Beyin Gücüyle Yapılabilen Gizli Parapsikolojik Yetenekler

5 dk okuma süresi


60
23 Paylaşım, 60 puan

Parapsikoloji bir başka değişle psikoloji ötesi, ruhun sınırlarını aşan olağanüstü konuları deneysel yöntemlerle irdeler. İnsanoğlunun biyolojik bir makineden çok daha fazlası olduğunu fark eden ve bilinçaltını ortaya çıkaran bu bilim dalı, paranormal olaylar, psişik yetiler gibi birçok konuyu da kapsamaktadır. Her ne kadar uygarlıklar boyunca bu konular, ezoterik yani sadece ehil insanların öğrenebileceği bilgiler olarak görülüp kapalı kapılar ardında kalsa da, birçok insan tarafından merak edilmiştir. Bunun sonucunda psişik yeteneklerin varlığı araştırılmış ve uygulamakta olduğu kadar inanmakta da zorluk çekeceğiniz çıkarımlar ortaya konulmuştur. Biz de beyin gücüyle yapılabilen bu gizli parapsikolojik yetenekler listesini sizler için derledik. Keyifli okumalar.

1. Bilinmez Yolculuk: Astral Seyahat

Beyin Gücüyle Yapılabilen Gizli Parapsikolojik Yetenekler

Astral Seyahatin halk arasındaki tabiri, ruhun bedenden çıkarak astral düzlemde seyahat etmesidir. Astral seyahat hazırlık, keşfetme ve geri dönme olarak 3 aşamadan oluşur. Hazırlık aşaması, uyku öncesi halidir. Bu halde ortam olabildiğince ışıksız ve gürültüsüz olması gereklidir. Aksi takdirde odaklanmak imkansız denecek kadar zordur. Zihniyle, ellerini ayaklarını hareket ettirebilen biri, yataktan kalkıp kendine bakıyormuş gibi hissedildiği andan itibaren keşfetme aşamasına geçer. Son aşama ise geri dönüştür. Zihinle, bedene geri dönüş talimatı verildikten sonra bu aşama da bitirilir. Astral seyahat ile ilgili birçok yorum ve tartışma mevcuttur.

2. Sihirli Değnek: Telekinezi

Uzak anlamına gelen “tele” ile hareket anlamındaki “kinesis” kelimelerinin birleşiminden oluşan telekinezi kavramı, nesneleri beyin gücüyle hareket ettirmek anlamında kullanılır. 19. Yüzyıldan beri süregelen bu iddia, psişik yeteneklerin var olduğuna inanan araştırmacılar tarafından çokça desteklenmiş hatta sinema filmlerin bile konusu olur hale gelmiştir. Araştırmacılara göre enerjiyle dolan ve odaklanan biri, telekinezi yöntemiyle nesneleri oynatabilir, eğip bükebilir hatta açıp kapatabilir. Bunun için hipotonik telkin, buz metodu, hissetme metodu gibi birçok metot mevcuttur.

3. Akıl Okuma: Telepati

Beyin Gücüyle Yapılabilen Gizli Parapsikolojik Yetenekler

1930’lardan beri birçok araştırmanın konusu olan telepati kavramı, adeta iletişimin sınırlarını baştan çizecek nitelikte! Uzmanlara göre beyinde meydana gelen her aktivite, kimyasal reaksiyonlar sayesinde çevreye enerji dalgaları yayar. Üstelik bu enerji dalgalarının sahip olduğu yoğum titreşim alanının, başka biri tarafından hiçbir sözcük ve mimiğe gerek kalmadan anlaşılması mümkün. Halk arasında akıl okuma olarak da adlandırılan bu yöntem sayesinde karşınızdakinin düşüncelerini anlamanız hatta hissetmeniz olağan bir durum. Bunun için telepati egzersizleri yapmanız ve olabildiğince odaklanmanız gerekiyor.

4. Altıncı His: Medyumluk

Halk arasında altıncı his olarak da adlandırılan medyumluk, dünya üzerinden bedensel olarak ayrılmış ruhlarla iletişim halinde olan insanlara verilen addır. Bu insanlar diğer insanlara göre daha duyarlı ve hassastır. 5 Duyu organını aşan hislere ve yeteneklere sahip bu insanlar, 3 farklı şekilde iletişim kurabilirler. Kulağa gelen sesler, tırnağa bakma, altıncı his ve düşünce gücü bu iletişim şekillerindendir. Spiritüalist anlayışına göre medyumlara verilen bu psişik yetenekler asla kötü amaçlar ve çıkarlar için kullanılmamalıdır. Ayrıca bu yetilere sahip medyumların doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olduğu inanılır.

5. Uçan Nesneler: Levitasyon

Parapsikolojik, beyin gücü, parapsikolojik yetenekler

Beyin gücüyle yapılabilen gizli parapsikolojik yetenekler listemizde ilginçliği ile öne çıkan bir diğer madde ise levitasyon. Levitasyon bir nesnenin hiçbir destek olmadan havada asılı kalması yerden yükselip hareket etmesine denir. Daha çok bilim kurgu filmlerinde ve illüzyonlarda gördüğümüz hatta gördüğümüze inanamadığımız bu konu hakkında birçok görüş birçok iddia mevcuttur. Bilim adamları bu konuda ortak görüşe sahip olmasa da daha çok parapsikoloji alanına giren levitasyonun varlığı ileri sürülmektedir. Brahmaların ve Hintlilerin bu konuda uzmanlaştığı hatta Avrupa da Azize Theresa tarafından 230 kişinin önünde yapıldığı biliniyor.

6. Hipnoz

Hipnoz, bireyin çevreden kontrollü ve istekli bir şekilde ayrılmasıdır. Oto hipnoz, spontan hipnoz, formal hipnoz olmak üzere 3 çeşit hipnoz yöntemi vardır. Bu üç yönteminde amacı bireyi dünyadan kontrollü bir şekilde ayırıp merkezi sinir sistemine ulaşmaktır. Bireyin dikkatini dağıtmamak için bireyler, hipnotizeler tarafından seçilmiş bazı spesifik alanlara çekilir. Profesyonel bir hipnozun amacı kişinin kendisi için hazırlamış olduğu amaca ulaşmaktır. Bunun için kesif bir konsantre yani trans haline geçmesi gerekir. Bu da sadece birey isterse gerçekleşebilecek bir durumdur. Burada önemli olan nokta kişinin tercihini göz önünde bulundurmaktır.

7. Alev Deneyleri: Pirokinezi

Parapsikolojik, beyin gücü, parapsikolojik yetenekler

Pirokinezi genel itibariyle zihin gücünün kullanarak ateş yakma ateşe şekil verme yeteneğidir. Birçok romana ve filme konu olan bu yetinin temelinde yatan şey, kişinin bir noktaya odaklanarak sıcaklığının çok yükseldiğini hayal etmesidir. İnsanın sadece biyolojik bir makineden ibaret olmadığını savunanlar bunun mümkün olabileceğini sadece yoğun bir odaklanma sürecinin gerektiğini dile getirmektedirler. Avuçlarının içini açıp sanki orada bir alev topu varmış gibi hissetmek, ardından yanan muma bakarak sanki elindeki top yanan mumdan daha şiddetliymiş gibi düşünmek bu yeteneğe sahip insanlar tarafından oldukça önemli bir aşamadır. Her şeyden önce odaklandığın şeye inanmak psişik yetenekler için olmazsa olmazlardandır.

8. Ruh Çağırma: Nekromansi

Beyin gücüyle yapılabilen gizli parapsikolojik yetenekler arasında yerini alarak tüyler ürperten Nekromansi kavramı, kutsal sayılan ölmüş kişilerin ruhlarını, kötü şeylere karşı olması için çağırmak anlamında kullanılan bir kavramdır. Antik Mısır’da ve Babil’de ortaya çıkan halk arasında ruh çağırma olarak da bilinen nekromansi özellikle rahipler tarafından çokça rağbet görmüştür. İlk zamanlar M.Ö Mısırlılar tarafından, ölen kraliyet ailesinden fikir almak amacıyla ortaya çıktığı için devlet yararına sayılmış ve adı birçok kesim tarafından duyulmuştur. Her ne kadar varlığı tam olarak kanıtlanamasada üzerine birçok yöntem geliştirilmiş ve kitap yazılmıştır.

9. Prekognisyon

Bilim tarafından tam olarak adlandırılamayan ancak insanlarda görülen ruhsal fenomenler, insanoğlunun sadece 5 duygu organından ibaret olmadığın çok daha fazlasını kullandığının bir göstergesi. Bu yeteneklerden biri de gelecekteki bir olayı tahmin edebilme yetisi anlamına gelen prekognisyon kavramı. Daha çok medyumsal yeteneğe sahip olan insanlarda görülen prekognisyon yeteneği ilk önce insanın spiritüel tarafına inanması ile başlıyor. “Daha önce bu ana şahit olmuştum” ya da “Ben bunu bir yerden hatırlar gibiyim” sözlerini sıkça duymuşsunuzdur. Bu durum parapsikoloji ile ilgilenenler tarafından prekognisyon kavramı ile açıklanıyor. Prekognisyona göre bireylerin altıncı hislerini ve gördüğü rüyaları yorumlayarak gelecekteki bir olayı yaşamış gibi hissetmesi mümkün.

10. Üçüncü Göz: Durugörü

Parapsikolojik, beyin gücü, parapsikolojik yetenekler

Beyin gücüyle yapılabilen gizli parapsikolojik yetenekler listemizin sonunda yer alan ve duyu ötesi anlamına gelen durugörü kavramı halk arasında üçüncü göz olarak da bilinir. Durugörü yeteneği, doğuştan olabileceği gibi sonradan da kazanılabilecek yetenekler arasındadır. Bu yeteneğe sahip insanlar geçmişte veya şu anda yaşanan olayları gözlerini kapatıp odaklandığında görebildiğini iddia ederler. Daha çok uyku öncesi halde gelen ancak yer zaman mekanı belli olmayan psişik belirtiler, bireylere semboller veya dürtüler aracılığıyla ulaşabilir. Durugörünün prekognisyondan farkı yakın tarih ile ilişkili olmasıdır.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
13
Beğen
Mutlu Mutlu
7
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
7
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
2
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
2
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!