Yunus Emre Hakkında Bilmeniz Gerekenler

3 dk okuma süresi


8
10 Paylaşım, 8 puan

Anadolu toprakları tarih boyunca önemli kişiliklerin yetiştiği bir coğrafya olmuştur. Tarihe adını yazdıran bu önemli şahsiyetlerin en bilinenlerinden bir tanesi de Yûnus Emre’dir. Hayatı, kim olduğu, nerede doğup nerede yaşadığı ve nerede öldüğü kesin olarak bilinmese de düşünceleri ve eserleri ile insanlığa örnek olmuş, yol göstermiş bir tasavvuf ehlidir. Yunus Emre hakkında bilmeniz gerekenler adlı yazımızı gelin daha yakından inceleyelim.

1. Bir Nefes Mi Bin Buğday Mı?

Yunus Emre Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Moğolların Anadolu’yu işgal etmesi nedeni ile halk büyük sıkıntılar çeker. Yûnus Emre de ailesi ve köyüne yiyecek bulabilmek için düşer yollara. Hacı Bektaş-ı Veli h.z‘nin dergâhına varır. Bir süre orada kalıp hizmet eder ve bunun üzerine Yûnus Emre’ye buğday mı nefes mi istediğini sorarlar. Yûnus Emre buğdayı seçer ve yola koyulur. Yolda farkına varır ki aslında buğday değil, nefesi seçmesi doğru olacaktı. Bu durumun farkına varınca dergâha geri döner ve nefes istediğini söyler. Cevap olumsuz olur ve artık nasibinin başka bir yerde olduğunu söylerler. Yûnus Emre, nerede olduğunu sorunca; Tapduk Emre’nin dergâhında olduğunu öğrenir ve yine yollara düşer.

2. Tapduk Emre’nin İzinde

Yunus Emre Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tapduk Emre’nin dergâhına varan, Yûnus Emre burada bir rivayete göre otuz başka bir rivayete göre kırk yıl boyunca hizmet eder. Görevi odun toplamaktır fakat  Yûnus  Emre, böyle bir yere eğri odun parçaları yakışmaz düşüncesiyle sadece düzgün odun parçalarını toplar getirirmiş dergâha. Uzun yıllar boyunca burada hizmette bulunan Yûnus Emre bazı kaynaklara göre şêyhin kızı ile evlenmiş bazı kaynaklara göre de dergahtan ayrılmış ve tekrar yollara düşmüş.

3. Mevlana İle Karşılaşması

Yunus Emre Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bir rivayete göre bir gün Yûnus Emre ile Mevlânâ karşılaşırlar ve Yûnus Emre, Mevlânâ’ya mesneviyi yazanın kendisi olup olmadığını sorar. Mevlânâ, evet cevabını verince çok uzun yazdığını söylemiş ve eğer kendisi yazsaydı; ‘ ET Ü KEMİK BÜRÜNDÜM, YÛNUS DİYE GÖRÜNDÜM.’ yazardım demiş

4. Nerede Ve Ne Zaman Doğduğu Bilinmiyor

Yunus Emre Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yûnus Emre’nin yaşadığına inanılan zamanlara ait çok fazla kaynak yok. Bu nedenle adının geçtiği bazı güvenilir tarihi kaynaklara göre; bunlardan en bilineni de Beyazıt kütüphanesindeki bir mecmudan alınan bilgilere göre  1240-1241 (638) yılları arasında doğduğu ve seksen iki yıl yaşadığı 1320 (720) yılında vefat ettiği yönünde.

5. Molla Kasım Ve Yûnus Emre

Yunus Emre Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yûnus Emre’nin üç bine yakın beyit yazdığı fakat bunlardan sadece bin tanesinin bilindiği tahmin ediliyor. Molla Kasım adında bir zâhid bir gün Yunus Emre’nin yazdığı beyitleri şeraite aykırı bulduğu için bin tanesini suya atmış  bin tanesini de yakmış, geriye de bin tane beyit kalmıştır. Beyitleri yırtıp artarken; ‘Derviş Yûnus sözün eğri söyleme, bir molla kasım gelir de seni hizaya çeker.’ Yazısını okuyunca hatasını anlamış ve pişman olmuş.

6. Mezarı Nerede?

Yunus Emre Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yûnus Emre’nin mezarının yeri tam olarak bilinmemekle beraber Eskişehir‘in Sivrihisar beldesinin yakınlarında olduğu tahmin edilmekte. Gerçek mezarının yeri bilinmese de Yûnus Emre’nin yaşadığı veya geçtiği yerlerde de kendisine saygıdan dolayı makamlar; yani anıt mezarlar bulunmaktadır. Bu mezarlardan biri de Azerbeycan’nın Gâh şehrindedir.

7. Eserleri

İki büyük eser bırakmıştır. Bunlardan ilki 600 beyitten oluşan Risâletü’n-nushiyye ve Yûnus Emre’nin ölümünden sonra tamamlanan Divan adlı eserleridir.

8. Yaratılanı Hoş Gör Yaradan’dan Ötürü

Allah sevgisi ile yaşayan Yûnus Emre hakkında bilmeniz gerekenlerin başında O’nun her canlıya karşı sevgi beslemiş ve hep iyinin peşinde koşmuş olduğudur. Eserlerinde sevgi, merhamet ve hoşgörüyü anlatmıştır.

9. İlk Türk Şair

Anadolu Türkçe’sini en doğru şekilde kullanan ilk Türk şairlerdendir Yunus Emre. Tasavvuf dili oluşturmuş ve Türkçenin edebi bir şekilde de kullanılabileceğini göstermiştir.

10. Aşk Var Olmanın Sebebidir

Yunus Emre hakkında bilmeniz gerekenler yazımızın son maddesine geldik. Allah aşkının neden olduğu hâl ile şiirlerini yazan Yûnus Emre’nin sözleri ve eserleri ile hem yaşadığı dönemde hem de sonraki zamanlardan günümüze kadar insanlara inanç ve maneviyat yolunda ışık tutmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin de söylediği gibi; “Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.” sözü Yûnus Emre’nin düşüncelerinin ve Allah sevgisinin kendisinden sonraki zamanlara da aktarıldığının kanıtıdır. Yolu sevgiden geçen herkesin karşısına mutlaka bir sözü ya da bir şiiri çıkar Yunus Emre’nin. Yolunuz sevgiden geçsin her daim.


dergiCE üyeleri ne diyor?

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
8
Beğen
Mutlu Mutlu
0
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç