Dünyada En Çok Kullanılan Eğitim Sistemi Yaklaşımları

5 dk okuma süresi


7
31 Paylaşım, 7 puan

Günümüzde dünyada ve ülkemizde kullanılan pek çok eğitim sistemi bulunmaktadır. Ancak bu eğitim sistemleri bir anda ortaya çıkmadı. Bu sistemlerin temelini oluşturan ve eğitim sistemlerine yön veren bir çok düşünürün savunucusu olup, çeşitli yaklaşımlar sonrası ortaya çıktı. dergiCE sizler için tüm dünyada yaygın olarak kullanılan eğitimin temelini oluşturan ve en fazla kullanılan eğitim sistemi yaklaşımları neler diye araştırdı. Hep birlikte eğitim sistemlerinin temellerine inmeye ne dersiniz?

1. Waldorf Yaklaşımı

Kullanılan Eğitim Sistemi

Waldorf yaklaşımı 1919’da Rudolf Steiner tarafından geliştirilmiş bir eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın temeli, eğitimi bir sanata dönüştürmeyi amaç edinerek geliştirilen bütüncül bir eğitimdir. Çocukların tüm gelişim alanlarını (sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel) dengeli ve çok yönlü olarak gelişmesine yönelik çalışmaları barındırır. Çocukların özgüvenleri, bireysellik ve bütünlüğüne büyük önem verilir. Sanat ve müzik ile öğrendiklerini keşfederek, deneyimleyip yaşantılarını geliştirmeyi amaçlar. Birbiriyle olan rekabet yarışının yanlış olduğunu, aksine birbirlerine saygı duyarak, yardımlaşarak toplumsal bağlılık duygusu edinmeleri teşvik edilir. Steiner, her çocuğun bir potansiyeli olduğunu ve uygun koşullar sağlandığında bu potansiyellerini ortaya çıkararak kendilerini gerçekleştirdiklerini savunur. Waldorf yaklaşımının ön koşulu çocuğun sağlam bir öğrenme sevgisi oluşturmasıyla gelecekte akademik beceriler kazanması sağlanabilir. Bu yaklaşımda sınıf ortamı son derece sade, göz yormayan açık renklerden ve doğal malzemeden üretilen mobilyalar kullanılmalıdır. Doğayı tanımaya yönelik doğal malzemeleri sınıfta bulundurmak çocukların ilgisini daha çok çekebilir. Eğitim kurumlarında iç mekanın renklendirilmesi hakkında daha fazla bilgiyi inceleyebilirsiniz. Bu yaklaşım da eğitime aile katılımının son derece önemli olduğu savunulur. Waldorf öğretmenleri saygı, heves ve emniyet gibi duyguları benimserler. Öğretmen çocuğa ilk aşamada saygı ile yaklaşmalıdır. İkinci aşamada çocuğun kendi hızında öğrenmesine izin vermelidir. Çünkü asıl önemli olan gelişimin hızlı olması değil, kaliteli olmasıdır.

2. Montessori Yaklaşımı

Kullanılan Eğitim Sistemi

Montessori yaklaşımını ortaya çıkaran fizikçi ve eğitimci Dr. Maria Montessori’dir. Günümüzde bu yaklaşımı birçok ülke eğitim modeli olarak uygulamaktadır. Montesorri yaklaşım, temelde bireysel eğitime dayanmaktadır. Bu yaklaşımda her çocuğun kendine özgü bir birey olduğu ve her çocuğun kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebildiği kabul edilmektedir. Eğitim aşamasında çocuklara deneme, araştırma, hatalar yapma ve bu hataları düzeltebilmeleri için uygulama fırsatları tanınmalıdır. Öğretilecek olan bilgiler, çocukların anlayabileceği düzeyde somut ve ezberciliğe sevk etmeden bir takım yöntem ve materyallerle sunulmalıdır. Çocuklara özgür ve rahatlatıcı bir ortamda farklı duyu organlarını kullanarak keşfetmeleri, öğrenmeleri sağlanır. Sınıflar katılıma teşvik edici bir şekilde düzenlenmelidir. Montessori yaklaşımında en önemli olan gerçeklik ve doğallıktır. Öğretmenlerin davranışı ise öğreten rolünden daha farklı olarak, öğrencilerinin davranışlarını  gözlemleyerek yaklaşım oluşturan rol model olmalıdır.

3. Reggio Emilia Yaklaşımı

II. Dünya savaşı sonrası İtalya’nın kuzeyinde Reggio Emillia adı verilen kasaba sakinlerinin çocukları eğitim alabilmeleri için yapılan girişimlerle başlamıştır. Reggio Emilia yaklaşımı, tüm dünyada kullanılan eğitim sistemi arasında yerini almıştır. Bu yaklaşımın yaratıcısı ve öncüsü Loris Malaguzzi’dir. Eğitim her çocuğun hakkı düşüncesinin öne çıktığı bu yaklaşımda amaç, çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için aile, okul ve toplum üçlüsünün işbirliği halinde çalışması gerekmektedir. Çocuklar hayatı anlamlandırmak için çeşitli cevaplar ararlar. Bu cevapları vermek için acele edilmemesi ve bu cevapları çocukların kendi çabalarıyla bulmaları gerekir. Çocukların tüm gelişim alanlarının desteklendiği ve daha da geliştirerek ileri seviyeye geçmeleri için somut, yaratıcı, teşvik edici bir ortam hazırlanmalıdır. Tasarım ve dizaynı son derece sade ve şeffaf olmalıdır. Daha az mobilya kullanılmalı ve sınıfın aydınlık olabilmesi için geniş pencereler kullanılmalıdır. Sınıfın ortasında büyük bir alana sahip olması ve bu alanlarda aynalar olması son derece önemlidir. Çocuklar genel olarak araştıran, gözlem yapan, bilgi üreten, aktif bir şekilde deneyimler edinen, duygusal, sosyal ve zihinsel açıdan çeşitli kaynaklara sahip olmalıdır. Öğretmenlerin asıl amacı, çocukların bu doğrultuda gelişimlerini destekleyen projeler üretmelerine fırsat vermesi olmalıdır.

4. High-Scope Yaklaşımı

Kullanılan Eğitim Sistemi

High-Scope Eğitim Yaklaşımı, 1962’de ABD’de David P. Weikart ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Piaget’in kuramlarından esinlenilen ve günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan okul öncesi eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda çocukların kendi kendilerine planlayıp uygulamaları ve etkinliklerle öğrenmeleri savunulur. Bu yaklaşımın temeli, çocukların kendi tercihlerini yapmaları ve karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi için sorumluluk almalarını sağlama, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesi desteklenmelidir. Çocukların girişken, yaratıcı, kendini rahatça ifade edebilen, sorgulayıcı, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmeleri yönünde çalışmalar yapılır. Etkin öğrenme ile çocuk, merakı doğrultusunda yeni bilgiler keşfedip üreterek problemlerini çözer.

5. Bank Street Yaklaşımı

Kullanılan Eğitim Sistemi

Eğitimci Lucy Sprague Mitchell öncülüğünde 1916 yılında oluşturmuştur. Okulda öğrenilen bilgilerin anlamlı bir şekilde çocukların hayatıyla ilişkili olması gerektiğini savunur. Çocukların ve yetişkinlerin her yaşta eğitimini önemseyen ve kabullenen bir yaklaşımdır. Yapılan araştırmalar sonucunda çocukların sadece bilinçsel gelişimi değil ayrıca fiziksel, sosyal, duygusal ve estetik gelişiminin de çok önemli olduğu kanısına varıldı. Bu yaklaşım eğitim süreci boyunca kullanılan materyallerden en iyi şekilde yararlanılmasını, etkileşimin sürekli olmasını ve oluşan fikirlerin çevresiyle paylaşım göstermesi öne sürülmüştür. Deneyimler kazanan, öğrenen, eleştiren, anlatan ve uygulayan çocuklar yetiştirmeyi hedefler. Tüm gelişim alanlarında derin bir bilgi birikimine sahip öğretmenler tarafından sınıf ortamı, çocukların duyu ve motor gelişimleri maksimum düzeyde kullanacakları bir biçimde düzenlenir. Deney yapmaları için özel bir laboratuvar ortamı oluşturulmalıdır.

6. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, öğrencinin aktif katılımını sağlayan, bilinçsel aktiviteleri ileri seviyede destekleyen, çeşitli araçlar ve kaynaklar kullanan; akademik, sosyal ve hayat becerilerini bütüncül bir yaklaşımla ele alır. Gelişen teknolojinin önemini vurgulayan bir öğretim modelidir. Öğrencilerin bağımsız bir şekilde kendilerine özgü çalışmalarına, problem çözmelerine, sorgulama yaparak düşünmelerine, araştırarak bilgiye ulaşmalarına ve bulundukları sonuçları harmanlayarak uygulama fırsatı sunan bir eğitim yaklaşımıdır. Bu süreç boyunca sadece kendileriyle olabilecekleri gibi, sınıf arkadaşlarından oluşan bir grupla da işbirliği içinde çalışma imkanı sunulmalıdır.

7. PYP (Primary Years Program – İlk Yıllar Programı) Yaklaşımı

Kullanılan Eğitim Sistemi

PYP, 3-12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış uluslararası düzeyde geçerliliği olan bir eğitim programıdır. Uluslararası bir müfredat modeline sahip bu programda, öğrencilerin öğrenmesi gerekenler arasında kullanılacak eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri mevcuttur. Öğrencilerin sınıf içinde olduğu gibi dışarıdaki yaşamlarında ve tüm alanlarda gelişimi amaçlanmaktadır. Bu program ile akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan öğrencilerin pek çok ihtiyacının karşılandığı görülmektedir. Öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanlarını destekleyici, kendilerine güven duygusunu yerleştirmeyi hedef alır. Bütün bilinçsel alanlarında beceri gelişimini destekleyen bir rol üstlenmelidir.


dergiCE üyeleri ne diyor?

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
10
Beğen
Mutlu Mutlu
8
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
6
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
2
İlginç