Objektif beyinlere ihtiyacımız var!


Objektif beyinlere ihtiyacımız var!
Objektif beyinlere ihtiyacımız var!

“Fitne ortadan kalkıp din ve itaat yalnız Allah’a mahsus oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan ve hakları tecavüzden vazgeçerlerse, bilin ki zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.” (Bakara / 193. Ayet)

Önceleri bu ayetle ilgili geçmiş kitaplarda, evrensel olarak koskocaman bir alemde sadece kuvvete sarılan, güç kullanıp yanlışı hak gibi gösteren densizlere haddini bildirmek ve insan tabiatında bulunan, önü alınamayan kavga duygusunu, tutkusunu disipline etmek, muhtemel taşkınlıkları önlemek için maddi cihad kullanılmıştır.

Oysa temel espri itibarıyla Kur’an, farklı bir cihad düşüncesiyle inmiştir.(1) İnsanları, kendilerini tanımaya uyarma cihadı, bütün varlıkla münasebete geçme cihadı, cismaniliğe ve nefsaniliğe baş kaldırma cihadı, herkesin kendini yüksek bir mefkureye bağlama cihadı; bütün korkuları ve beklentileri aşma cihadı; dünyayı ahiretin bir intizar salonu kabul edip, öteleri ihya ve burayı da ötelere bağlı imar etme cihadı vs…(2)

Fitne kelimesinin daha iyi anlaşılması için İbn Ömer ve yanına gelen iki kişi arasında geçen diyaloğu örnek vereceğiz. Özetle, iki kişi İbn Ömer’in yanına gelir ve “insanlar zayi oluyor, ölüyor, Peygamber’e arkadaşlık yapmış biri olarak siz de cihad etmeyip yerinizde oturuyorsunuz” derler. Bu itiraza İbn Ömer şöyle cevap verir: “ALLAH’ın kardeş kanı akıtmayı haram kılması, benim sizinle beraber savaşa katılmama manidir.” Bunun üzerine o iki kişi İbn Ömer’e yukarıda yazılan ayeti (Bakara / 193) hatırlatırlar. İbn Ömer ise şu veciz ifadeyle onları susturur: “Biz, fitne olmayıp, din ALLAH için oluncaya kadar hep o kavgayı verdik. Size gelince, din ALLAH’tan başkaları için olsun diye ve fitne çıkarmak için çarpışıyorsunuz…

Maalesef hem ülkemizde, hem de dışarıda değişik adlarla sürdürülen kardeş kavgaları bulunmaktadır. Bu devirde her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek, kainat insan ve hayatı birden perspektife alabilecek… mukayeseci… millet ve medeniyetlerin doğum(varoluş), ölüm(yıkılış) senaryolarına vakıf… sosyoloji ve psiko-sosyolojinin artı ve eksiklerine danışman… dini hükümlere zarar veren esaslar konusunda temkinli… ilahi varidata açık objektif beyinlere ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak, sosyal ve ahlaki pek çok konuda izlenmesi gereken tutum: sıratı müstakim, yani doğru yolun temsilcisi olmaktır. Doğru yol ise, madde ile mana, kalp ile akıl, gelenek ile modernite arasındaki dengeyi kurabilmektir.

DİPNOT:
1- Hz. Peygamber(asm) Tebük seferinden dönüşte ashabına şöyle buyurmuştu: “Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz.” (Razi, XXIII, 72; Beydavi, II, 97; Bu rivayetin zayıf olduğu ifade edilmiştir, bkz: Acluni, I,424) Bu hadisinde Hz. Peygamber(asm), en kalabalık bir ordu ile katıldığı Tebük seferini “küçük cihad” olarak vasıflandırırken; nefse karşı verilecek mücadeleyi de “büyük cihad” olarak nitelendirmektedir.
2- “Hakiki mücahid nefsine karşı cihad açan kimsedir.” (Tirmizî, Cihad, 2).

Bu içeriği nasıl buldunuz?

Beğen Beğen
27
Beğen
Mutlu Mutlu
10
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
3
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
2
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
4
İlginç
Dijital Derginiz
Dijital yayıncılık alanında Türkiye, yükselen bir grafik çizmektedir. Bu amaç ile profesyonel işlere imza atmak üzere yola çıktık. 5. yılımızda araştırmayı seven herkese kapımızı açtık. Sizlerde makalelerinizi dergiCE'de paylaşarak, dijital dünyada yerinizi alabilirsiniz.

Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik Türünü Seçin
Kişilik Testi
Kişilik Hakkında Testler
Test
Cevaplamalı Testler
Anket
Oylamalı Seçenekler
Yazı
Biçimlendirilmiş Metinler
Puanlamalı Liste
Puanlamalı Liste
Video
Youtube, Vimeo, Vine vs
Ses/Müzik
Soundcloud, Mixcloud
Resim
GIF veya Resim