Ülke Bayraklarının Anlamları ve Bilinmesi Gerekenler

9 dk okuma süresi


7
12 Paylaşım, 7 puan

Bayrak, insanların üzerinde yaşadıkları topraklara olan aidiyetlerinin simgesi, geçmişte yaşanılan bağımsızlık mücadelelerindeki emeğin kanıtı, ya da tarihten gelen güçlü geleneğin mirasını gelecek nesillere aktarmada bir araçtır. Bayraklar her ulus için ayrı anlamlara sahip olabilirken, farklı motifler belirli bir mesajın göstergesi, renkler de farklı değerleri ifade ediyor olabilir. Bunun yanında bayraklarda kullanılan renkler geçen zamanlarda aynı kalmamıştır. Biz de ilgililere özel ülke bayraklarının anlamları ve bayraklar hakkında bilinmesi gerekenler listesi hazırladık. Keyifli okumalar!

1. Danimarka

Ülke Bayraklarının Anlamları ve Bilinmesi Gerekenler

Danimarka’da ‘Dannebrog’ olarak da adlandırılan bayrak, dünyada halen kullanılan eski bayrak özelliğini taşımaktadır. Kırmızı zemin üzerine, sola doğru kaymış bir beyaz haçtan oluşur. Bayraktaki renklere anlam olarak bakıldığında kırmızının savaşlarda dökülen asker kanlarını, beyaz renkli haçın ise Hristiyan inancının saf olduğuna yönelik göndermeyi tasvir ettiği bilinmektedir. Bu bayrakla ilgili bilinmesi gerekenler, İsveç, Finlandiya İzlanda, Norveç gibi İskandinav ülke bayraklarının da ilham kaynağı ve aynı anlamları olduğudur.

2. Almanya

Alman Konfederasyonu’nun 1813 yılında Napolyon’a karşı verdiği mücadelede para ve asker açısından yaşanan sıkıntılardan sonra Freikorp adlı bir birlik kuruluyor. Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan birliğin parasızlık yüzünden yenisi alınamayan üniformaları, son çare siyaha boyanıyor. Altın sarısı düğmelerin altında kalan kırmızı rengin görünmesi ile bugün kullanılan bayrağın ana renkleri ortaya çıkıyor. 2. Dünya savaşının ardından Doğu ve Batı Almanya tarafından farklı motiflerle farklılaştırılarak yeniden kullanılmıştır. 1990 yılında iki Almanya’nın birleşmesiyle önünde hiçbir ikon olmadan kullanılmaya başlanmıştır. Renklerin anlamı sırasıyla beraberlik, hak ve özgürlük olarak belirlenirken, 15. yüzyılda Fransızlara karşı kullanılan kartal simgesi de devlet nişanı olarak yerini almıştır.

3. Fransa

Ülke Bayraklarının Anlamları ve Bilinmesi Gerekenler

Şu anki Fransız bayrağı 1800’lü yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Köklerini Devrim’den alan bayrak, dünya tarihine yön vermiştir. Mavi renk hürriyet, adalet ve liberalizm ile özdeşleşirken, beyaz renk eşitliği, barışı ve halkçılığı simgeler. Kırmızı renk ise devrimin kardeşlik temasını ortaya çıkartır. Bunun yanında bayrağın farklı anlamlara da geldiği ifade edilmektedir. Bunlardan en önemlisi, Mavi ve kırmızı renklerin Paris’lilerin kullandığı renkler olması, beyazın ise kralın rengi olmasıdır.

4. İtalya

İtalya siyasi birliğini geç tamamlamış ve tarih boyunca şehir devletlerini içinde barındıran bir yarımadadır. Topraklarında bir dönem bilinen dünyanın yarısına hâkim bir devlet barındırmıştır. Bugünkü İtalya bayrağı ise Fransız İmparatoru Napolyon tarafından tasarlamıştır. İtalya’nın kuzeyine başlattığı işgal hareketinin ardından dizayn ettiği üç dikey şeritli bayrak, yıllar içinde farklı formasyonlara bürünse de orijinalliğini koruyarak halen kullanılmaktadır. İtalya bayrağındaki renklerin anlamları ise sırasıyla, doğayı simgeleyen yeşil, kuzeydeki Alpler’i simgeleyen beyaz ve İtalyan Bağımsızlık Savaşı’nda dökülen kanları simgeleyen kırmızıdır.

5. Hollanda

Ülke Bayraklarının Anlamları ve Bilinmesi Gerekenler

Hollanda bayrağı, günümüze kadar değişmeden gelmiş bayraklardan biridir. 16. yüzyılın ikinci yarısında İspanyollara karşı bağımsızlık mücadelesi oluşturulan bayrağa ‘Prinsevlag’, yani ‘prensin bayrağı’da denilmiştir. O dönemin hükümdarı Nassau ailesinden Prens William’ın tasarladığı bayrakta, ilk başta turuncu renk yer alsa da o dönemlerde turuncu kumaşın üretimi kolay olmamasından dolayı 17. yüzyıl ortalarında kırmızıya döndürülmüş. Fransız işgali sırasında kullanımı yasaklanan bayrak, bağımsızlık kazanıldıktan sonra tekrar göklere çekilmiştir. Ülke bayraklarının hakkında bilinmesi gerekenler de başka bir bilgi Rus tarihi açısından da önem taşıdığı ve anlamları açısından çok değerli olmasıdır. Zira günümüzde kullanılan Rus bayrağı, Hollanda bayrağından ilham alınarak tasarlanmıştır.

6. Portekiz

Dikey parçalı iki şeritten oluşan Portekiz bayrağının sol şeridindeki yeşil renk umudu simgelerken, bayrakta daha fazla yer kaplayan kırmızı bölüm, monarşinin yıkılıp, cumhuriyetin geldiği 1910 yılındaki Portekiz devrimini simgeler. Daha önce bu renklerin yerini sırasıyla mavi ve beyaz renkler almaktaydı. 2 şeridin kesiştiği yerde ise ülkenin resmi arması yer almaktadır. Bu aynı zamanda kraliyet ailesinin de kullandığı bir armadır. Bu armada beş beyaz noktalı beş mavi arma vardır. Mavi kalkanlar, Portekiz’in ilk kralının, Faslı krallarına karşı olan zaferlerini simgeler. Armadaki çapraz yerleşim, Hristiyanlığı temsil eder. Armadaki 7 kale sembolü de Portekiz’in coğrafi bölgelerini belirtir. Arka plandaki altın sarısı birbirinin içine geçmiş meridyen ise zamanın ilkel gözlem aracı olan olan armillery sembolüdür. Bu gök aracı sayesinde Portekiz bir sömürge imparatorluğu haline gelmiş ve denizciler çok önemli keşifleri başarabilmişlerdir.

7. İspanya

Ülke Bayraklarının Anlamları ve Bilinmesi Gerekenler

Sarı ve kırmızı üç yatay şeritten oluşan İspanya bayrağı, 1700’lü yılların sonunda kullanılmaya başlanmıştır. Kırmızı ve sarının seçilmesi geleneksel İspanyol renkleri olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu renklere ilham olarak da İspanyol krallıklarının hanedan armaları gösterilmiştir. O dönem başka ülke sarıyı ve kırmızı bayraklarında kullanmazken, İspanya bir ilk yaşamış. Bayrağın orta sol tarafına da kraliyet armasına yer vermiştir. Armanın etrafındaki sütunlar, Cebelitarık Boğazı ve hemen bitiminde yer alan Ceuta Burunlarına atıf yapar. Bu sütunları da “Plus Ultra” yani “Ötesinde Çok Şey Var” yazan bir şerit sarar. Armadaki her çeyrek rozet İspanya topraklarında bulunan krallıkları temsil eder. Bu armanın ortasında İspanya Kraliyet Ailesi’nin Bourbon hanedanlığının arması vardır. Mavi zemin üzerinde yer alan armanın dışı kırmızı renk ile şekillendirilmiş. Yine armanın içinde mevcut krallıkların armaları bulunur. İspanya bayrağıyla ilgili bilinmesi gereken bir başka şey de cumhuriyete geçişte alt şerit kısa süreliğine mor renkli olsa da Franco yönetiminde tekrar kırmızı renge dönülür.

8. Avustralya

Bayrak, Avustralya’nın Britanya sömürgesi olmaktan kısmen kurtulup bir federasyon statüsüne kavuşmasının akabinde, 1901 yılında düzenlenen uluslararası bir yarışmanın sonucunda seçilmiştir. Bu özelliğiyle de diğer bayraklardan farklılık gösterir. Günümüzdeki haline 1934’te kavuşmuş, 1954’te resmen Avustralya bayrağı olmuştur. Mavi tabanlı olan bayrağın üst köşesinde sömürge köklerini sembolize eden Birleşik Krallık bayrağı vardır. Etrafında ise biri diğerlerinden daha büyük olan 5 adet yedi köşeli yıldız bulunur. Bunun yanında güney haç takım yıldızını temsil eden yıldız kümesi yer alır.

9. Güney Afrika

Ülke Bayraklarının Anlamları ve Bilinmesi Gerekenler

1994 yılından önce Güney Afrika’nın bayrağı, turuncu, beyaz, mavi zemin üzerine ortasında Britanya, Orange Free State ve Güney Afrika Cumhuriyeti bayrağı bulunan bir genel bayraktı. Ülkenin rejimi Apartheid yani ırk ayrımcılığına, beyazların siyahlardan daha üstte tutulduğu bir yönetim şekline dayanıyordu. Ancak Nelson Mandela’nın önce hapisten çıkışı, ardından da devlet başkanlığına seçilmesiyle, ülke ırk eşitliğinin ön planda olduğu bir hale büründü. Bunun tescili olarak da önceki rejimin kötü anılarını barındıran bayrak değiştirilmeliydi. 1994’te değiştirilen güncel bayrak renklerine bakacak olursak, kırmızı renk topraklarını savunurken hayatını kaybeden yerli halkların kanlarını, mavi renk ise gökyüzünü simgeler. Yeşil renk ülkedeki verimli topraklarını, siyah renk Afrika kıtasında bulunan siyahi halkı, beyaz renk ise ülkede bulunan beyaz derili halkı temsil eder. Son olarak sarı renk ise ülkenin zengin yer altı kaynaklarını temsil eder. Zira ülke, zengin altın kaynaklarına sahiptir. Bayraktaki yatay ‘Y’ ise iki ırkın bir arada yaşamasını sembolize eder. Bayrak dünyadaki en renkli bayraklardan biri olma özelliğini taşımakta.

10. Britanya

Ülke Bayraklarının Anlamları ve Bilinmesi Gerekenler

Ada topraklarında ‘Union Jack’ adıyla da anılan bayrak, birlikteki devletlerin tamamını temsil etmektedir. 1600’lü yıllarda kullanılmaya başlanan bayrakta lacivert zemin üzerine İskoçya’yı temsilen beyaz çapraz Aziz Andrew haçı, İrlanda’yı temsilen kırmızı ince bir çapraz Aziz Patrick haçı ve İngiltere’yi temsilen düz bir Aziz George haçının bir araya getirildiği görülür. Konum olarak bakıldığında İngiltere’yi temsil eden bölüm en öndeyken, İrlanda onun gerisinde, en geride ise İskoçya’yı gösteren haç bulunur. 1801 yılından sonra da bayrak resmen kullanılmaya başlanmıştır.

11. Güney ve Kuzey Kore

Ülke Bayraklarının Anlamları ve Bilinmesi Gerekenler

Güney tarafının bayrağının anlamını incelersek, beyaz zemin üzerinde ortaya konumlandırılan mavi ve kırmızı renklerle bir araya getirilen yin-yang sembolünü ve bu sembolün 4 köşesine konuşlandırılmış siyah çizgilerden oluştuğunu görürüz. Bu çizgilerin anlamları, köşelerdeki üçlü çizgiler ying-yang kültürünün temeli olan zıtlık ve uyumu ifade eder. Bayrağın beyaz fonu, Kore halkının birbirine olan katıksız sevgisini ve barışsever kişiliğini anlatmaktadır. Öte yandan beyaz renk Kore kültüründe saflığı simgeler. Kuzey Kore bayrağında ise, mavi ve kırmızı yatay çizgileri ayıran beyaz yatay çizgiler mevcut. Ortasında ise beyaz bir halka ve kırmızı bir yıldız bulunur. Kırmızı renk devrimciliği, mavi şeritler bağımsızlık tutkusunu, beyaz şeritler ise Kore ulusunun birlik ve beraberliğini simgeler. Ortadaki yıldız ise komünizmin simgesidir.

12. Amerika

Kırmızı, mavi, beyaz renkleri bulunduran Amerika bayrağı, altısı beyaz ve yedisi kırmızı olmak üzere on üç çizgiden oluşur. Bu çizgiler Britanya’ya baş kaldıran 13 koloniyi sembolize eder. Sol üstteki mavi zeminin üzerinde ise ülkedeki eyaletleri simgeleyen 50 adet beyaz yıldız bulunmaktadır. Bayraktaki beyaz renk saflığı, kırmızı kahramanlığı ve mavi ise azmi temsil eder.

13. Nepal

Ülke Bayraklarının Anlamları ve Bilinmesi Gerekenler

Sıradan bayraklardan farklı olarak Nepal bayrağı, dikdörtgen değildir. Bayraktaki kırmızı renk mavi şeritle çerçevelenmiş haldedir. Kırmızı renk savaşlarda akan kanı, mavi renk ise barışı simgeler. Bayraktaki hem güneş hem de ay beyaz olarak resmedilmiştir.

14. Vatikan

Bayraktaki beyaz renk papanın melekliğini, sarı renk ise tanrının güneşini simgeler. Bunun yanında papanın başına taktığı taç ve Hristiyan mezhebinde kutsal kabul edilen anahtar mevcuttur. Bu semboller bayrağın beyaz kısmında yer alır.

15. Cezayir

Tıpkı Portekiz bayrağı gibi iki parçaya bölünen bayrağın yeşil ve beyaz renkli halidir. Tam ortasında kırmızı bir ay yıldız vardır. Bayraktaki beyaz renk saflığı, yeşil renk ise İslam’ı simgeler. Kırmızı renk de Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nda dökülen kanları sembolize eder.

16. Pakistan

Ülke Bayraklarının Anlamları ve Bilinmesi Gerekenler

Pakistan bayrağındaki beyaz zemin İslamiyet’i, yeşil zemin diğer dinleri simgeler. Hindistan’daki Müslümanları simgeleyen bayrak, daha sonra Pakistan’ın bağımsızlığını kazandığı yıl 1947’den sonra ulusal bayrak olmuştur.

17. Pan-Arap Bayrakları

Günümüzde farklı varyasyonları bulunan bu bayrak, İngilizler tarafından Osmanlı’ya karşı ayaklanan Arapların bağımsızlık ümidini diri tutmak için kullanılmıştır. Bayrakta yer alan siyah renk Muhammed’in ve Dört Halife’nin kullandığı sancağın, beyaz Emeviler’i, yeşil Fatimiler’i ve kırmızı Hariciler’i simgeler. Günümüzde ise Suriye, Kuveyt, Libya, Irak, Sudan, Ürdün, Yemen, Kuveyt, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından farklı şekilde dizayn edilerek kullanılıyor. Bu renkler aynı zamanda Baas Hareketi’nin de renkleri olduğundan dolayı sosyalist Arap ülkeleri tarafından benimsenmiştir.

18. Arjantin

Ülke Bayraklarının Anlamları ve Bilinmesi Gerekenler

İki mavi yatay zeminden oluşan Arjantin bayrağının tam ortasında beyaz bir yatay şerit ve bu şeridin ortasında bir gülen güneş figürü vardır. Bu figür ‘Sol de Mayo’ yani Mayıs Güneşi’dir. Aynı zamanda Uruguay’ın da ulusal amblemi olan figür, İnka Uygarlığından günümüze kadar gelmiştir. Bu iki ülke de İnkaların mirasçısı olmuştur. Renkler Arjantin Bağımsızlık Hareketi sırasında tüm askeri birliklerin sarı ve kırmızı rengini kullanmalarından dolayı farklılık oluşturması adına o gün beyaz bulutların mavi gökyüzünde uyumuyla oluşturulmuştur.

19. Brezilya

Yeşil zemin üzerine sarı eşkenar bir dörtgenden oluşan bayrağın ortasında mavi bir gökyüzünü betimleyen yuvarlak ve yuvarlağın üzerinde beyaz bir şerit üzerinde yazan ‘Ordem e Progresso’ yazısı bulunuyor. Yeşil renk Portekiz Kraliyet Ailesini simgelerken, sarı renk de Hasburg’ları temsil eder. Mavi daire üzerindeki yıldızların ise Brezilya’nın bağımsızlığını ilan ettiğinde gökyüzünde bu konumda bulunduğu rivayet edilir. Yıldızlar, zamanla sayısını arttırmış ve toplam eyalet sayısıyla eşit hale gelmiştir. Beyaz şeritteki slogan ise Fransız Düşünür Aguste Comte’nin ortaya attığı Pozitivizm akımından ilham alınarak yazılmıştır.

20. Rusya

Tarih boyunca farklı bayraklar kullanan Rusya’nın şu anki kullandığı bayrağın kökenleri 1. Petro zamanına kadar dayanır. O dönemde Hollanda’nın bayrağından esinlenerek oluşturulan Rus bayrağı, deniz kuvvetlerini temsilen kullanılmaya başlamıştı. Günümüzde ise Avrupa’nın birçok ülkesini etkileyen Pan-Slav hareketlerinin rengi olmuş ve başka ülkelerin de bayrakları bu renkler üzerinden şekillenmiştir. Resmi bir anlamı olmasa da beyaz renk asilliği, mavi renk sadakati, kırmızı renk ise cesareti temsil ettiğine inanılır. Bayrak Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından kullanılmaya başlanmıştır.

Bonus: Türkiye

Ülke Bayraklarının Anlamları ve Bilinmesi Gerekenler

Türk bayrağıyla ilgili ilk bilinen kaynaklar 1. Kosova Savaşı’na dayanır. Burada oluşan kan çukuruna yansıyan ay ve yıldız, günümüzde de kullanacağımız bayrağa ilham kaynağı olmuştur. Ancak Ay-Yıldızlı bayrağın değişik renkli versiyonları daha eski tarihlerde de kullanılmış. Kırmızı renk şehitlerin kanını, aynı zamanda da Orta Asya’dan gelen Türkler için vatanı temsil etmektedir. Ay ve yıldız ise İslam’ı temsil etmektedir.

Ülke bayraklarının anlamları ve bilinmesi gerekenler hakkında kısa bilgiler paylaştık. Bayraklar da mor rengin kullanılmadığını fark etmişsinizdir. Mor renk, eski zamanlarda üretilmesi mümkün olmayan bir kumaş rengiydi. Özellikle salyangozlar aracılığıyla üretilen bu renk, az bulunduğundan dolayı soylu sınıfa ait bir renk olarak lanse edilmiştir. İspanya’lılar bir zamanlar mor rengi, kısa süreliğine kullanmıştır. Ayrıca ülke başkentlerini ne kadar biliyorsunuz, test edebilirsiniz.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
4
Beğen
Mutlu Mutlu
4
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
1
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
3
İlginç

Yorum bırak