Muhafazakar Sanat

2 dk okuma süresi


1
8 Paylaşım, 1 puan

Kişi, hem muhafazakar hem de avant gardiste (öncü) olabilir. Ancak ciddi bir birikim, eğitim, araştırma ve düşünce üretimiyle mümkündür.

Muhafazakarlık temelde dilsel, bilimsel, sanatsal, felsefi ve milli değerlerin paylaşıldığı bir ortaklıktır. Millet olmanın temelini teşkil eder. Sanatçı, geçmişten süzülüp miras olarak gelen bu değerleri özümseyebilen kişidir. Ancak bu değerlerin üzerine yenilerini kazandırmak, yani “öncü” olmak da sanatın ve sanatçının özünde vardır. Gelecekteki insana mesaj iletmek ve hatta geleceğin klasiğini yaratmaktır bu öz. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin büyük sanatçıların eserleri, daima geleceğe ışınlanmaktadır. Bu bakımdan “öncü-ilerici” bir alandır sanat.

Tabi geçmişi reddetmek, kendi öz kültürünü yok saymak, yüzünü Batı’ya dönmeye çalışan bazı kesimlerin düştüğü ağır bir yanılgıdır. Böyle yaparak evrensel değerler üreteceğini sanan bu talihsizlere çok sık rastlarız sanat dünyasında. Muhafazakarlık gericilik demek değildir. Üzerine harikalar yaratılabilecek en sağlam temeldir. Ama üzerine harikalar yaratmak koşuluyla.

Tek başına muhafazakarlık toplumsal ve hatta siyasi olabilir. Sanat ise, ne onsuz var olabilir ne de sadece onunla. “Muhafazakar sanat” tabirini sevimsiz buluyorum. Kanımca “klasik sanat” demek daha yerinde olur.

Muhafazakar biri öncü-ilerici olabilmektedir. Ama muhafazakar olmayan biri (yaşadığı toplumun geçmişten süzülerek gelen değerlerini reddeden yaklaşımıyla) hara kiri yapmış olur! Kalıcı değer üretemez. Yaşadığı toplumla barışık değildir. Çünkü sanat, zamanda sürekli seyir halindedir. Uzun zaman dilimlerinde yeni değerler üretildikçe eski değerlerin üzerine eklenir. Geçmişin kabul görmüş yüksek değerlerini dikkate almadan yeni bir girişimde bulunmak olsa olsa cehalettir.

Tek başına muhafazkarlık, sanatta yaratıcılığın en tehlikeli düşmanı olabilir. Muhafazakar kelimesi küçültücü bir sıfat olarak da kullanılagelmiştir sanat çevrelerinde. Zira yeniliğe kapalı ve hatta düşman olmakla karıştırılır muhafazakarlık. Bu durum ancak gericilikle açıklanabilir. Binaenaleyh “muhafazakarlık, gericilikle ilgisi olmayan bir olgudur”. Yeniliğe açık olmak, yeni değerlere sahip çıkmak bu topraklarda yaşayan insanın özünde vardır asırlardan beri.

“Muhafazakar Avant gardiste”, çağının ve geçmişin değerlerine, geleceği herkesten evvel yaşayarak yeni değerler katandır.

Geçmişe sahip çıkan, bugünü iyi okuyan, yarını planlayabilen gelişmiş insan modelidir de diyebiliriz. Yaratıcılık ve yoğunluk gücüne göre dehanın da tariflerinden biri olabilir bu birliktelik.

Geçmişi ve bugünü özümsemeden, sadece geleceğe mesaj bırakmaya çabalayanlar, ya da geçmişi özümseyip, bugünü okuyamayan ve geleceği ıskalayanlar ortalama insan tipleridir.

Kendi özümüze baktığımızda Yunus Emre, Mevlana, Mimar Sinan gibi üstün kişilikleri bir düşünelim. Hepsi de gücünü geçmişten alan, gününü iyi okuyan, geleceğe mesaj verebilmiş dahiler.

Gelenekten Geleceğe Dergisi ~ Selman ADA
Sayı: 1 ~ Besteci-Orkestra Şefi-Piyanist-Eğitimci


Nasıl Tepki Verirdiniz?

Beğen Beğen
1
Beğen
Mutlu Mutlu
1
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
3
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir