Türkçe ve İngilizce Ortak Kelimeler 3


Türkçe ve İngilizce Benzer Kelimeler
Türkçe ve İngilizce Benzer Kelimeler

Herkese tekrardan merhaba! Evet Türkçe ve ingilizce benzer kelimeler listemize devam ediyoruz. Şimdi sizlerle 3. listeyi paylaşacağız. Aramıza yeni katılanlar varsa, birinci ve ikinci listeyi hatırlatalım. Şuradan inceleyebilirsiniz;

Bu bilgilendirme sonrası, her dilde olduğu gibi İngilizcede de yabancı kelimeler olduğunu bilin. İngilizcedeki “tion” ile biten kelimelerin neredeyse tamamı latinceden, “ment” ile biten kelimeler ise Almancadan geçmiştir. Daha kolay akıllarda kalması için “tion” latin, “ment” ise german olarak kodlayın!

Türkçe ve İngilizce Ortak Kelimeler

(Turkish and English Common Words – List 3)

201 combination kombinasyon
202 comedy komedi
203 comic komik
204 commissar komiser
205 commission komisyon
206 committee komite
207 complex kompleks
208 complicated komplike
209 complot komplo
210 composition kompozisyon
211 composer kompozitör
212 communication komünikasyon
213 communism komünizm
214 communist komünist
215 concentrated konsantre
216 concentration konsantrasyon
217 concert konser
218 convoy konvoy
219 count kont
220 confederation konfederasyon
221 conference konferans
222 congress kongre
223 conservatory konservatuar
224 console konsolos
225 control kontrol
226 cognac konyak
227 cooperative kooperatif
228 coordination koordinasyon
229 copy kopya
230 corner korner
231 corridor korridor
232 cosmetic kozmetik
233 costume kostüm
234 course kurs
235 cowboy kovboy
236 cramp kramp
237 crater krater
238 credit kredi
239 cream krem
240 criminal kriminal
241 crisis kriz
242 criteria kriter
243 crystal kristal
244 chocolate çikolata
245 christian hristiyan
246 critical kritik
247 criterion kriter
248 cubic kübik
249 cube küp
250 cubic centimeter santimetre küp
251 culture kültür
252 CV CV
253 cyber siber
254 cyclone siklon
255 cylinder silindir
256 dance dans
257 declaration deklarasyon
258 decoration dekorasyon
259 decorative dekoratif
260 deep dip
261 defense defans
262 deformation deformasyon
263 degeneration dejenerasyon
264 delegate delege
265 democracy demokrasi
266 demography demografi
267 democratic demokrat/demokratik
268 deposit depozit
269 depression depresyon
270 deodorant deoderant
271 despot despot
272 detective dedektif
273 detergent deterjan
274 dialect diyalekt
275 dialogue diyalog
276 diapositive diyapozitif
277 dictator diktatör
278 diction diksiyon
279 diesel dizel
280 diet diyet
281 digital dijital
282 dinosaur dinozor
283 dynamic dinamik
284 dynamite dinamit
285 dynamo dinamo
286 diaphragm diyafram
287 diploma diploma
288 diplomacy diplomasi
289 diplomat diplomatik
290 direct direkt
291 discipline disiplin
292 disc disk
293 disco disko
294 design dizayn
295 document döküman
296 doctor doktor
297 doctrine doktrin
298 dogma dogma
299 double duble
300 drama drama
Türkçe ve ingilizce ortak kelimeler listesinin 4. bölümü için tıklayınız!

Bu içeriği nasıl buldunuz?

Beğen Beğen
6
Beğen
Mutlu Mutlu
6
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
5
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
1
İlginç
İçerik Türünü Seçin
Kişilik Testi
Kişilik Hakkında Testler
Test
Cevaplamalı Testler
Anket
Oylamalı Seçenekler
Yazı
Biçimlendirilmiş Metinler
Puanlamalı Liste
Puanlamalı Liste
Video
Youtube, Vimeo, Vine vs
Ses/Müzik
Soundcloud, Mixcloud
Resim
GIF veya Resim