Uygun Olmayan Evliliklerde Çıkan Sorunlar


Uygunsuz Evlilik
Uygunsuz Evlilik

Bismillah… Evlilik insanda fıtri bir duygudur. Ve toplumsal bir maslahattır. Uygun –yerinde ve zamanında yapılan- evlilikler topluma düzen ve huzur getirir. Uygunsuz evliliklerde ise tam tersi yaşanır.

Üzerinde durmak istediğimiz konu, bu tür evliliklerde; evlilik müessesinde olması gereken şartların oluşmaması (eşler arasında denklik, biyolojik yaşının yeterli olmaması ve en önemlisi para karşılığında özür dileyerek yazıyorum çocuk yaştaki kızların satılması) sonucunda oraya çıkan sorunlar.

Allah-u Teâlâ, yarattığı her bireye nefsin hoşuna gidecek bazı duygular vermiştir; sevme, sevilme, değer verilme ve rahat bir yaşama özlem gibi… Bundan dolayı her birey fıtratı gereği bu duyguların özlemini çeker; kendi iç âleminde kendi geleceğine dair hayaller kurar. Özellikle kız çocukları, fıtratları gereği daha duygusal ve hayalperest olurlar.

Konuyu İslami açıdan ele alırsak; herkesin kendi hayallerini İslami ölçülerde yaşamasına izin verilmelidir. Maalesef ülkemizin bazı bölgelerindeki insanlar gerek İslami gerekse de insani görev ve sorumluluklardan o kadar bihaber kalmışlar ki bırakın kız çocuklarının hayallerini yaşamasına izin vermeyi, onların çocukluğunu bile ellerinden alıyorlar. Çocukluğunu yaşayamayan, kendi cinsiyetinin bile henüz farkına varmayan, daha evcilik oynayan kızlar, kendilerini gerçek evliliğin içinde buluyorlar.

Bu evliliklerde kızlar, çoğu zaman para karşılığında veya berdel olarak -kendilerinden yaşça çok büyük, babası-dedesi yaşındaki dul adamlara- genelde de ikinci eş yani kuma olarak veriliyorlar. Böylece kızlarımızın geleceğe dair kurduğu hayaller maalesef başlamadan sona eriyor.

Tam da bu noktada gerekli durumlarda şer’en ikinci, üçüncü ve dördüncü evliliğe izin verilmiş olmasının; çocuk yaştaki kızların, kendilerinden yaşça büyük kişilere ikinci eş olarak verilmesi anlamına gelmediği gerçeğinin altını çizmek istiyorum.

Özellikle ülkemizin bazı bölgelerinde ergenliğe ulaşmamış ya da fiziken ve ruhen evliliğe henüz hazır olmayan kız çocukları, babanın uygun gördüğü kişilerle denklik şartına (yaş, yaşam koşulları, aile yapısı vs) bakılmadan para karşılığında bir mal gibi satılmaktadır.

Aslında burada babanın, kızın yaşına bakmadan zorla -para karşılığı veya deyiş tokuş (berdel) ile- evlendirmesi söz konusudur. Cehaletin hat safhada olduğu bu toplumlarda, maalesef anne ailede söz sahibi değildir. Genelde de annenin itirazı, annenin de şiddet görmesine sebep olmaktadır. Ailede tek söz sahibi olan baba; kızını istediğine vermekte, kızının saadeti yerine eline geçecek parayı veya yerine alacağı kızı düşünmekte, sonradan kızın yaşayacağı sorunlar onu alakadar etmemektedir.

Daha çocuk yaştaki küçük kızların zorla evlendirmesi hem kendilerinde hem de toplumda büyük sorunlara yol açmaktadır. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimi tamamlanmayan kız çocukları; eğitimsizlik, yoksulluk, cahillik ve bağımlılık çukuruna itilmektedirler. Bunun yanı sıra fiziksel, duygusal ve cinsel şiddete maruz kalmaktadırlar.

Ayrıca biyolojik olarak evliliğe hazır olmayan kızların; bu evlilikleri çeşitli kadın hastalıkları, ruhsal ve psikolojik rahatsızlıkların oluşmasına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalarla erken yaşta gebelikle, doğum anında anne ve bebeklerin ölümlerin normalden dört kat daha fazla olduğu ispatlanmış ve küçük yaşta evliliğin sakıncalarını bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Bütün bu olumsuzlukların yanı sıra evliliğe hazır olmayan, evliliğin getirdiği sorumluğunun farkında olmayan bireyler arasında ve zorla yapılan evliliklerde çoğu zaman eşler arasında muhabbet ve sevgi bağı oluşmamakta; evlilik bu şekilde sürdürülmeye çalışılmaktadır. Maalesef çoğu zaman da kadın eşinden beklediği muhabbeti bulamayınca, mahrum kaldığı muhabbeti ve yaşayamadığı hayallerini başka yerlerde aramaya başlamaktadır. Bunun sonucunda hiç de uygun olmayan yozlaşmış ilişkilerin içine girmekte, hem kendi hayatını hem de yaşadığı aile bireylerinin hayatını alt üst etmektedir. Bütün bu yozlaşmış ilişkiler sonucunda aile tarafından çoğu zaman kız ve erkek de öldürülmektedir. Cinayet de çoğu zaman ailedeki yaşça küçük çocuklara işletilmekte ve bu küçük çocukların hayatlarının en güzel günlerini cezaevlerinde geçirmelerine sebep olmaktadırlar.

Bir başka sıkıntı da bazen bu evliliklerde her iki çocuğunda -hem kızın hem de erkeğin yaşının- küçük olmasıdır. Aradan yıllar geçtikten sonra özellikle erkeğin olgunlaştıktan sonra gözü açılır. Evlilik kavramının ne olduğunu sorgulamaya başlar. Bunun sonucunda eşini kendine karşı yetersiz görür, onu beğenmemeye ve eşine karşı soğuk davranmaya başlar. Bunun yanı sıra erkek eşinde bulamadığı beklentileri dışarıda aramaya koyulur ve maalesef ne İslam’a ne de topluma uygun olan yasak ilişkiler içine girer. Bunun sonucunda ailede büyük huzursuzluklar ortaya çıkar. Ömür boyu sürecek mutsuz, huzursuz ve şiddetin hüküm sürdüğü bir evlilik oluşur.

Çoğu zamanda bu tür evlilikler, ardından boynu bükük çocuklar bırakılarak boşanmayla sonuçlanır. Yani babanın yanlış karar vermesi, hem çocuğun hem de torunun hayatlarını karartır. Hâlbuki Allah-u Teâlâ, evliliği insanlara bir nimet ve mutluluk kaynağı olarak vermiştir. Bunun en güzel delili de Rum süresi 21. ayettir.

“O’nun açık belgelerinden biri de, size kendinizden eşler yaratmasıdır ki onlarla sükûnet bulup huzura kavuşursunuz. Aranızda sevgi ve rahmet meydana getirmiştir. Şüphesiz ki bunda düşünebilen bir millet için öğütler, ibretler ve deliller vardır.”

Sonuç olarak çocuklarımızın bu dünyada bizler için birer imtihan olduğunu unutmamalıyız. Bizlerin çocuklarımızın üzerinde ne kadar hakkımız varsa, onların da bizlerin üzerinde o kadar hakları var. Nasıl ki çocuğa verdiğimiz isimden bile sorumlu tutuluyorsak, onların geleceğini karartacak kararlardan da kesinlikle sorumlu tutulacağız.

Allah-u Teâlâ bizleri ve tüm Müslümanları dünya menfaatlerinden dolayı hem kendimiz hem de çocuklarımız için yanlış kararlar vermemizden alı koysun. Âmin.

Nisanur Dergisi ~ Sultan DEMİR
Sayı: 28 ~ Mart 2014

Bu içeriği nasıl buldunuz?

Beğen Beğen
3
Beğen
Mutlu Mutlu
3
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç
Dijital Derginiz
Dijital yayıncılık alanında Türkiye, yükselen bir grafik çizmektedir. Bu amaç ile profesyonel işlere imza atmak üzere yola çıktık. 5. yılımızda araştırmayı seven herkese kapımızı açtık. Sizlerde makalelerinizi dergiCE'de paylaşarak, dijital dünyada yerinizi alabilirsiniz.

Yorumlar 1

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Eş seçmek, kitap seçmeye benzer; İyi tasarlanmış bir kapak ve cilt, ilginizi çekebilir ama içeriği sağlam olmadıkça sonunu getirmek zordur…

İçerik Türünü Seçin
Kişilik Testi
Kişilik Hakkında Testler
Test
Cevaplamalı Testler
Anket
Oylamalı Seçenekler
Yazı
Biçimlendirilmiş Metinler
Puanlamalı Liste
Puanlamalı Liste
Video
Youtube, Vimeo, Vine vs
Ses/Müzik
Soundcloud, Mixcloud
Resim
GIF veya Resim