Dünyaya Eserleriyle Büyük İz Bırakmış Ressamlar

6 dk okuma süresi


12
12 Paylaşım, 12 puan

Kendimizi bazen geniş bir manzara resmine bakarken bazen de bir portrenin detaylarında kaybederken buluruz. Kimi zaman ise bir resmin karşısında uzun süre kalakalmış olduğumuzu fark ederiz. Ama her zaman baktığımız resmi yapan sanatçıyı düşünür, nasıl bir duyguyla o eseri yarattığını sorgularız. Tarihin önde gelen ressamları bize sundukları eserleriyle her zaman merak duygumuzu harekete geçirmiştir. Her zaman eserleri bizi etkilemiş, duygularımıza hitap ederek kendine hayran bırakmıştır. Tarih boyunca bizi çeşitli duygular içine sokan en etkileyici ressamlar arasında birçok isim saymak mümkündür. Sanat tarihinde büyük iz bırakmış bu ressamlar, eserleriyle dünyaya adlarını kaydetmişlerdir. Bizi halen etkilemeye devam eden bu büyük ressamları içeriğimizde sizlerle paylaştık. Keyifli okumalar!

1. Raffaello Sanzio

Dünyaya Eserleriyle Büyük İz Bırakmış Ressamlar

Raffaello Sanzio, “Raphael” olarak bilinen İtalyan ressamdır. Yüksek rönesans döneminde eserler veren sanatçı, döneminin öncü isimlerinden sayılmaktadır. Kullandığı net formlar, komposizyon açıklığı ve Neoplatonik insan sunumundaki ihtişam eserlerinin özellikleri arasındadır. Michelangelo ve Leonardo da Vinci ile aynı dönemde yaşamış olan usta, diğer meslektaşları gibi oldukça üretkendir. 37 yaşında ölmesine rağmen geriye onca eser bırakmıştır. Çoğu eseri Vatikan Sarayı’nda bulunan Raphael’in resim kariyerini üç bölüme ayırmak mümkündür. Birinci bölümü Umbria’da yaşadığı yıllar, ikincisi de Floransa’da kaldığı dört yıllık dönemden oluşur. Bu dönemde Floransa’da sanatsal gelenekleri özümsemiştir. Üçüncüsü ise Roma’da yakın arkadaşları ve papa için çalıştığı 12 yıldır. İsa’nın Yeniden Dirilişi, Solly Madonnası en bilinen eserleri arasındadır.

2. Jan van Eyck

Jan van Eyck, günümüzde Belçika sınırlarında yer alan Brüksel şehrinde doğmuştur. Erken Hollanda döneminin ilk yenilikçilerindendir. Ayrıca Kuzey Rönesans sanatının önemli temsilcilerindendir. Kimi sanat tarihçilerine göre yağlı boyayı icat eden kişi Jan van Eyck’tir. Dini konular hakkında da eserler veren sanatçı; sunaklar, portreler resmetmiştir. Gothic izler taşıyan eserleri, daha sonraları natüralizme ve gerçekçiliğe yönelmiştir. “Yapabildiğim Kadar” mottosuyla eserler veren van Eyck, resim alanında devrim niteliğinde üretimler yapmıştır. Öyle ki yaşamı boyunca birçok kez tarzı ve yöntemi kopyalanmış ve tekrar üretilmiştir. Van Eyck’in resimlerinde daha önce yapılmayan ışık oyunlarına rastlamak mümkündür. Özellikle metal malzemelerden yansıyan ışık detayları o dönem için devrim niteliğindeydi. “Arnolfini’nin Evlenmesi” adlı eserindeki aynanın yansıtma detayı görülmeye değerdir.

3. Andy Warhol

Dünyaya Eserleriyle Büyük İz Bırakmış Ressamlar

“Pop Art” olarak bilinen görsel sanat akımının öncü isimlerinden Andy Warhol, Amerikan sanatçı ve film yönetmenidir. İngiltere gezisi sırasında tanıştığı Pop Art akımını benimseyerek etkisi altında kalmıştır. Bu etkiyle oluşturduğu “Campbell’in Çorba Konserveleri” eseri Campbell Çorba Şirketi tarafından piyasaya sürülmüş olan bütün çorba çeşitlerinin resmedildiği 32 tuvalden oluşmaktadır. Marilyn Monroe’yu ve Elizabeth Taylor’u resmettiği tabloları da en tanınan eserleri arasındadır. Resim yeteneğinin yanı sıra Andy Warhol 60 filme yönetmenlik yapmıştır. Ayrıca The Velvet Underground, Rollings Stones ve John Lenon için albüm kapakları hazırlamıştır. 1971 yılında Rolling Stone için tasarladığı albüm kapağı ise Grammy ödülüne aday gösterilmiştir. 1962 yılında film ve fotoğraf çekimlerinde kullandığı için gümüş folyo ile kapladığı “Gümüş Fabrika” adını verdiği bir atölye açmıştır.

4. Claude Monet

Tam adı Oscar-Claude Monet olan Fransız ressam, empresyonizm akımının kurucusudur. Modernizm öncüsü olan doğayı algılandığı şekliyle resmetme düşüncesi olan empresyonizmin en üretken uygulayıcılarından biridir. Uzun kariyeri boyunca özellikle dış mekan çizimlerini kendi algılarını ve hislerini ön planda tutarak yapmıştır. Erken dönem eserleri daha çok manzaralar ve portreler olan sanatçı Eugène Boudin ile tanıştıktan sonra açık hava ressamlığı yapmıştır. O dönemde manzara tabloları genellikle stüdyolarda resmedilirdi. Doğrudan izlenimlerin yerine hatırlanan gözlemlere yönelikti. Monet’le birlikte ressamlık doğaya açılmış, birebir gözlemle yapılmaya başlanmıştır. Doğaya bakarak hissettiklerini çizmeye başlayan Monet de ışığın değişimi ve mevsimlerin geçişini yakalamak için birçok kez aynı yerin resmini yapmıştır.

5. Gustav Klimt

Dünyaya Eserleriyle Büyük İz Bırakmış Ressamlar

Avusturyalı sembolist ressam Gustav Klimt, “Viena Ayrılma” hareketinin önde gelen üyelerinden biridir. Duvar resimleri, manzaralar ve portreler yapan sanatçı, eserlerinde daha çok kadın bedenini konu almıştır. Japon sanatından ve yönteminden oldukça etkilenen Klimt, kariyerinin başlarında mimari dekorasyonlar yapmaktaydı. Kendi sanat kimliğini bulduğunda ise resimleri pornografik olduğu yönünde eleştiriler aldı. Ancak altın varak içeren “altın evresi” döneminde yaptığı eserleriyle başarı elde etmiştir. En bilinen eseri olan “Öpücük” birçok farklı sanat dalında referans olarak kullanılmıştır. Umut 2, Adele Bloch-Bauer, Hayat Ağacı bilinen diğer eserleri arasındadır. Bunlarla beraber Klimt, Art Nouveau akımını yayan sanatçı olarak da bilinmektedir. Eserleriyle modernizmin öncülerinden olan Klimt, dünyaya iz bırakmış büyük ressamlar arasındadır.

6. Rembrandt van Rijn

Hollandalı Rembrant, Altın Çağ ressamıdır. Hollanda sanat tarihinin en önemli sanatçılarından görünen Rembrandt eserlerinde portreler ve otoportrelerden manzaralara, tür sahnelerine, alegorik ve tarihi sahnelere ve İncil ve mitolojik temaların yanı sıra hayvan çalışmalarına kadar geniş bir stil ve konu yelpazesini konu etmiştir. Hiç ülke dışına çıkmamasına rağmen ressam, İtalyan ve Hollandalı sanatçılardan oldukça etkilenmiştir. Rembrandt, çağdaşlarının portrelerinden ve İncil’den esinlenerek yaptığı illüstrasyonlarla tanınmaktadır. Dr. Nicolaes Tulp’un Anatomi Dersi, Gece Bekçileri, Savurgan Oğul’un Dönüşü bilinen eserleri arasında yer almaktadır. 600’ün üzerinde tablosu bulunan ressam, eserlerinde uyguladığı ışık tekniğiyle de bilinmektedir. Resmettiği sahnede dikkat çekmesi gereken alanları aydınlatıp diğer alanları koyu bırakan sanatçı, ışık kullanımında ustalaşmıştır.

7. Albrecht Dürer

Dünyaya Eserleriyle Büyük İz Bırakmış Ressamlar

Alman Rönesansı kuramcısı olan Albrecht Dürer, Nuremberg doğumlu ressamdır. Henüz yirmili yaşlarındayken yüksek kaliteli gravürleri sayesinde adını bütün Avrupa’ya duyurmuştur. Raphael, Giovanni Bellini ve Leonardo da Vinci gibi resim alanında usta isimlerle iletişim halinde olmuştur. Gravürler, portreler, otoportreler, sunaklar, suluboyalar çalışmaları arasında yer almaktadır. Gravür çalışmalarında daha çok gotik tarzı benimseyen sanatçının bilinen çalışmaları arasında Ölüm ve Şeytan, Çalışmasında Aziz Jerome ve Melencolia I vardır. Kuzey sanatına klasik motifler sokması İtalyan sanatçılar ve Alman hümanistler hakkında edindiği bilgiler sayesinde olmuştur. Bu durum ise onu, Kuzey Rönesans’ın en önemli figürlerinden biri yapmıştır. Resim alanında verdiği eserleriyle ideal oran bilgisi, matematik ilkelerine hakim olması, persfektif kullanması onu, dünyaya büyük iz bırakmış ressamlar arasına sokmuştur.

8. Henri Matisse

Dünyaya eserler veren başarılı ressamlar arasında renk kullanımıyla büyük iz bırakmış Henri Matisse vardır. Ressamlığı yanında heykeltraş da olan Matisse, 20. yüzyılın ilk yıllarında Pablo Picasso ile beraber görsel sanatlardaki devrimci etkiyi yaratmıştır. Bunun yanı sıra alanında önemli gelişmelere imkan veren bir sanatçı olarak görülmüştür. Matisse kendine özgü tarzını geliştirirken eski dönem önemli ressamlarından olan Edouart Manet ve Paul Cezanne’dan etkilenmiştir. Işığın parlaklığını keşfeden sanatçı renk paletlerinde de bu canlılığı kullanmaya başlar. Renklerin dışında Matisse resimlerinin ayırt edici bir diğer özelliği fırça darbelerinin gelişigüzel bir şekilde vurulmuş olmasıdır. Akışkan bir boya gibi görünen canlı renklerin kullanıldığı Matisse’nin tarzını yansıtan bu resimler “Fovizm” olarak adlandırılmaya başlanır. Matisse’nin ardından ise Fovizm, modern sanat tarihinin ilk büyük sanat akımlarından biri olur.

9. Edouard Manet

Modern yaşamı resmeden 19. yüzyıl sanatçılarından olan Edouard Manet, Fransız yenilikçi ressamlarındandır. Realizmden İzlenimcilik akımına geçişte önemli bir figür olarak görülen sanatçı, Çimlerde Öğle Yemeği ve Olympia gibi sanat tarihinde büyük iz bırakmış eserleri meydana getirmiştir. Manet’in eserleri modern sanatın başlangıcını işaret eden temel resimler olarak görülmektedir. Yaşamının son 20 yılında kendine özgü sanat tarzını geliştiren ressam, her ne kadar kendini öyle görmese de Empresyonist devrimi yönlendiren isimlerden olmuştur. Louvre Müzesi’ne giderek eski ustaların eserleri hakkında gözlem yapan ressam, tabiatı ilham anahtarı olarak kullanmaktaydı. Tekniğini ve kompozisyon bilgisini geliştirip resim alanında öncü bir isim olarak kendinden sonrakileri de etkilemiştir. Yakın dostu Claude Monet’ten etkilenerek açık hava ressamlığı yapmaya başlamıştır.

10. Peter Paul Rubens

Dünyaya Eserleriyle Büyük İz Bırakmış Ressamlar

Aynı zamanda diplomat olan Peter Paul Rubens, Flaman Barok geleneğinin en etkili ressamlarından biri olarak sayılmaktadır. Klasik ve Hristiyan tarihine büyük oranda atıf yapan eserleri komposizyon açısından çok güçlüdür. Mitolojik ve alegorik konularda eserler veren sanatçı; portreler, otoportreler, manzaralar çizmiştir. Rubens, resimlerinde daha çok tarihi konuları işlemekteydi. Venüs ve Adonis, Lerma Dükü’nün Atlı Portresi, Haç Yükselişi en önemli eserleri arasında sayılabilir. İtalya gezisi sırasında büyük İtalyan ressamlarının eserlerini inceleme fırsatı bulmuştur. Özellikle Caravaggio’nun eserlerine ilgi duymuştur. Yine İtalya ziyareti esnasında tanıma fırsatı bulduğu Titian’ın eserlerine hayran kalmıştır. Bütün kariyeri boyunca da Titian’ın etkisinde eserler vermiştir. İtalya’da öğrendikleriyle Flaman resminin doğadan aldığı ilhamı birleştirerek kendine has bir tarz oluşturmuştur.

Eğer siz de içerikler üretmek isterseniz, ücretsiz içerik üreticiliği eğitimimizi tamamlayıp en sonda yer alan Kariyer İçin Başvur sekmesinden örnek bir içerik ile başvurunuzu bırakabilirsiniz.

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
16
Beğen
Mutlu Mutlu
8
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
9
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
2
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!