UNESCO Koruması Altında Geleneksel El Sanatları

1 dk okuma süresi


0
9 Paylaşım
GELENEKSEL EL SANATLARI
GELENEKSEL EL SANATLARI

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ile UNESCO’nun “kültürel miras” tanımında ve algısında paradigma değişikliğine yol açtığını ifade etmek pek çoğuna iddialı gelebilir. Oysa kavramsal bir dönüşüm bağlamında Sözleşmenin imzalandığı tarihe kadar sadece tarihi binaları, anıtları ve arkeolojik objeleri “korunması gereken miras” olarak betimleyen ulusal ve uluslararası platformlar, 2003 yılından itibaren insan merkezli bir yaklaşımdan hareketle sözlü gelenek ve anlatımları, gösteri sanatlarını, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenleri, doğa ve evrenle ilgili uygulamaları ve el sanatları ustalığını somut olmayan kültürel miras olarak kabul etmişlerdir.

Sözleşmedeki tanıma rağmen ülkelerin somut olmayan kültürel mirastan ne anladıkları birbirinden farklılaşabilmektedir. Örneğin bir ülke, dar bir tanımdan hareket ederek artistik formlara ağırlık verirken diğeri kategorileri artırarak folklorik sanatları, müzik aletleri, el sanatları ve ilgili becerileri, moda, mücevherat, sosyal etkinlikleri, gelenek ve görenekleri, halk hikayeleri, anlatılar, geleneksel oyun ve sporları somut olmayan kültürel miras başlığı altında değerlendirmektedir. Somut olmayan kültürel miras bağlamında UNESCO’nun ülkelerden temel beklentisi ise Sözleşmesi’nin uygulanması aşamasında kültürel çeşitliliği ve çoğulculuğu ülke kimliğinin en belirgin özelliği olarak kabul etmek; herhangi bir etnik, cinsiyet, ırk, dinsel, mezhep, bölge ve politik ayrımcılığına gitmeksizin somut olmayan kültürel mirasın tüm alanlarına eşit oranda eğilmek ve koruma çalışmalarını UNESCO’nun temel ilkeleri çerçevesinde yürütmektir.

Gelenekten Geleceğe Dergisi ~ Yurdagül Kılınç ADANALI
Sayı: 6-7 ~ Nisan-Eylül 2014


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
0
Beğen
Mutlu Mutlu
0
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?