Mutlaka Bilmeniz Gereken İngilizce Zaman Kalıpları

4 dk okuma süresi

En İyi Dil Kursları
İncele

24
81 Paylaşım, 24 puan

Öğrenciliğimizin ilk yıllarından beri İngilizce zaman kalıplarını İngilizce dersinde öğreniyoruz. Ancak sürekli bu zaman kalıpları karıştırılıyor. İngilizce sadece öğrencilik hayatımızda değil iş hayatımızda da önemli bir durum haline gelmiştir. İngilizcede toplam 12 tense vardır. Bunlardan 4 tanesi past tense, 4 tanesi present tense ve 4 tanesi de future tense olarak kullanılmaktadır. Mutlaka sizlerin de bilmeniz gereken ve sürekli karşınıza çıkacak olan İngilizce zaman kalıpları tek bir içerikte toplandı. Eğlenceli çalışmalar!

1. Simple Past Tense

Mutlaka Bilmeniz Gereken İngilizce Zaman Kalıpları

Geçmişte tamamlanmış bir eylemi, işi ve durumu ifade etmek için kullanılmaktadır. Eylemin ne kadar süre önce olduğu hiç önemli değildir. Çok kısa bir zaman diliminde olacağı gibi uzun zaman diliminde de olabilir. Geçmişe ait olan tek bir eylem varsa, bu eylem ne kadar eski zamanda yapılırsa yapılsın bu zaman da kullanılmalıdır. Simple past tense kullanırken fiil düzensizse 2. hali kullanılmalı, düzenli fiil ise sonuna –ed getirilmelidir.

Zaman ifadeleri; yesterday, last month, last week, last year, last night, two minutes ago, two days ago, two months ago, two years ago gibi İngilizce zaman kelimelerini de öğrenmek gerekir.

2. Past Continuous Tense

Geçmişte belirtilen zamanda bitirilmemiş ve dolayısıyla devam etmekte olan eylemi ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu zamanda eylemin kadar devam ettiği önemli değildir, önemli olan o anda devam etmekte olduğudur. Türkçeye yakın geçmiş zamanın hikâyesi şeklinde çevrilmektedir. Past continuous tense de yardımcı fiil olarak was-were kullanılmaktadır. Ayrıca fiilin sonuna da –ing getirilmedir.

Zaman ifadeleri; yesterday, last week, last night, yesterday morning, a few minutes ago gibi zaman kelimelerini de bilmek gereklidir.

3. Past Perfect Tense

Mutlaka Bilmeniz Gereken İngilizce Zaman Kalıpları

Mutlaka bunları da bilmeniz gereken İngilizcede geçen zaman kalıpları arasında past perfect tense de vardır. Past perfect tense kullanılması için çoğunlukla bir eylemin, geçmişte başka bir eylemden daha önce yapılmış olduğunu ve bitirilmiş olduğunu belirtmek için kullanılmaktadır. Bu zaman için hangi olaydan önce sorusunu cevap bulabilecek zaman cümlesine bakılmalıdır. Yardımcı fiil olarak had ve fiilin 3. hali kullanılmaktadır.

Zaman ifadeleri; last week, last year, last month, two year ago, month ago, for two days, two month gibi zamanları da bilmek gerekiyor.

4. Past Perfect Continuous Tense

Past perfect continuous tense kullanılabilmesi için gerçekleşen eylemin üzerinden belli bir zamanın geçmesi ve cümle içinde eylemin gerçekleştiği sürecin vurgulaması gereklidir. Türkçeye çevrildiğinde –yor, -muş kalıbı ile birlikte görülebilmektedir. Past perfect continuous tense kullanırken yardımcı fiil olarak had been kullanılır. Fiil sonuna da –ing getirilmelidir.

Zaman ifadeleri; for hours, since last year, when, until, before gibi zaman zarfları çok önemlidir.

5. Simple Present Tense

Mutlaka Bilmeniz Gereken İngilizce Zaman Kalıpları

Türkçe de “Geniş Zaman” anlamına gelmektedir. İngilizcedeki karşılığı ise “Basit Şimdiki Zaman” gibi çevrilmektedir. Hobilerden, alışkanlıklardan, genel doğrulardan bahsederken kullanılır. Genel olarak her zaman yapılan eylemi veya işi kapsayan bir kullanımı vardır. Simple present tense de yardımcı fiil yoktur. Ancak bazen he-she-it bir istisnadır, fiilin sonuna –s eki getirilmektedir.

Zaman ifadeleri; every day, week, month, year, on fridays, at night, nights, ın the morning, afternoon, evening, at weekends, once a month, twice a week, three times a year gibi zaman zarflarını bilmek gerekiyor.

6. Present Continuous Tense

Present continuous tense Türkçe karşılığıyla “Şimdi Zaman” olarak çevrilmektedir. Bir işin konuşma anında yapıldığını anlatılmaktadır. Bir işin ya da eylemin şu anda yapılıyor olması, şimdiki zamanı ifade etmesi demektir. İngilizcede sözü edilen işler yapılırken söylenirler ve söylenirken de yapılmaktadır. Bu zaman ifadesini mutlaka bilmeniz gereken İngilizcede zaman kalıpları arasında yer almaktadır.

Zaman ifadeleri; now, at the moment, at present, today, tonight, this morning, this afternoon, this evening, this week, this month, this year gibi zaman zarfları da bilmek gerekmektedir.

7. Present Perfect Tense

Mutlaka Bilmeniz Gereken İngilizce Zaman Kalıpları

Present perfect tense Türkçedeki karşılığı “Yakın geçmiş zaman”dır. Geçmişte meydana gelmiş olan, etkileri hala devam edip, meydana geliş zamanı önemli olmayan bir durumu ya da olayı ifade etmek için kullanılan zamandır. Present perfect tense Türkçe de tam karşılığı yoktur. Present perfect tense kullanırken yardımcı fiil olarak have-has ve fiilin 3. hali kullanılmaktadır.

Zaman ifadeleri; all the day, the whole morning, for 8 hours, since January 2021 gibi zaman zarfları bilmek gereklidir.

8. Present Perfect Continuous Tense

Geçmişte başlayıp, hala devam etmekte olan bir işi veya eylemi anlatmak için present perfect continuous tense kullanılır. Eylem geçmişte başlayıp, şu an devam ediyor, hatta belki gelecekte de devam edecek eylemlerde kullanılmaktadır. Yardımcı fiil olarak had been kullanılmaktadır. Ayrıca fiilin sonuna –ing eki getirilmektedir.

Zaman ifadeleri; all day, all morning, for, for days, for ages, lately, since, already, recently, yet gibi zaman zarfları da present perfect continuous zamanı için önemlidir.

9. Simple Future Tense

Mutlaka Bilmeniz Gereken İngilizce Zaman Kalıpları

Simple future tense Türkçeye çevirilimi gelecek zamandır. Gelecekte gerçekleşme olasılığı yüksek bir eylem ve durumlarda için kullanılan bir zamandır. Planlanmamış ilgili tüm konuları simple future tense ile kullanırız. Yardımcı fiil olarak will kullanılmaktadır. Ancak konuşmada veya günlük kullanımda yardımcı fiilin kısaltılmış halini ( ‘ll ) görebilirsiniz.

Zaman ifadeleri; tomorrow, next week, next month, next year, in two days, into two hour, in 2020 gibi zaman zarflarını bu zaman için bilinmesi gerekiyor.

10. Future Continuous Tense

İngilizce öğrenenler için mutlaka öğrenmeniz ve bilmeniz gereken İngilizce zaman ifadeleri, kalıpları arasında future continuous tense de vardır. Türkçeye çevrilirken “-yor olacağım” ya da “-yor olacak” şeklinde çevrilmektedir. Gelecekte yapılacak bir işin uzun bir zaman alacağını da vurgulanarak kurulduğu cümlelerdir. Future Continuous tense de kurulan cümleler yardımcı fiil olarak will be kullanılmaktadır. Fiili sonuna da –ing eki getirilmelidir.

Zaman ifadeleri; tomorrow in the morning, at 9 o’clock, at this time gibi zaman ifadelerini bilmek çok önemlidir.

11. Future Perfect Tense

Gelecekte belli bir zaman içinde tamamlanması beklenen eylemler için kullanılan zamandır. Türkçeye çevirdiğinde “yapmış olacağım, gitmiş olacağım” gibi anlama gelmektedir. Yardımcı fiil olarak will have kullanılmaktadır. Ayrıca fiil düzenliyse fiilin sonuna –ed eki getirilir. Düzensiz fiiller ise fiilin 3. hali kullanılmaktadır.

Zaman ifadeleri; evening, by the time, by the until, by 2023 gibi zaman zarfları da future perfect tense de öğrenilmesi gereken kelimelerdir.

12. Future Perfect Continuous Tense

Mutlaka Bilmeniz Gereken İngilizce Zaman Kalıpları

Future perfect continuous tense gelecekteki bir işin ne kadar süredir yapılıyor olduğunu belirtmek için kullanılır. Eylemin veya işin yapılıyor olacağı süre çok önemlidir. Türkçedeki karşılığı “şu kadar süredir –yor olacağım ya da –yor olacak” gibi çevrilmektedir. Yardımcı fiil olarak will have kullanılır ve fiilin sonuna –ing eki getirilmektedir.

Zaman ifadeleri; by + this year, by + this month, by + this week, next year, next mont, next week, by then, since morning, since 1995, by tomorrow gibi zaman zarflarını da bilmeniz gereklidir.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
43
Beğen
Mutlu Mutlu
30
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
26
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
3
Üzgün
Olamaz Olamaz
2
Olamaz
Kızgın Kızgın
2
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
4
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!