Namık Kemal’in Hayatı ve Edebi Kişiliği

3 dk okuma süresi


3
13 Paylaşım, 3 puan

Vatan şairi denince akla gelen ilk isim Namık Kemal’dir. Türk Edebiyatının en coşkulu şairi ve mihenk taşlarından biri de diyebiliriz onun için. Peki Namık Kemal’in hayatı ve edebi kişiliği nasıldır tam olarak biliyor muyuz?  dergiCE ekibi olarak bu konuyu sizler için araştırdık. Namık Kemal’in hayatı ve edebi kişiliğine dair birçok bilgiye yer verdik. İyi okumalar dileriz!

1. Bir Yazar Dünyaya Geliyor

Namık Kemal, 21.12.1840 yılında Tekirdağ’da doğdu. Asıl adı Mehmet Kemal’dir. Namık Kemal adını ise ona, şair Eşref Paşa vermiştir. Küçük yaşta annesini kaybedince çocukluğunu dedesi Abdüllatif Paşa’nın yanında, Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli kentlerinde geçirdi. Bu sebepten dolayı özel öğrenim gördü ve kendini geliştirdi. Çeşitli işlerde görev aldı. Babıali Tercüme Odası’nda katiplik yaparken dönemin önemli düşünür ve sanatçılarıyla tanışma olanağı buldu.

2. Namık Kemal’in İşlediği Konular

Hürriyet kavramını şiirde ilk kez kullanan şair olması bakımından önemli bir yere sahiptir. Şiiri düşüncelerini aktarmak için bir araç olarak kullanmış ve sosyal konulara ağırlık vermiştir. Sosyal ve siyasal konularda hicivler de yazmıştır (hirrenâme). Bu hicivleriyle döneme damgasını vurmuştur. Bunun yanı sıra gazel, kaside, murabba gibi divan edebiyatı nazım biçimleriyle de ilgilenmiş, aynı zamanda yeni kavram ve konuları işlemiştir.

3. Batı Şiirine Geçiş Aşaması

Bir üst başlıkta da belirtildiği üzere Namık Kemal yazarlık hayatına divan edebiyatı ile ilgilenerek başlamıştır. Ta ki Şinasi ile tanışıncaya kadar… Şinasi ile tanışmasının ardından divan şiirinden uzaklaşarak Batı şiiri çizgisine yaklaşmıştır. Şiirinde 3 farklı dönem vardır. İlk dönem şiirlerinde biçim ve konu bakımından eskiye bağlıdır. Daha sonraki şiirlerinde biçim bakımından eski konu bakımından yeni şiirler kaleme almıştır. Son dönem şiirlerine bakıldığında ise biçim ve konu bakımından yeni şiirler yazdığı görülmektedir.

4. Namık Kemal’in Tiyatroculuk Kimliği

Şair olmasının yanı sıra tiyatroculuk ve gazetecilik yönü de olan şairimiz, şiirde olduğu gibi tiyatroyu da halka ulaşmak için bir araç olarak görmüştür. Tiyatroyu bir eğlence aracı olarak nitelemiş fakat “eğlenceler içinde en faydalısıdır” şeklinde tanımlamıştır. Gelibolu’da yazmaya başladığı oyunu “Vatan Yahut Silistre” Gedikpaşa Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir. Oyunu izleyenlerin galeyana gelip, olay çıkarması üzerine Namık Kemal tutuklanmış ve yeniden sürgün hayatı başlamıştır.

5. Namık Kemal Ve Gazeteleri

Ziya Paşa ile birlikte 1868’de Londra’da “Hürriyet” gazetesini çıkarmıştır.  Daha sonra çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden Avrupa’da desteksiz kalmıştır. Bunu fark eden ve Avrupa’da yapacak bir şeyinin olmadığını düşünen Namık Kemal İstanbul’a dönmüştür. Burada da arkadaşlarıyla beraber İbret gazetesini kiralamıştır. Ancak bu gazete de yayınladığı  bir yazısı üzerine 4 ay boyunca kapatılmıştır. Namık Kemal, İstanbul’dan uzaklaştırılmak için Gelibolu mutasarrıflığına atanmıştır.

6. Mogosa Sürgünün Ardından Namık Kemal

Namık Kemal Magosa’ya sürgünün ardından I. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’a dönmüştür. Kanun-î Esasiyi (Anayasa) hazırlayan kurulda görev almış, Osmanlı Rus savaşının ardından Meclis-i Mebusan’ın kapatılması üzerine Namık Kemal tutuklanmış ve Midilli adasına sürülmüştür. Midilli mutasarrıfı olmuş ve aynı görevle 1884’te Rodos, 1887’de Sakız Adasına gönderilmiştir.

7. Namık Kemal’in Vefatı

Namık Kemal’in hayatı ve edebi kişiliği içeriğimiz de belirtmemiz gereken bir şey var ki Namık Kemal, Servet-i Fünun kuşağından Ali Ekrem Bolayır’ın babasıdır. Birçok akıma temel hazırlamış olan şairimiz ne acıdır ki vatan özlemi içinde  02.12.1988 günü Sakız Adasında hayatını kaybetmiştir. Hak, hukuk, adalet, hürriyet ve vatan konularını benimseyip şiirlerinde her daim dile getiren şairden bize kalan şiirleri ve düşünceleri olmuştur.


Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
14
Beğen
Mutlu Mutlu
8
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
5
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
3
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç
Lütfen üye girişi yapın!