Küresel Bir Sorun İle Karşı Karşıyayız: Çevre Kirliliği

3 dk okuma süresi


0
13 Paylaşım

Çevrecilik ile ilgili hareketlerin başlangıç noktasının endüstrileşmeye kadar uzandığını söyleyebiliriz. Fakat 1960 ve 1970’ler çevre için daha hareketli yıllar olmuştur. İnsanlığın geleceğini ciddi bir seviyede tehdit ettiğinin farkına varılması da belki de bu yıllarda olmuştu. Ekolojiyle ilgilenen bilim adamlarının incelemeleri ve yayınlanan eserler bunu göstermekteydi. 1960 ve 1970’lerde Greenpeace ve Yeryüzü Dostları gibi topluluklar yeni nesil NGO’ların doğmasına etken olmuş ve 1980’lerden itibaren Yeşil Parti de çevre kirliliğini küresel bir sorun olarak gündemde tutmayı başarmıştır.

Çevre sorunları böylece gittikçe artan bir uluslararası kaygıya sebep olmuş ve devletlerde bir farkındalık yaratmıştır. İşte çevre sorunlarının başlıca sebepleri!

1. Hızlı Nüfus Artışı

Hızlı Nüfus Artışı

Çevre sorunlarına sebep olan en önemli faktörlerden biri hızlı nüfus artışıdır. Nüfus artışının hızlı gelişmesi konut, sağlık sektöre, besin ve enerji arzındaki gelişim beklentilerini düşürmektedir. Nüfus hızının artışının neden olduğu sonuçlar nüfus ve doğal kaynakların kullanımının uzun vadede planlanmasını gerektirmektedir. Aile ve nüfus planlaması bu noktada büyük önem arz eder.

2. Şehirleşme/Kentleşme

Şehirleşme - Kentleşme

Kırsal kesimlerin kent haline gelmesi, göçler ve doğal nüfus artışı kentlerin büyümesinde etkili olan faktörlerdir. Kentleşme ile gelen sanayileşmeyle maruz kalınan kirli su, kirli hava gibi çevre kirliliklerine oranla daha fazla maruz kalınmıştır.

3. Tehlikeli ve Katı Atıklar

Tehlikeli ve Katı Atıklar

Tehlikeli atıklar, yer altı ve yüzeysel su kaynaklarının kirlenmesine sebep olmuştur. Tamamen boşalmamış tarımsal zararlarla mücadele ilaç kaplarının ortada bırakılması; pil, ampul, pas giderici gibi katı atıklar için toplanıp emniyetli bir şekilde ortadan kaldırılması için kurulmuş tesislerin olmaması da ciddi çevre kirliliklerine sebep olmaktadır.

4. Kamuya Açık Alanların Bilinçsizce Kullanımı

Kamuya Açık Alanlar

Orman gibi yaşam alanlarının insanlar tarafından tahribi, ağaçların, birçok bitki çeşidinin ve hayvan çeşidinin zarar görmesi veya yok olmasına neden olmaktadır. Bir sigara izmaritinin koca bir ormanı yok edebildiği düşünülürse insanların doğaya ve canlılara ne denli zarar verdikleri anlaşılabilir. Sadece orman değil, kamuya açık piknik alanları gibi yerlerde bırakılan çöpler de bu konuya dahildir. Oysa ki daha temiz kullanılan bir çevrenin insanlık geleceği için önemli olduğu herkes tarafından benimsenmelidir.

Başlıca Küresel Çevre Kirlilikleri

Çağımızın başlıca sorunlarından biri çevre kirliliğidir. Bölgesel bir sorun olmaktan çok, tüm insanlığı ilgilendirmesi bakımından küresel bir boyut kazanmıştır. Başlıca küresel çevre kirlilikleri; asit yağmurları, sera etkisi, ozon tabakasının delinmesi, erozyon ve küresel ısınma olarak sayılabilir.

1. Asit Yağmurları

Asit Yağmurları

Asit yağmuru, yağmur, kar, sis gibi pH asit seviyesi 7,0’dan daha az olan durumları tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Asit yağmuru genellikle 3,5-6,5 pH aralığında seyretmektedir. Asit yağmurları sonucunda yağmur suyunun asitliğinin kaynağını ve insan etkinliklerinin asit yağmuruna nasıl sebep olduğunu değerlendirecek olursak, burada önemli faktörlerden birinin insan olduğunu söylemek mümkündür. Asit yağmurları göl ve akarsuları toksik hale getirdiği için, bu durum hiçbir canlının yaşamasına elverişli değildir. Asit, suda yaşayan bitkileri de öldürmektedir. Asit yağmuru yavaş yavaş toprak ve kaya içindeki toksik metalleri eriterek bütün ormanları öldürebilir.

2. Sera Etkisi

Sera Etkisi

Sera etkisi atmosferin dünyanın yüzey sıcaklığını korumaya yardımcı olan, organizmaların ve çevreyle ilgili süreçlerin devamını sağlayan fiziksel mekanizmadır.Sera etkisiyle dünyanın sıcaklığı her yirmi yılda bir ya da bir buçuk derece artmakta ve dünya ısınmaktadır. Bu ısınma devam eder ise, buzullar eriyecek ve denizlerdeki su seviyesi 3-4 metre yükselecektir.

3. Ozon Tabakasının Delinmesi

Ozon Tabakasının Delinmesi

Ozon tabakası yerden 30-90 km yükseklikte bir atmosfer parçasıdır. Ozon tabakası koruyucu bir özelliğe sahip olmakla birlikte dünyayı zararlı ultraviyole ışınlarından korur. Bu ışınlar dünyadaki canlı organizmalara zarar vermekte ve ozon tabakası da zarar gördükçe dünyaya ulaşan zararlı ışınların miktarı artmaktadır. Ozon tabakasını bozan en önemli gazlar CFC gazlarıdır.

4. Erozyon

Erozyon

Toprağın akarsular, sel suları, buzlar ve rüzgarlar tarafından aşındırılması ve taşınmasına erozyon denir. Erozyon normal bir süreç olmasına rağmen, insanların arazileri kullanımı, kentsel yayılma ve endüstriyel tarım gibi etkenlerle de erozyonda artış görülmüştür. Tüm bunlar bitki örtüsünün tahribine ve ekolojik dengenin bozulmasına sebep olmaktadır. Türkiye’de görülen erozyon Kuzey Amerika’dan 6, Avrupa’dan 17 kat daha fazladır.

5. Küresel Isınma

Küresel Isınma

Karbondioksit gibi gazların hapsettiği sıcaklıktan kaynaklandığına inanılan yeryüzünün ısısındaki artışa küresel ısınma denilmektedir. Toprak ve okyanus yüzeylerinde ortalama hava sıcaklığının artması olarak da bilinen bu sorun günümüzde tüm dünya ülkelerini büyük oranda tehdit eden, en çok karşılaşılan çevre sorunu olmaktadır.


Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
2
Beğen
Mutlu Mutlu
0
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
2
Üzgün
Olamaz Olamaz
2
Olamaz
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
1
İlginç
Lütfen üye girişi yapın!