Olağanüstü Kadın Rosa Parks’ın Hayatından İlham Verici Detaylar

4 dk okuma süresi


8
13 Paylaşım, 8 puan

Dünyamız giderek değişse ve gelişse de ne yazık ki insanların tutum ve davranışları aynı oranda olumlu ataklar göstermemektedir. Yaşadığımız yüzyılda önümüze çıkan haberlerin arasında hala ırkçılık ile ilgili yapılan çeşitli insanlık dışı eğilimler görülmektedir. Rosa Parks, yıllar önce sergilediği dik duruşu ve korkusuz mücadeleci tavrı sayesinde, ırkçılığa karşı yaptığı ilk faaliyetini milyonlara yaymayı başarmıştır. Gelin hep birlikte olağanüstü inancıyla mücadele eden unutulmaz kadın Rosa Parks’ın zorluklarla dolu hayatından ilham verici detaylar içeriğini inceleyelim!

1. Irkçılık Dolu Hareketler

Olağanüstü Kadın Rosa Parks’ın Hayatından İlham Verici Detaylar

Tarihler 1913 senesini gösterdiğinde, Şubat ayının dördüncü gününde Rosa Louise McCauley, Alabama’da dünyaya gelmiştir. İlerleyen zamanlarda gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda, Amerikalı insan hakları savunucusu olarak kaynaklarda yerini almıştır. Otuzlu yaşlarında Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi’ne katılmıştır. Amerika’da gittikçe yayılan ve şiddetini arttıran siyahîlere karşı uygulanan hareketlerde, tavrını net bir şekilde belli etmiştir. 1955 yılında ırkçılık karşıtı eylemleri başlatan kişi olarak ünlenmiştir.

2. Ten Rengi Ayrıştırmaları

Olağanüstü kadın Rosa Parks’ın zorluklarla dolu hayatından ilham verici ince detaylar içeriğinin ikinci sırasında ırkçılığın korkunç boyutu gözler önüne serilmiştir. 1950’li yıllarda, başta Amerika olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde ayrımcılık hareketleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin özellikle güney bölgesinde kalan kesimlerde siyah ve beyaz olarak ayrıştırılan insanlar, ten renkleri nedeniyle ciddi zorluklar yaşamıştır. Ten renkleri siyah ve beyaz olan vatandaşlar, otobüse binerken bile farklı kapıları kullanmıştır. Ömrünü ırkçılıkla savaşmaya adayan Rosa Parks, bu insanlıktan bir hayli uzak olan uygulamaların sonunu getirmek adına ilk fitili ateşlemiştir.

3. Montgomery Otobüs Eylemi

Olağanüstü Kadın Rosa Parks’ın Hayatından İlham Verici Detaylar

Sosyal ve politik bir protesto şeklinde başlayan eylem aktivitesi, Amerika’dan dünyaya yayılan ırkçılığa karşı bir birleşme manifestosu olmuştur. Bir yıldan fazla süren bu protesto sonucu, ırkçılığın anayasayla çelişen bir kavram olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Bir siyahî olan Rosa Parks, bindiği otobüste beyaz bir adama yer vermediği için tutuklanmıştır. Yerinden kalkmayı reddeden Parks, ayrımcılığın sorgulanması yönünde büyük bir adım atmıştır. 381 gün boyunca siyahîler eksiksiz bir şekilde, otobüs kullanmamış ve işyerlerine, okullarına ve evlerine yürüyerek gitmişlerdir.

4. Terzilikten Aktivistliğe

Olağanüstü kadın Rosa Parks’ın hayatından ilham verici çeşitli detaylar başlığımızın dördüncü maddesinde aktivistliğe giden yola değinilmiştir. Rosa Parks, kendini her konuda eğitmiş ve yetiştirmiştir. Terzilik mesleğinden para kazanırken aynı zamanda ırkçılıkla mücadele etme konulu çeşitli kurslara katılmış ve sekreterlik yapmıştır. Tutuklanması, aslında beklenen bir hareket olmuş ve öncü kişiliği sayesinde krizi fırsata çevirebilme şansını yakalamıştır. Çarptırıldığı para cezası onun için önemli değildir, artık Rosa Parks sivil hareketlerin biricik lideri olmuş ve hareketin sembol isimlerinden biri haline gelmiştir.

5. Uzun Süren Eylemler

Olağanüstü Kadın Rosa Parks’ın Hayatından İlham Verici Detaylar

Irkçılık karşıtı eylemlerin lideri olan Rosa Parks, tutuklanınca asıl olarak hareketlerin yükselişi başlamıştır. Olay günü gerçekleştikten sonra, bir yıl kadar süren bu direniş öyküsü, en sonunda zaferle sonuçlanmıştır. Dava süresince protesto yapan siyahîler, pek çok saldırı ve çatışmaya maruz kalmışlardır. 21 Aralık 1956 tarihinde, nihai bir karar ile mahkeme siyahların ve beyazların otobüste aynı yere oturmaları yönünde “eşitlikçi” bir karar vermiştir. Rosa Parks’a destek veren en önemli isimlerden biri ise Martin Luther King olmuştur.

6. Bir Hayalim Var

Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Martin Luther King, eşitlik yanlısı ve şiddet karşıtı fikirleriyle ün kazanmıştır. Bir papaz olarak insan hakları savunuculuğu yapması belki de onun en çok şaşırılan özelliği olmuştur. Parks’ın tutuklanışının ardından bir boykot düzenlemiş ve bunun neticesinde evi bombalanmıştır. Boykot süreci devam ederken tutuklanan Martin Luther King, Rosa Parks ile birlikte ırkçılığa karşı düzenlenen hareketlerin sembollerinden biri olmuştur. King çerçevesinde gelişen “sivil itaatsizlik” anlayışı Washington Yürüyüşü’ne kadar devam etmiş ve “bir hayalim var” konuşmasıyla ölümsüzlüğü kazanmıştır.

7. Sivil İtaatsizlik Felsefesi

Olağanüstü Kadın Rosa Parks’ın Hayatından İlham Verici Detaylar

Sivil itaatsizlik anlayışı en genel itibarıyla beş temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla: yasaya olan aykırılık, şiddet kullanmama, kamuya açık olmak, hukuk devleti eğilimi, hukuki yaptırıma uyma davranışıdır. Sivil yönetimce uygun görülen kanunların özüne uyularak yasalara boyun eğmeme anlamına gelmektedir. Yasal olarak kabul görmemekte ancak vicdanı esas alarak şiddetsizliği savunan politik bir duruştur. Pasif direniş olarak da adlandırılan bu eylemin en güçlü temsilcileri: Rosa Parks, Mahatma Gandhi ve Paul Lafargue olmuştur. Martin Luther King ise liderliğini yürüttüğü büyük yürüyüş ile sivil itaatsizliğin aklımıza kazınan bir diğer temsilcisidir.

8. Yüzyılın İnsan Hakları Savunucusu

1999 yılında dünyanın en yaygın politik ve haber malzemesi olan Time Dergisi tarafından düzenlenen törenle, Rosa Parks yirminci yüzyılın insan hakları savunucusu seçilmiştir. Bu seçimden üç yıl önce, yani tarihler 1996 senesini gösterirken ise, Başkanlık Hürriyet Madalyası’na uygun görülmüştür. ABD’nin kırk ikinci devlet başkanı Bill Clinton tarafından Rosa Parks’a, altın madalya ödülü verilmiştir. İnsan hakları savunucusu olarak seçilmeden verilen bu altın madalya, bir kadının azmi ve mücadelesi sonucu değiştirebileceği olayların en somut örneğini teşkil etmektedir.

9. Rosa Parks’ın Haklı İsyanı

2005 yılında aramızdan yitip gidişi, ırkçılığa karşı yapılan sivil eylemlerin sonsuzluğa bürünüşünü hepimize göstermiştir. Uğradığı haksızlıklar neticesinde fiziksel yorgunluktan çok, ruhsal yorgunluğu ile mücadeleyi başlattığını ifade eden sözleri herkese umut vaat etmektedir. Başlattığı ve ardından büyük bir istikrarla yürüttüğü eşitlik hareketi büyümüş, tüm siyahîlerin örgütlenmesini sağlamıştır. Ölene değin bir hak savunucusu olan Rosa, mücadelesini sonuna kadar sürdürmüştür. Yer vermediği için tutuklandığı otobüs, şimdilerde bir müzede sergilenmektedir.

10. Eşitlik İçin Onurlu Mücadele

Olağanüstü Kadın Rosa Parks’ın Hayatından İlham Verici Detaylar

İnsanların fiziksel özelliklerinden, dil ve dinlerinden ötürü yargılanmadıkları bir dünyanın hayalini kuran ve bunun için mücadele veren Rosa Parks, beyazların üstünlüğü ile büyümeye zorlanan bir kadın olmuştur. Siyahî bir kadının üniversite okumasına şaşılacak bir ortamda gençliğini geçiren Parks, siyahî olmayan Raymond Parks ile tanışmış ve belli bir süre sonra onunla evlenmiştir. Siyahî insanların oy hakkı için çeşitli çalışmalar yapmakla başlayan ikili, ardından tüm dünyada etkisi asırlarca sürecek bir eylemliliğin fitilini ateşlemiştir. Rosa Parks, evrensellik ve mücadele ile herkese örnek olacak bir davranış sergilemiş, hak arama mücadelesini tüm insanlığa armağan etmiştir.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
0
Beğen
Mutlu Mutlu
1
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
2
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!