Mutlaka Okunması Gereken Felsefe Kitapları

4 dk okuma süresi


22
15 Paylaşım, 22 puan

Felsefe, yüzyıllardan beri neliği üzerine düşünülen bir alan olmuştur. Öncelikle felsefe sözcük anlamı olarak philosophia yani phila (sevgi) ve sophia (bilgelik) kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Dolayısıyla da bilgelik seven anlamına gelmektedir. Her dönemde felsefeye dair ontolojik, epistemolojik ve etiksel çıkarımlarda bulunulmuş, kaynağı araştırılmış ve felsefenin nerede başlandığı üzerine tartışmalar süregelmiştir. Bu anlamda felsefenin alanları ortaya çıkmıştır; varlık, bilgi, bilim, sanat, etik, zihin, ahlak vs… Aşağıda oluşturduğumuz “mutlaka okunması gereken felsefe kitapları”, felsefe dünyasının kapsamı açısından eksik kalsa da felsefenin temel taşlarını oluşturan olmazsa olmaz kitaplardır. Bu top 10 listesi tam aradığınız kitaplardan oluşuyor!

1. Herakleitos – Fragmanlar

Mutlaka Okunması Gereken Felsefe Kitapları

Okunması gereken felsefe kitapları listesine Herakleitos ile başlıyoruz. Herakleitos (540-480), Sokrates öncesi filozoflardan olup, Ephesosludur. Temel kavramlarından olan logos ve arkhe olan ateş konusunda bu kitabında fragmanları olan Herakleitos’un felsefi düşüncelerine dair çok şey öğrenmekteyiz. Bu fragmanlardan her biri kendi felsefesini ve kişiliğini yansıtacak biçimde kapalı cümleler ya da tek kelime şeklindedir. Bilakis “logos, her şeye ortak olmasına karşın çoğunluk sanki kendilerine ait düşünceler var gibi yaşar.” fragmanı da bu kitabında geçer ve kendisinden çok sonra gelen filozofları ve düşünürleri etkisi altına alır.

2. Platon – Devlet

Platon - Devlet

Platon (427-347) antik yunan filozoflarından olup, felsefe tarihine damga vurmuştur. A.N.Whitehead’in deyimiyle Platon’dan sonraki tüm batı felsefesi Platon’un eserlerine düşülmüş notlardan ibarettir. Öyle ki Devlet kitabı da Platon’un yaşlılık dönemi eserlerindendir ve bu kitaba bakmadan ontolojiye, epistemolojiye, etiğe ve siyasete dair bir tartışma yapmak temelsiz kalacaktır. Devlet kitabı bize erdeme, adalete, yönetime, yönetim biçimlerine, topluma, ideaya, devlet adamının nasıl olması gerektiğine ve daha birçok konuda bilgiler vermektedir.

3. Platon – Sokrates’in Savunması

Mutlaka Okunması Gereken Felsefe Kitapları

Okunması gereken felsefe kitapları listemizde yine Platon’un eserlerinden biri olan Sokrates’in savunması, Sokrates’in yargılanma sürecinde geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Sokrates Atina gençlerinin ahlaki yapısını bozduğu ve Atina tanrılarına inanmadığı gerekçesiyle suçlu görünmüştür. Platon’a göre bu suçlama karşısında verilen karar suçlanmasına ilişkin ise acıyı, kurtuluşuna ilişkin ise hakikati getirecektir.

4. Aristoteles – Nikomakhos’a Etik

Aristoteles - Nikomakhos'a Etik

Aristoteles(367-322), Platon’un Akademia’sında eğitim görmüş ve Platon’un ölümüne kadar Akademia’da kalmış, antik yunan filozofudur. Aristoteles metafizik, fizik, siyaset, etik gibi alanlarda çalışmalar yapmış ve Nikomakhos’a Etik kitabında etiğe ve siyasete ilişkin görüşlerini aktarmıştır. Nikomakhos’a Etik kitabında etikten bağımsız bir siyasi anlayış olamayacağını belirterek erdem, erdem türleri, mutluluk üzerine yazmıştır. En yüksek iyinin, mutluluğun, araştırılması ve mutluluğun siyasal alanda mümkün olabileceği üzerine yoğunlaştığı bu kitap bize mutluluk, erdem ve siyaset eşitliğine dair anekdotlar vermektedir.

5. Boethius – Felsefenin Tesellisi

Mutlaka Okunması Gereken Felsefe Kitapları

Romalı olan Boethius (480-524)’un, Felsefenin Tesellisi kitabı yargılanmaksızın idam kararı ile zindana atıldığı sırada yazılmıştır. Felsefenin Tesellisi Boethius’un mahkeme karşısında kendisini savunamamasının kanıtı niteliğinde bir kitaptır. Özellikle kader ve tanrısal öngörü üzerine yazdığı bu kitap binevi Boethius’un savunmasıdır.

6. N.Machiavelli – Prens

N.Machiavelli - Prens

Prens, Machiavelli (1469-1527) tarafından yazılmış ve makyavelist düşüncenin temelidir. Siyasete dair olan bu kitap bir prensin, bir hükümdarın hükümranlığını ve egemenliğini nasıl sürdüreceği üzerine yazılmış ve Prens’in gücünün devamlılığı için kendisinde bulunması gereken nitelikler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

7. R.Descartes – Meditasyonlar

Mutlaka Okunması Gereken Felsefe Kitapları

Okunması gereken felsefe kitapları listesindeki önemli eser Meditasyonlar kitabı Fransız düşünür ve matematikçi Descartes (1596-1650) tarafından yazılmış kitaptır. Meditasyonlar asıl olarak şüphenin amaç olarak değil, araç olarak kullanılması gerektiğini anlatan akıcı bir eserdir. Descartes’ın şüphe konusu ettiği konuları bulabileceğiniz bu kitapta üzerinde şüphe duyulması gereken şeyleri baştan nasıl ele aldığını, sorguladığını ve ruh-beden ikilisine dair düşüncelerini görmekteyiz.

8. G.W.Leibniz – Monadoloji

G.W.Leibniz - Monadoloji

Leibniz(1646-1716)’in eseri olan Monadoloji sonsuz tözlerin ele alındığı kitaptır. Yunanca ‘monas’ kavramından gelen monad ‘bir olan, birlik’ anlamına gelmektedir. Monadoloji, monadın ne olduğu ve ne gibi özelliklere sahip olduğu tanımlarının olduğu kitabıdır. Saf, bölünemeyen ve şekle sahip olmayanın temel unsuru olan monadlar, Tanrı varlığı düşüncesi üzerine tartışmaya sürüklemektedir.

9. T.Hobbes – Leviathan

Mutlaka Okunması Gereken Felsefe Kitapları

Hobbes(1588-1679)’un Leviathan’ı siyasi tavrını ortaya koyduğu kitabıdır. İnsanın doğa durumunu da ortaya koyduğu bu kitabın alt başlığı “Bir Din ve Dünya Devletinin İçeriği, Biçimi ve Kudreti”dir. İnsanın doğa durumundan siyasal olmaklığa neden geçme ihtiyacı duyduğuna dair Hobbes’un düşüncelerinin yer aldığı bu kitap okunmadan siyaset felsefesi eksik kalacaktır.

10. B.Spinoza – Etika

Mutlaka Okunması Gereken Felsefe Kitapları

Okunması gereken felsefe kitapları listemizin son maddesi “Geometrik Düzene Göre Kanıtlanmış ve Beş Bölüme Ayrılmış Olan Etika”, Spinoza(1632-1677)’nın kitabıdır. Tanrı, ruhun tabiatı ve kökü üzerine, duygulanımların kökü ve tabiatı üzerine, insanın köleliği ve duygulanımların kuvvetleri üzerine son olarak da zihin gücü veya insanın hürlüğü üzerine alt başlıklarından oluşan Etika, geometrik uslamlama ile yazılmıştır.

Daha Fazla Felsefe Kitapları

Bunlar yetmez diyenlerdenseniz, size ayrıca 10 kitap önerisinde bulunmak istiyorum. Yukarıdaki kitapları tamamlayanlar şu listemizi de inceleyebilir.

İnsan Anlama Yetisi Üzerine Bir İnceleme (D.Hume), Toplum Sözleşmesi (J.J.Rousseau), Saf Aklın Eleştirisi (Kant), Tinin Fenomenolojisi (G.W.F.Hegel), Philosophicus (L.Wittgenstein-Tractatus Logico), Varlık ve Zaman (M.Heidegger), Varlık ve Hiçlik (J.P.Sartre), Korku ve Titreme (S.Kierkegaard), Kelimeler ve Şeyler (M.Foucault), Gramatoloji (J.Derrida)

İçinde felsefeyi barındıran 7 bonus kitap önerisi daha;

Gülün Adı (Umberto Eco), Küçük Prens (Antoine de saint-Exupéry), Bulantı (Jean Paul Sartre), Yabancı (Albert Camus), Böyle Buyurdu Zerdüşt (Friedrich Nietzshche), Ütopya (Thomas More), Dava (Franz Kafka)


dergiCE üyeleri ne diyor?

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
49
Beğen
Mutlu Mutlu
42
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
36
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
1
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Komik Komik
1
Komik
İlginç İlginç
4
İlginç