türk mitolojisi nedir

  • Türk Mitolojisinde En Önemli 10 Kült

    Türk mitolojisinin temelini Türk halklarının inanışları ve bu doğrultuda oluşturulan efsaneler oluşturur. En eski Türk inancı “Tengri’cilik”ten başka sosyolojik, kültürel konularla da ilgilidir. İlkel kavimlerden...

Lütfen üye girişi yapın!