kaynaktır.

9. Neufert Yapı Tasarımı

Mimarlığı sanat olarak yorumlayan tasarımcılar için yaratıcılığınızı geliştirecek en çok önerilen kaynaklardan biri de Neufert Yapı Tasarımı kitabıdır. Mimarlık için toplu bilgi kaynağı olarak değerlendirebilecek eser, Ernst Neufert tarafından yazılmıştır. Mimari ve tasarımla ilgilenen herkesin mutlaka edinmesi gereken bir eserdir. Çeşitli notlar ve 6.210 çizim yer almaktadır. İçeriğinde yapı, donanım, mekânsal gereksinim, mekân, tesisat, mekanlararası ilişkiler, şartnameler gibi pek çok konu hakkında bilgiler yer almaktadır. Her türlü açık ve kapalı mekân için yer alan bilgileriyle değişmez başucu kitaplarındandır. Mimarlıkla ilgilenenler, proje tasarımları ve geliştirme süreçlerinde eserden ömürlük olarak yararlanabilirler.

10. Cengiz Bektaş – Türk Evi

Yaratıcılığınızı Geliştirecek En Çok Önerilen Mimarlık Kitapları

1996 yılında yayınlanan Türk Evi, Cengiz Bektaş tarafından yazılmıştır. Eser, Cengiz Bektaş’ın Anadolu’da, Balkanlar’da araştırma ve inceleme gezilerinden edindiği birikimle sunulmuştur. Türk evi yapısında kullanılan gereçler, plan tipleri gibi kavramları da içermektedir. İçeriğinde yer alan fotoğraflar bilgilerin görseli olarak yer alırken, önemli örneklerle desteklenmiştir. Birbirleriyle etkileşimde iki öge olan mimari ve kültürün, mimari gelişimi, tasarımı ne ölçüde etkilediği açısından da açıklayıcı bir kitaptır. Türk evleri sadece bir barınaktan ziyade, bir yuvayı temsil etmektedir. Dışa dönük mahremiyet isteği, diğer evlerin güneşini bile etkilemeyecek ölçüde kurulan yaşam konut biçimi sıcak bir yapıyı temsil etmektedir. Türk Evi eseriyle beraber konu üzerine derinlemesine inceleme ve farklı bir bakış açısı sunulmaktadır.

Eğer siz de içerikler üretmek isterseniz, ücretsiz içerik üreticiliği eğitimimizi tamamlayıp en sonda yer alan Kariyer İçin Başvur sekmesinden örnek bir içerik ile başvurunuzu bırakabilirsiniz.

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
0
Beğen
Mutlu Mutlu
0
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!