destan nedir

  • Kırgızlara Ait Dünyanın En Uzun Destanı: Manas

    Destanlar, milletlerin hayatlarını derinden etkileyen tarihi, toplumsal ya da doğal olayların olağanüstü şekilde anlatıldığı manzum eserlerdir. İnsanların yaratılışı ve ölümü, devletlerin kuruluşu ve yıkılışı, savaşlar,...