Türkiye’de Yakından Bilinmesi Gereken 10 Siyasi Lider

6 dk okuma süresi


1
11 Paylaşım, 1 puan

Lider, bulunduğu ortama fayda sağlayan, mevcut gelenek ortamında köklü değişiklikler yapan ve bulunduğu bölgeyi yönetmek için sorumluluğu; sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla sağlayan kişiye denmektedir. Lider; elindeki gücü kullanabilme yetkisine dayanarak, çevresini etkilemektedir. Dünya genelinde birçok demokrasi ile yönetilmekte olan ülkede mevcut olduğu gibi Türk siyasal tarihi de uzun yıllar siyasette etkinliğini devam ettirmiş liderlerle biçimlenmiştir. Bu liderler hitap ettikleri kitlelerin kanaatlerini etkileyip, siyasal ve sosyal davranışlarını da şekillenmesine aracılık etmişlerdir. Türkiye’de görevini özenle yerine getirmiş, çalışmalarının yakından bilinmesi gereken çok fazla siyasi lider olup, biz de sizler için önde gelen 10 siyasi lideri listeledik.

1. Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye’de Yakından Bilinmesi Gereken 10 Siyasi Lider

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ayrıca bir asker ve devlet adamıdır. Mustafa Kemal hem Osmanlı ordusunda görev almış hem de Cumhuriyet’in ilanından sonra askeri ve siyasi bakımdan pek çok görevi de üstlenmiştir. Bu görevleri içerisinde Başkomutanlık ve Cumhurbaşkanlığı da yer almaktadır. Kendisi henüz daha çocukken ve gençlik çağlarında dahi devlet ve millet sorunlarıyla ilgilenmiş ve fikirleriyle hocalarının dikkatini çekmeyi başarmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milleti için dönüm noktası onun Samsun’a çıkması ve mücadele için ilk adımı atmış olmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atarken bazı ilkelere bağlı kalmış ve yapılan inkılâplarda da bu ilkelerden şaşmamaya özen göstermiştir. Mustafa Kemal, Türkiye’de bilinmesi gereken 10 binlerce çalışmaya imzasını atmış, tüm bu çalışmaları yakından takip etmiş bir siyasi lider konumuna sahiptir.

2. Ali Fethi Okyar

Ali Fethi Okyar Asker, diplomat, devlet ve siyaset adamıdır. Enver Bey ve Mustafa Kemal ile beraber Trablusgarp’ta savunma kuvvetlerinde görev almıştır. Ali Fethi Bey, Osmanlı Meclis-i Mebûsan’ın II. Dönemi için yapılmış olan seçimde Manastır Milletvekili olmuştur. Meclisin kapatılmasından ardından orduya dönmüş ve 17 Kasım 1912’de Çanakkale Boğazı Mürettep Kuvvetler Kurmay Başkanlığı’na atanmıştır. Fethi Okyar; Cumhuriyet’i kuran öncü kadro içinde yer almıştır. Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Başkanlığını yapmış, bakanlık görevlerinde bulunmuş ve Atatürk’ün önerisiyle kurulan muhalefet partisi Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı yönetmiştir. Hayatı süresince Atatürk’ün en yakın kişisel arkadaşlarından biri olmuştur. Fethi Okyar diplomatik yetenekleri ve ılımlı, akılcı kişiliğiyle her süreçte büyük saygı toplamıştır.

3. İsmet İnönü

Türkiye’de Yakından Bilinmesi Gereken 10 Siyasi Lider

İsmet İnönü, Türk asker ve siyasetçidir. Kuruluş aşamasında bulunan düzenli ordu ile Çerkez Ethem ayaklanmasının ve iç isyanların bastırılmasında etkin rol üstlenmiştir. Ocak ve Nisan 1921’de I. ve II. İnönü savaşlarında Yunan ordusunun Anadolu’nun iç bölgelerine ilerlemesine engel oldu. I. İnönü Savaşı ile tuğgeneral rütbesine yükselen İsmet Paşa, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz’dan sonra kazanılan zafer üzerine Mudanya Ateşkes toplantısında Büyük Millet Meclisi’ni temsil etti. Lozan Barış Konferansı’na Dışişleri Bakanı ve Türk heyeti başkanı görevlerini üstlenerek katılım sağlamıştır. Görüşmeler esnasında Türkiye’nin çıkarlarını titizlikle savunmuştur. İsmet Paşa, 24 Temmuz 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ve egemenliğinin tanınmasını sağlayan Lozan Antlaşması’nı imzalamıştır.

4. Celal Bayar

Mahmud Celâleddin Bayar, Türk ekonomist ve siyasetçidir. İzmir’in işgali tehlikesi ortaya çıkınca, Galip Hoca takma adı ile zeybek ve köy hocası kılığına girmiş bölgeyi dolaşarak işgale karşı propaganda yapmıştır. İzmir’in işgalinden sonra Aydın’ın kurtarılması adına mücadeleye katılmıştır. Balıkesir Kongresi kararıyla Akhisar Cephesi Komutanlığına getirilmiştir. 12 Ocak 1920’de toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne Saruhan Sancağı milletvekili olarak katıldı. Birinci Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev almış olan Mahmut Celal Bey, 1921’de İktisat Bakanı olmuştur. 1924 yılında İş Bankası’nın kurulmasında önemli rol üstlenmiştir ve 1932’ye kadar genel müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu esnasında politika becerisi ve iktisatçı kimliği ile ön plana çıkmıştır. 1932’de İktisat Bakanlığı’na görevine getirilmiş olan Bayar, 1937’ye kadar bu görev almıştır. Ayrıca 1937–1939 yılları arasında başbakanlık görevinde de bulunmuştur. Kalan yaşamını ise İzmir milletvekili olarak devam ettirmiştir.

5. Kazım Karabekir

Türkiye’de Yakından Bilinmesi Gereken 10 Siyasi Lider

Musa Kâzım Karabekir, Türk asker ve siyasetçidir. “Alçıtepe Kahramanı” namıyla tanınır. Kurtuluş Savaşı süresinde Edirne milletvekilliğini ve Doğu cephesi komutanlığı yapmış olan Kazım Karabekir Paşa, Ermenilerin eline geçen Sarıkamış, Kars ve Gümrü kalelerini geri almış 15 Kasım 1920’de Ermeni ordusunu kesin olarak ortadan kaldırmıştır. Ermeni hükümetinin bu yenilgisinin ardından Ankara hükümeti adına Kazım Karabekir Gümrü Antlaşması’nı imzalamıştır. Kars’ın alınmasıyla korgeneralliğe yükseldi. Rus Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti ve Kafkasya hükümetleri ile birlikte Kars Antlaşması görüşmelerini yürütmüştür. Kurtuluş Savaşı’nın bitiminden sonra I. Ordu müfettişliğine atandı. Siyasi yaşamına on iki yıllık ara vermesinin ardından, 6 Ocak 1939’da İstanbul milletvekili olarak devam etmiştir.

6. Adnan Menderes

Ali Adnan Ertekin Menderes, 1950-60 yılları süresince Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanlığını yapmış, İstiklal Madalyası sahibi Türk siyasetçi, devlet adamı ayrıca hukukçudur. On senelik iktidarının, tek başbakanı (22 Mayıs 1950 – 27 Mayıs 1960) oldu ve o döneme damgasını vurdu. İktidarı zamanında, 5 hükümet kurdu. Bu süreç içinde, Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde büyük gelişmeler oldu. Sanayileşme ve şehirleşme hamlesi başladı. Köye makine girdi. Ulaşım, enerji, eğitim, sağlık, sigorta ve bankacılık yeniden başlatıldı. Türkiye kalkınma kavramıyla tanıştı. Menderes, 27 Mayıs askeri darbesinin sonunda, 17 Eylül 1961 tarihinde asılarak idam edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1990 yılında çıkardığı yasa ile Menderes ve onunla beraber idam edilen vatandaşlara itibarlarını iade etmiştir. Adnan Menderes, kötü bir sona sahip olmasına rağmen Türkiye’de 10 binlerce insana yakından hizmet etmiş, görevince gereken tüm çalışmalara özen göstermiş bilinmesi gereken bir siyasi lider konumundadır.

7. Necmettin Erbakan

Türkiye’de Yakından Bilinmesi Gereken 10 Siyasi Lider

Necmettin Erbakan, Türk siyasetçi, mühendis ve akademisyendir. Başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerinde bulunmuştur. Başbakanlık görevini 28 Haziran 1996 ile 30 Haziran 1997 tarihleri arasında devam ettirmiştir. 28 Şubat sürecinden sonra istifa etmeye zorlanmış ve kendisine 5 yıl süreliğine siyaset yasağı verilmiştir. Alman Ekonomi Bakanlığı için motorların daha az yakıt kullanımı konusunda araştırmalar yapmış ve bu konuda ilgili bakanlığa bir rapor sunmuş olan Erbakan’ın bu dönemde yazdığı dizel motorlarda püskürtülen yakıtın nasıl tutuşturulduğunu matematik bağlamında izah etmiş ve bu doçentlik tezi Alman ilim çevrelerinde büyük ilgi görmüştür. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Alman üniversitelerinde ilk Türk ilim adamı olan Erbakan, 1953’te doçentlik sınavını vermek üzere Türkiye’ye dönmüş ve bu sınavı başarıyla vererek henüz 27 yaşındayken Türkiye’nin en genç doçenti olmuştur.

8. Turgut Özal

Halil Turgut Özal, Türk bürokrat, siyasetçi, mühendis ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanıdır. Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdür Yardımcısı olarak Türkiye’nin elektrifikasyonu ile ilgili projelerde çalıştı. 1961-62 yılları boyunca askerlik hizmetini Milli Savunma Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak ifa etmiş ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasına katkıda bulunmuştur. Çeşitli sınaî kuruluşlarında görev almış ve 1979 yılı sonlarına doğru Başbakanlık Müsteşarı olarak atanmıştır. Aynı süreçte Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevini de vekâleten yürütmüştür. Türkiye ekonomisini liberalleştirmeyi hedefleyen ve 24 Ocak Kararları olarak bilinen geniş çaplı programın hazırlanmasında önemli rol üstlenmiştir. 31 Ekim 1989’da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin sekizinci cumhurbaşkanı olarak seçilmiş olan Özal 9 Kasım 1989 günü bu görevine başlamıştır.

9. Bülent Ecevit

Mustafa Bülent Ecevit, Türk siyasetçi, gazeteci, şair, yazar, eski Türkiye başbakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, devlet bakanı ve başbakan yardımcısıdır. 1957 yılında Rockefeller Foundation Fellowship Bursu ile ABD’ye gitmiş olan Bülent Ecevit Harvard Üniversitesi’nde sekiz ay sosyal psikoloji ve Orta Doğu tarihi üzerine incelemeler yapmıştır. 1950 yıllarında “Forum” dergisinin yazı işleri kadrosunda yer almıştır. 1965 yılında “Milliyet” gazetesinde günlük yazılar yazmıştır. 1972 yılında aylık olarak yayınlanan “Özgür İnsan”, 1981’de haftalık yayınlanan “Arayış”, 1988’de yine aylık olarak yayınlanan “Güvercin” dergilerini piyasaya çıkartmıştır. 1961 yılında Çalışma Bakanı olarak görev almıştır. Bakanlık görevini 1965’e kadar devam ettirmiştir. 1965 tarihinde Zonguldak’tan milletvekili seçilmiştir. Bülent Ecevit, dürüstlüğüyle tanınan bir siyasetçi ve aynı zamanda bir şair ve yazardı. Birçok yapıtı Türkçeye çevirmiş, İngilizce, Sanskritçe ve Bengalce çalışmaları ve incelemeleri yürütmüştür.

10. Muhsin Yazıcıoğlu

Türkiye’de Yakından Bilinmesi Gereken 10 Siyasi Lider

Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasetçi, veteriner ve hekimdir. 1968 yılında cemiyet çalışmalarına başlamıştır. Şarkışla’da Genç Ülkücüler Hareketi’ne katılmıştır. Ankara’ya geldikten sonra ise, Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde görev yapmaya başlamış ve sırasıyla; Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Sanık olarak cezaevine girmiştir. 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi’nde kalmış olan Muhsin Yazıcıoğlu, 7,5 yıl cezaevinde kaldığı bu davadan herhangi bir ceza almadan serbest bırakılmıştır. Cezaevinden çıktıktan sonra, mağdur olan ülkücü vatandaşlara ve onların ailelerine yardım amacı ile açılan Sosyal Güvenlik ve eğitim Vakfı’nın başkanlığı görevini üstlenmiştir. 1991 tarihli genel seçimlerde üç partinin oluşturduğu ittifak bünyesinde, milletvekili adayı olmuştur. “O, inançlarınızı Meclis’e taşıyacak” sloganı ile Sivas’tan milletvekili seçilmiştir.

Eğer siz de içerikler üretmek isterseniz, ücretsiz içerik üreticiliği eğitimimizi tamamlayıp en sonda yer alan Kariyer İçin Başvur sekmesinden örnek bir içerik ile başvurunuzu bırakabilirsiniz.

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
1
Beğen
Mutlu Mutlu
0
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
2
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
1
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!