Ezber Bozan Yazar Umberto Eco’nun Elinden Çıkmış Eserler

6 dk okuma süresi


14
12 Paylaşım, 14 puan

20. yüzyıl düşünce dünyasının en önemli kişiliklerinden biri olan Umberto Eco, derin bilgisi ve ender rastlanan entelektüel yaklaşımıyla okurları ve akademik dünyayı kendisine hayran bırakmıştır. Titiz bir göstergebilimcidir. Ortaçağ, felsefe, siyaset ve insan ilişkileri konusunda derin bilgi sahibidir. Yaşayan bir ansiklopedidir adeta. Kendine has bakış açısı ve üslubu onu unutulmayacak yazarlar arasına sokmuştur. Dünyada eşine az rastlanır ve ezber bozan yazar Umberto Eco’nun elinden çıkmış eserler arasında her okuyucu için bir kitap mutlaka vardır. Biz de bu eserleri sizler için listeledik. Keyifli okumalar!

1. Somon Balığıyla Yolculuk

Ezber Bozan Yazar Umberto Eco’nun Elinden Çıkmış Eserler

Değerli yazar Umberto Eco’nun kendi çevresinde bulunan aksaklıkları ironik bir mizahla eleştirdiği denemesidir. Eco yaşamında ve uzmanlık alanında hoşuna gitmeyen şeyleri not ederken bir arkadaşının tavsiyesiyle kitaplaştırmış ve bu ilginç kitap ortaya çıkmıştır.

2. Beş Ahlak Yazısı

Günümüzde de geçerliliğini koruyan ahlaki problemler beş başlık altında bu kitapta toplanmıştır. Savaş, basın, göçler gibi evrensel problemlerin etik açıdan irdelendiği deneme Umberto Eco okumak isteyenler için bir başlangıç kitabı olabilir.

3. Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti

Ezber Bozan Yazar Umberto Eco’nun Elinden Çıkmış Eserler

Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti denemesi entelektüel yazar Umberto Eco’nun Harward Üniversitesindeki konferanslarından oluşmaktadır. Kitap bağlamını felsefeden alan anlatı konusunda kuramsal bir çalışma adeta. Nasıl iyi okur olunur sorusunun cevabını bu denemede bulabilirsiniz.

4. Ortaçağ Estetiğinde Sanat Ve Güzellik

Umberto Eco denemesinde Ortaçağ insanının düşünce yapısını, beğenisini ve eğilimlerini dile getirmektedir. Estetik anlayışı kuramsal olarak 18. yy öncesinde gelişmemiştir. Bu bakımdan Eco’nun elinden çıkan bu kitap Ortaçağ estetiğiyle ilgili kargaşalara son vermektedir.

5. Günlük Yaşamdan Sanata

Ezber Bozan Yazar Umberto Eco’nun Elinden Çıkmış Eserler

Çeşitli dergi ve gazetelerde çıkan yazılardan oluşan deneme kitabı Ortaçağdan günümüze sanat ve günlük yaşam arasındaki bağları irdeliyor. Her okurun anlayabileceği ve ironik bir dil kitaba müthiş bir okuma keyfi katıyor.

6. Yanlış Okumalar

Yanlış okumalar Umberto Eco’nun bir dahi olduğunun göstergesidir. Deneme Dante, Homeros, Proust gibi yazarlarların yapıtlarına kadar işlediği hicivlerden oluşan bir parodi. Bu deneme ile toplumdaki ve edebiyattaki çarpıklıkları ve yanlış alışkanlıkları kendi komedi anlayışı ile ele alıyor.

7. Ortaçağı Düşlemek

Ezber Bozan Yazar Umberto Eco’nun Elinden Çıkmış Eserler

Umberto Ekonun belli izlekler üzerinde felsefi boyutlara varan denemelerinden oluşan bir kitap Ortaçağı Düşlemek. Göstergebilimci kimliğini açık bir şekilde sergilediğinden yanınızda yazarsın ne dediğini kimden bahsettiğini anlamanız için internetin bulunması gerekebilir.

8. Açık Yapıt

Umberto Eco, Açık Yapıt denemesinde sanat yapıtları ile okur ya da izleyici arasındaki etkileşimden yola çıkar. Müzik, edebiyat ve görsel sanatlara eleştirel yaklaşım sergilenmesine olanak veren bir metodoloji sunarak okur ya da izleyicinin sanat yapıtlarını anlamlandırmasına yardımcı olur.

9. Edebiyata Dair

Edebiyata Dair denemesi başta “Neden Yazarız?” sorusuna bir cevap arayışı olmakla birlikte edebiyatla ilgili dile gelebilecek soruların peşine düşmektedir. Batı edebiyatı yazarlarının metinlerinden yola çıkarak yazdığı denemeler okur için güzel bir keşif yolculuğudur.

10. Yorum Ve Aşırı Yorum

Ezber Bozan Yazar Umberto Eco’nun Elinden Çıkmış Eserler

Ezber bozan yazar Umberto Eco’nun elinden çıkmış eserlerden en ilginçler arasına girecek bir denemedir, Yorum ve Aşırı Yorum. Kendisinin ve birkaç arkadaşının edebi metinleri ve edebiyat teorilerini yorumlamanın sınırlarını tartıştıkları yegane kitaptır.

11. Düşman Yaratmak

Pakistanlı bir taksi şöförünün Eco’ya “İtalyanların düşmanları kimler?” diye sorması üzerine temelleri atılan okuyucuyu eğlendirmeyi amaçlayan kitaplardan Düşman Yaratmak. Eco bu soruyu cevaplarken Çiçero’dan Sartre’a çeşitli metinler kullanır ve ilginç bir sonuca varır.

12. Yengeç Adımlarıyla: Sıcak Savaşlar Ve Medyatik Popülizm

Herkes için bir kitap. Umberto Eco bu kitapta 11 Eylül saldırılarından Irak savaşlarına, Çin’in yükselişinden Yahudi düşmanlığına, televizyondan internet iletişimine geçilmesine kadar güncel pek çok konuyu hem bilgilendirici hem eğlendirici bir dille ele alıyor.

13. Prag Mezarlığı

Ezber Bozan Yazar Umberto Eco’nun Elinden Çıkmış Eserler

19. yüzyıl Paris’inin karmaşık dünyasının kapısını açan çok katmanlı ve çok renkli bir roman. Pek çok gerçek belgenin bir araya gelmesiyle kurgulanan roman, cinayetler, masonlar, yahudiler, satanik örgütler isyanlar ve patlamalar arasında geçiyor.

14. Gülün Adı

Gülün Adı romanı cinayetler örgüsüyle süslenmiş, papa ve imparator arasındaki yetki savaşı ve Fransisken ile Dominiken tarikatları arasındaki temel ayrılıkların anlatılır. Ortaçağ felsefesinin temelinin kavranacağı romanı okuyucu elinden bırakmadan okuyacaktır.

15. Sıfır Sayı

Asla basılmayacak bir gazetede çalışmaya başlayanların üzerinden İtalyanın 50 yıllık tarihinin yeniden ele alındığı roman kurgusuyla okuyucuyu kendine çekiyor. Hükumet darbeleri, papa cinayeti gibi konuların irdelendiği romanın en önemli sorusu: Acaba Mussolini hala hayatta mı?

16. Foucault Sarkacı

Ezber Bozan Yazar Umberto Eco’nun Elinden Çıkmış Eserler

500 yıllık bir tarih diliminin ele alındığı hiç bir roman türüne sığmayan dahiyane ve çok katmanlı kurguya sahip bir roman Foucault Sarkacı. Gizli bilimlerin, büyü dünyasının kısacası irrasyonel düşüncenin anlatıldığı kitap Eco-roman diye yeni bir roman türü bile oluşturabilir.

17. Önceki Günün Adası

Umberto Eko’nun yarattığı usta dünyalardan biri de Önceki günün Adası romanı. Farklı anlatı katmanları ile okurun 17 ile 20. yüzyıl arasında karşılaştırma yapmasına olanak sağlarken insan ilişkilieri, toplum, tarih gibi olgulara değiniyor.

18. Kraliçe Loana’nın Gizemli Alevi

Umberto Eco’nun kurgu dehası olduğunu kanıtlayan bir roman daha. Romanda hafızasını kaybeden birinin okuduğu hiçbir şeyi unutmamış olmasıyla bambaşka bir dünya ortaya çıkıyor. Okuyucu nesnelerle, yazıyla ve hafızayla iç içe muhteşem bir kurgunun doruklarına tırmanıyor.

19. Baudolino

Eco bu romanında tarihle adeta dans ediyor. Baudolino tarihi gerçekleri arkasına alarak okur için tarihin satır aralarında kalan kısımları aydınlatıyor. Entrikalar, tutku, aşk, savaş, mezhep kavgaları, yok olma ve yeniden var olma gibi kavramlar bu romana can veriyor.

20. Cecü’nün Yer Cüceleri

Ezber Bozan Yazar Umberto Eco’nun Elinden Çıkmış Eserler

Ezber bozan yazar Umberto Eco’nun elinden çıkmış eserler arasında en ilginç kitaplardan biri Umberto Eco’nun çocuklar için yazdığı masal kitabıdır. Masallara ihtiyacı olan herkes için olumlu bir bakış açısıyla yazılmış çevrecilik ve barış aşılayan ve ilginç kurgulara sahip harika bir kitap.

21. Tez Nasıl Yazılır?

Eco’nun öğrenciler için yazdığı bir inceleme kitabı. Tez yazarken bile keyif ve sevgiden bahseden mizahi bir dille ve anlaşılır bir şekilde kaleme alınmış. Eco ayrıca kendi tez çalışmalarından örnekler vererek samimiyetini sergilemiş. Akademisyenler ve öğrenciler için başucu kitabı olmaya aday.

22. Efsanevi Yerlerin Tarihi

Teorilerle beslenen ve kimilerinde saplantı halini alan bazı efsanevi yerlerden müthiş resimler eşliğinde bahsedilen bir inceleme kitabı. Atlantis ve Mu adaları, Lemurya, Haşhaşi Kalesi, Saba Kraliçesinin ülkesi gibi kulağa aşina pek çok yerin bahsi geçiyor.

23. Popüler Roman Kahramanları

Ezber Bozan Yazar Umberto Eco’nun Elinden Çıkmış Eserler

Tarzan’dan Süperman’e modern edebiyatın mitolojik kahramanlarının masaya yatırıldığı bir inceleme kitabı olan Popüler Roman kahramanları fark yaratıyor. Umberto Eco kendine ait üslubuyla yazarın okuyucu için başvurduğu hileleri irdelerken popüler okumaların saçma olmadığı aktarıyor.

24. Alımlama Göstergebilimi

Alımlama Göstergebilimi incelemesi, yazar-eser-okur arasındaki ilişkiyi, yorumlama yöntemlerini, anlam sorununu ve okuma biçimlerini ele alıyor. Tüm bu konulara Eco kendinden örnekler vererek ve kendi düşüncelerini dile getirerek değiniyor.

25. Budalalıktan Deliliğe

Budalalıktan Deliliğe incelemesi Umberto Eco’nun veda kitabı. Yaşamının son bir kaç yılındaki yazılarından derlenmiş. Cep telefonlarından din ve felsefeye kadar pek çok konuya ve alt başlığa sahip kitapta muhakkak benimsediğiniz bir düşünceye rast geleceksiniz.

26. Genç Bir Romancının İtirafları

Ezber Bozan Yazar Umberto Eco’nun Elinden Çıkmış Eserler

Eco nasıl mı yazar? Eğer bir karakteri bir caddeyi turlayacaksa önce Eco o caddeyi turlar. Yazmadan önce gezer, çizer, bilgilerini derinleştirir. Foucault Sarkacı’nı yazmadan önce 2000 kaynak taramıştır. İşte bu itiraflar “Nasıl Yazılmalı?” sorusunun ışığında bir konferansta ortaya çıkmıştır.

27. Mimarlık Göstergebilimi

Dahi yazar Umberto Eco, bu kitap ile mimarlık alanına Göstergebilim merceğinden bakıyor. Mimari göstergeleri irdeledikçe, okurun mimarlıkla ilgili bilgileri altüst oluyor ve kitap mimarlıkla ilgili tanımlara pek çok yenilik getiriyor.

28. Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın

İki kitap tutkunu Eco ve Carriere ile heyecan verici bir sohbeti barındıran kitap oldukça ilginç. İki tutkun beş bin yıllık tarihi gerçekler, kurgular, hafıza, kütüphaneler üzerinden şaşırtıcı ve akla gelmeyecek bilgilerle okuyucuya sunuyor.

29. Devlerin Omuzlarında

Eco’ya göre geçmişte yaşayan omuzlarına tırmanarak cüce olsak da pek çok şeyi görebiliriz. Umberto Eco’nun her zamanki gibi hiç bir kalıba sığmayan tarzı ve bilgisiyle onun ilgili sahibi olduğu konulara dair derslerden bir araya getiren kitap okuyucuyu büyüleyecek.

30. Zamanların sonu Üstüne Söyleşiler

Ezber Bozan Yazar Umberto Eco’nun Elinden Çıkmış Eserler

Ezber bozan yazar Umberto Eco’nun elinden çıkmış eserler arasında Eco, Carriere, Delumeau ve Gloud’un kıyamet üzerine tartışmaları sonucu ortaya çıkan bir eser. Bu eserde zaman ve zamanın sonu din, bilim, tarih ve felsefe açısından saptanmış sonuçlarla dile getirilmiş.

31. İnanç Ya Da İnançsızlık: Yüzleşme

Umberto Eco ve Kardinal Martini’nin inançların ve inananların davranışları üzerine yazdıkları ilginç inceleme kitabı İnanç ya da İnançsızlık: Yüzleşme. Okurken şaşırıp ve rahatsızlık duyabilirsiniz fakat duvara çarpma hissiniz aslında gerçeklere çarptığınızı hissettiğinizde daha ilginç olacak.

32. Güzelliğin Tarihi

Ezber Bozan Yazar Umberto Eco’nun Elinden Çıkmış Eserler

Güzelliğin Tarihi kitabı, bugüne kadar kabul görmüş tüm estetik fikirlerin üzerinden geçer. Antikçağdan günümüze “Güzellik nedir?” sorusunu irdelerken okuru da peşinden sürükler. Farklı güzellik fikirlerini geliştirir. Bunu yaparken hiçbir sanatçıyı ve düşünceyi ihmal etmez.

33. Çirkinliğin Tarihi

Güzelliğin Tarihi kitabının devamı niteliğinde olan Çirkinliğin Tarihi okura, bir şeyin doğasını iyi anlamak için onun zıt kutbunu da tanımlaması gerektiğini hatırlatır. Bu hatırlatma bile Umberto Eco’nun zekasının üstüne çıkabilecek kimsenin olmadığını göstermiyor mu?

34. Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı

Ezber Bozan Yazar Umberto Eco’nun Elinden Çıkmış Eserler

Batı kültürünün temellerini atan pek çok önemli düşünür için kusursuz dil tutku ögesi olmuştur. Umberto Eco da batının bu çekiminin izlerini sürer bu kitapta. Fakat Son sözü doğulu düşünür İbn Hazm’a vererek şaşırtıcı bir jest yapacaktır.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
4
Beğen
Mutlu Mutlu
3
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
2
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
1
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!