Söz insanın terazisidir!

4 dk okuma süresi


2
10 Paylaşım, 2 puan
SÖZLER
SÖZLER

“Kalpler sırların saklandığı yerlerdir. Dudaklar o yerlerin kilidi, diller de anahtarıdır. Şu halde her insan sırrının anahtarlarını saklamalıdır.” (Amr b. As)

Çoğu zaman sır olarak görmediğimiz şeyleri bir de art niyetsiz ulu orta konuşup hiç hoş olmayan olaylara sebebiyet verebilmekteyiz. Samimi bir arkadaşımız veya bir dostumuzla konuştuğumuz zaman; konuşma, hal ve hareketlerimiz daha rahat ve serbest, samimiyetten dolayı daha içten ve sevimli olabiliriz. Bir de helal dairesinin verdiği rahatlıkla da daha rahat davranabiliriz. İşte bu noktada herkesin üzerine düşen; erdemli bir tavır gösterip orda yaşananların orda kalması, uluorta her yerde anlatılmamasıdır. Düşünülürse bu tür ortamlar mahrem sayılır ve mahrem olan şeylerin de sır olarak kalması gerekir. Sırrın açığa çıkmayıp gizli kalması, yerine getirilmesi gereken büyük bir fazilettir.

Arkadaşlar arasındaki konuşulanları sır olarak görmesek dahi, bu konuşmaların orda kalması başka yerde konuşulmaması açık bir hikmet ve güzel bir haslettir. Çünkü dilin susması kalbin susmasına, kalbin susması Rabbin mağfiretine sebep olur. Kişinin selameti ise dilinin korumasındadır. Hz. Ali (AS) ne güzel söylemiştir:
“Sır, yani içinde sakladığın şey senin esirindir. Onu ortaya çıkardığın zaman sen ona esir olursun.”

Bu hikmetli söz gölgesinde sizlerle gerçek hayatta yaşanmış bir olayı paylaşmak istiyorum:
Çok samimi olan iki kız arkadaş aynı zamanlarda evlenip, kızlardan biri başka bir şehre taşınır. Bir müddet ayrı kalırlar. Yıllar sonra başka şehre taşınan kadın boşanıp memleketine geri döner. Ve samimi olduğu arkadaşıyla tekrar görüşmeye başlar. Zamanla evli olan kadın, arkadaşını çok sevdiği için sürekli kocasına arkadaşının hal ve hareketlerini anlatmaya başlar. Arkadaşının İslami kaidelerde çok hassas olduğunu, ahlakında sünneti seniyeyi yaşadığını, bütün ev işlerini çok güzel yaptığını, çok titiz olduğunu ve öyle ki fiziki özelliklerine varıncaya kadar her şeyi eşine anlatıp dururmuş. Belli bir zaman sonra kadının kocası eşinin arkadaşını hiç görmediği halde ona karşı muhabbet ve sevgi duymaya başlamış. Bu sevgi ve muhabbet maalesef eşinin arkadaşına evlilik teklifinde bulunmasına kadar varmış.

Görüldüğü üzere art niyetsiz olsa dahi boş, faydasız ve yersiz (Kur’ani tabirle lağuv) konuşmaların, arkadaşının mahremini deşifre etmenin, arkadaşından çok kendisine zarar vermiştir. Ayrıca buradan hepimizin çıkaracağı birçok ders vardır. İlk başta kul hakkının ihlali söz konusudur ki; hepimizin kul hakkının ne kadar ağır bir vebal olduğunun bilincine varmamız gerekir.

Yüce Rabbimiz kutsi bir hadiste; “Benim huzuruma ne ile gelirseniz gelin affederim ancak kul hakkı ile gelmeyin” buyurmuştur.

Diğer bir ders de; başkasının mahremiyetini ulu orta anlatıp duran kişinin, yaşadığı toplum ve cemiyet içerisinde güven ve saygısını yitirmesi, boş boğaz veya ağzı gevşek gibi lakaplarla anılması noktasıdır.

Sır, illaki yanlış bir davranış veya yapılan hatalar değildir. Açıklanmaması gereken konuşma ve fiillerin gizli kalması, örtülmesidir. Mahrem sayılan durumlar (Eşler arasındaki olumlu veya olumsuz ilişkiler, aile içindeki ilişkiler; çocuklar, kaynana-gelin, elti-görümce, eş ve dostlar arasındaki muhabbetler, ticari ilişkiler) ve yapılan güzel hasletler (ibadet, sadaka, infak) bile şayet açığa çıkarılmaması isteniyorsa birer sırdır.

Biz kadınlar, özellikle eşlerimizle olan ilişkilerimize büyük önem verip saliha bir kadına yaraşır bir şekilde olmasına dikkat etmeliyiz. Allah-u Teâlâ nasıl ki gökyüzünü yeryüzüne, geceyi gündüze siper edip tamamlamışsa, eşleri de birbirlerinin tamamlayıcısı; eksik, hata ve kusurlarını örtüp gidermesi için yaratmıştır.

Her insanın kendine göre bir huyu ve karakteri mevcuttur. Ve her insanın kendine göre umut ve beklentileri vardır. Birinin eşinde bulunan güzel bir haslet belki başkasının eşinde bulunmaz. Bu güzel hasletler anlatıldığı zaman karşı tarafta kıskançlık ve ezikliğin oluşmasına, eşine karşı beklentilerin daha yüksek tutulmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden eşinden umduğunu bulamayan eşin yaşadığı hayal kırıklığından dolayı telafisi mümkün olmayan sorunlar ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde eşlerin birbirlerinin kötü hasletlerini başkalarına anlatmaları sonucu eşlerinin toplum ve camia içerisinde küçük düşmesine, itibar kaybına sebep vermekte, bilinçsizce yapılan konuşmalar sonucu farkında olmadan kendilerini de küçük düşürmektedirler.

Genel bir husus da; bizlere söylenen sırların birer emanet olarak görülüp saklanmasıdır. Ve unutulmaması gerekir ki emanete hıyanet münafıklığın alametidir. Bir sözünün duyulması, o kimseye zarar verecekse, o kimse “Bunu kimseye söyleme” demese bile, o sözü gizlemelidir.

Hz. Peygamber buyuruyor ki; “Bir kimse, etrafına bakınarak bir söz söylerse, o söz dinleyene emanettir.” (Tirmizi)

Peygamberimiz (SAV) ve ashabı kendilerine söylenen sırları muhafaza eder kimseye söylemezlerdi. Peygamber Efendimiz özellikle aile sırlarının korunmasına büyük önem vererek, aile sırlarını yayanların kıyamette en kötü kişiler arasında sayılacağını haber vermiştir.

Allah (CC) Satir’dir, Settar’dır. Yani Cenab-ı Hak kullarının ayıplarının örten, günahlarını affeden, hatalarını gizleyen, kusurlarını bağışlayandır. Bizlerin üzerine düşen Allah’ın Settar isminin tecellisini kendi üzerimizde görerek; eşimizin, arkadaşlarımızın ve dostlarımızın hata ve ayıplarını örtüp, hem bu dünyada hem de ahirete Allah-u Teâlâ’nın da bizim hatalarımızı örtmesini dilemektir.

Nisanur Dergisi ~ Sultan DEMİR
Sayı: 25 ~ Aralık 2013


Nasıl Tepki Verirdiniz?

Beğen Beğen
3
Beğen
Mutlu Mutlu
0
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir