Marx’ın Nihai Değişiminin Nihai Komünizm ile Sonuçlanması

1 dk okuma süresi


54
13 Paylaşım, 54 puan
KARL MARX
KARL MARX

Karl Marx, Hegelin diyalektik idealizmini maddeye uygulayarak diyalektik materyalizmi ortaya koymuştur. İdeaların madde üzerinde değil maddenin idealar üzerindeki etkisinden bahsetmiştir. Benim burada değineceğim konu ise bu diyalektiğin komünizmle son bulmasında ki tutarsızlık. Marx, mutlak bir değişimin olduğunu ve bu değişim sonunda işçi sınıfının komünal yaşam felsefini mutlak devlet altında birleştirerek işçi sınıfının denetimi altında SINIFSIZ! bir toplum yaratılacağını ve bunun komünizm olacağını savunur. Komünizm diyalektiğin bir ürünüyse nasıl olur da komünizm de diyalektikten nasibini alıp yeni bir değişim ortaya çıkarmaz. Bunun cevaplanmasının olanaksızlığı bu zihniyetle kurulan toplumların çökmesine neden olmuştur. Komünizm ekonomik temelde oluşturulan bilimsel bir sav olduğunu savunsa da temel sosyolojik alanlarda ve insan doğasıyla alakalı yanlış çözümlemelerinden dolayı Sovyetlerde ve Mao dönemindeki Çinde hüsranla son bulmuştur.

Bireyin davranışlarını tek doğru, tek gerçek altında sabitleyerek ve bu davranışı topluma da yaymaya çalışmak insan doğasındaki kaosun köreltilme amacı taşıdığını ve bu amacın toplumda kırılma yaratacağı sonucuna varır. Tarihsiciliğin sefaletini görmeksizin kehanette bulunmak ve önemli sorulara verilmeyen cevaplar ya da yetersiz verilen cevaplar, bu sorunları tespit edemeyen toplumda ve liderlerinde aksamaya hatta tıkanmaya mecburdur. Lenin, Stalin ve Mao’nun yanlış olan bu sistemde doğru yapma AMACI! taşıdıkları halde nasıl katliamlara sebep olduğu bu aksama ve tıkanmanın sonucudur. Mutlak olan bir şey varsa o da değişimin her zaman değişeceğidir. Neden-sonuç ilişkisinin başına getirilecek değişim; Değişim -> Neden ve sabit kalmayıp yeni değişimlere yol açacak geçici sonuçlara evrilir. Yani her şey değişiyorsa tek doğru ve tek gerçek yoktur. Belli dönemlerde işe yarayacak o dönemin koşullarına uygun sistemler vardır ve bu sistemler bozulmaya, yok olmaya (form değiştirmeye) mahkumdur.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
64
Beğen
Mutlu Mutlu
54
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
5
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
4
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?