ABD’de Cadı Avını Meşrulaştıran McCarthy’nin Politikasına Dair Bilgiler

5 dk okuma süresi


5
14 Paylaşım, 5 puan

İki kutuplu dünya sisteminin sürdüğü sıralarda ABD ve SSCB iki önemli güç olarak tarih sahnesinde yerlerini almıştır. Dünyayı saran Sovyet korkusundan korunmak amacıyla ABD kendine ait birtakım vahşi yöntemler geliştirmiş ve bunları uygulamıştır. ABD’nin bilmediğimiz ve bize anlatılmayan gizli tarihinin içerisinde komünist cadı avları tüm gerçekliğiyle parlamaktadır. Giderek yayılan bağımsızlık hareketleri ve ayaklanmalar bazı devletler tarafından acımasızca bastırılmıştır. Herkesin kendi çıkarına uygun bir yöntemi amaç edindiği uluslararası arenada, özellikle kapitalist ülkeler çıtayı fazlaca yükseltmiştir. Sizin için hazırladığımız ABD’de cadı avını meşrulaştıran McCarthy’nin politikasına dair bilgiler derlememizde tüm vakalar gizlenmeden okuyuculara sunulmuştur.

1. Olayların Başlangıcı Truman Doktrini

ABD’de Cadı Avını Meşrulaştıran McCarthy’nin Politikasına Dair Bilgiler

ABD’de cadı avını meşrulaştıran McCarthy’nin politikasına dair bilgiler içeriğimizin ilk sırasında bu politikaya doğrudan neden olan doktrine yer verilmektedir. Soğuk Savaş’ın başlamasının pek çok farklı nedeni bulunmaktadır. Ancak ilan edilişinin temel sebebi olarak 1947 yılında yayımlanan Truman Doktrini kabul edilmektedir. ABD Başkanı Harry S. Truman, Sovyetlerden yayılan komünist dalgadan korkmuş ve diğer kapitalist ülkeleri de bu dalgadan korumak amacıyla önlemler almıştır. Joseph McCarthy politikasının temelleri de ABD’nin bu dış politikası stratejisi etrafında şekillenmiştir. Rusya ve Amerika arasındaki gerilimler, Soğuk Savaşın başlangıcını hızlandırmış, doktrin savaşı resmileştirmiş ve Sovyet karşıtlığı da fiilen çekişmelerin fitilini ateşlemiştir.

2. Giderek Yayılan Komünizm Korkusu

1815’li yıllar sonrasında dünyada yavaş yavaş bağımsızlıklarını kazanmaya çalışan ülkeler baş göstermiştir. Özellikle Napolyon Bonaparte sonrası Fransa’da çıkan ayaklanmalar saman alevi şeklinde diğer ülkelere de sıçramış ve bir anda tüm evreni devrimler çağı sarmıştır. 1848 Devrimleri, yıllar öncesinde toplanan Viyana Kongresi bağlamında imparatorlukla yönetilen ülkelerin aldığı emperyal birlikteliği yıkmıştır. Avrupa Ahengini gözetmek ve büyük imparatorlukları tek çatı altında toplayarak korumak amacıyla Metternich, büyük güçlerin birbirlerini savunacakları bir sistem geliştirmiştir. Tüm bu fikirler büyümekte olan bağımsızlık ve komünizm hareketlerini yayılmadan bastırmak amacıyla geliştirilmiştir.

3. ABD Ve SSCB Arasındaki Soğuk Savaş

ABD’de Cadı Avını Meşrulaştıran McCarthy’nin Politikasına Dair Bilgiler

Sıcak çatışmaların gerçekleşmediği ve nükleer silahların konuştuğu arena adını Soğuk Savaş Dönemi olarak tarihe yazdırmıştır. İçerisinde uzun yıllar sürecek olan Vietnam Savaşı, Kore Savaşı ve Orta Doğu’daki hareketlenmeler de olmuştur ve bunlar sıcak çatışmaları meydana getirmiştir. Amerika ilk nükleer atom bombasını Japonya’ya atarken Rusya’ya gözdağı vermek istemiş ve binlerce sivil kişiyi öldürmüş,iki büyük şehri harap etmiştir. SSCB ise teknolojik ilerlemeler doğrultusunda füze menzillerini geliştirmiş ve nükleer silah yarışında ABD’nin karşısında yerini almıştır. Bu nükleer silahlanmanın tabanında var olan düşünce, ABD başta olmak üzere diğer kapitalist ülkelerin de altında yatan komünizm korkusu olmuştur.

4. Antikomünist Kuşkuculuk

Komünizm karşıtlığı ilk olarak kendini 1840’lı yıllarda resmen göstermiştir. Komünist Manifesto adlı eser yayınlanana değin, zengin ve varlıklı sınıflar kendi mülklerini paylaşmak istemediklerinden komünizmi hep bir tehdit olarak görmüşlerdir. 1848 yıllarda devrimler çağının başlamasıyla yayılan hareketlenmeler ve ayaklanmalar beraberinde büyük korkuyu getirmiş, çıkan Dünya Savaşları ise ciddi önlemler alınmasına neden olmuştur. Faşizm büyümüş ve yükselmiş, gelip komünizmin önünde durmuştur. Soğuk Savaş dönemecindeyse, 1940 tarihlerinde başlayan ve on yıl etkili bir şekilde devam eden antikomünist hareketlerin kurucusu ABD senatörü Joseph McCarthy’dir.

5. Joseph McCarthy’nin Kızıl Paniği

ABD’de Cadı Avını Meşrulaştıran McCarthy’nin Politikasına Dair Bilgiler

Kızıl Panik olarak da anılan sosyalist, komünist ve aktivist hareketler ABD’nin vazgeçilmez düşmanı olarak görülmüştür. Joseph Raymond McCarthy, uzun yıllar politikada kalmış ve senatörlük yapmıştır. Yegâne amacı, komünizm korkusu yaratmak ve masum kişileri yaptığı propagandalarla tutuklatmaktır. İş birliği içerisinde olduğu FBI kurucusu J. Edgar Hoover ve gazeteci Jack Anderson ile birlikte, insanların kişisel hayatlarını medyada paylaşmış ve karalamalar yapmıştır. Delilsiz bir şekilde tutuklattıkları barış yanlısı insanları kızıl tehlikeyi yaydıkları korkusuyla harcamışlardır. Kazandıkları kötü şöhretleri halen daha anılmakta ve yaptıkları yargısız infazlar dillerden dillere küçük bir kesimde konuşulsa da anlatılıp paylaşılmaktadır.

6. Uluslararası Alanda Makkartizm

Soğuk Savaşın en ağır sonuçlarından biri, yaşanılan iki taraflı dünya düzeninde Sovyetlerden gelecek olan komünizm tedirginliğine karşı alınan vahşi önlemler oluşturmaktadır. ABD’de ortaya çıkan ve önderliğini McCarthy’nin üstlendiği Makkartizm, kabaca sosyalist ve komünistlere ölüm vadeden bir teorem manasına gelmektedir. Yaklaşık on yıl etkisini derinden sürdüren bu sistem, yalnızca ülkedeki sol güruh partilerini hedef almakla kalmamış ve kara listeler hazırlanmaya başlanmıştır. Amerikan Kongresi, Rus ajanlarına karşı tedbir almak maksadıyla meşrulaştırdığı cadı avı hazırlıklarını yasa haline getirerek kabul etmiştir. Makkartizm karanlık bir dönemdir; peş peşe sorgulamalar, suçlamalar ve haksız yargılamalar birbiri ardına gelmiştir. Bu politikadan en yıkıcı darbeyi alan ise oyuncular yani “Hollywood Ten” olarak adlandırılan kadro olmuştur.

7. Suçlanan Hollywood Onlusu

ABD’de Cadı Avını Meşrulaştıran McCarthy’nin Politikasına Dair Bilgiler

Anti-komünist propagandaların öncelikli hedefini toplumla karşılıklı etkileşim halinde olan sanatçılar almıştır. Truman Doktrini’nin yayınlandığı 1947 senesinde Marksist olduğu düşünülen on Hollywood oyuncusu, kara listeye adını yazdırmıştır. Aralarında hepimizin eserlerini hayranlıkla okuduğu edebiyatçı Bertolt Brecht’te vardır, ancak o ülkeyi terk etmiş ve onlu grubun içine dâhil edilememiştir. İdeolojilerini sinema salonlarında yansıtmak ve halkı bilinçlendirmek oyuncuların yegâne görevleridir. On kişilik liste Herbert Biberman, Lester Cole, Albert Maltz, Adrian Scott, Samuel Ornitz, Dalton Trumbo, Edward Dmitrik, Ring Lardner Jr, John Howard Lawson ve Alvah Bessie’den oluşmaktadır ve hepsi hapis cezasına çarptırılmıştır. Meslekleri ellerinden alınmış ve yapım şirketleri onlara yüzünü çevirmiştir. Karalama kampanyası yapan John McCarthy ve ekibi ise kötü ünlerine ün katmaya devam etmişlerdir.

8. McCarthyizm Ve Medya

Üç koldan çalışan komünizm düşmanı McCarthy ve gazeteci ile ajan arkadaşı güçlerinin büyük çoğunluğunu medyanın çeşitli yayın organlarından almışlardır. Propagandalarını medyatik insanlar üzerinden ve arkadan topladıklarından üretip yine medya aracılığı ile herkese sunmuşlardır. Sinema ve radyo sektörüne derin izler açan bu politika, komünist avlarını meşrulaştırmıştır. McCarthy, elindeki gizli istihbarat bilgileri sayesinde etrafındakilere tehditler savurmuş ve halkta genel bir kızıl korkusu yaratmayı başarmıştır. Hazırladığı uzun kara listesine en ünlü yönetmen ve oyuncuları yerleştirmiştir. Bunu acımasızca yapmış ve kendini kahraman ilan etmiştir. ABD’de cadı avını meşrulaştıran McCarthy’nin politikasına dair bilgiler listemizin sekizinci sırasında politika ve medya ilişkisine yer verilmiştir.

9. Av Kurbanlarından Biri Charlie Chaplin

Siyah ve beyaz filmlerin vazgeçilmez sempatik ismi Charlie Chaplin’de komünist avının kurbanlarından biri olmuştur. Çektiği sessiz filmlerle bize binlerce şey anlatan yetenekli sanatçı Chaplin, ilk olarak sanat dünyasına adımını dansçılıkla atmış ardından ise başarılarına başarı katarak en sonunda kendi stüdyosunu kurmuştur. Marksist fikirlerden ziyade daha liberal ve hümanist anlayışı benimseyen Charlie Chaplin yine de siyasi cadı avının içinde yer edinmiştir. Bu dönemde epey üzgün ve mutsuzdur. Kara listeye girdiği için artık Hollywood’da çalışamaz olmuştur. Devrim değil sinema yapmak istediğini belirten yetenekli sanatçı, 1952 yılında ülkesini terk etmiştir. Eğer ABD’ye geri dönerse gözaltına alınabileceği tehditleri etrafını çevrelemiştir.

10. McCarthy İlkesini Konu Alan Filmler

ABD’de Cadı Avını Meşrulaştıran McCarthy’nin Politikasına Dair Bilgiler

Sanatla olumsuz anlamda iç içe olan Makkartizm elbette ileriki zamanlarda hem eleştirel hem de övgüsel şekilde birçok filme konu olmuştur. Yönettiği filmle epey tepki toplayan ve arkadaşları tarafından ihanetle suçlanan Elia Kazan, “Rıhtımlar Üzerinde” adlı filmle pek çok ödüle layık görülmüştür. Ünlü oyuncuların başrollerini paylaştıkları eserin konusunu işçi sınıfının örgütlenmesi sonucu ortaya çıkan sosyal olaylar oluşturmaktadır. Diğer bir film ise henüz 2015 yılında gösterime giren Trumbo’dur. Biyografik bir drama konusunu işleyen film, kara listede yer alan yetenekli senarist Dalton Trumbo’nun hayatını işlemektedir. İyi Geceler ve İyi Şanslar ise, Makkartizmin sonuna yaklaşan 50’li yılları konu edinmektedir. Edward R. Murrow etrafında ilerleyen senaryo, ABD’nin gizli tarihini gözler önüne sermektedir.

Eğer siz de içerikler üretmek isterseniz, ücretsiz içerik üreticiliği eğitimimizi tamamlayıp en sonda yer alan Kariyer İçin Başvur sekmesinden örnek bir içerik ile başvurunuzu bırakabilirsiniz.

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
0
Beğen
Mutlu Mutlu
0
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!