Modern Dünyaya Yön Veren Çağımızın Filozofları

5 dk okuma süresi


9
16 Paylaşım, 9 puan

İnsanoğlu varoluşundan itibaren problemler yaşamaya başlamış. Yeme, içme, barınma gibi ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yapmıştır. Bu ihtiyaçlar giderilmeye başlandıktan sonra insanlarda sorgulama ihtiyacı doğmuş. Yüzyıllardır süregelen bu sorgulamanın sonucu olarak da felsefe bilimi doğmuştur. Günümüze kadar felsefe bilimine yüzlerce filozof katkı sağlamıştır. Biz de sizler için modern dünyaya en etkin yön veren çağımızın filozofları hakkında bilgiler paylaştık ve bugüne olan etkilerine değindik. Keyifli okumalar dileriz!

1. Descartes

Modern Dünyaya Yön Veren Çağımızın Filozofları

Modern felsefenin babası olarak bilinen Descartes, dünyaya yön veren çağımızın filozofları arasında yer almış ve bugünün temellerini atmıştır. Birçok insan tarafından “Düşünüyorum o halde varım.” aforizmasıyla tanınmıştır. Bu şekilde kurduğu özgün şüphe sistemi ile düşüncenin “ben” varlığını kanıtladığını söyler. Descartes felsefesi skolastik felsefeye karşıttır. Bu felsefesiyle Batı düşüncesini tepe taklak etmiştir. Descartes’ın matematikte de etkisi büyüktür. Bu etkilerin en önemlilerinden olan Kartezyen Koordinat Sistemi adını Descartes’dan alır. Profesyonel bir asker olma tutkusuyla yanıp tutuşan Descartes, Breda Ordusu’na katılmıştır. Burada askeri mühendislik çalışmış ve matematiğini geliştirmiştir.

2. Hegel

Hegel, Alman idealizminin ve rasyonalizminin zirvesidir. Babası Hegel’in din insanı olmasını istemiş ve onu bu sebeple Tübingen Üniversitesi’nde bir seminere göndermiştir. Hegel orada filozof ve şairlerle arkadaş olmuş, bu sayede Yunan edebiyatı ve felsefesiyle tanışmıştır. İlk defa Herakleitos tarafından kullanılan diyalektik yöntemi geliştirmiştir. Bu süreçte gerçeği bir bütün olarak vereceğini ortaya koymuştur. Hegel, Kant’ın felsefesine inanmış ancak bu felsefeyi yetersiz bulmuştur. Onun aksine insanların her şeyi öğrenebileceklerine inanmıştır. Hegel’e göre mantığın sınırı çözüldüğünde insanın sınırı da çözülecektir.

3. Friedrich Nietzsche

Modern Dünyaya Yön Veren Çağımızın Filozofları

Nietzsche, hakikatin değeri üzerine yaptığı kökten sorgulamalarla adını duyurmuştur. 24 gibi erken bir yaşta filolojide profesör olmuştur. Nietzsche için sahafta Schopenhauer’in bir kitabını bulması bir nevi dönüm noktası olmuştur. Bu kitapla Schopenhauer’in düşüncelerine hem hayranlık duymuş hem de karşıt düşünceler belirtmiştir. Nietzsce, Schopenhauer’e öyle büyük bir saygı duyuyordu ki onu yarı-tanrı olarak görüyordu. Böyle Buyurdu Zerdüşt’te tanrının öldüğünü söyleyen Nietzsche, bu düşüncesiyle çok tartışılmıştır. Üstüne birçok yorum yapılan bu düşünce Nietzsche’nin kilit fikirlerini oluşturmuştur. Nietzsche, 44 yaşında geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı tüm zihinsel yetilerini kaybetmiştir. Ona bu dönemde kardeşi bakmaya başlamış ve düşüncelerini de kardeşi yazmıştır. Ancak kardeşinin Nietzsche’nin bazı düşüncelerini değiştirerek yazıya döktüğü düşünülüyor.

4. Edmund Husserl

Fenomenolojinin kurucusu olan Husserl felsefeye yeni bir yön çizme eğiliminde olmuştur. Fenomenoloji yöntemini “yönelimsellik” fikrine dayandırmıştır. Ayrıca bu fikri Franz Brentano’dan alır. Ona göre özneden hareketle nesnenin bilgisine varılabilirdi. Bu düşünceye göre özne olmadan nesne olmaz. Husserl, bu fikirleri için “paranteze alma” yöntemini kullanmıştır. Husserl, matematik ve psikolojiyle de ilgilenmiştir. Doğalcılığa şiddetle karşı çıkan Husserl, Hegel ve Dilthey’in bu konuda başarısız olduğunu düşünmüştür. Ayrıca Husserl, felsefede Descartes’ın izleyicisi sayılmıştır.

5. Jean-Paul Sartre

Modern Dünyaya Yön Veren Çağımızın Filozofları

Kitaplarıyla adını duyuran Sartre, Fransız düşünür ve yazardır. Varoluşçu felsefesiyle akıllara kazınmıştır. Sartre, bu felsefenin iyimser olduğunu düşünmüştür. Ona göre insan özgürlüğe mahkumdur, özgür seçimleriyle kendini tanımlar ve yaratır. Varlık ve Hiçlik kitabı bu felsefenin önemli yapıtlarından kabul edilir. Sartre, 1964 yılında uygun görüldüğü Nobel Ödülü’nü reddetmiştir. Bu ödülün yapıtlarının bütünlüğünü bozacağını düşünmüştür. Yazmayı hayatının önemli bir noktasına koyan Sartre, gününün 6 saatini yazmaya ayırmıştır. Ayrıca II. Dünya Savaşında meteorolog olarak da görev almıştır.

6. Hannah Arendt

Hannah Arendt, çoğu kişi tarafından felsefeci olarak bilinmesine rağmen siyaset bilimcidir. Zaten kendi de felsefenin bireyin kendisine dair sorunlarla uğraştığını düşündüğü için bu sıfatı reddetmiştir. Tüm insanlıkla ilgili olduğu için siyaset bilimci olarak anılmayı tercih etmiştir. Arendt yirminci yüzyıl için önemli politik filozoflardandır. “Totalitarizmin Kaynakları” isimli kitabı Arendt’in ilk büyük eseridir. Yahudi olan Arendt’in hayatının Hitler iktidara geldikten sonraki kısmı göç etmekle geçmiştir. Ayrıca Arendt’in Martin Heidegger ile bir dönem ilişkisi olmuş ve onun felsefi tarzından etkilenmiştir.

7. Albert Camus

Modern Dünyaya Yön Veren Çağımızın Filozofları

Camus, varoluşçuluk ile ilgilenmiş ama kendini varoluşçu olarak tanımlamamıştır. Kendini bir akımın filozofu olarak adlandırmaktan kaçınmıştır. Birçok kişi onu Yabancı adlı kitabıyla tanır. Bu kitapla yakaladığı başarı sayesinde kitap, şarkıya ve filme uyarlanmıştır. Camus Fransa’nın Naziler tarafından işgal edildiği sırada Sartre ile arkadaşlık kurmuştur. Ancak bu arkadaşlık rekabet dolu olmuştur. İkili Soğuk Savaş döneminde felsefi ve siyasi açıdan zıt düşmüştür. Yıllar süren anlaşmazlık Camus’nun vefatına kadar sürmüştür. Camus 1957’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmış ve 3 yıl sonra vefat etmiştir. Sartre bu ölümden yıllar sonra verdiği bir röportajda Camus için son iyi arkadaşı olduğunu söylemiştir.

8. Ludwig Wittgenstein

Wittgenstein makine mühendisliği okumuş ve bu ilgiyle matematiği de sevmiştir. Matematikle ilgilendikçe mantığa da ilgi duymaya başlamıştır. Wittgenstein mantık ve dil felsefesinde yaptığı çalışmalarla modern felsefe için önemli bir isim olmuştur. Tractatus adlı eserinde dünyanın olguların toplamı olduğunu belirtmiştir. Temel problemin ise dilin, gerçekliğin yapısını açıklayıp açıklayamayacağı olduğunu düşünmüştür. Ancak Wittgenstein sonradan felsefe tarihi için önemli bir adım atıp yanıldığını kabul etmiştir. Dilin gerçekliği belirleyen bir sınır değil, gerçekliği ifade etme aracı olduğunu söylemiştir.

9. Theodor W. Adorno

Adorno sosyoloji, psikoloji ve müzikoloji üstünde çalışmış bir filozoftur. Ayrıca Adorno yetenekleriyle de dikkat çekmiştir. Küçük yaşlarda Yunanca ve Fransızca öğrenmiştir. Bu yüzden okulda onu kıskanan arkadaşlarının zorbalıklarına katlanan Adorno, yaşadıklarını Minima Moralia adlı eserinde anlatmıştır. Adorno, felsefesinde aklın nesnel olmadığını, insanın da kendi özneli olmadığını söylemiştir. Onun felsefesi kimileri tarafından yaşadığı dünya anlayışına tepki olarak yorumlanmıştır.

10. Henri Bergson

Modern Dünyaya Yön Veren Çağımızın Filozofları

Bergson sezgiyi gerçeğe ulaşmada araç olarak kullanmıştır. Ona göre aklın bize verdiği bilgiler eksiktir, onlarla nesne bilgisi kavranır. Asıl önemli olan gerçeğin özü olmuştur. Bu şekilde metafiziği güçlendirmeye çalışmış, materyalizme karşı çıkmıştır. Edebiyata da büyük katkıları olan Bergson, 1927’de Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüştür. Bergson, düşüncelerini sistemleştirip entüisyonizm (sezgicilik) akımını kurmuştur. Bergson’ın düşünceleri Fransa’da benimsenen bilimsel ve laik tavra karşı çıktığı gerekçesiyle bir dönem tartışma yaratmıştır. Ayrıca Necip Fazıl, Sorbonne macerasında Bergson’ın dersine girmiş ve düşüncelerinden çok etkilenmiştir ve onu 20. yüzyılın en büyük filozofu saymıştır.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
12
Beğen
Mutlu Mutlu
3
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
3
Olamaz
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
4
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!