Sağlık Sektöründe En Çok Tercih Edilen Meslekler

6 dk okuma süresi


7
16 Paylaşım, 7 puan

Sağlık, genelde herkesin öncelik listesinde ilk sırada yer alır. İnsan sağlığındaki mühim rolleri nedeniyle bazı meslekler bugün olduğu kadar gelecekte de vazgeçilmez olmaya devam edecek. Doktorlar, sağlık çalışanları ve bu sektörde görev alan diğer meslek gruplarının olmadığı bir dünya düzeni düşünülemez. Var olan sağlık sorunlarına nispeten değişen yaşam koşullarıyla ortaya çıkan yeni hastalıklara da çözüm getirmeleri açısından sağlık çalışanlarının hayatımızdaki yeri önemlidir. Ancak şunu unutmamalıyız ki; sağlık sektöründe sunulan hizmetler insan sağlığı ile doğrudan ilgili olduğu için, sağlıkçıların güvenilirliği ve niteliği oldukça önemlidir. Her geçen gün değişen yaşam koşulları ve yüksek gelir grubuna dahil olmaları nedeniyle sağlık sektöründe farklı meslekler de gözde olmaya başladı. Biz de sizler için sağlık sektöründe önemli bir yer tutan ve en çok tercih edilen meslekler nelerdir sorusunu yanıtladık. Keyifli okumalar!

1. Hemşirelik

Sağlık Sektöründe En Çok Tercih Edilen Meslekler

Hemşireler, kronik ya da akut fiziksel ve zihinsel hastalıktan muzdarip hastalar için sağlık kuruluşlarında ya da evde tıbbi bakım sağlayan kişilerdir. Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, okul, cezaevi gibi kurumlarda görev alır. Hemşireler, hasta bakımını üstlenmenin yanı sıra hasta yakınları ile hastane personeli arasındaki iletişimi de sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeyi sağlar. Bu rollere sahip olan hemşirenin, güler yüzlü ve sakin olabilmesi, sağlıklı iletişim kurabilmesi, empati yapabilmesi ve hastanın gereksinimlerine yönelik özenli bir yaklaşım sergilemesi gerekir. Hemşire olmak için, üniversitelerin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümünden lisans derecesi ile mezun olmak gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Sağlık Meslek Lisesi mezunları ise ‘yardımcı hemşire’ unvanını alır. Kamu kuruluşlarında görev almak hemşire adaylarının Kamu Personel Sınavı’nda yeterli puan alması gereklidir.

2. Kardiyoloji Uzmanı

Kardiyoloji uzmanı; kalp ve kalp damarlarını etkileyen hastalıkları teşhis eden, gerekli metotlarla hastaları tedavi eden ve hastalığın önlenmesine ilişkin çalışmalar yapan, uzman unvanını kazanmış tıbbi personeldir. Kardiyoloji uzmanı ya da kardiyolog, kardiyovasküler sistem üzerinde yer alan hastalıkları tedavi eder. Kısa ya da uzun zamanlı hassas ameliyatlar gerçekleştirmekle sorumlu olan kardiyoloji uzmanı; teşhise göre EKG, ekokardiyografi, efor testi, ambulatuar kan basıncı ve tilt testi tetkiklerini isteyerek hem hasta hem de hasta yakınına hastalığın tanımı, nedeni, tedavi seçenekleri, riskleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi vermesi önemli görevleri arasındadır. Kardiyoloji uzmanı olmak için geçilmesi gereken eğitim aşamaları; Tıp Fakültesi’nden mezun olmak, 6 yıllık lisans eğitiminden sonra Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) girmek ve Kardiyoloji bölümü için gerekli puanı almak, 5 yıl boyunca dâhiliye alanında uzmanlık için asistanlık yapmak.

3. Fizyoterapist

Sağlık Sektöründe En Çok Tercih Edilen Meslekler

Fizyoterapist, sağlık sektöründe popüler ve en çok tercih edilen meslekler arasındadır. Fizyoterapist, alanında uzman hekimin koyduğu tanıya göre hastalar için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavi programlarını uygulayan meslek grubuna verilen unvandır. Teşhisi konulmuş olan fiziksel rahatsızlıklar, yaş ilerlemesine bağlı kas hastalıkları, yaralanma, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları gibi rahatsızlıkların tedavisine yönelik programlar uygular. Fizyoterapistin görev tanımı, çoğu insan tarafından “Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı” ile karıştırılmaktadır. Fizyoterapistlerin hastalık teşhisi koyma gibi bir sorumlulukları yoktur. Tanısı konulan hastalığın tedavi sürecini yürütme görevleri vardır. Fizyoterapistlerin insanlara karşı sabrı ve tahammül derecesi çok önemlidir. Fizyoterapist olmak isteyen kişilerin, üniversitelerin “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmaları yeterlidir.

4. Eczacılık

Eczacı, doktor veya sağlık alanında uzman görevini almış kişiler tarafından reçete edilen ilaçları hazırlayıp satmak ve hastalara ilaç kullanımı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Eczacıların temel sorumluluğu, tıbbi ürünlerin doğru ve güvenilir şekilde tedarik edilmesini sağlamaktır. Bunu yaparken etik ve yasal kurallara uymakla yükümlüdür. Öncelikle güvenilir ve sorumluluk sahibi olması beklenen eczacıda aranan diğer nitelikler şunlardır; Analitik düşünme becerisi göstermek, Bir ilacın nasıl kullanılacağını ve yan etkilerinin neler olduğunu hastalara açıklayabilecek iletişim yeteneğine sahip olmak, Detay odaklı olmak, Uzun saatler çalışabilecek fiziki yeterlilikte olmak, Kimyasal bileşikler hakkında bilgi sahibi olmak, Elektronik sağlık kaydı sistemlerini kullanabilecek kadar bilgisayar kullanabilmek. Eczacı olma şartı; üniversitelerin beş yıllık eğitim veren Eczacılık Fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olmaktır.

5. Diş Hekimliği

Sağlık Sektöründe En Çok Tercih Edilen Meslekler

Diş hekimleri; hastanın dişi, diş eti ve ağzın ilgili kısımlarıyla sorunlarını teşhis ve tedavi eden kişilerdir. Diş ve diş etlerinin bakımı, ağız sağlığını etkileyen beslenme seçimlerinde kişilere tavsiyelerde bulunur. Diş hekiminin temel görev ve sorumlulukları arasında, her yaştan hastanın diş ve ağız sağlığını incelemek ve tedaviyi buna göre uygulamak bulunur. Diş hekiminde olması gereken özellikler; Sınırlı bir alanda aletler ile çalışabilecek el becerisine sahip olmak, Detay odaklı çalışarak ağız içindeki problemleri saptayabilmek, Uzun süre ayakta durmayı gerektiren diş operasyonlarını gerçekleştirecek fiziki yeterliliğe sahip olmak, Özel dikkat gerektiren hastalarla uzun süre çalışabilecek sabrı gösterebilmektir. Diş hekimi olabilmek için üniversitelerin beş yıllık eğitim veren Diş Hekimliği Fakültesinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

6. Anestezi Uzmanlığı

Anestezi uzmanı, ameliyat sırasında kişinin herhangi bir acı veya duyum hissini yaşamasını önlemek amacıyla hastaya anestezi uygulanmasına karar veren tıp uzmanıdır. Anestezi uzmanı, cerrahi işlemden önce hastanın tıbbi geçmişini değerlendirmek için hastayla konuşur ve hastaya hangi anestezi türünün uygulanacağına karar verir. Ameliyat sırasında hastanın durumunu gözlemleyen anestezi uzmanının yüksek konsantrasyon sahibi ve iyi bir gözlemci olması gerekir. Anestezi uzmanında aranan nitelikler şunlardır; Yoğun stres altında çalışabilmek, Mükemmel el – göz koordinasyonuna sahip olmak, Problem çözme ve etkili karar verme becerisi göstermek, Problem çözme ve etkili karar verme becerisi göstermek. Anestezi uzmanı olmak için; üniversitelerin altı yıllık eğitim veren Tıp Fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olmak, Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek başarılı olmak, Dört yıllık uzmanlık eğitiminin ardından mesleki unvana hak kazanmak.

7. Psikiyatri Uzmanı

Sağlık Sektöründe En Çok Tercih Edilen Meslekler

Psikiyatri uzmanı; duygusal, zihinsel ve davranışsal yetilerde görülen bozukluklar üzerinde çalışan kişilerdir. Bu gibi bozuklukları araştırmak, teşhis etmek ve tedavi etmek ile görevlidirler. Psikiyatri uzmanı veya diğer adı ile psikiyatr; Hastanın şikâyetini dinlemek, Hastanın muayenesini yapmak, Anksiyete (kaygı) bozukluklarının, depresyonun, panik bozukluğunun, şizofreni ve buna benzer diğer duygu durumu bozuklukları ile bağımlılıkların tanı ve tedavisini yapmak, Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına bağlı olarak hastalığın teşhis, tedavisi ve izlenmesi için verileri yorumlamak ve değerlendirmek, İlaç tedavisinin dışında hastalara psikoterapi uygulamak, Gerektiğinde hastaların tedavi değişikliğine karar verme görevlerini yapar. Psikiyatri uzmanı olabilmek için öncelikle tıp fakültelerinde 6 yıllık eğitimin tamamlanması gerekir. Bu 6 yıllık eğitimin ardından 4 yıl süresince psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi almak gereklidir. 10 yıllık temel eğitimin ardından psikiyatri uzmanı olunabilmektedir.

8. Nöroloji Uzmanı

Nöroloji uzmanı, beyin ve sinir sistemini etkileyen hastalıkların teşhis ve tedavisini gerçekleştiren tıp uzmanıdır. Devlet hastaneleri ve özel sağlık kurumlarında görev alma imkânı bulunan nöroloji uzmanının sorumlulukları şunlardır; Hastanın öyküsünü dinlemek ve nörolojik testler yardımıyla rahatsızlığı teşhis etmek, Hastaları, koordinasyon, dil beceri, refleks, bilişsel yetenek ve zihinsel durum gibi alanların fonksiyonel durumu hakkında bilgi edinmek üzere incelemek, davranışsal nöroloji ve nörojenetik gibi alanlarda özel tedaviler gerçekleştirmek, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) gibi beyin taramalarının sonuçlarını yorumlamak, Nörolojik muayene bulguları, tedavi planları veya sonuçlarını içeren bilgileri kayıt altına almak. Nöroloji uzmanı olmak için; Altı yıllık eğitim veren Tıp Fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olmak, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (TUS) başarılı olmak, Dört yıllık nöroloji anabilim dalı ihtisas süresini tamamlamak gereklidir.

9. Tıbbi Sekreter

Tıbbi sekreter, sağlık kuruluşları veya özel muayenehanelerde hasta kabulü, kayıtlarını tutma ve genel ofis işleyişini sağlamakla yükümlü kişilerdir. Tıbbi sekreterin mesleki sorumlulukları; Gelen hasta telefonlarına cevap vermek, mesajları kaydetmek ve doktora iletmek, Randevu almak için arayan hastalara sigorta ve ödeme bilgisini vermek, Hastaları muayenehaneye kabul etmek ve kayıtlarını gerçekleştirmek, Hasta vizite tarihlerini ayarlamak, Laboratuvar sonuçlarını ilgili personele iletmek, Doktor tarafından dikte edilen hasta öyküsü, ameliyat notu ve tıbbi raporları kayıt altına almak, Finansal kayıtları tutmaktır. Tıbbi sekreter olabilmek için; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının iki yıllık Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nden mezun olmak gerekmektedir. Meslek liselerinin, Büro Yönetimi ile Sekreterlik ve Tıbbi Sekreterlik bölümlerinden mezun olan kişiler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programına sınavsız geçiş yapabilmektedirler.

10. Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

Sağlık Sektöründe En Çok Tercih Edilen Meslekler

Başta hastaneler olmak üzere, sağlık kuruluşları ya da fabrikalarda doktorların ya da mühendislerin gerekli gördüğü analizleri yapma görevi olan laboratuvar teknisyenleri; klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan tekniklerin ve cihazların işleyişinden, tahlillerin yapılmasından sorumlu elemanlardır. Klinik biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji ve genetik laboratuvarlarında çeşitli analizler yaparlar. Laboratuvar teknikeri olabilmek için; anatomi, fizyoloji gibi temel tıp konuları; Biyokimya; Patoloji; Genetik; Hematoloji; Endokrin gibi konularda eğitimler alınması gerekir. Sağlık meslek liselerinde bulunan laboratuvar bölümü mezunları, üniversitelere bağlı sağlık meslek yüksekokullarında tıbbi laboratuvar teknikerliği bölümünü tercih ederek, laboratuvar teknikeri olarak çalışmaya başlayabilirler. Sağlık meslek yüksekokullarında olan bu bölüm 2 yıllık ön lisans eğitiminden oluşur. Laboratuvar teknikeri sağlık sektöründe yer alan ve en çok tercih edilen meslekler arasındadır.

Eğer siz de içerikler üretmek isterseniz, ücretsiz içerik üreticiliği eğitimimizi tamamlayıp en sonda yer alan Kariyer İçin Başvur sekmesinden örnek bir içerik ile başvurunuzu bırakabilirsiniz.

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
5
Beğen
Mutlu Mutlu
3
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
2
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
1
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!