edebiyatta ilkler

  • Derya Misali Türk Edebiyatında İlkler

    Tarih kaynaklarına göre Türkler, Orta Asya’dan gelmektedir. Türkler’in tarih boyunca oluşturdukları sözlü ve yazılı edebiyat geleneği ise çok zengindir. Ancak ilk Türkçe yazılı belgelerin 6....