Yüz Okuma Sanatı Olan Fizyonomi Hakkında Bilgiler

5 dk okuma süresi


9
28 Paylaşım, 9 puan

Yüz okuma sanatı, aynı anda hem Antik Çin hem de Antik Yunan’da benzer yöntemlerle ortaya çıkmış ve yüzyıllarca felsefeciler tarafından kullanılmış bir karakter tespit etme yöntemiydi. Doğu kültürü ve Divan Edebiyatı’nda ise İlm-i sima olarak biliniyordu. Batı’daki adı fizyonomi (physiognomy), yunanca physis (doğa) ve gnomon (yorum, yasa, kural) kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilmişti. Pek çok felsefeci, “doğa yasası” tanımını kullanmayı daha doğru buluyordu. Fizyonomi kısaca yüzde bulunan uzuvların kişiye has özelliklerini yorumlayarak kişinin ruhsal yapısını saptamaya çalışıyordu. İşte yüz okuma sanatı olan fizyonomi hakkında açıklayıcı bilgiler…

1. Antik Yunan ve Avrupa Boyutu

Yüz Okuma Sanatı Olan Fizyonomi Hakkında Bilgiler

Batı’da bilinen ve kaydedilmiş ilk fizyonomik incelemeler Yunan filozof Aristoteles tarafından yapıldı. Aristoteles’in çalışmaları ve fizyonomi üzerine yazdığı kitabı, Hipokrat’ın insanın ve hayvanların beden yapısını inceleyerek kişinin ruhsal durumu hakkında çıkarım yapmaya çalıştığı yazılara dayanmaktaydı. Orta çağda fizyonomi bu iki Yunan filozofun çalışmalarını kaynak alarak astrolojiyle birleştirildi ve ilahi temaları işleyen sanatçılar eserlerindeki karakterlerin yüzlerini bu kurallara göre tasarladılar. 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa’da potansiyel suçluları tespit etmek için kriminolojinin bir alt dalı olarak kullanılan fizyonomi, günümüzde psikanalizin bir alt dalı olarak akademiye yerleşmiştir.

2. Antik Çin ve Uzak Doğu Boyutu

Fizyonominin Antik Çin’deki geçmişi MÖ 6000 yılına dayanıyor. Tao inancının kökeninde bulunan ve Çin klasik metinlerinin en eskisi kabul edilen Yi Jing adlı kitapta, fizyonominin kökeni sayılabilecek bilgiler bulunur. Sistematik olarak geliştirilmesi ise akupunkturla ilişkilendirilmesiyle başlamıştır. Çinliler akupunktur dediğimiz noktaların merkezlerinin yüzü işaret ettiğini düşünürlermiş. Bu yüzden kişinin genetik mirasının yüzünde bıraktığı izlerde saklı olduğunu ve o izlerden de insanın eğilimlerini, sadakatini, inançlılığını ve onurluluğunu tespit edebileceklerine inanmışlar. Antik Çin’de en yaygın döneminde başarı düzeyleri bebekken yüzlerinden tahmin edilen çocuklar, hayatları boyunca takip edilmişlerdir.

3. Divan Edebiyatı ve Anadolu Boyutu

Yüz Okuma Sanatı Olan Fizyonomi Hakkında BilgilerFizyonomi Osmanlı’da İlm-i sima, İlmü-l kıyafet’ül beşerve İlmü’l feraset isimleriyle biliniyordu. Fizyonominin edebiyata girişiyle sanatçıları etkileyen dış görünüşün iç dünyayı yansıttığı fikri “kıyafetname” denilen yeni bir yazım türünün ortaya çıkmasına sebep oldu. 15. yüzyılda yaşamış Akşemsettin’in küçük oğlu Hamdullah Hamdi’nin Kıyafetnamesi bu metinlerin en önemli temsilcileri arasındadır. Yaradılış ve yüz ifadesi arasında doğrudan bir bağlantı kurulan bu eserde özellikle siyah saçlar ve siyah gözler övülmüştür. Erzurumlu ozan İbrahim Hakkı’nın 1756’da kaleme aldığı Marifetnamesi de oldukça önemli başka bir kıyafetnamedir.

4. Modern Çalışmaları

1940’lı yıllarda Amerikalı bir hukukçu olan Edward Vincent Jones, insan davranışlarının %85’inin genetik kodlamayla açıklanabileceği bilgisine dayanarak ilk yüz okuma enstitüsünü kurdu. Yüzün dilini anlamak üzerine çalışmalar yapmak isteyen konunun en çok bilinen iki uzmanı Robert L. Whiteside ve William F. Burtis için geniş olanaklar sağlayan bu enstitü, kapsamlı bir deney gerçekleştirdi. Üzerine çalışmalar yapılarak seçilmiş 68 ana yüz özelliğini 1200 denek üzerinde inceleyen ve karakter analizleri yapan uzmanlar, tahminlerinde %93 oranında başarılı oldular. Bu deney, yüz okuma ve inceleme sanatı fizyonomi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkardı.

5. Kullanım Alanları

Yüz Okuma Sanatı Olan Fizyonomi Hakkında BilgilerMCI, General Electric, American Airlies gibi dev şirketler personel alımlarında ve eğitimlerde yüz okumayla ilgili danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaktalar. Bunun yanında ABD’de yönetim psikolojisinin bir alt dalı olarak fizyonomi eğitimi veriliyor. 1930’lı yılların sonlarında Japon hava kuvvetleri birliğe katılacak adayların elemesinde yüz okuma uzmanlarından yararlanmış. Osmanlı Devleti de saraya alınacak cariye, hizmetçi ve memurların incelenmesinde ilm-i kıyafet uzmanlarından yararlanmıştır. Yüz okuma ve değerlendirme sanatı fizyonomi, özellikle eleme işlemlerinde adaylar hakkında kayda değer bilgiler verebiliyor.

6. Yüz Okuma Alfabesi Biçiminde

Fizyonomi yöntemlerinin dayandırıldığı ve kaynak aldığı ilk alfabe yüzün genel şeklinden basit karakter tahminleri yapabiliyordu. Yüz şekli aşırı uzun kişilerde kibir ve kendini beğenmişlik aranırken, kemikli ve kare yüzlerden zaman zaman acımasızlık ve baskın bir karakter beklenmesi bu duruma örnektir. Küçük ve daralan çene yapısı cesaretsiz, iradesiz ve bayağı bir kişiliği işaret ederken, enli, etli ve yuvarlak yüzler iyi kalpliliğin habercisiydi. Üçgen yüzler az duyarlılığın habercisiydi. Seyrek sakallara sahip olmak dengeli bir kişiliğe sahip olduğunuzu gösteriyordu. Düz şekilli bir surat ise başına buyrukluk belirtisiydi.

7. Gözlerin İncelenmesi

Yüz Okuma Sanatı Olan Fizyonomi Hakkında BilgilerGözler, fizyonomi için büyüklükleri, konumları, göz kapaklarının şekilleri kategorileriyle detaylı bir inceleme alanı. Fizyonomi büyük gözlerde kibarlık ve tembellik ararken küçük gözlerde yüksek konsantrasyon düzeyi, zayıf irade ve zayıf cesaret bulmayı bekliyor. Farklı şekilde çukur gözler sezgileriyle hareket eden bir kişiliğin habercisi ancak bu kişi zaman zaman gaddarlaşabiliyor. Sarkık göz kapakları, alkol ve benzeri bilinç kaybettirici maddelere duyulan ilginin habercisi. Buruna yakın gözler; titizlik, kararlılık, odaklanabilme becerisini işaret ediyor. Gözler açıkken görülemeyen göz kapakları, kişinin kişisel özgürlük alanına fazlasıyla değer veren biri olduğunu gösteriyor.

8. Burnun İncelenmesi

Dar burun kontrolcü bir bireyi, geniş burun kendine güveni tam ve iyi bir lideri, dolgun burun güçlü, inatçı, cömert ve sabırsız bir kişiyi ifade ediyor. Küçük ve kısa burun kibirli, cimri ve kötü kalpli, dışa doğru uzayan burun lider ruhlu, yönetmeyi seven ve temsilci ruhlu birinin kişilik özelliklerinin habercisi. Düz ve kalkık burun şehvetli ve ihtiraslı demek mesela. Kambur burun; barışçı, cömert ve eli açık, sivri burun; çabuk sinirlenen ve fevri hareketler sergileme ihtimali yüksek olan birini anlatıyor. Dahası ağza kadar uzanan uzun bir burun; cesareti, kahramanlığı, aklı ve adaleti anlatıyor. İçe doğru uzanan burun ise yardımlaşmayı seven ve girişken birinin burnu olarak kendisine anlam buluyor.

9. Baş Yapısının İncelenmesi

Büyük kafatası yapısı, fizyonomide hassas ve zaman zaman öfke sorunları yaşayan birini temsil ediyor. Bu ve benzeri tasvirler yüz okuma sanatı olan fizyonomi hakkında önemli bilgiler veriyor. Uzun, sivri çene ve sivri kafa ise yalancı, yalakalık ve yaltaklık etmeye yatkın, güvenilmez birinin kafatası şeklinin tasviri. Küçük kafa; duyarsız, ilgisiz, heyecansız, hoyrat ve incitici bir kişilikten bahsediyor. Yukarı doğru ve ensiz kafa şekli yapısı; pişkin ve ukala, zaman zaman kırıcı ve sert olabilen birinin karakterinin habercisi oluyor. Tam yuvarlak bir kafatası; feminen yani kadınsı bir kafa şeklinin görüntüsü. Maskülen yani daha erkeksi baş yapısı ise daha köşeli, profilden bakıldığında çıkık görünen kafa şekline deniyor.

10. Dudak Şekillerinin İncelenmesi

Yüz Okuma Sanatı Olan Fizyonomi Hakkında BilgilerGeniş ve düşük dudak, cömertliğin ve yardımseverliğin belirtisi. Sonrasında kısa ve kalkık dudaklar, gururlu ve onur insanların karakterini tasvir ediyor. Büyük dudaklar, cesur ve savaşçı ruhlu; istedikleri şeyler için mücadelelere girişmekten kaçınmayan insanları anlatıyor. Aşırı büyük bir alt dudağa sahip olmanın fizyonomideki karşılığı, tembellik ve miskinlik. Üst dudağın ve damağın önde olması ise huysuz ve kavgacı olan, geçimsiz biri olunmasının işareti. Kalın ve kalkık dudaklar, aşırı konuşkan; sır tutma konusunda başarısız insanları temsil ediyor. Birbirine çok yakın ve sıkışmış dudaklar ise itici mizaçlı, rahatsızlık yaratan insanların habercisi.

Eğer siz de içerikler üretmek isterseniz, ücretsiz içerik üreticiliği eğitimimizi tamamlayıp en sonda yer alan Kariyer İçin Başvur sekmesinden örnek bir içerik ile başvurunuzu bırakabilirsiniz.

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
41
Beğen
Mutlu Mutlu
21
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
19
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
2
Üzgün
Olamaz Olamaz
2
Olamaz
Kızgın Kızgın
3
Kızgın
Komik Komik
2
Komik
İlginç İlginç
15
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!