Dünya Üzerinde En Çok Konuşulan Dillerin İlginç Tarihçeleri

6 dk okuma süresi


14
12 Paylaşım, 14 puan

İnsanlar için yazılı ve sözlü iletişim her zaman en temel ihtiyaçlardan birisi olmuştur. İletişimi ise mümkün kılan şey ise dildir. Fakat dünya çok büyük bir coğrafyadır ve bütün insanların birbirlerine ulaşmalarına imkan yoktur. Bu sebeple dünya üzerinde pek çok dil türemiştir. Birbirlerine yakın ve iletişim halinde olan yerlerde aynı ya da benzer diller kullanılırken birbirlerinden çok uzak coğrafyalarda bulunan yerlerde ise kendisi farklı hatta alfabesi farklı diller mevcuttur. Dünya üzerinde en çok konuşulan dilleri ve bu dillerin derinlerde kalmış ilginç tarihçeleri listesini sizin için hazırladık. Keyifli okumalar!

1. Çince

Dünya Üzerinde En Çok Konuşulan Dillerin İlginç Tarihçeleri

Çin dili ya da Çin dil ailesi dünyada her beş insandan birinin anadili ve dünyada en çok konuşulan dil olma özelliğine sahiptir. Bilim insanlarına göre Banpo Bölgesinde tahmini olarak 6 bin yıl öncesine ait kalıntılarda dönemin aletleriyle çizilmiş 50’den fazla işaret tespit edilmiştir. Bu tespit edilen düzenli işaretlerin bilim insanları Çincenin ilk şeklini oluşturduğunu düşünmektedirler. Çince sistemli ve gerçek bir yazı halini M.Ö. 16. yüzyılda Shang Hanedanlığı döneminde almıştır. Aynı hanedanlık döneminde Jiaguwen yazısı olarak bilinen daha çok hayvan kemikleri ya da kaplumbağa kabuklarına yazılan kehanet yazıları da ortaya çıkmıştır. Çin yazısı sırasıyla Jiaguwen, Jinwen, Xiaozhuan, Lishu ve Kaishu şeklinde evrimleşerek bugünkü halini aldı.

2. İngilizce

Günümüzde dünya dili olan İngilizce M.S. 5. yy’da Cermen kavminin Britanya’yı işgaliyle başlamıştır. Cermen kavmi adaya geldiğinde adada Kelt dili konuşulmaktaydı fakat daha sonra yerliler adanın batısına ve kuzeyine gönderildiler ve işgalciler tarafından adada Englisc denilen dil konuşulmaya başlandı. Bu noktada konuşulan dile Eski İngilizce denilmektedir. Eski İngilizceden sonra gelen Orta İngilizce dönemi Normanların İngiltere’yi fethedip Eski İngilizce ve Fransızca kelimelerin karışımından oluşmuştur. Orta dönemden sonra gelen modern dönem ise geç modern dönem ve erken modern dönem olmak üzere ikiye ayrılır. Erken modern dönem matbaanın icadı ve rönesansla beraber gelmiştir. Bu dönem de Londra diyalektiği yaygınlaşmıştır. Geç Modern İngilizce ise sanayi devrimi ve teknoloji sonrasında dilin kelime haznesinin gelişmesi sonucunda oluşmuştur.

3. İspanyolca

Dünya Üzerinde En Çok Konuşulan Dillerin İlginç Tarihçeleri

Kastilyan lehçesi olarak da bilinen İspanyolca 9. yy’da Eski Kastilya adıyla da bilinen Kuzey İspanya’da Burgos adındaki şehrin yakınlarında ortaya çıkmıştır. İspanya’nın 11. yy’da yeniden kazanılması üzerine yayılmaya başlayan İspanyolca 15. yy’da Leon ve Kastilya krallıklarının Aragon krallığıyla da birleşmesi üzerine bütün İspanya’da resmi dil haline gelmiştir. Belli bir dönem İspanya’nı bazı bölgeleri Arapların kontrolüne geçtiği için dil aynı zamanda Arapçadan da etkilenmiştir. İspanyolca pek çok lehçeye ayrılan bir dildir. Bu lehçelerden bazıları günümüzde halen kullanılırken pek çoğu da yok olmuş ya kırsal kesimlerdeki halkla sınırlandırılmıştır. Bu dil karmaşasını daha standart bir hale sokabilmek için İspanyol Kraliyet Akademisi ve İspanyol Dili Akademiler Birliği gibi kurumlar çalışmaktadırlar.

4. Hintçe

Hintçe Hindustani olarak da bilinen Hint dilidir. Hintçe Pakistan’ın resmi dili olan Urducayla birlikte Hindistan dilinin iki standart yazılı formundan birisini oluşturur. Hintçenin kökenleri Prakrit dilinden gelmektedir. Prakrit dili ise Vedik Sanskrit dilinin en eski formunu oluşturmuştur. Hint dilleri edebiyatının erken dönemini Braj Bhasha, Marvari ve Avadhi dillerinde yazılmış eserler oluşturmaktadır. Pek çok lehçeden oluşan Hintçenin modern standart Hintçe adıyla bilenen şu an ki hali Delhi’de konuşulan lehçe baz alınarak oluşturulmuştur. Modern Hintçe 18. yy’ın sonlarında meydana gelmiştir. 19. yy’ın sonlarında ise Hintçeyi geliştirmek amacıyla bir hareket oluşmuş ve Hintçe ve Urduca birbirinden ayrılmıştır.

5. Türkçe

Dünya Üzerinde En Çok Konuşulan Dillerin İlginç Tarihçeleri

Türkçe Batı Türkçesi ve Kuzey Doğu Türkçesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Kuzey Doğu Türkçesi Eski Türkçenin devamıdır. Türkçe yedi aşamada tamamlanmış bir dildir. Bunların ilki olan Altay çağında Arap dilleri Moğolca ve Ana Altayca iç içedir ve Türkçe ayrı bir dil değildir. Altay döneminde sonra gelen en eski Türkçe çağında Türk dili yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. Beraberinde ilk Türkçe çağıyla beraber Türkçe bir dil olarak ayrılmış ve gelişmeye başlamıştır. Eski Türkçe devresinde ilk yazılı metin olan Orhun Anıtları ortaya çıkmıştır. Orta Türkçe devresinde Türkçeye Arap alfabesinin etkisi görülmektedir. Ardından gelen yeni Türkçe devresinde ise Batı ve Doğu Türkleri arasında farklı yazma dilleri gelişmiştir. Son olarak modern Türkçe devresi günümüzü kapsamaktadır. Bunu ek olarak kaynaklar Batı Türkçesini Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olarak incelemektedir.

6. Arapça

Arapçanın kökeni M.Ö. 5. yy’da Petra şehrine göç eden Sami kabilelerine kadar dayanmaktadır. O dönem Samikabileleri Arapçanın bir formunu konuşmaktaydılar. Arap alfabesi de Sami kabilesinin papirusa çizdikleri şekillerin zamanla form almasıyla oluşmuştur fakat bulunan ilk yazılı Arapça metin M.S. 512 yılına dayanmaktadır. Arapça ilk başta sadece kendi yarım adasında konuşulan bir dildi fakat daha sonra İslamiyetin gelmesi ve yayılmasıyla beraber Arapça dili de yayılmıştır. Savaş ve İslam Arapça dilini yaymış olmasına ve Arapçanın pek çok dili de etkilemiş olmasına rağmen diller genellikle kendi özgün lehçelerini kaybetmemişler böylelikle de ortaya Arapçanın farklı kolları çıkmıştır. Yine de bütün Arap Devletleri Arapçayı resmi dil olarak benimsemekte ve okullarında standart Arapça da öğretmektedirler.

7. Portekizce

Dünya Üzerinde En Çok Konuşulan Dillerin İlginç Tarihçeleri

Dünya üzerinde en çok konuşulan dillerin ilginç tarihçeleri söz konusu olduğunda bu biri olan Portekizce bir sömürge dili olarak adlandırılarak da ilginç tarihini ortaya koymaktadır. Brezilya yerlilerinin asıl konuştuğu dil tupi-guarinidir fakat Portekizli denizcilerin Brezilya’yı keşfetmesiyle iki dil birbirleriyle harmanlanarak değişmeye ve gelişmeye başlamıştır. Daha sonra Portekizliler Brezilya’da yerlilerin dili olan tupi-guariniyi konuşmayı yasaklayarak Portekizceyi ana dil yapmayı hedeflemişlerdir. Portekizce bütün Batı kıyılarına yayıldığında tarih bu kıyıları iki ayrı ülke olarak ayırmıştır. Bu da Portekizcenin daha hızlı yayılmasına sebep olmuştur. Daha sonra Portekizlilerin farklı sömürgelerinde yayılan Portekizce dünyada en çok konuşulan diller listesine girmiştir fakat farklı yerlere sömürgeyle giden bu dil farklı lehçelere bürünmüştür.

8. Bengalce

Bangladeş’in resmi dili ve Hindistan’ın da ikinci en çok konuşulan dili olan Bengalce bir Hint-Ari dilidir. Bengalce kendi kökü de olan Bengal bölgesinde doğmuştur. Bengal bölgesi şu an Hindistan’ın Batı Bengal ve Asam eyaletlerinin çevresindedir. Bengalce dili Prakrit kökenlidir. Prakrit dilinin doğu kolunda gelişen dilin ana kökü de Sanskritçedir. Bengalce pek çok dilden etkilenmiştir. İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca gibi dilleriyle gösterdiği benzerliği aynı zamanda Hindustani, Urduca, Gucerati ve Marathi gibi dillerde de göstermektedir. Dile aynı zamanda Türkçe, Arapça ve Farsçadan da pek çok kelime geçmiştir. Dünyada en çok konuşulan diller arasında bulunan Bengalce’nin tarihinin ilginçliği Hindistan’da bulunan dillerde olan kast sistemini yansıtma özelliğine de sahip olmasından gelmektedir.

9. Rusça

Rusça Avrasya’da sık kullanılan bir Slav dilidir. Rus dilinin başlangıcı 858 yılına dayanmaktadır. Rusça aynı zamanda eski Rus dilinden aktarma olup halen bünyesinde eski Rus diline dair çok fazla kelime barındırmaktadır. Kiev Rusya prensi Vladimir’in Konstantinopolis’ten Ortodoks dinini taşımasıyla Kiev Rusları kendilerine bir alfabe arayışına girmişlerdir. İlk başta üretilen alfabeleri Glagol, dil için kullanışsız bulunmuş ve Kiril alfabesi seçilmiştir. Gün geçtikçe önem kazanmaya devam eden Rusça şu anda Birleşmiş Milletler resmi dillerinden birisidir. Kendi içerisinde pek çok lehçeye ayrılan Rus dili pek çok bölgede hakimiyete sahiptir. Bu sebeple aynı ülkede yaşamasa da pek çok insanın birbirleriyle en azından belli ölçülerde iletişim kurabilmesine olanak tanımaktadır.

10. Japonca

Dünya Üzerinde En Çok Konuşulan Dillerin İlginç Tarihçeleri

Japonca dünyada en çok konuşulan diller listesine girmiştir fakat Japonca’nın tarihçesi ilginç olduğu kadar gizemlidir de. Japonca’nın tarihi hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bununla beraber ortak atalarının Proto-Japonca olduğu ve Yamato döneminde dillerin ayrıldığı söylenmektedir. Bir başka kaynak ise Japon lehçelerinin Koreceden türediğini söylemektir. Bugünkü modern Japonca ve eski klasik yazı dili ve modern konuşma dilinin birbirleriyle harmanlanması sonucunda oluştuğu da söylenmektedir. Japoncanın Çince ile ses benzerliği göstermesi sonucunda yazı dili ve konuşma dili farklı şekilde gelişmiştir. Bugün yazı dili olan Japonca, Çin harflerinin ve kananın yoğrulması sonucu oluşmuştur.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
7
Beğen
Mutlu Mutlu
1
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
3
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
2
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!