Terapi Tadında Dinleyenleri Rahatlatan Psikoloji Podcastleri

5 dk okuma süresi


4
15 Paylaşım, 4 puan

Türkiye’de psikoloji ilgisi, özellikle 2010’lu yıllarda ruhsal sağlığa duyulan acil ihtiyacın fark edilmesiyle hızla artış gösterdi. Bu artış aynı dönemdeki psikolojik eğitim ve uygulama kitaplarının satışlarındaki ani yükselmelerle de kanıtlanabilir. Kitaplara artan talep de doğal olarak yazarlarının ulusal çapta ün kazanmalarına ve daha fazla üretmek istemelerine neden oldu. Sıradaki içeriğimiz bu yazarların ve onlardan ilham alan diğer içerik üreticilerinin psikolojiyi podcast ile birleştirmelerini konu alıyor. Çoğunlukla akademik psikoloji eğitimi tadında olan bu podcastleri listelerken, dinleyenleri sanki terapi seansındaymış gibi rahatlatan ve eğlendiren türevlerini de eklemeyi unutmadık. Siz listemizdeki podcastleri incelerken, gelin biz de size psikoloji ve meditasyonla ilgili bilgiler verelim.

1. Kendine İyi Davran

Sosyal hayatta, iş yaşamında ve partner ilişkilerinde insan dinamiklerini öğrenmek zihninizi bir sonraki iletişim seviyesine yükseltir. Bireysel verimliliğinizi ve takım çalışmasına yatkınlığınızı arttırır. Ulusal düzeyde yaygınlaşan psikoloji eğitimi de aynı becerilerin ülke bazında kazanılmasına sebep olur. Reuters veri tabanındaki uluslararası araştırmalarda, psikoloji bilimine en çok katkıda bulunan ülkeler sıralamasıyla, en mutlu ülkeler sıralamasının neredeyse tıpa tıp aynı olmasının sebebi de budur. (Örn: Finlandiya, İsveç, Kanada, Norveç). Türkiye, 2021 itibariyle ne yazık ki her iki listede de alt sıralarda. “Geçmişinden kurtulmak istiyorsan geçmişin geçmişte kaldığını ve bu konuyu değiştiremeyeceğini kabullenmelisin.” Diyor klinik psikolog Beyhan Budak. Kişisel gelişimde psikolojinin rolünden bahsettiği podcastini güncel konular ve eğlenceli bir sunumla destekliyor.

2. Doğan Cüceloğlu

Bir psikoloji alt bilim dalı olan “Aile psikolojisi” 1940lı yıllarda ortaya çıktı. 1970li yıllarda Ludwig von Bertalanffy, Genel Sistem Teorisi’ni psikolojiye uyguladığında da Avrupa’da hızla gelişme gösterdi. Aile psikolojisinin çalışma alanları, toplumu her an, her ortak kararda etkileyen inançlar, gelenek ve görenekler, kültür ve değer yargılarının temellerinin atıldığı ailenin içindeki iletişim modelleridir. Ortak değerleri bir sonraki nesle aktarabilmek için aileler kilit faktör olarak görülürler. Bu alt bilim dalına göre ailenin var oluş amacı üyelerini bireysel içgüdü, niyet ve gereksinimlerinden bağımsız bir şekilde, sorumluluk duygusu kazandırarak yetiştirmektir. Podcastinde aile kavramından sıklıkla bahseden Doğan Cüceloğlu, iyi ve olgun bir ebeveyn olmanın sırlarını paylaşıyor.

3. Psikolog Barış Gürkaş ile İyi Hisset

Budist psikolojiye ait bir kavram olan Öz-şefkat, bireylerin kendileriyle olan pozitif ilişkileri ve kendilerine karşı gösterdikleri sağlıklı tutumları olarak tanımlanmış bir kavramdır. “Öz-nezaket”, “ortak insanlık hissiyatı” ve “bilinçli farkındalık” olmak üzere 3 temel alana ayrılır. Öz-nezaket, kişinin kendisine karşı duyduğu saygının karşılığıdır. Bireylerin kendilerine yönelik çözümlemeler yaparken eleştirel, yargılayıcı ve agresif olmaları yerine kibar, anlayışlı ve yapıcı olmalarını ifade eder. İnsanın şefkat ve destek arayışını kendisinde bulabileceğini belirtir. Ortak insanlık hissiyatı, “hiçbir insan mükemmel değildir ve olamaz.” fikrinin kabulünü öğütler. Bilinçli farkındalık ise rahatsızlık verici duyguların bilincine dengeli bir biçimde, yani zarar görmeden varmaktır. Öz-şefkat ve diğer meditasyon yöntemlerini uygulayan Barış Gürkaş’ın podcastine linkten ulaşabilirsiniz.

4. Psikiyatri ve Duvarın Ardı

Kişilik bozukluğu veya borderline, kişinin zihninin sağlıksız bir işleyiş, davranış ve düşünüş tarzına sahip olmasıdır. Kişilik bozukluğu bulunan bir kişi yaşamda ardı ardına gelen olayları veya durumları birbirleriyle ilişkilendiremez ve ilişkilendirirken zorlanır. Algı mekanizması zayıftır, ilişkiler ve sosyal aktivitelerde problemler yaşar. Bazı hastalar, kendilerini olağan ve normal bulacağından kişilik bozukluğuna sahip olduklarını fark etmezler. Böyle durumlarda hastanın önüne çıkan engeller için çevresini suçlaması mümkündür. Genellikle genç yaşlarda başlayan kişilik bozuklukları yetişkinlikte de görülebilir. Pek çok kişilik bozukluğu türü vardır. Çeşitli kişilik bozukluklarını incelediği Psikiyatri ve Duvarın Ardı isimli podcastinde Dr. Cengiz Arca’yı paylaştığımız linkten dinleyebilirsiniz.

5. Psikolog Tülay Kök

Çizdiğiniz sınırlar kişiliğinizi belirler. Sınırları ilk defa öğrendiğimiz ailede bu sınırlar içinde kendimize ait bir “benlik bilinci” yaratırız. Zamanla farklı sosyal ortamlarla sınırlarımız zorlanır ve esnetilmeye çalışılır. Kıramayıp kabul ettiğimiz o teklifler ve istekler, zamanla ruhumuzu yorgun düşürmeye ve arttığını sandığımız özgüvenimizi düşürmeye başlar. Benlik bilincimiz kontrol edemediğimiz çeşitli sosyal etkileşimlerle hasar aldığı zaman, hayatımızın iplerini elimizden kaçırırız. İnsan “hayır” diyemediği sürece özgür değildir. Ancak bütün bunları engellemek için sıkı ve katı sınırlar yaratmak veya başka bir deyişle ruhumuzun önüne duvarlar örmek de sağlıklı bir çözüm değildir. Sınırlar üzerine konuştuğu uzun soluklu podcast serisiyle Psikolog Tülay Kök’ü paylaştığımız linkten dinleyebilirsiniz.

6. Didik Didik Freud

Aslında bir nörolog olan Freud, psikolojinin en önemli alt dallarından biri olan psikanaliz biliminin de kurucusudur. “Serbest çağrışım” yöntemini psikanalizin açıklanması yolunda kullanırken, Oidipus Kompleksi’ni (karşı cinsteki ebeveyni sahiplenme ve kendi cinsinden olan ebeveynle rekabet etme) psikanalitiğin merkezine yerleştirmiştir. Rüyaları bütün arzuların ortaya çıktığı yer olarak kabul eden Freud, tedavi yöntemlerini hastanın arzularında aramıştır. Aynı zamanda cinselleştirilmiş dürtü enerjisi, yani “libido” kavramının tanımını yapan kişidir. Freud’un düşünme süreçlerini işleyen, 2004te yayınlanan, arka plan müziğiyle ve akıcı hikâye anlatıcılığıyla listemizdeki en özgün podcast olan Didik Didik Freud’u, paylaştığımız linkten dinleyebilirsiniz.

7. Endişeli Psikolog

Psikoloji biliminin en önemli yaklaşımlarından biri olan “bilişsel ekol”, zihinsel süreçlerin davranışlar yoluyla ruh sağlığımıza etkisini inceler. İnsanların yaptıkları düşünsel hataların yol açtığı hastalıkların tedavisinde akılcı düşünmenin önemini vurgular. Bireyin dış dünyayı algılama becerisine göre, özgüven, ilgi, algıda seçicilik, kişiselleştirme, genelleme vb. kavramlar üzerine yaptığı hataların, ezberlerin ve yarattığı gerçek dışı beklentilerin kaynağını araştırır. Yani bilişsel ekol, kişinin gündelik hayatı ve içindeki ilişkileri doğru algılamasını sağlamayı hedeflemektedir. Listelediğimiz psikoloji podcastleri arasında, dinleyenleri ele aldığı günlük konularla rahatlatan, sade bir terapi tadında işleyen Endişeli Psikolog programını paylaştığımız linkten dinleyebilirsiniz.

8. Güçlü Psikoloji

2013 yılında Avustralya’da Queensland Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Dünya nüfusunun yüzde 4’ü yani 300 milyon kişi depresyonla mücadele ediyor. Psikoloji konusunda farkındalığı düşük ülkeler ve tedavi için başvurmayanlar da dikkate alındığında sayının ikiye katlanabileceği tahmin ediliyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de her 10 insandan biri antidepresan kullanıyor. Antidepresan kullanımında kadın tüketici sayısı erkek tüketici sayısını ikiye katlıyor. 2014’te yayımladığı “Ruh Sağlığı Atlası” dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2030’da küresel bir depresyon krizi beklediğini açıkladı. Listemizin en üretken podcasti Güçlü Psikoloji, yayınladığı 250’den fazla bölümle sizi depresyondan koruyabilir.

9. Psikanaliz Sohbetleri

Türkiye’de psikolojinin tarihi başlangıcı, 15. Yüzyılda Sultan 2. Mehmet tarafından kurdurulan akıl hastanesine dayanmaktadır. Bu hastanede, akıl hastalıklarının tedavisinde müzik ve spor içeren yöntemler tercih edilmiş. Modern psikoloji çalışmalarına ise 1915 yılında İstanbul Üniversitesi’ni yenileştirme çalışmalarına başlandığında Almanya’dan davet edilen profesörler aracılığıyla geçilmiş. Aynı yıl, alanında ilk olan bir çocuk psikolojisi kitabı yayımlanmış ve Binet-Simon Zekâ Testi Türkçe’ye çevrilmiş. 60lı yıllardan itibaren Türkiye’de psikoloji eğitimi ivme kazanmış ve 70li yıllarda psikoloji yayınlarında ciddi bir artış gözlemlenmiş. 2020ler itibariyle artış gösteren psikoloji podcastlerinden biri olan Psikanaliz Sohbetleri’nde, Oğuzhan Nacak psikanalitik teori üzerine konuşuyor.

10. Merdiven Altı Terapi

“Psikanaliz çıktığından beri hemen herkes az çok hastadır.” Der Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsünde. Doğrudur da. Çünkü herkesin ruhu farklı yerlerden yaralı, hasarlı veya kusurludur. Bunu fark edenler de psikoloji öğrenmeye meraklı olanlardır. Çünkü psikoloji öğrenmenin insana kazandırdığı en büyük beceri “iç görü” insanın ruhunun içine bakmak ve dile getiremediğini getirebilmek becerisidir. Psikoloji yalnızca akademisyenler için değildir. İnsanı anlamak isteyen, empati yapabilmeyi, zihnini dinleyebilmeyi ve benlik bilincini keşfedebilmeyi isteyen herkes içindir. Dinleyenleri eğlenceli sunumuyla rahatlatan, paylaştığımız psikoloji podcastleri arasında samimiyetiyle arkadaş sohbeti tadında terapi yapan Merdiven Altı Terapi’yi paylaştığımız Spotify linkinden dinleyebilirsiniz.

Eğer siz de içerikler üretmek isterseniz, ücretsiz içerik üreticiliği eğitimimizi tamamlayıp en sonda yer alan Kariyer İçin Başvur sekmesinden örnek bir içerik ile başvurunuzu bırakabilirsiniz.

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
13
Beğen
Mutlu Mutlu
6
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
3
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
2
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!