Sağlık Sektörü Çalışanlarının Karşılaştığı 10 Sorun

5 dk okuma süresi


8
17 Paylaşım, 8 puan

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son zamanlarda en çok çalışan sektörlerden olan sağlık alanı oldukça yoğun bir dönem geçirmektedir. Bu yoğun dönemde sağlık sektöründe çalışanlar pek çok sorun ile karşılaşmaktadır. Hem psikolojik hem bedensel olarak karşılaştıkları sorunlar problem haline gelerek hayatlarını etkileyebilmektedir. Ancak sağlık çalışanları bu sorunlara rağmen çalışmalarını sürdürmektedir. Biz de sağlık sektörü çalışanlarının karşılaştığı en önde gelen 10 sorun listemizi sizler için sıraladık. Eğer sorunları bilirsek, bir nebze olsun yararlı reçete çıkartabiliriz. İyi okumalar!

1. Stres

Sağlık Sektörü Çalışanlarının Karşılaştığı 10 Sorun

Yapılan çeşitli araştırmalarda, sağlık sektöründe hizmet verenlerin çok yoğun stres altında oldukları ortaya çıkmıştır. Sağlık personellerinde strese yol açan faktörler, iş doyumu ve stres belirtileri üzerine yapmış olan araştırmalarda strese yol açan günlük olarak ile iş doyumu arasındaki ilişkiler noktasında anlamlı bir bağ olduğu görülmüştür. Bireylerin çalışma alanlarında yaptıkları iş ile ilgili çok çeşitli streslere maruz kaldıkları ve streslere verdikleri tepkiler de bireysel farklılıklar göstermektedir. Gösterdiği iş yaşamı, sağlık sektörü çalışanı olunca strese maruz kalma oranı da daha fazla artmaktadır.

2. Fazla Mesai

Sağlık çalışanlarının yoğun olarak maruz kaldıkları aşırı ve düzensiz çalışma çok sayıdaki sağlık sorununa da beraberinde getirmektedir. Ayrıca iş güvenliğinde de problemlere yol açabilmektedir. Bunların yanı sıra kronik uykusuzluk, yorgun, trafik kazaları, hafıza ve dikkat dağınıklığı gibi birçok sorunları da ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bunların dışında, sağlık çalışanlarının meslek uygulamalarından kaynaklanan bedensel, psikolojik ve sosyal birçok tehlikeye de yol açmaktadır. Uzun süren mesailer ve nöbetler de sağlık sektörü çalışanlarının karşılaştığı diğer 10 sorun arasındadır.

3. Radyasyon

Sağlık Sektörü Çalışanlarının Karşılaştığı 10 Sorun

Görüntüleme merkezleri ve kemoterapi üniteleri gibi çeşitli yollarla personeller radyasyona maruz kalmaktadırlar. Hastalar, bir kez ama sağlık çalışanları günde birçok kez radyasyona maruz kalmaktadır. Yaşamını radyoaktivite ile yüklü alanlarda geçirmek zorunda kalıyorlar. Servisler de ya da ameliyathanelerde çalışan sağlık personelleri, hasta başında ve korunmasız bir şekilde gerçekleştirilen tedavi işlemlerinde sıklıkla etkilenmeleri söz konusudur. Uzun süre radyasyona maruz kalan kişilerde ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Radyasyona maruz kalanların erken emekli olma sebepleri de fazla radyasyondan dolayıdır.

4. Enfeksiyonlar

Hasta ile birebir temas halinde bulunan sağlık çalışanları enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu durumdan korunmak için eldiven ve maske kullanımı oldukça önemli bir konudur. Kan yolu ile de bulaşan birçok hastalık vardır. Doktorların bu hastalıklara yakalanma riskleri oldukça çok yüksektir. Bu sebeple böyle bir durumda müdahalede bulunurken gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Sadece bulaşıcı hastalıkların tedavisi ile uğraşan sağlık çalışanları değil, ameliyathanelerde ya da solunum yoluyla da geçen hastalıkların tedavisiyle uğraşan bölümlerde de çalışanlar risk altındadır. Bu çalışanlar maske ve eldiven kullanıma çok dikkat etmelidirler.

5. Kimyasal Maddeler

Sağlık Sektörü Çalışanlarının Karşılaştığı 10 Sorun

Hastalara anestezi için kullanılan kimyasal maddelerin çoğu, bir süre sonra insan sağlığı için oldukça zararlı olduğu bilinmekte ve terk edilmektedir. Hastanın bayıltılması işlemini birçok kez tekrar edilmesi demek anesteziyoloji personelinin ve ameliyathanedeki tüm çalışanları, sızıntılardan dolayı risk altında kalmasıdır. Ayrıca başka bir risk altında kalan sağlık çalışanları ise biyokimya vb. laboratuvarlarda çalışan kişiler de çeşitli kimyasallarla karşı karşıya oldukları için onlar için de aynı durum geçerlidir. Bu durumda çok dikkat edilmeli, bulundukları ortamı imkânları varsa sık sık havalandırmaları gerekmektedir.

6. Şiddet

Psikolojik şiddet her zaman fiziksel şiddetten daha tehlikeli bir boyuttadır. Sağlık çalışanlara işyerlerinde önemli bir mesleki sağlık ve güvenlik problem yaratmaktadır. Yoğun iş yük, düzensiz ve belirsiz çalışma şartları özellikle kadın çalışanların yoğun olarak bulunması nedeni ile şiddetin en sık şekilde görüldüğü sektörlerden birisi de sağlıktır. Kadınlara yönelik şiddetin temelinde gerekçe olarak kadını kontrol altına alma ve ikincil konuma tutma vardır. Hemşirelik mesleğine sahip olan çoğunun kadın olmaları şiddete maruz kalma oranını arttırmaktadır. İstediği ilacı yazmadığı için şiddet gören doktorlar, hasta yakını öldüğü için doktoru tutan ve bu durumu resmi yerlerle çözmek yerine şiddete başvuran hasta yakınları da yaşanılan bu olaylara sebebiyet vermektedir.

7. Personelde Yetersizlik

Sağlık Sektörü Çalışanlarının Karşılaştığı 10 Sorun

Hastaneler, özel klinikler ve muayenelerde görev yapan personel sayısının yetersiz olmasından kaynaklı yapılan tedavinin de verimliliğini etkilemektedir. Doktor başına düşen hasta sayısının fazla olması muayene sürelerinin kısalmasına ve hastalarla ilgilenmelerin azalmasına neden olmaktadır. Sağlık sektörü çalışanlarının iş yerlerinde karşılaştığı 10 sorun arasında personelde yetersizlik büyük sorun haline gelmiştir. Hasta sayısının çoğalması personellerin yetersizliği söz konusu olunca hastanelerde yoğunluk oluşmaktadır. Personel eksiliği sağlık çalışanlarını etkilemektedir. Fazla çalışmak zorunda kaldıkları için çalışan personelin de çalışma hızı ve verimliliği düşmektedir.

8. Uykusuzluk

Sağlık çalışanlar için sorunlar arasında personel eksiliğinden kaynaklı çok çalışmak zorunda kaldıklarını belirtmiştik. Bu sebeple sağlık personelleri çok çalıştıklarından dolayı ne kendilerine zaman ayırabilmektedir ne de uyumaya zamanları kalmaktadır. Sağlık sektöründe uykusuzluk büyük problem haline gelmektedir. Özellikle uzun süren ameliyatlarda sağlık çalışanları vardiyalı olarak çalışıyor olsa da bir düzenli uyku için yeterli bir süre olmamaktadır. Sabaha kadar tutulan nöbetler bir de o akşam hastanenin yoğunluğu olursa sağlık çalışanlarının yorgunluğu daha da artmaktadır. Bu kadar fazla çalışmaya rağmen hastalara hizmet vermeye çalışan sağlık çalışanlara saygı duymalıyız.

9. Psikolojik Etkiler

Hastanelerde sağlık çalışanların karşılaştığı en büyük sorun olarak görülebilecek diğer şey ise psikolojik etkilerdir. Ölüm, hastalık gibi olaylar söz konusu olduğunda hastanelerde birebir şahit olmak çalışanlar için psikolojik yıpranmalara sebep olabilmektedir. Bazen insanlara hastalığını söylemek zorlaşıyor, bazen ise ölen kişinin yakınına öldüğünü söylemek zor olabiliyor. Bu durumda sağlık çalışanının etkilenmemesi olası değil. Özellikle bu sektörde ilk zamanlarını geçiren birisi için oldukça zordur. Bu konuda sağlık personellerine gerekli olduğu durumlarda psikolojik destek verilmelidir.

10. Çalışma Koşulları

Sağlık Sektörü Çalışanlarının Karşılaştığı 10 Sorun

Hastanelerin büyük oranda yeterli donanıma sahip olmaması ve kullanılmakta olunan malzemelerin yeterli sayıda ve kalitede olmaması çalışma koşullarını büyük ölçüde etkilemektedir. Sağlık personellerinin yaşadıkları bu sorunlarla ilgili gerekli önemlerin ve işlemlerin araştırılıp bunlarla ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Çalışma koşullarının yetersiz konumda olması hem hastaları hem de sağlık çalışanları olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Sağlık çalışanlarının bu durumda yapacakları bir şey olmayınca hastalar tarafında da yanlış anlaşılıp şiddete maruz kalmaktadırlar. Bu durumun bir an önce giderilmeli çalışanlar için güvenli bir ortam oluşturulmalıdır.

Eğer siz de içerikler üretmek isterseniz, ücretsiz içerik üreticiliği eğitimimizi tamamlayıp en sonda yer alan Kariyer İçin Başvur sekmesinden örnek bir içerik ile başvurunuzu bırakabilirsiniz.

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
10
Beğen
Mutlu Mutlu
2
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
1
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
3
Üzgün
Olamaz Olamaz
1
Olamaz
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
2
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!