Çevrenizdekilere Açıklamakta Güçlük Çekeceğiniz Üniversite Bölümleri

5 dk okuma süresi


6
24 Paylaşım, 6 puan

Üniversitelerde bilmediğimiz bazı meslek dalları, ismen söylenmesi zor ve açıklaması güç olan bölüm isimleri bulunmakta. Üniversitelerin farklı isimlere ve mesleki tanımlara sahip bu bölümleri, okuyan öğrencileri bile zor durumda bırakabiliyor. Zaten tercih yapılması bile zor olan bu süreçte olağanüstü çevre tepkilerine maruz kalınabiliyor. Biz de çevrenizdekilere açıklamakta güçlük çekeceğiniz üniversite bölümleri listemizi sizler için hazırladık. Keyifli okumalar dileriz.

1. Elektronörofizyoloji Teknikeri

Çevrenizdekilere Açıklamakta Güçlük Çekeceğiniz Üniversite Bölümleri

Elektronörofizyoloji, nöroloji ve fizyolojinin önemli bir dalıdır. Mezunu olabilmek için, Sağlık Meslek Yüksekokulları dört dönemlik eğitim alınması gerekmektedir. Elektronörofizyoloji teknikerleri, beyinden kaynaklanan bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizini yapar. Bu fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkları tespit etmek için gerekli olan nörofizyolojik yöntemleri kullanan kişilerdir. Daha kısa ifadeyle, merkezi sinir sistemine bağlı bozuklukların teşhisini yapmayı ifade eder. Hastanelerde EEG (Elektroensefalografi), EMG(Elektromiyografi), PSG (Polisomnografi) bölümlerinde görev alırlar. Ameliyatlar sırasında ve yoğun bakımda da hastalarda incelemeler yapmaktadırlar. Bölümün alımı sayısal puanla yapılmaktadır. Çetrefilli ve uzun ismiyle söylenmesi dahi zor olan bölümlerdendir.

2. Tütün Eksperliği

Tütün Eksperleri, tütün üretilen işletmelerde üreticilere sorunların tespitin yapan ve sorunların cevaplanmasının sağlayan kişilerdir. Tütünlerin kırılma, kurutulma, yetiştirilme gibi tüm aşamalarına hakimlerdir. Çalışmalarını çoğunlukla açık alanda ve farklı iklim şartlarında gerçekleştirirler. Tekel Genel Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda, özel sektör tütün işletmelerinde ve sigara fabrikalarında, tütün ticareti yapan kuruluşlarda, tütün üretimi yapan işletmelerde, tütün kredisi veren finans kuruluşlarında çalışabilirler. Tütün Eksperliği Yüksekokulu bünyesinden mezun olan kişiler “Tütün Teknolojisi Mühendisi” unvanını alırlar. Bölüme sayısal puanla giriş yapılır ve renk körü olmama şartı vardır. Meslek tanımı anlatılması zor bölümlerdendir.

3. Aktüerya

Çevrenizdekilere Açıklamakta Güçlük Çekeceğiniz Üniversite Bölümleri

Aktüerler, finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren, ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını raporlayan bir profesyoneldir. Bugün ve gelecek için düşünerek finansal belirsizlikleri değerlendirir. İleriye yönelik stratejik kararlar için önerilerde bulunur. Sigorta şirketleri, devlet kuruluşları, fon yönetimi şirketleri, finans alanlarında çalışma imkanları vardır. Banka ve Sigortacılık Yüksekokulu Aktüerya Bölümü ve ilgili fakültelerin Aktüerya Bilimlerinde okurlar. Üç yıllık mesleki deneyimlerinin ardından Aktüerler Sicili’ne kayıt olabilmek için Aktüerlik Sınavlarına girmeleri ve üç yıllık deneyime sahip olmaları gerekir. Sigorta, emeklilik sistemleri için önemli bir bölümdür.

4. Metalurji Malzeme Mühendisliği

Metalurji kelime anlamı olarak metal bilimi demektir. Metallerin üretimi, geri kazanımı ve kullanılması için uygulanmasına verilen isimdir. Metalurji Malzeme Mühendisi, metal parçaların tasarlanması, üretim sürecinde yaşanabilecek problemlerin çözümüne destek olma görevlerini içerir. Madenlerdeki metallerin işlenmesi sayesinde inşaat mühendisliği, otomotiv, uçak üretimi, savunma sanayi gibi alanlar için yararlı üretime dönüştürülmektedir. Bölümün mezunu olmak için dört yıllık eğitim veren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde okunmaktadır. Havacılık, savunmaya sanayi gibi alanlarda iş olanakları bulunmaktadır. Çevrenizdekilere açıklamakta güçlük çekeceğiniz üniversite bölümleri arasındadır.

5. Gerontoloji

Çevrenizdekilere Açıklamakta Güçlük Çekeceğiniz Üniversite Bölümleri

Yaşlanmanın bilimi anlamına gelen bölümdür. Yaşlı bireylerin hayatlarını daha rahat geçirmelerini, yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve problemlerini çözmeyi amaçlar. Yaşlanmaya bağlı bedensel, bedensel, sosyal, kültürel yönleri inceler. Bölümde Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri ağırlıklı dersler görmektedirler. Ekonomi, hukuk, anatomi, fizyoloji, sosyoloji, yaşlılık farmakolojisi gibi dersler üzerine eğitim alırlar. Bölümün gerekliliği, yaşlı nüfusun artışıyla ortaya çıkmıştır. Zamanla değeri artacak ve iş alımı fazlalaşacak bölümler arasında gösterilmektedir. Sayısal puan türünden alım yapılmaktadır ve dört yıllık eğitim verilmektedir. Bölümün mezunlarına “Gerontolog” adı verilir. Mezunlar, yaşlı bakım merkezleri, huzurevleri, geriatri merkezlerinde çalışabilirler.

6. Jeodezi ve Fotogrametri

Bu bölümün mezunları yeryüzünün biçim ve büyüklüğüne ait ölçümler yapar ve ölçümlere göre harita oluştururlar. Uydu ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak ülkenin gereksinim duyduğu haritaları da oluşturabilirler. Özellikle kentsel oluşumda harita ve kadastro mühendisliği alanında çok önemlidirler. Kentlerin gelişimi, taşınmaz malların sınırlarının belirlenmesi gibi konular da alanlarına girer. Jeodezi ve Fotogrametri yerine Geometrik Mühendisliği, Harita Mühendisliği olarak da adlandırılır. Çevrenizdekilere açıklamakta güçlük çekeceğiniz üniversite bölümlerinden biridir. Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden eğitim alırlar.

7. Rekreasyon

Çevrenizdekilere Açıklamakta Güçlük Çekeceğiniz Üniversite Bölümleri

Rekreasyon; yaşam kalitesini arttıracak etkinlikleri içeren çalışmaların bütünüdür. Kişilerin herhangi bir zorunluluk duymadan katıldığı eğlenceli aktiviteleri ifade eder. Bedensel ve ruhsal yenilenmeyi topluma aktarmayı hedefler. Etkinliklere katılanlara yardımcı olacak yetkili olmak isteyenler, Spor Bilim Fakültesinde lisans eğitimi almaları gerekir. Bu alandaki organizasyonların tümünü kontrol etmek isteyenlerin ise Rekreasyon Yönetimi bölümünü lisans eğitimiyle alabilirler. Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesinde yer almaktadır. Eğitim süresi dört yıldır, sözel puan türünden alım yapılmaktadır. Bölümün mezunları Özel Eğitim Merkezleri, spor tesislerinde, yerel yönetimler gibi kuruluşlarda istihdam edilebilirler.

8. Prohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Prohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Neolitik Çağdan itibaren Anadolu ve tüm Asya’da bulunmuş kültürleri ve uygarlıkları inceler. Coğrafi konum olarak kilit noktada olan Anadolu ve tüm Asya’daki bu çalışmalar insanlık tarihini öğrenebilmek için çok önemlidir. Bölümün mezunları bu bölgede varlık göstermiş tüm kültürlerin gelişimlerini ve birbirleriyle ilişkilerini arkeolojik araştırmalar bazında ele alarak, belgeleyip yorumlamaya çalışırlar. Bölgedeki geçmiş topluluklara ışık tutarak insanlık tarihini aydınlatmaya çalışırlar. Öğretim süresi dört yıldır ve eşit ağırlık puanından alım yapılmaktadır. Bölümün mezunları “Arkeolog” ünvanını alır. Müzelerde ve turizm kuruluşlarında, arkeolog çalıştırma zorunluluğu olan resmi ve tüzel kuruluşlarda çalışabilirler ve üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.

9. Hidrojeoloji Mühendisliği

Hidrojeoloji Mühendisliği, çeşitli amaçlarla kullanılan yüzey ve yeraltı sularının aranması, bulunması, kullanılması ve kirletici etkilerden korunması alanında çalışmalar yapmayı içerir. İçme suyundan kullanma suyuna kadar tüm suları inceler. Sular için kalite kontrol yapılır, temizlenmesi sağlanır, hidrolik özellikleri belirlenir. Sondaj ekipmanları, bilgisayar, su kalitesi gözlem cihazları, arazi ve laboratuar aletleri ile çalışırlar. Fen bilimleri, kimya ve jeoloji alanlarıyla entegredirler. Eğitim süresi olan dört yılı tamamlayanlar “Hidrojeoloji Mühendisi” ünvanını alırlar. Kamu kurumlarında, özel kuruluşlarda, müteahhitlik ve danışmanlık hizmeti veren ulusal ve uluslarası kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Bölümün mezunları, yer bilimi üzerine veya sertifika alarak İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilirler.

10. Mekatronik

Çevrenizdekilere Açıklamakta Güçlük Çekeceğiniz Üniversite Bölümleri

Mekanik ve elektronik kelimelerinin birleşimiyle adını alan Mekatronik, ayrı bir disiplin olarak kabul edilmiş disiplinlerarası bir daldır. Herhangi bir sistem tasarımının her aşamasıyla ilgilenirler. İki yıllık önlisans mezunları Mekatronik Teknikeri ünvanını alırken, lisans okuyanlar Mekatronik Mühendisi ünvanını alır. Mekatronik Teknikeri teknolojik aletlerin üretilmesinden bakımına kadar her aşamayla ilgilenir. Mekatronik Mühendisi ise üretim ve işlevi arttırma, maliyet belirleme iyileştirmeler yapma konularıyla ilgilenir. Mesleğin ulaşabildiği alanlar arasında malzeme işleme, otomotiv, havacılık, tıp, savunma sistemleri, üretim, tüketici ürünleri vardır. Bölümün bu alanlarla ortay paydası otomasyondur. Savunma sanayi ve otomasyon sistemleri, yazılım, makine imalat vb. şirketlerde çalışma imkanı bulabilirler.

Eğer siz de içerikler üretmek isterseniz, ücretsiz içerik üreticiliği eğitimimizi tamamlayıp en sonda yer alan Kariyer İçin Başvur sekmesinden örnek bir içerik ile başvurunuzu bırakabilirsiniz.

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
7
Beğen
Mutlu Mutlu
4
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
4
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
2
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!