Bugüne Kadar Gerçekleşen En Önemli 8 Mart Kutlamaları

6 dk okuma süresi


3
12 Paylaşım, 3 puan

8 Mart dünya kadınlar günü, ilk olarak 1900’lü yılların başında, Birleşmiş Milletler bünyesinde kabul edilip tanınmıştır. Dünya kadınlar gününün fitilini ateşleyen olaylar bu tarihlerde baş göstermiştir. Binlerce dokuma işçisi kadının, daha insani şartlarda ve iyileştirilmiş bir ücretle çalışmak istemesi üzerine başlattıkları grev, sonunda zaferle sonuçlanmıştır. Maalesef bu grevde hayata veda eden emekçi kadınlar da olmuştur. Bu grev sonrası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlamış ve birçok gelişim göstermiştir. O günden bugüne kadar kadınların sosyal, ekonomik, siyasi haklarında önemli gelişmeler yaşanmış ve gerçekleşen 8 mart kutlamaları ile herkes en özel gün olarak anmaya devam etmiştir. Bu özel günün en önemli dönüm noktalarını sizler için araştırdık. Keyifli okumalar dileriz!

1. 1908: New York Yürüyüşü

Bugüne Kadar Gerçekleşen En Önemli 8 Mart Kutlamaları

İlk olarak kadınlar arasındaki dayanışma etkinliği, 1908 yılında New York sokaklarında gerçekleşmiştir. 15.000 kadının, ezilmekten ve eşit olmayan koşullara maruz kalmaktan bıkması, bu yürüyüşle birlikte seslerinin daha gür çıkmasını sağlamıştır. Bu tarihlerde kadınların oy kullanma hakkının olmaması, uzun çalışma saatlerinin kadınları olumsuz etkilemesi ve aldıkları ücretin yeterli gelmemesi gibi etkenler kadınları harekete geçirmiştir. Binlerce kadın bu olumsuz şartlara dur diyebilmek için New York sokaklarında seslerini yükseltmiş, omuz omuza vererek hak ettikleri hakları alabilmek için birlik olmuşlardır. Sendikalaşmanın da önünü açan bu kutlama, etkisini sonraki yıllarda da hissettirmeye devam etmiştir.

2. 1910: Önemli Kararlara Atılan İlk Adım

Bugüne kadar gerçekleşen 8 Mart kutlamaları içinde belki de en dikkat çekici ve önemli olanı bu tarihte yer almaktadır. Artık kadınların sesleri kürsülerde yükselmeye başlamıştır, hem de yine bir kadın tarafından. 1910 yılında Kopenhag’da yapılan Uluslararası Çalışan Kadınlar Konferansı’nda Clara Zetkin (Almanya Sosyal Demokrat Parti Kadınlar Ofisi Lideri) ve 2 kadın arkadaşı, kürsüden tam da olması gereken teklifi yaparak güzel bir ilke imza atmıştır. Her yıl her ülkenin aynı tarihte Kadınlar Günü kutlamalarının yapılmasını talep etmiştir. Clara Zetkin ve kadın arkadaşlarının bu teklifi hemen kabul edilmemiştir ama onlar asla yılmamış ve yoğun baskılar yaparak kamuoyuna bu isteğini kabul ettirmiştir. Talep olumlu karşılansa da kutlama için net bir tarih belirlenmemiştir.

3. 1911: Omuz Omuza

Bugüne Kadar Gerçekleşen En Önemli 8 Mart Kutlamaları

Kopenhag’da alınan bu karar sonrasında Dünya Kadınlar Günü ilk olarak Danimarka, Almanya, Avusturya ve İsviçre’de kutlanmıştır. 1 milyonu geçen kadın ve erkek topluluğu, meydanlara akın etmiş, eşit haklara sahip olma, oy kullanma, eğitimde eşitlik ve daha nice ayrımcılığa son vermek için mitingler yapmıştır. Mitingden kısa bir süre sonra eylemlerin etkisinin devam ettiği New York’taki dokuma fabrikasında çıkan yangında, 140’tan fazla kadın hayatını kaybetmiştir. Bu olay kamuoyunda gözleri ABD’de olumsuz koşullarda çalışmaya zorlanan kadınların haklarına çevirmiştir. Hemen ardından Amerikalı aktivist Helen M. Todd, konuya istinaden yaptığı konuşmasında “herkes için ekmek ve güller” ile başlayan bir şiir okumuş ve bu söz bu eylemlerin sloganı olmuştur. Hatta sonrasında bu şiir birkaç besteyle şarkıya çevrilmiştir.

4. 1913-1914: Kutlamaların Dünyada Yaygınlaşması

Bugüne kadar gerçekleşen eylemler hız kesmeden devam ederken, en önemli olanların içinde ki 8 Mart kutlamaları bu tarihte resmileşmiştir. 1. Dünya Savaşı öncesi ilk resmi kutlama, Rus kadınları tarafından Şubat ayının son Pazar günü yapılmıştır. Bu tarih anlaşmazlıklara sebep olmuş ve daha sonra ortak bir kararla miladi takvime göre ayarlanarak 8 Mart günü kesin şekilde Dünya Kadınlar Günü olarak belirlenmiştir. Savaşın hemen öncesinde bu tarihin gündeme gelmesi, bu 2 önemli konuyu mitinglere aynı anda taşımıştır. Hem savaşa karşı hem de kadınlar günü için kutlamalar birlikte yürütülmüştür. Hatta Birleşik Krallığın kontrolündeki Londra’da 8 Mart tarihinde kadınlara oy hakkının tanınması için yürüyüş yapılmıştır.

5. 1917-1977: Büyük Zaferler

Bugüne Kadar Gerçekleşen En Önemli 8 Mart Kutlamaları

1. Dünya Savaşının ardından büyük kayıplar veren Rusya halkı, bu tarihlerde sokaklara dökülerek “ekmek ve barış” sloganıyla büyük bir eyleme hazırlanmıştır. Kadınların ağırlıklı olduğu bu eyleme siyasiler karşı çıksa da kadınların ayaklanması tüm hızıyla devam etmiştir. Güçlerinin farkına varan Rus kadınları, sadece 4 gün sonra Çar’ın tahttan inmesini sağlayarak kadınlara oy hakkı verilmesini kabul ettirene kadar grevlerine devam etmişlerdir. Dünya Kadınlar Günü, sonunda resmi olarak ilk defa Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmıştır. Akabinde 1977 yılında Genel Kurul, Birlemiş Milletler Kadın Hakları ve üye devletlerin ortak kararıyla her yıl düzenli olarak 8 Martta kutlanmasına karar verilmiştir.

6. 1923-1950: Türkiye’de Kadın Hakları

Dünya kadın hakları üzerine çalkalanırken, Türkiye Cumhuriyeti kendi başına şimdiki zamanı dahi ön görerek müthiş kararlar almıştır, üstelik bunu herhangi bir eyleme dökmesine gerek kalmadan. Mustafa Kemal Atatürk’ün öncelikli işi, bu tarihler arasında kadınları 2. plana atan tüm insani eylemleri bir bir ortadan kaldırmak olmuştur. Örneklerinden tarihe geçenleri sıralarsak; erkeğin çok eşli olma hakkı, sadece erkeklerde olan boşanma hakkı tamamen ortadan kalkmış ve kadınlara seçme ve seçilme hakkı bir kalemde tanınmıştır. Yine Mustafa Kemal Paşa’nın imzasıyla; çalışan kadınlara doğum izni çıkartılması, kız çocuklarının okumasına yönelik Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kurulmuştur. Türk kadınları başta olmak üzere tüm kadınları bu denli değerlere kavuşturan Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha şükranla anıyoruz.

7. 2000: Milenyum Çağı

Bugüne Kadar Gerçekleşen En Önemli 8 Mart Kutlamaları

Milenyum çağıyla birlikte, bugüne kadar gerçekleşen 8 Mart kutlamaları etkisini yitirmiş ve en önemli kutlamaları arkasında bırakmıştır. Verilen onca mücadelenin etkisini böylesine kaybetmesi, kadın hakları savunucularını harekete geçirmiştir. Dünyada feminizm popülaritesini yaygınlaştırmak ve tekrar ayağa kaldırmak için kolları sıvamışlardır. Onca yapılan eylemlerin, bu çağa geldiğimiz halde sonuçsuz kalması, bir şeyler yapılması gerektiğinin sinyallerini vermiştir. Yine iş kadınlara düşmüş ve hâlâ kendilerine verilmeyen birçok hakkı alabilmek için farkındalıklar yapmaya karar vermişlerdir. Zira hem savaşlarda çok kayıp vermiş hem de istedikleri hakları alamamışlardı. Bunca mücadelenin silinip gitmesi olası bile değildir.

8. 2001: İnternet Ağı

Cinsiyet eşitliğini milenyum çağı gelmesine rağmen tam anlamıyla yakalayamayan ülkeler, internetin en iyi yatırım olacağını düşünmüş olacak ki hâlâ milyonlara ulaşan internationalwomensday web sitesini kurmuşlardır. Bu sayfanın kurucuları düzenli şekilde kampanya ve kutlama hazırlığı yaparak bu meşaleyi hep yanar halde elden ele dolaştırmaktadır. Web sitesi, her yıl farklı bir kampanya teması seçerek, sesini yükselterek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Zaman içinde farklı konulara da el atan web sitesinin, hem bilinirliği hem üyesi hem de saygınlığı artmıştır. Özellikle hayır kurumlarına yaptığı %100’lük bağışlarla takipçilerinin de gönlünü kazanmıştır. Bilhassa, dünya kız çocuklarına yönelik hayır kurumlarına yaptığı bağışlarla başı çekmektedir.

9. 2011: Kutlamaların 100. Yılı

Bugüne kadar gerçekleşen eylemler artık yerini 8 Mart kutlamaları ve gösterilerine bırakmıştır ki en önemli olanı da yine internationalwomensday web sitesi tarafından organize edilmiştir. Bu tarihte ABD Başkanı B. Obama, bu platformun önemine dikkat çekerek, 100 Kadın Girişimi hareketini başlatmıştır. O zamanın Dış İşleri Bakanı Hillary Clinton’un bu hareketi ateşlemesiyle alevlenen kutlama, Birleşik Krallığın aktivisti Annie Lennox’un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşüne öncülük etmesiyle farkındalık yaratmıştır. Bunun yanı sıra, küresel çapta yardım kuruluşu olan Women for Women’da bu yürüyüşe zemin hazırlayan bir kuruluştur. Daha birçok ünlü ve iş insanları bu yürüyüşlere destek olmuştur.

10. 2021: Günümüzde 8 Mart Kutlamaları

Bugüne Kadar Gerçekleşen En Önemli 8 Mart Kutlamaları

100 yılı aşkın kadınların sesini duyurma, eşit haklara sahip olma, kadınca değil insanca yaşam hakkı istemiyle başlatılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları devam etmektedir. Tabi ki 100 yıl öncesindeki zorluklar şimdi o kadar olmasa da hâlâ izlerini taşıyan durumlar devam etmektedir. Bunları da aşıp yıkmak için, dünyanın birçok yerinde birçok kuruluşun önderlik ettiği kâh danslarla kâh yürüyüşlerle veya farklı etkinliklerle farkındalık yaratma eylemleri her yıl tekrarlanmaktadır. Kadınların toplum içinde hâlâ daha önem kazanmadığı yerler olması, daha alacak çok yolumuzun olduğunu göstermektedir. Kıymetli değerimiz Neşet Ertaş’ın bir sözünü hatırlatarak içeriğimize son vermek isteriz; “Kadın insandır, biz (erkekler) insanoğlu”. Daha adil bir dünyada yaşamak dileği ile sevgiyle kalın.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
5
Beğen
Mutlu Mutlu
1
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
1
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
2
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!