Beynin Üç Boyutlu Yolculuğu Görsel Zekaya Sahip Kişilerin Özellikleri

5 dk okuma süresi


34
15 Paylaşım, 34 puan

Zihinsel kavrama yetisi her bireyde farklı gelişir. Bu durum, farklı zeka türlerinin oluşmasına yol açmaktadır. Ünlü Psikolog Howard Gardner’in üzerinde çalışmış olduğu dokuz adet zeka yeteneği bunu kanıtlar niteliktedir. Bu zeka yeteneklerinden biri de görsel zekadır. Görmeyi odağına koyan bu zeka türü, beyindeki tüm görselleri kodlamakta ve kişilerin anlama yetisini geliştirmektedir. Biz de bu kişileri araştırdık ve beynin üç boyutlu yolculuğu görsel zekaya sahip kişilerin özellikleri listesini hazırladık. Keyifli okumalar dileriz!

1. Yüksek hayal gücüne sahip

Beynin Üç Boyutlu Yolculuğu Görsel Zekaya Sahip Kişilerin Özellikleri

Hayal gücü, zihnin bir nesneyi görmeksizin tasarlayabilme yetisidir. Hayal gücü; planlama, sanatta tasarım, varsayımsal akıl yürütme, dili kullanma gibi farklı alanlarda kullanılır. Olasılıklar hakkında düşünmeyi içeren bu güç “aklın gözü” kavramıyla birebir uyuşmaktadır. Hayal kurmak çocukların ruhsal gelişim ve görsel zeka gelişiminde de olumlu yönde etkilidir. Özellikle masallar hayal ürünün en tipik örneğidir ve çocuk gelişiminde önemli bir araçtır. Hayatımızda bilimden günlük yaşama kadar birçok alanda etkisini gösteren hayal gücü, bilim kurgu filmlerinde de beğenileri toplamaktadır. Hayal gücünün yüksek olması; insanı merak etmeye ve soru sormaya yönlendirir. Bu durum hızlı öğrenme ve güçlü gözlem yapabilmeyi beraberinde getirmektedir. Bu nedenle hayal kuran insanlar genellikle akıl yürütebilen ve problemleri daha iyi algılayabilenlerdir.

2. Görsel sanatlara yatkınlık

Göze hitap etmeyi esas alan görsel sanatlar resim, seramik, dikiş, fotoğrafçılık, gösteri sanatları gibi birçok farklı dallarda kendisini göstermektedir. Güzel sanatlar kavramının ortaya çıkışıyla birlikte seramik, nakış işleme, tekstil ürünleri gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayrılmıştır. Görsel sanat icra eden bireylerde özgün düşünebilme ile birlikte üretim ve deneme kapasitesi gelişmiştir. Estetik duygusuna duyarlı olan bu bireyler sanat ve tasarım alanında yargılar üretebilen kişilerdir. Duyguları ve düşünceleri ifade etmenin yolu olan sanatta bireysel görüş önem kazanmaktadır. Beynin üç boyutlu yolculuğu görsel zekaya sahip olanların özellikleri arasında görsel sanatların önemi büyüktür. Görsel zekanın gelişmesine yardımcı olan görsel sanatlar çocukluk döneminde de çok önemlidir. İlkokul çağında olan çocuklara resim dersinin verilmesi çocukların görsel zihinleri açısından çok faydalıdır.

3. Resim ve görsellerle daha kolay kavrama

Beynin Üç Boyutlu Yolculuğu Görsel Zekaya Sahip Kişilerin Özellikleri

Görsel zekaya sahip kişiler resim ve görselle daha etkili öğrenmektedir. Düzenli ve titiz kişilerdir. Çalışırken farklı, renkli materyaller kullanarak, zihinlerinde görsel imajlar oluşturarak öğrenmelerini kolaylaştırabilmektedirler. Görsellerle öğrenimi gelişmiş kişilerin giyimlerine de çok önem verdikleri görünmektedir. Dağınık ortamdan hoşlanmayan bu kişilerin çalışırken düzenli bir ortam oluştururlar ve bir konuyu dinlerken notlar alarak ilerlerler. Somut ve görebilecekleri şema ve grafik gibi görsel ögeleri kullanarak öğrenme stili oluşturmuşlardır. Çocukluk döneminde kendini gösteren bu öğrenme yöntemine sahip olan çocuklar renkli nesnelere ilgi duymakta ve film, slayt gibi görsel nesneler ilgilerini çekmektedir. Görsel zeka türüne sahip kişiler için görsellerle öğrenme en etkili yöntemdir.

4. Zeka oyunlarında beceriklilik

Bu tür oyunlara merakı olan insanlar çözüm odaklı ve fonksiyonel şekilde çözüm bulma yeteneğine sahiptir. Puzzle, bulmaca, hafıza oyunu gibi oyunlar oynamak görsel zekayı geliştiren oyunlardır. Puzzle özellikle bilişsel yeteneği arttıran oyunlardandır. Bulmaca ise daha çok sözlü ve görsel beceriyi geliştirir. Görsel düşünme becerisinin çok önemli olduğu bulmacanın daha birçok faydası görülmektedir. Hafızanın temel alındığı hafıza oyunlarında görsel olarak hatırlayabilme yeteneğini de geliştirmektedir. Dolayısıyla bu oyunlara yatkın olan kişilerin görülen şeyleri hatırlanma olasılığı da yüksektir

5. Görsel hafıza yeteneği

Beynin Üç Boyutlu Yolculuğu Görsel Zekaya Sahip Kişilerin Özellikleri

Görsel hafıza “zihnin gözü” kavramıyla birebir eşleşmektedir. Bu hafızaya sahip olan insanlar, bilgileri görsel olan nesnelerle somutlaştırarak, zihinde tutmayı kolaylaştırmaktadır. Görüntü, bilgisinin zihinsel olarak gözden geçirilip zihinde hatırlanmasıdır. Görsel hafızası güçlü olan insanlar gördükleri birçok nesnenin görüntüsünü zihinlerinde saklamaktadırlar. Üstelik soyut kavramları daha kolay akılda tutabilmektedir. Bilgilerin somutlaştırılarak öğrenilmesi bu tür hafızaya sahip kişilerde daha kolay olmaktadır. Örneğin görsel hafızaya sahip insanlar bir bilgiyi, bir nesneyi görerek ve bu iki nesne arasında bağlantı kurarak daha kolay öğrenebilmektedirler. Beynin üç boyutlu yolculuğu görsel zekaya sahip kişilerin en önemli yeteneklerinden olan bu özelliğin zeka üzerinde çok büyük etkisi vardır.

6. Yol ve yön bulma becerisi

Günlük yaşamda kadınların yön bulma sorunu yaşadığı hep söylenmektedir. Ruhr Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının yaptığı çalışma sonucunda bunun nedeni açıklanmıştır ve buna bilimsel bir dayanak oluşturulmuştur. İncelemeler ve deneyler sonucunda kadınlarda bulunan östrojen hormonun görsel (uzlamsal) zekayı olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. Bu tür becerilerin sonradan kazanmakta mümkündür. Yol ve yön bulma becerisini geliştirmek için; iyi izlemek, gidilecek noktaya yoğunlaşmak, işaret noktaları oluşturmak, arkada ne olduğuna bakmak, görselleri hafızaya kaydetmek için anlılar oluşturmak gerekmektedir. Görsel zekası gelişmiş insanların özellikleri arasında olan bu beceriyi geliştirmenin en önemli bir diğer noktası da fotoğraf çekmektir. Zihindeki hatırlanma oranını arttıran fotoğraf çekme yöntemi aynı zamanda görsel hafıza ve görsel zekaya da katkıda bulunmaktadır.

7. Grafiksel konularda yeterlilik

Beynin Üç Boyutlu Yolculuğu Görsel Zekaya Sahip Kişilerin Özellikleri

Görsel zekaya sahip insanların verileri kolayca inografik hale getirebilme özelliğine sahip olduğu görülmektedir. Öğrenirken sık sık inografik ve diyagrama başvurmaktadırlar. Araştırmalar sonucunda şekil algısı yüksek olan görsel zekaya sahip insanların haritaya, diyagramlara bakarak kolayca algıladıkları görülmektedir. Bu özellikleri geliştirmenin en iyi yolu görsel destekli oyunlar oynamak, haritada şehir isimlerini kapatıp bulmaya çalışmak, bulmaca çözmek gibi yöntemler etkilidir. Beynin üç boyutlu yolculuğu görsel zekaya sahip kişilerin özellikleri arasında olan bu becerilere hayatın her alanında önem verilmektedir. Yolculuk yaparken, tamirat işleriyle uğraşırken, karmaşık makineler tasarlarken ve birçok alanda daha etkisini göstermektedir. Bu beceri harita teknisyenliği, makine mühendisliği gibi bazı meslek türleri için çok önemlidir.

8. Farklı açılardan doğru anlama

Olaylara çok yönlü bakabilen, değişik yönlerden yorumlayan ve farklı açılardan aynı nokta birleşebilen bakış açısıdır. Birçok kişinin aynı düşündüğü bir düşünceyi değişik yorumlar getirerek anlatma ve anlatabilme becerisidir. Beynin üç boyutlu yolculuğu görsel zekaya sahip kişilerin özellikleri arasında olan farklı açılardan anlayabilme becerisi görsel zekası gelişmiş olan kişilere oldukça ayrıcalık katmaktadır. Birçok kişinin düşünemediği noktaları düşünürler ve farklı çözüm önerileri geliştirerek fark yaratabilirler. Bir olayı anlayabilmek için birçok olguyu da birlikte düşünmenin gerektiği bu bakış açısı zihnide canlı tutmaktadır.

9. Fotoğrafçılık ve tasarıma yatkınlık

Görselliği merkez alan görsel zeka türüne sahip olan kişiler fotoğrafçılık alanında oldukça yeteneklidir. Tasarım sürecinde görsel düşünebilme yetisinin bir hayli önemli olduğu görülmektedir. Tasarıma farklı bir boyuttan bakıp daha özgün nitelikte çalışmalar çıkarabilmekte zorlanmamaktadırlar. Görsel zekaya sahip kişiler gördüklerinin zihinlerinde fotoğrafını çekerek kalıcı hale getirirler ve aynı şekilde görselleri birleştirerek kolayca tasarım yapabilmektedirler. Bu becerilerin tamamlanmış hali zihnin bu soyut işlevlerinin somutlaştırılmış halde sunulmasıdır.

10. 3D nesneler oluşturmaya yatkınlık

Beynin Üç Boyutlu Yolculuğu Görsel Zekaya Sahip Kişilerin Özellikleri

Görsel zekası kuvvetli olan bir kişi nesneleri 3 boyutlu algılamada zorlanmayacaktır. Görsel zeka sayesinde nesneleri çok yönlü düşünebilen ve farklı açılardan kolayca bakabilen insanlar, tamamen yeni bir tasarım yapma, yarım kalmış bir tasarımı tamamlamakta oldukça yeteneklidir. Estetik algısının çok önemli olduğu 3D nesne oluşturmada, görsel zekanın yeri oldukça önemlidir. Çünkü bu zeka türüne sahip kimseler görseli hatırlayarak aralarında güze çirkin bağlantısı kurmakta zorlanmayacaktır. Bu nedenle birçok alanda iş yapan 3D modelleme uzmanları, karmaşık olan nesneleri somutlaştırmakta görsel zekaya başvurmaktadır.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
10
Beğen
Mutlu Mutlu
8
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
9
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
1
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!