Namık Kemal’in Hayatı ve Edebi Kişiliği

2 dk okuma süresi


3
13 Paylaşım, 3 puan

Vatan şairi denince akla gelen ilk isim Namık Kemal’dir. Türk Edebiyatının en coşkulu şairi de diyebiliriz onun için… Peki Namık Kemal hayatı ve edebi kişiliği nasıldır biliyor muyuz? Haydi inceleyelim…

Namık Kemal’in Hayatı

Namık Kemal, 21.12.1840 yılında Tekirdağ’da doğdu. Asıl adı Mehmet Kemal’dir. Namık Kemal adını ise ona, şair Eşref Paşa vermiştir. Küçük yaşta annesini kaybedince çocukluğunu dedesi Abdüllatif Paşa’nın yanında, Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli kentlerinde geçirdi. Bu sebepten dolayı özel öğrenim gördü ve kendini geliştirdi. Çeşitli işlerde görev aldı. Babıali Tercüme Odası’nda katiplik yaparken dönemin önemli düşünür ve sanatçılarıyla tanışma olanağı buldu.

Hürriyet kavramını şiirde ilk kez kullanan şair olması bakımından önemli bir yere sahiptir. Şiiri düşüncelerini aktarmak için bir araç olarak kullanmış ve sosyal konulara ağırlık vermiştir. Sosyal ve siyasal konularda hicivlerde yazmıştır. (hirrenâme) Bunun yanı sıra gazel, kaside, murabba gibi divan edebiyatı nazım biçimleriyle de ilgilenmiş, aynı zamanda yeni kavram ve konuları işlemiştir. Ta ki Şinasi ile tanışıncaya kadar… Şinasi ile tanışmasının ardından divan şiirinden uzaklaşarak Batı şiiri çizgisine yaklaşmıştır. Şiirinde 3 farklı dönem vardır.

  • İlk dönem şiirleri: Biçim ve konu bakımından eski (Gazelleri)
  • Daha sonraki şiirleri: Biçim bakımından eski konu bakımından yeni (Hürriyet Kasidesi)
  • Son dönem şiirleri: biçim ve kou bakımından yeni (Vaveyla)

Şair olmasının yanı sıra tiyatroculuk ve gazetecilik yönü de olan şairimiz, şiirde olduğu gibi tiyatroyu da halka ulaşmak için bir araç olarak görmüştür. Tiyatroyu bir eğlence aracı olarak nitelemiş fakat “eğlenceler içinde en faydalısıdır” şeklinde tanımlamıştır. Ziya Paşa ile birlikte 1868’de Londra’da “Hürriyet” gazetesini çıkarmış, daha sonra çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden Avrupa’da desteksiz kalınca İstanbul’a dönmüştür. Arkadaşlarıyla beraber İbret gazetesini kiralamış ve burada çıkan bir yazısı üzerine gazete 4 ay kapatılmıştır. İstanbul’dan uzaklaştırılmak için Gelibolu mutasarrıflığına atanmıştır.

Gelibolu’da yazmaya başladığı oyunu “Vatan Yahut Silistre” Gedikpaşa Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir. Oyunu izleyenlerin galeyana gelip, olay çıkarması üzerine Namık Kemal tutuklanmış ve yeniden sürgün hayatı başlamıştır. Magosa’ya sürgünün ardından I. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’a dönmüştür. Kanun-î Esasiyi (Anayasa) hazırlayan kurulda görev almış, Osmanlı Rus savaşının ardından Meclis-i Mebusan’ın kapatılması üzerine Namık Kemal tutuklanmış ve Midilli adasına sürülmüştür. Midilli mutasarrıfı olmuş ve aynı görevle 1884’te Rodos, 1887’de Sakız Adasına gönderilmiştir. Ne acıdır ki “hak, hukuk, adalet, hürriyet ve vatan” konularını benimseyip şiirlerinde her daim dile getiren şair vatan özlemi içinde ertesi yıl 02.12.1988 günü Sakız Adasında hayatını kaybetmiştir.

Biliyor muydunuz?

Namık Kemal, Servet-i Fünun kuşağıdan Ali Ekrem Bolayır’ın babasıdır.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
13
Beğen
Mutlu Mutlu
8
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
5
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
3
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?