Dijital Dünyada Var Olmanız İçin Kazanmanız Gereken Beceriler

6 dk okuma süresi


7
12 Paylaşım, 7 puan

Dijital dünya akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve benzeri her alanda hayatımızı kolaylaştıran cihazlardan ve teknolojilerden oluşur. Dijital denince akla ilk internet gelse de yalnızca bundan ibaret değildir. İnternetten öncede var olan dijital dünya 20. yüzyılın ikinci yarısı ile 21. yüzyılda teknolojik üretim gelişiminde hızlandı. Gelişen teknolojinin yanında ayrı bir yeri olan internet ise yaygınlaştı ve hayatımızın önemli bir parçası haline gelmeye başladı. Eskiden sadece bilgisayarla hallettiğimiz işleri artık akıllı telefonlarla yapabilmekteyiz. Gün geçtikçe hayatımızda ki yeri ve önemi artan dijital dünyada, bize sunduğu imkânlarla var olmanız için kazanmanız gereken beceriler listesini sizlere hazırladık. Keyifli okumalar!

1. Kritik ve Analitik Düşünerek Problem Çözme

Analitik düşünen insan, detaylara ve sayılara odaklanmaktadır. Bir konuyu parçalarına ayırarak bunları tek tek kontrol eder. Sorunu çözerek ya da sorunluyu bularak konuyu geliştirir. Eğer ortada bir sorun yoksa konu üzerinde düzenleme yapar. Analitik düşünen insanlar hep çözüm odaklıdır. Karmaşık problemler için pratik çözümler bulurlar. Kritik düşünen insan ise soru sormaktan çekinmemektedir. Sezgileri ve varsayımları sorgular. Yaşanılan olaya sebep-sonuç ilişkisinde değil sonuç-sebep olarak bakar. Önemli noktaların farkında olarak, riskler, iyi ve kötü sorunlar üzerine düşünür. Kritik ve analitik düşünmek, zihinsel işlevlerin kullanıldığı bir aktivitedir. Böyle insanlar sorgular, yanlışlığı arar, sorunu çözerken fayda-zarar hesabıyla düşünürler.

2. Duygusal-Kültürel Zekâ ile Yaratıcı Düşünme

Duygusal zekâ, kendimizin ve başkalarının hislerini tanıma, kendimizi motive etme ve bütün duygularımızı kontrol etme becerisidir. Duygusal zekâya sahip olanlar, bir karar alırken duygularından yararlanırlar. Kötü duyguların kendilerini etkilemesine, umutsuzluğa kapılmaya izin vermezler. Duygusal zekâ yetenek ve performansı etkileyen önemli bir unsurdur. Kültürel zekâ ise farklı kültürlerden insanların oluşturduğu bir topluluğu yönetebilmedir. Farklı ulus, kurum, mesleklerden gelen insanları tanıma, anlama ve onlarla çalışabilme becerisidir. Yaratıcı düşünmede, yeni fikirler rastlantısal ya da sistematik bir süreç sonucu ortaya çıkabilmektedir. Duygusal ve kültürel zekânın kazandırdığı beceriler, yaratıcı düşünme ve üretme konusunda insana düşünsel aydınlık sunar.

3. Tasarım ve İllüstrasyon Becerileri

Dijital Dünyada Var Olmanız İçin Kazanmanız Gereken Beceriler

Dijital dünyada var olmanız için tasarım ve illüstrasyon, kazanmanız gereken beceriler listesinde olmalıdır. Tasarım herhangi bir şeyin şeklinin zihnen oluşturulup, gerçeğe dönüştürülmesidir. İllüstrasyon ise yazılan bir yazıda anlatılan şeylerin bir duygu ve ruh hali katılarak görüntüsünün oluşturulmasıdır. Geleneksel resimler tuval ya da kâğıt üzerinde boyalarla oluşturulmaktadır. Günümüzde ise dijital illüstrasyon ve uygulama yardımıyla üretilmektedir. Tasarım ve illüstrasyon becerileri bir ürünün satılmasında ya da verilmek istenen mesajın iletilmesinde yardımcı olur. Aynı zamanda sizlere küçük parçacıkları bir araya getirerek büyük fotoğrafı görmenizi ve göstermenizi sağlayacaktır.

4. Programlama ve Web Uygulama Geliştirme

Dijital dünyada var olmanız için programlama ve web uygulama geliştirme, kazanmanız gereken beceriler arasındadır. Programlama bir diğer adıyla yazılımlama, bilgisayar kullanırken yön veren komutlar, kelimeler ve aritmetik işlemlerdir. Programlama, algoritma yazabilmek ve neden sonuç ilişkilerini çok iyi kurabilmekten geçer. Yaşadığımız yüzyılda insan hayatını değiştiren bütün gelişmeler teknoloji kökenlidir. Kodlama bilmek modern insanın verimini hızlandırır. Aynı zamanda düşünen ve sorgulayan bir toplum oluşturmayı sağlar. Web uygulamaları ise sadece web sitesi tarayıcılarında kullanılabilinen uygulamalardır. Web uygulama için HTML, CSS, JavaStript, Front-end Developer ve SQL gibi yazılım dillerini bilmeniz gerekmektedir.

5. Dijital Proje ve Ürün Yönetimi

Dijital proje yönetimi zor bir kavram gibi görünse de zaman, maliyet ve kalite olarak üç temel unsurdan oluşmaktadır. Aslında insan hayatının her alanında da bu üç temel unsur önemli rol oynar. Bir projeye başlamadan önce bol zaman ve veriler gerekir. İyi proje yönetimi, sağlıklı iş programı ve başlangıcı, takibi, iyileştirmesi ve doğru derslerin çıkarılması olmak üzere dört döngüye bağlıdır. Dijital ürün yönetimi ise bir şirketin birden çok departmanının aynı kültürde iş yapmasıdır. Ürün ya da hizmet, ortaya çıkışı, gelişimi ve kaybolması olarak adlandırılan bir yaşam döngüsüne sahiptir. Yaşam döngüsü uzun olan ürünler ya da hizmetler daha kârlıdır.

6. Sosyal Medya Uzmanlığı ve Pazarlamacılığı

Sosyal medya sürekli yenilenen ve değişen bir platform olduğu için sosyal medya uzmanının bu değişiklikleri bilmesi gerekir. Bu uzmanının yenilikçi bir bakış açısı, yaratıcılığı, ticaretten anlayan bir yapısı ve çalıştığı firmaların pazarları hakkında fikirleri olmalıdır. Bununla birlikte sosyal medya uzmanı özel günler için her zaman önceden hazırlıklıdır. Sosyal medya pazarlamacılığı ise şirketlerin ve potansiyel müşterilerin sabit müşteriye dönüşmesinde önemli rol oynar. Akıllı bir strateji ile sosyal ağlarda bulunan okuyucuları, takipçi ya da markanıza hayran biri haline getirir. Günlük hayatta kullandığımız sosyal medya uygulamalarında reklamlar sayesinde insanlara ulaşılarak satışlar yapılmaktadır.

7. Dijital Tasarım ve Veri Görselleştirme

Dijital dünyada var olmanız için bu madde bilmeniz ve kazanmanız gereken beceriler arasında olması önemli rol oynar. Dijital tasarım, bir web sitesi içerisinde ki görülen tüm görsellerin tamamıdır. Web tasarımı yapılırken dizayn edilen içerikler, görseller, temalar, kullanılan metin ya da fotoğrafların hepsi dijital tasarımın içerisinde yer alır. Veri görselleştirme ise veri kümelerinin tasarım bilgisiyle birleştirilerek anlamlı hale getirilip görselleştirilmesidir. Veri görselleştirme, anlatılan konunun anlaşılmasını kolaylaştırır. Hazırlanan tasarımlarla dijital dünyada dikkat çekmek için bu tasarımın verilerinin görselliği insanlara hitap etmelidir.

8. Yazma Becerileri ve İletişim

Dijital dünyada var olmanız için iletişim ve yazma becerileri kazanmanız gereken en önemli beceriler arasındadır. Yazmak, konuşup anlatmaktan daha zor bir eylemdir. Hayatımızın pek çok alanında e-posta göndermekten, ön yazıya kadar pek çok alanda yazı yazılmaktadır. Birçok insanda bazı anılarını sosyal medyada yazarak paylaşırlar. Gazeteler, dergiler, kitaplar yazılarak kurulan iletişimin en belirgin halidir. İletişim ise insanın kendisini anlatması ya da karşısındaki kişiyle ortak bir dil üzerinde anlam paylaşımıdır. İletişimin güçlü ve kaliteli olabilmesi karşımızda ki kişiyi ötekileştirmemekten geçer.

9. Fotoğrafçılık ve Video Düzenleme Becerileri

Gün geçtikçe ilgi çeken fotoğrafçılık günümüzün en popüler hobisi diyebiliriz. Profesyonel olarak ya da olmayarak birçok insan fotoğraf çekmeyi ve çektirmeyi sever. Fotoğraf makinesiyle elde edilen estetik görüntüler, fotoğrafçılığın bir sanat olarak benimsenmesini sağlamıştır. Geliştirilebilir fotoğrafçılık becerisine sahip olmak dijital dünyada yerinizi almanıza yardımcı olur. Video düzenleme becerisi ise video kliplerinin ya da ses dosyalarının içine ekleme – çıkarma yaparak yeni bir eser üretilmesidir. Videolar filtreleme, renk düzenleme gibi detaylarla istenilen hale getirilmektedir. Video düzenlerken vermek istenilen mesaj, yaratıcı ve estetik bir bakış açısıyla üretilmelidir.

10. Dijital Veri Bilimi ve Analizi

Veri enformasyonun en küçük parçalanamaz birimi diyebiliriz. Veri tek başına anlamsız olup gözlemler ve ölçümlere dayanmaktadır. Verileri bir araya getirip ilişkilendirdiğimiz zaman enformasyon oluşur. Düzenlenmiş ve düzenlenmemiş olmak üzere ikiye ayrılır. Düzenlenmiş veri her bir gözleme ilişkin satırlardan ve gözlemlerin özelliklerine ilişkin sütunlardan oluşur. Düzenlenmemiş veri ise belirli bir şekli olmayan ve ilave işlemler gerektiren metin, görüntü, ses ve ham sinyaller gibi farklı kaynaklardan meydana gelir. Veri bilimi yöntemleriyle verinin nasıl elde edileceğini, bu verilerden nasıl bilgilere ulaşılabileceğini anlatır. Hem geçmişi görmemize hem de geleceği tahmin etmemize yardımcı olan disiplinler arası bir bilimdir.

Bonus: Ağ ve Bilgi Güvenliği

Ağ ikiden fazla bilgisayarın etkileşim halinde olmasıdır. Ağların sağladığı paylaşım ve uzaktan erişim imkânlarının kullanımı güvenlik açıklarına sebebiyet vermiştir. Bilgisayar ağlarının yaygınlaşması, güvenlik ihlallerini arttırmış ve bilgi güvenliği için alınması gereken önlemler oluşturulmuştur. ISO 27001 belgesi, kuruluşların hem kendi hem de müşterilerinin gizli bilgilerini güvende tutmaya ve yönetimine yardımcı olur. KVKK, 7 Nisan 2016 yılında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” adı altında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile kişisel hakların ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Siber güvenlik, mobil cihazların, bilgisayarların, elektronik sistemlerin, ağların ve verilerin kötü amaçlı saldırganlardan korunması uygulamasıdır. Bilgi teknolojisi güvenliği ve elektronik bilgi güvenliği olarak da bilinen bu uygulama depolama ve aktarma sırasında verilerin bütünlüğünü ve gizliliğini korur.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
6
Beğen
Mutlu Mutlu
4
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
3
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!