Şirketlerde CEO’nun Önemi ve Markalaşması

2 dk okuma süresi


7
11 Paylaşım, 7 puan

Şirketlerde CEO’nun önemi, hem şirket markası hem de şirketin performansı açısından çok büyüktür. Şirket itibarının neredeyse %50’sini karşıladıklarını var sayarsak, CEO’nun marka olması ve itibarı, karlılık, sermaye yatırımları ve hisse senedi geri dönüşü gibi finansal göstergeleri etkileyerek, şirkete değer katmaktadır. Aynı zamanda, nitelikli çalışanların motive edilmesi, mevcut çalışanların elde tutulması, karar alma, sosyal performans, güven ve itibar gibi finansal olmayan göstergeleri de değiştirebilir.

Kişisel Markalaşma

Kişisel markalaşma ilk olarak Erving Goffman’ın 1959 yılında yazdığı “Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumu” adlı kitabında dolaylı bir şekilde anlatılmıştır. Kavram olarak Tom Peters’in 1997’deki makalesinde “The brand called you” ifadesiyle popüler hale gelmiştir. Popüler işletme yapısında meydana gelen değişimle beraber, girişim kültürü ve kendini tamamlama gibi güdüler, kişisel markaya olan ilgiyi artırmıştır. Tıpkı işletmelerde olduğu gibi, kişiler de kendi markalarını oluşturmak, tanıtmak, kendini sevdirmek ve toplum tarafından örnek alınmak için büyük yatırımlar yapıyorlar. Bu bağlamda CEO’ların tarz ve yaklaşımları kişisel marka oluşumu konusunda dikkat çeken bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 1980’lerin sonlarından itibaren CEO’lar ile ilgili çalışmalar yapılmaya başlansa da kişisel markalaşmanın, özellikle de CEO markasının anlaşılması konusundaki çalışmalar son derece yetersiz ve sınırlı kaldığı söylenebilir.

CEO’nun Marka Olması

Günümüzde, iş hayatında kurumların temsilcileri olan CEO’ların markası, hem kendi başarılarında hem de firmalarının başarısında önemli bir unsur haline gelmiştir. CEO’lar, kaynakları ve fırsatları doğru bir şekilde kullandıklarında şirketlerinde değişimler ve dönüşümler yaratabiliyor. Üst düzey yönetim pozisyonunda olan CEO’lar, kendini tanıtmaya, kendini duyurmaya, ifade etmeye ve paydaşlarla olan ilişkilere odaklanıp, izlenim yönetimi faaliyetleri ve firma markası arasındaki etkileşimleri dengede tutmaya ve yönetmeye çalışıyor. Dolaylı olarak, izlenim yönetimi taktikleri, CEO markası ve değişim liderliği (performansı) arasında bir kaldıraç görevi görüyor. Ve firmalar da güçlü markaları ile CEO markasına değer/katkı sağlıyor.

Kurumsal Markalaşma

Kurumsal marka, bir şirketin, firma isminin, logolarının, ambleminin, bilinirliği ve tanınırlığını anlatır. Kurumsal marka değeri ise bir firma yada kurumun muhatap olduğu (iletişime geçtiği) müşteri, kişi, grup veya kurumlar karşısındaki itibar değeridir. Kurumsal itibarınızı yönetmek için şirketlerde CEO’nun yeri ve önemi çok hassas bir konudur. İletişime girdiğiniz kurumların düşünce yapılarında oluşan imaj bakımından daha stratejik adımlar atmanızı sağlayacaktır. Şirketinizdeki imaj yönetimini kusursuz adımlarla inşa etmek için etkili adımlar atılması gerekecek ve bir CEO’nun marka olması işinizi biraz daha kolaylaştıracaktır.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
10
Beğen
Mutlu Mutlu
1
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
1
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
1
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?