bilinmeyen hayvanlar

  • Dünya Üzerinde Varlığı Pek Bilinmeyen Hayvan Türleri

    Yaşadığımız gezegende milyonlarca hayvan türü var. Biyolojik çeşitlilik, bir bölgedeki türlerin, ekolojik olayların ve ekosistemlerin oluşturduğu bütüne verilen addır. Biyoçeşitlilik olarak da adlandırılır. Peki kaç tanesini...