Ruhun Bedenler Arası Yolculuğu: Reenkarnasyon

4 dk okuma süresi


5
11 Paylaşım, 5 puan

Reenkarnasyon halen birçok insanın inandığı bir dini inanıştır. Peki onu diğer dinlerden farklı kılan özellikleri nelerdir? Geçmiş hayatlarımız var mı ve bunlara ulaşabilir miyiz? Farklı felsefi yapısıyla daima merak konusu olacak, ruhun bedenler arası yolculuğu reenkarnasyon konusuna sorularla açıklık getirelim.

1. Reenkarnasyon ve Felsefesi Nedir?

Ruhun Bedenler Arası Yolculuğu: Reenkarnasyon

Fransızcada réincarnation, Arapçada tenasüh, Türkçede ise ruh göçü olarak geçer. Bu inanışa göre ruhunuz ölümsüzdür ve bedeniniz ölse de ruhunuz başka bir bedende tekrar hayata başlar. Ruhunuz dünyada tekrar var olabilmek için yeni bedenlerde can bulur. Bazı inanışlara göre ya tekrar insan ya da farklı canlı cansız varlıklar olarak yeniden doğulur. Ölümün bir son olmadığı ve sürekli olarak bir yaşam döngüsü içinde yer aldığımız inancı, ruh göçünün felsefesinde bulunur. Ruhun bedenler arası yolculuğu reenkarnasyon inancı Hinduizm, Budizm, Taoizm, Şamanizm gibi maneviyata yönelen dinlerde vardır.

2. Budizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Budizm’in kurucusu olan Siddhartha Gautama Hindistan’da Şakya kabilesinin prensi olarak doğar. İsminin anlamı “amacına ulaşan” demektir. Zenginlik, bolluk içinde yaşayan Gautama başkalarının acılarını görünce hayatını bu acılardan kurtulmanın yollarını bulmaya adamıştır. Sarayından ayrılarak başka dinleri ve düşünceleri de araştırmıştır. Uzun arayışlar ve meditasyonlarla maneviyatın ve bu dünyanın geçici olduğu sonucuna varmıştır. Tamamen kendi içine dönüp Nirvana’ya ulaşmıştır. Onun fikirleri yayılarak Budizm’i oluşturur. Budistler tarafından “uyanmış kişi” anlamına gelen Buddha olarak kabul edilir.

3. Karma Felsefesi Nedir?

Ruhun Bedenler Arası Yolculuğu: Reenkarnasyon

Reenkarnasyon ve karma felsefesi Budizm dininin temel inanç ilkelerindendir. Karma, reenkarnasyonun temelini oluşturan bir sistemdir. Kısacası hayat döngüsündeki sebep sonuç ilişkisine dayanan karma felsefesi; hayatında yaptığı iyilik veya kötülüklere göre kişinin bedenler arası yolculuğunda bir sonraki hayatını belirlemeyi ifade eder. Hatta bazı reenkarnasyon inanışlarına göre bir sonraki hayatınızda insandan aşağıda görülen hayvan olarak yeniden doğabilirsiniz.

4. Geçmiş Hayatlarımız Varsa Neden Hatırlamıyoruz?

Nasıl çocukluğumuzdaki bazı anıları, gittiğimiz yerleri, gördüğümüz insanları, anne karnındaki zamanımızı ya da toplum içindeki ilk benliğimizi fark edişimizi hatırlamıyorsak geçmiş hayatlarımızı da hatırlamamamız normaldir. Anılarımız, onlardan uzaklaştıkça bulanıklaşır. Bu nedenle, reenkarnasyon olduğu iddia edilen örnekler genelde çocuklardır. Bunun dışında hepimizin gün içinde başına gelen bir durum olan dejavu, kesin bir kanıt olmamakla birlikte reenkarnasyonun bir belirtisi olarak kabul ediliyor. Fransızcada “zaten görülmüş” anlamına gelen dejavu bir olayı ya da gördüğümüz bir yeri daha önceden görmüş olduğumuz hissidir. Bu his geçmiş yaşamlara dayandırılıyor.

5. Geçmiş Yaşamlarımıza Ulaşabilir Miyiz?

Ruhun Bedenler Arası Yolculuğu: Reenkarnasyon

Geçmiş yaşamlarımızı öğrenebilmenin bir yolu; geçmiş yaşam regresyon terapisidir. Bu terapi daha çok bugünkü sorunlarınızın kaynağını, enerjisini ortaya çıkararak çözüm bulmaktır. Sizi geçmiş hayatlarınıza döndürerek yapılan ruhsal bir şifa yöntemidir. Bugün yaşadığınız bir sıkıntının geçmiş yaşamlarınızdaki hatalarınızdan kaynaklandığı düşüncesiyle bu tarz bir tedaviye başvuruluyor. Çoğunlukla hipnoz ile gerçekleştirilen bu yöntem bilinçaltımızda kayıtlı olan geçmiş yaşamlarımızı bulmamızı sağlıyor.

6. Reenkarnasyonun Bir Sonu Var Mıdır?

Daha çok tek tanrılı dinlerde rastladığımız ölümden sonraki hayat, bedenimizin ölüp ruhumuzun yaşadığımız maddi dünyadan göçerek farklı bir yerde ya da boyutta ölümsüz olmasıdır. Ruhun bedenler arası yolculuğu reenkarnasyonda ise belirli bir tanrı kavramı olmayıp sadece enerji ve sebep sonuç ilişkisine dayanır. Reenkarnasyon, yaşadığımız dünyada devamlı olarak ruhumuz ile yeni bedenler arası yolculuklar yaparak yeni hayatlar yaşamaktır. Ta ki Nirvana’ya kadar. Nirvana’ya ulaşan kişiler karma ve reenkarne döngüden çıkmış olurlar.

7. Nirvana ve Sekiz Aşamalı Yol Nedir?

Ruhun Bedenler Arası Yolculuğu: Reenkarnasyon

Budizm’de acılardan kurtulmak maddi bir mutluluk arayışında olmak değildir. İnsanın tamamen kendi içine dönüşü, soyut kavramlara yönelmesidir. Reenkarnasyonda insan bir yaşam çemberinin içinde bulunur. Devamlı olarak doğum ve ölüm ile bu çemberin içinde döner. Nirvana ise insanı bu döngüden çıkaran bir ruh ölümsüzlüğüdür. Hayatın içindeki acılardan tamamıyla arınmak için meditasyon ve yoga ile trans haline geçilir ve Buddha’nın öğretileri izlenir. Şu ana kadar Buddha’dan başka Nirvana’ya ulaşan olmamıştır. Nirvana’ya götürdüğüne inanılan sekiz aşamalı yol vardır. Bunlar; gerçek bilgi (tam görüş), doğru anlayış (tam anlayış), doğru sözlülük, doğru davranış, doğru yaşam biçimi, gerçek çaba (tam çaba), gerçek dikkat (tam bilinçlilik), gerçek uyanıklıktır.

8. Reenkarnasyon Hakkındaki İncelemeler Nelerdir?

Ian Stevenson, geçmiş hayatlar üzerine araştırmalar yapan Kanada kökenli ABD’li bir psikiyatrist. Geçmiş hayatlarını hatırlama belirtilerini gösteren çocuklar üzerinde incelemeler yapmıştır. Çocukların ölen kişiler hakkında anlattıkları, nerede yaşadığı, kaç çocuğu olduğu nasıl öldüğü gibi bulguları gerçek olaylarla karşılaştırarak raporlar çıkarmıştır. Ölen kişilerin yaraları, doğum lekeleri gibi bulguları da toplayarak araştırmalar yapmıştır. Parapsikoloji, reenkarnasyon ve ruhbilim üzerine de Reşat Bayer’in kitaplarını bulabilirsiniz. Prof. Dr. Recep Doksat, Dr. Ertan Kura gibi birçok kişi de reenkarne olaylarını incelemiş kişiler arasındadır.

9. Bilim Reenkarnasyon Hakkında Ne Düşünüyor?

Bilime göre de beden ve ruh vardır. Ruh ise enerji şeklinde açıklanır ve tüm soyut kavramlar yine somut bedene bağlıdır. Örneğin duygu ve düşüncelerimiz beynimize bağlıdır. Bu durumda bilime göre beden olmadan ruh da var olamaz. Kişiliğimiz, benliğimiz ve bedenlerimizde atalarımızın enerjilerini, genetik kodlarını taşıyoruz. Bu şekilde tarih boyunca ilerleme gösteriyoruz. Bilim de her gün yeni araştırmalarla bize yeni bilgiler katmaktadır. Paralel evren, dejavu, farklı boyutlar ve farklı hayatlarla ilgili yeni araştırmalar devamlı olarak artıyor. Ruhun ölümsüzlüğü hakkında da yeni gelişmeler olmayacağının garantisini veremeyiz.

10. Buddha’nın Reenkarnasyon Hakkında Sözleri

Ruhun Bedenler Arası Yolculuğu: Reenkarnasyon

  • Bütün biçimler gerçek dışıdır, bunu idrak edebilen kişi acılara tepki vermez; işte bu saflık yoludur.
  • Geçmişte kim olduğunu bilmek istiyorsan, şu an kim olduğuna bak. Kim olacağını bilmek istiyorsan, ne yaptığına bak.
  • Öfkeye sarılmak birine atmak için kavradığınız sıcak bir kömür parçası gibidir; yanan aslında sizsinizdir.
  • Vejetaryen olmak, Nirvana’ya ulaşan yolda bir adımdır.
  • Sorun, zamanınız olduğunu sanmanız.


dergiCE üyeleri ne diyor?

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
8
Beğen
Mutlu Mutlu
5
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
4
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
1
Komik
İlginç İlginç
1
İlginç