Tarih Boyunca Hatırlanacak Toplama Kamplarına Dair Ürkütücü Gerçekler

5 dk okuma süresi


20
13 Paylaşım, 20 puan

İnsanlık, tarih boyunca pek çok katliama şahit olmuştur. Özellikle II. Dünya savaşı sırasında yaşanan bu katliamlar hat safhaya çıkmış, tarihte kara bir leke olarak kalmıştır. Güçlünün zayıfı acımasızca ezdiği bu katliamların merkezi her zaman toplama kampları olmuştur. Yüz binlerce insanın ideolojileri, siyasi görüşleri, etnik kimlikleri ve hatta cinsel tercihleri bile bir neden olarak gösterilmiş ve haksız yere ölüm kamplarına gönderilmiştir. Sonuç ise insanlık adına bir utanç tablosudur. Pek çoğunun acımasızca katledildiği, pek azının ise sağ çıktığı bu ölüm kampları insanlığın unutmaması gereken olaylardan biri olmalıdır ki, tarih tekrar tekerrür etmesin. Tarih boyunca hatırlanacak toplama kamplarına dair ürkütücü gerçekler listesini sizlere sunuyoruz. İyi okumalar!

1. İnsanlık Dışı Muamele

Tarih Boyunca Hatırlanacak Toplama Kamplarına Dair Ürkütücü Gerçekler

Hangi toplama kampı olursa olsun her kampta insanlara inanılmaz muameleler ediliyordu. Tarihin en belirgin örneklerinden biri olarak gösterilen, II. Dünya savaşı sırasında kurulan Nazi toplama kampları en kötü şöhrete sahip olanlardan biriydi. Auschwitz adını herkes en az bir kere duymuştu. Oraya giren sadece ölmüyordu. Dayanılmaz işkencelere ve insanlık dışı muamelelere maruz kalıyordu. 1940-1945 yılları arasında kullanıldı ve 1 milyona yakın insanın ağır koşullar altında ezildiği bilinmekteydi. Çoğunluğu Yahudi kökenli olan fakat aralarında Polonyalıların ve eşcinsellerin de bulunduğu Auschwitz kampı, toplama kampları içinde en kötü şöhrete sahip olan kamptı. SS subayları tarafında özenle ve sistematik bir şekilde çalıştırılan, aşağılanan ve imha edilen insanlar, yeryüzünde hak etmedikleri bir hayatı yaşadı.

2. Köle Olarak Çalıştırılma

Geneli Nazilerin topluma hiçbir yararı olmadıklarını düşündükleri kişilerden oluşuyordu. Aralarında Yahudiler, Slav ırkları, Polonyalılar, Romanlar ve Sovyet esirleri bulunuyordu. Dahası eşcinseller, lezbiyenler ve bu üstün ari ırkın üretmesine katkıda bulunmayan kişiler de aralarındaydı. Sabahın çok erken saatlerinde kaldırılır ve saatlerce durmaksızın tüneller kazmak ve fabrikalarda çalıştırılmak üzere çalıştırılırdı. Öğünleri neredeyse harcadıkları enerjiyi karşılayamayacak kadar azdı. Sıcak suyu içinde patates kabukları ve bir lokma ekmekle günü tamamlıyorlardı. Üstelik dondurucu soğukta uyuyor ve hastalıklarla boğuşuyorlardı. Bu sebeple bu durum tarih boyunca hatırlanacak toplama kamplarına dair ürkütücü gerçekler arasında sayılır.

3. Kobay Olarak Kullanılma

Tarih Boyunca Hatırlanacak Toplama Kamplarına Dair Ürkütücü Gerçekler

Belki de en berbat olanı, insanların üzerinde ölümcül deneylerin uygulanmasıydı. Bu deneylerin 3 türü bulunmaktaydı. Birincisi Alman askeri gücünün cephe sırasında yaralanması ve hastalığa yakalanma riskini en aza indirecek, bağışıklık sistemlerini sağlamlaştıracak ilaçları kapsamaktaydı. Sıtma, tifüs, hepatit gibi hastalıkları engellemek için oldukça tehlikeli kimyasallardan oluşan bileşenleri Yahudiler üzerinde uyguluyorlardı. İkincisi ise Alman kuvvetlerinin savaşta hayatta kalmasını kolaylaştırmayı amaçlayan deneyler yapmalarıydı. Özellikle hipotermiye bağlı ölümleri azaltacak, okyanus suyunu içme suyu olarak kullanacak akıl dışı fikirlerle dolup taşan deneyleri kullandılar. Sonuncusu ise açıklamaya gerek bile duyulmayan, gaz odaları, hardal gazları ve Zyklon B gazlarını tüm mahkumlar üzerinde kullanmalarıydı.

4. Kısırlaştırmak

Özellikle Nazilerin ari ırk saplantısı, diğer ırkları aşağılık ırk olarak görmelerine neden oluyordu. Bu durum da on binlerce Yahudi’nin ve çingenenin kısırlaştırılmasına neden oldu. Çünkü Naziler saf genlere sahip nesiller istiyordu. Yüzbinlerce kadın ve erkek toplama kamplarında ürememeleri ve toplumu kirletmemeleri için çılgın deneylerle kısırlaştırıldı. Daha sonra kısırlaştırılanlar fabrikalarda ve taş ocaklarında çalıştırıldı. Kabul etmeyenler infaz edildi. Zaten içlerinde bulundukları durum yeteri kadar berbatken boyun eğmek zorunda bırakıldılar. Aralarından rastgele belirlenen yüzlerce kişi de gaz odalarında vahşice katledildi. İnsanlık dışı yöntemlerin işlendiği kamplar, tarih boyunca hatırlanacak toplama kamplarına dair ürkütücü gerçekler listesinde yer alır.

5. Holokost

Tarih Boyunca Hatırlanacak Toplama Kamplarına Dair Ürkütücü Gerçekler

Holokost, kelime anlamı olarak “Holos” ve “Kaustos” sözcüklerinin birleşmesinden oluşur. Yunancada bu kelimeler “Tüm, komple” ve “yakılmış, köz olmuş” anlamlarına gelmekteydi. Peki neden Naziler Yahudileri katletme girişiminde bulundu ve bu süreçte neler yaşandı? Almanlar, Yahudilerin global bir güce sahip olduklarını ve dünyayı kontrol etmek istediklerine inanıyorlardı. Bu felaket 3 aşamada gerçekleşti. Bu süreç önce Yahudilerin yüksek devlet kademelerinden uzaklaştırılması ve haklarının ellerinden alınmasıyla başladı. Daha sonra ise mallarına, birikimlerine el konulması ve sonrasında onların Getto denilen bölgelerde toplamasıydı. Son olarak da mutlak çözüm olarak gördükleri toplama kamplarına götürmeleri ve onları sistematik bir şekilde gaz odalarında ve fırınlarda imha ettirmesiydi.

6. Her Bloğun Anlamı Vardı

“Auschwitz’in Azraili” olarak bilinen SS doktoru Dr. Mengele, kamplarda korkunç bir ün salmıştı. Sıraya dizdiği mahkûmları numaralandırıyor, rastgele seçtiği kişileri 25.bloğa yolluyordu. O bloğa giden kişiler bir daha canlı çıkamıyordu. Çünkü o blok ölüm bloğuydu. Diğer yaşamasına izin verdikleri kişileri ise deneylerinde kullanmak üzere kobay olarak kullanıyordu. Özellikle kadınlar ve ikiz çocukları ünlü 10.bloğa yolluyordu. Orada kısırlaştırma deneyleri yapıyor ikiz çocuklara ise korkunç deneyler uyguluyordu. Sovyet askerlerinin kampı kurtarmaya geldiği güne kadar yüzlerce insan ellinde can vermişti. Almanya’nın yenilmesinden sonra Güney Amerika’ya kaçtı ve 1978 yılında bir gemi kazasında öldü.

7. Eşcinsel Bireylere Aşırı Nefret

Tarih Boyunca Hatırlanacak Toplama Kamplarına Dair Ürkütücü Gerçekler

Kampların büyük çoğunluğu Yahudilerden oluşmaktaydı. Fakat aralarında saf almanlar da bulunmaktaydı. Bu kişiler de topluma yararı olmayan engelli bireyler ve eşcinsellerden oluşmaktaydı. Nazi Almanya’sının özellikle eşcinsellere karşı aşırı bir düşmanlığı vardır. Kendi ırklarından olsun ya da olmasın önemli değildi. Bunun neden eşcinsel kişilerin zayıf görünmesi ve kadınsı davranışlar sergilemesiydi. Aynı zamanda onlara göre üstün alman ırkının itibarını zedelemesi söz konusuydu. Başka bir durum ise saf ırklar doğuramayacak olmalarıydı. Weimer Hükümeti anayasasının 175. maddesine göre yasak olarak görülen bu durum sonucunda yakalanan veya ihbar edilen tüm homoseksüeller kamplarda acımasızca can verdi.

8. Yeryüzünün Cehennemleri

En korkunç üne sahip olan ve en fazla ölüme ev sahipliği yapan Auschwitz toplama kampları, yeryüzü cehennemleri olarak görünürdü. Toplam olarak 3 tanelerdi. İlk ana kamp Auschwitz I, Krakow şehrinin 60 km batısında olan Oswiecim köyünün yakınlarında 1940 yılında kuruldu. İkinci kamp ise 1942 yılında Auschwitz II olarak peşinden geldi. Sonuncusu Auschwitz III ise yine 1942 yılının Ekim ayında tamamlandı. Bu kamplarda 6 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Savaşın sonlarına doğru Sovyetler Berlin’e doğru yaklaşırken bomba sesleri kamptan duyuluyordu. 1945 senesinde Sovyet güçlerinin son savunmayı geçmesinden sonra nihayetinde kamp ele geçirildi ve mahkûmlar kurtarıldı.

9. Kalıntılar

Yaşanan büyük toplu katliamlardan sonra on binlerce mahkûmun kalıntısı almanlar tarafından biriktirilmişti. Katliamın en kötü tarafı da aslında buydu. Geriye kalanlar yaşananları sergiliyordu. İmha edilmeden önce tıraş edilen insanların saçlarının toplam ağırlığı 7 tona kadar çıkmıştı. Aynı şekilde gözlük ve ayakkabı, yüzük gibi eşyalar ufak bir tepe oluşturmuştu. İmha edilen ve hastalıktan ölen insanlar toplu mezarlara kireçlenerek gömüldü. Büyük bir kesimi de fırınlarda yakıldı. Bu gerçekler de tarih boyunca hatırlanacak toplama kamplarına dair ürkütücü gerçekler listesinde yer alır.

10. Gönüllü Bir Asker

Tarih Boyunca Hatırlanacak Toplama Kamplarına Dair Ürkütücü Gerçekler

Polonya’nın işgal edilmesinden sonra Almanya kampları kurmaya başladı. Fakat neredeyse savaşın sonuna kadar bu kampların varlığını gizli tutmayı başardı. Çünkü dünya kamuoyunda büyük tepkiler alabilir ve karşısında onlarca devlet bulabilirdi. Polonyalı bir asker olan Witold Pilecki, bu kampların varlığını dünyaya duyurmak ve soykırım olduğunu göstermek için gönüllü olarak kamplara teslim oldu. Auschwitz kampında kalıp bir ayaklanma başlattıktan sonra bir şekilde oradan kaçtı. Soykırımı tüm dünyaya duyurdu. Daha sonra Varşova ayaklanmasında önemli rol aldı. Sürgün olarak gittiği Londra merkezli Polonya hükûmetine hizmet etti ve sadık kaldı. Fakat Sovyet gizli polis servisi tarafından asılsız suçlamalara maruz kaldı ve 1948 yılında idam edildi. Yaptığı büyük hizmetler sonrasında savaşın büyük kahramanları ödülüne layık görüldü.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
1
Beğen
Mutlu Mutlu
0
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!