interneti hızlı olan ülkeler

  • Dünyada İnterneti En Hızlı Kullanan Ülkeler

    21. yüzyılın en büyük icadından biri de internet. Hayatımızın değişmez parçası haline gelen internetin temelleri 1960 yılında atılmış, 1990’lı yıllarda geliştirilip yaygınlaşarak günümüze kadar gelmiştir....