Osmanlı Gerileme Dönemi Padişahları ve Özellikleri

3 dk okuma süresi


4
10 Paylaşım, 4 puan

1299 yılından 1920 yılına kadar devam eden Osmanlı Devleti, her devlette olduğu gibi yükselme, duraklama ve gerileme dönemi de yaşamıştır. Osmanlı yükselme dönemi padişahları ve Osmanlı duraklama dönemi padişahları listemizi daha önce dergiCE’de paylaşmıştık, üzerilerine tıklayarak göz gezdirebilirsiniz. Şimdi, gerileme dönemi padişahları ve kişilik özelliklerini derledik. Buyurun, hep birlikte inceleyelim!

23. Sultan 3. Ahmed (Sultanlığı: 1703-1730)

Sultan 3. Ahmed

Sanata meraklı olan 3. Ahmed, aynı zamanda sanatkarları da korurdu. İyi bir nişancıydı. 85 adımdan tek atışta bir altın dinarı vurduğu, 900 arşın ok atıp İstanbul Okmeydanı’nda taş diktirdiği bilinmektedir.

24. Sultan 1. Mahmud (Sultanlığı: 1730-1754)

Sultan 1. Mahmud

Kaynaklarda inançlı, zeki, bilgili, adil ve vakur olarak geçen 1. Mahmud, ülke meseleleriyle yakından ilgilenirdi. Halkın derslerini dinlemek için Divan-ı Hümayun toplantılarına katılırdı. At yarışı, cirit, yüzme sporlarından ve satranç meraklısı olduğu nakledilir. Sebkati mahlasıyla şiirler yazmış, musikiyle uğraşmış ve bir bölümü günümüze kadar ulaşan besteler yapmıştır.

25. Sultan 3. Osman (Sultanlığı: 1754-1757)

Sultan 3. Osman

Çok meraklı bir kişiliğe sahip olan 3. Osman, herşeyi öğrenmeye çalışırdı. Anlayamadığı konularda telaşa kapılarak verdiği emrin hemen yerine getirilmesini isterdi. Yumuşak huylu olmasına rağmen, çabuk kızar ve sinirli hareket ederdi. Yakın çevresinin çabuk etkisinde kalırdı. Cirit oyunları ve ok yarışlarını izler, musiki ve mani dinlemekten de hoşlanırdı.

26. Sultan 3. Mustafa (Sultanlığı: 1757-1774)

Sultan 3. Mustafa

Haksızlığı sevmeyen 3. Mustafa, adaletin yerine gelmesi için çalışırdı. Güzel konuşurdu ve hattattı. Tebdil kıyafetiyle dolaşmayı hükümdarlığının görevleri arasında sayardı. Cihangir mahlasıyla şiirler yazar ve iyi yetişmiş devlet adamlarının azlığından şikayet ederdi.

27. Sultan 1. Abdülhamid (Sultanlığı: 1774-1789)

Sultan 1. Abdülhamid

Hattat denebilecek seviyede güzel yazan 1. Abdülhamid, boş zamanlarında tarih kitapları okur, ok ve yay yapardı. Kibar, nazik, vatansever ve namuslu bir kişiliğe sahipti. Diğer padişahlar gibi, şehirde tebdil kıyafetiyle gezmeyi, esnaf ve halkın dertleriyle ilgilenmeyi severdi.

28. Sultan 3. Selim (Sultanlığı: 1789-1807)

Sultan 3. Selim

Sanatla ilgilenen 3. Selim, güzel ney üfler, tambur çalar ve sanat değeri yüksek besteler yapardı. Günümüzde besteleri klasik müziğin en değerli parçaları olarak icra edilmektedir. İnsanları sever, onlara yardım etmekten zevk alır ve sanatkarları korurdu. Aynı zamanda şair ve hattattı.

29. Sultan 4. Mustafa (Sultanlığı: 1807-1808)

Sultan 4. Mustafa

Saf ve kültürü zayıf olan 4. Mustafa, saltanat hırsı bulunan bir insandı. İyilik gördüğü amcası 3. Selim’e karşı vefalı davranmamıştır. Annesinin ve çevresinin etkisinde kalmış, 14 ay boyunca önemli bir icraat gerçekleştirememiştir.

30. Sultan 2. Mahmud (Sultanlığı: 1808-1839)

Sultan 2. Mahmud

Musiki ve hat sanatıyla ilgilenen 2. Mahmud, kendi eliyle yazdığı bir levha, babası 1. Abdülhamid’in türbesinde asılıdır. Çok güçlü bir hafızaya sahip olup, aynı zamanda doğuk kanlıydı. Şahsi kızgınlıklarını affeder ancak devlete karşı işlenen suçları asla bağışlamazdı. Çağının modern bilgilerinden haberdardı. Doğu kültür ve dillerine vakıftı. Sonradan Fransızca da öğrenmiştir. Yaptıkları hakkında yabancı basında çıkan haberleri takip edip, istifade etmeye çalışırdı.

31. Sultan Abdülmecid (sultanlığı: 1839-1861)

Sultan Abdülmecid

Çok iyi eğitim alan Abdülmecid, iyi bir hattat olarak güzel eserler ortaya çıkarmıştır. Müzikle yakından ilgilenmiş ve iyi bir piyanist olarak batı eserlerini çalmıştır.

32. Sultan Abdülaziz (Sultanlığı: 1861-1876)

Sultan Abdülaziz

Zeki ve enerjik olan Abdülaziz, bilgi bakımından mükemmel bir askerdi. Yazısı ve imlası kusursuzdu. Yanlızca iyi bir icracı olarak kalmayan Abdülaziz, Türk musikisini iyi bilir, mükemmel ney üfler, lavta ve piyano çalardı. Osmanlı padişahları arasında bestekar olarak da yerini almıştır. Padişah olduktan sonra Abdülmecid’in kurdurduğu saray orkestra ve bandolarını kaldırmış, yerine Türk musikisi saz takımını koydurtmuştur. Aynı zamanda güreş sporunu sever ve hat sanatı ile ilgilenirdi.

33. Sultan 5. Murad (Sultanlığı: 29 Mayıs – 29 Ağustos 1876)

Sultan 5. Murad

Yumuşak bir karaktere sahip 5. Murad, güzel sanatlara karşı özel bir ilgisi vardı. İyi piyano çalar ve güzel resim yapardı. Hafif batı müziğinde besteler yapmıştır.

34. Sultan 2. Abdülhamid (Sultanlığı: 1876-1909)

Sultan 2. Abdülhamid

Fevkalade zekaya ve hafızaya sahip olan 2. Abdülhamid, bir sefer gördüğü ve sesini işittiği birisini asla unutmazdı. Az konuşur, daha çok dinlerdi. Dünyadaki her olayı öğrenmek ister, yabancı basını günü gününe takip ederdi. Aldatılması zordu. Sade bir hayat yaşar ve kan dökülmesinden hoşlanmazdı.

35. Sultan 5. Mehmed (Sultanlığı: 1909-1918)

Sultan 5. Mehmed

Çok hassas bir yapıya sahip olan Mehmed Reşad, nazikliği ve terbiyesi ile çevresinin ilgisini çekmiştir. Çok güçlü bir hafızaya sahipti. Tasavvuf ve edebiyatla ilgilenir, şiir de yazardı. Çanakkale zaferi üzerine yazdığı gazeli meşhurdur. Düzenli bir eğitim almamasına rağmen, Doğu’ya ait kültürleri iyi bildiği ve Farsçası olduğu söylenir.

36. Sultan 6. Mehmed (Sultanlığı: 1918-1922)

Sultan 6. Mehmed

Kendini iyi yetiştiren Sultan Vahdeddin, çok fazla konuşmaz, konuştuğu kimsenin sözünü hiç kesmeden sonuna kadar dinlerdi. Arapça, Farsça okur ve yazardı. Son derece saygılı, çok nazik ve sabırlıydı.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
6
Beğen
Mutlu Mutlu
1
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
1
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!