Kur’an Ekseninde Yılbaşı


Noel ve Yılbaşı
Noel ve Yılbaşı

Taşıdığı canı, bir emanet ve nimet olarak algılama bilincinde olan her insan, hayatının muhasebesini fırsat bulduğu her an yapabilme kabiliyetine de sahiptir. İnsan hayatının anlamı nedir? Akıl ve irade sahibi olan insanın varoluş sebebi nedir? Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hizmetine verilen(1) insan, hayatını nasıl tanzim etmelidir? Göklerin ve yerin taşımaktan çekindiği akıl, irade emanetini ya da şer’i emirleri(2) yüklenen insanın(3) fani dünyadaki icraatı nasıl olmalıdır? Bütün bunlara ve benzeri sorulara cevap aramak, sorumluluk şuurunda olan ve ahirete yakini olarak inanan herkesin yapması gereken murakabe ve muhasebedir.

Aslında Allah’ın ayetlerinden olan(4) gece-gündüz, yaz-kış, ilkbahar-sonbahar, güneş-ay, yıldızlar ve bütün gezegenler dünyanın faniliğini, bir geçimlikten, bir gölgeden ibaret olduğunu bizlere bildirmekte ve göstermektedir.

Her gün güneşin batış ve doğuşu, ahirete biraz daha yaklaştığımızın habercileridir. Fakat her miladi ya da hicri yılın bitiminde dünya kamuoyunda yılbaşı olarak telakki edilen günün, ayrı bir özelliği, uyarısı, tefekküre ve murakabeye davet edişi vardır ki, aklını Allah’a kulluk bilincinde kullanmaya çalışanlar için bu vazgeçilmez değerlerin unutulması mümkün değildir. yılbaşı denilen ve insanlığın ciddi manada savrulma ve kulluktan uzaklaşma yaşadığı bu günü, gerekli, detaylı ve derin bir tefekkürle kendine gelme günü olarak da telakki etmek mümkündür. Zira kocaman bir yıl geride kalmış, hayır, hasenat ve iyilik namına ne varsa hepsi kayıt altına alınmış, şer, isyan, kötülük adına ne mevcutsa o da zapt edilmiştir. Öbür yıla kulluk bilinci ile girerek iyilikleri artırmak ve korumak mümkün olduğu gibi, tövbeden uzak bir şekilde kötülükleri artırarak girmek de mümkün olabilmektedir. Söz konusu yılbaşları, diğer bir cihetten ahirete biraz daha yaklaştığımızı, dünyada bize tanınan ömrün biraz daha azaldığını da göstermektedir.

Dünyanın faniliği, içinde bulunan ve kendisi uğruna biriktirilen, doyumsuz hırslarla elde edilen, saklanan, bitmeyeceği sanılan bütün maddi varlıkların da sonlu olduğunu vurgulamaktadır. Her şey dünyada kalacak, insanın en başta yakınları, malı, serveti ve taşıdığı göz kamaştırıcı bütün değerleri, ölümüyle birlikte onu terk edecektir. “Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür; ölümsüz olan iyi işler ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha layıktır”(5) ayeti, Allah rızası için yapılan salih amelin sürekliliğinden söz etmektedir. Şayet kazanılan mal, elde edilen ilim hak rızasına matuf olarak tahsil edilmiş ve harcanmışsa, onların sevapları kalıcı olacak ve ebediyet alemine doğru uzanarak kişinin kurtuluşuna vesile olacaktır.

Sahip olduğumuz bütün dünyevi değerleri geride bırakacağımıza önemle işaret eden şu ayet, her insan için ciddi bir irşat ve uyarı niteliğindedir. “Andolsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve (dünyada) size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız”(6) Müfessir Hazin’in (ö. 741/1340), açıklamasına göre, insan, mallarını, evlatlarını, faydalandığı her çeşit nimeti ve kısacası Allah Teala’nın kendisine lütfettiği her şeyi, arkasında yani dünyada bırakacaktır.(7) Bu ayet, her ne kadar Haktan yüz çeviren müstekbirlere ve müşriklere gönderme yapsa da bütün insanların ders alması gereken ayettir. Zira her insan ölümü tadacak ve dünyada sahip olduğu her şeyi bırakmak zorunda kalacaktır.

Herkesin yakinen bildiği gibi insan, dünyaya tek bir nefis olarak, mal, mevki, arkadaş, dost olmaksızın gelmiştir. Geriye dönüşü ve Allah’ın huzuruna çıkışı da aynı şekilde, dünyada oluşan her türlü ilişkileri kesilerek, kazanılmış dünyevi imkanları arkada-geride kalarak, gerçekleşecektir.(8)

Yılbaşı, hayatın muhasebesine yönelik gerçekleri ihtiva etmelidir. İmtihan için geldiğimiz şu dünyada bir yıllık ömrümüzün daha geçip gittiğinin farkında olabilmek, onun artısı ve eksisi ile birlikte muhasebesini yapabilmek için, yılbaşının bir fırsat olarak değerlendirilmesi büyük önem kazanmaktadır.

Sahip olduğu imkanlar vasıtasıyla sınanmak için bu dünya hayatına gelen insanın gerçek yönü, kendisi bunun farkında olmasa ve tersini işlese bile, geldiği yer olarak manevi dünyadır. İnsan, bir ömür boyu bu dünya hayatının geçimlik vasıtaları olan mal, servet, makam peşinde koşar, bütün enerjisini bunlar uğrunda harcar. Vaktaki ölüm gerçeği ile karşılaşır, fıtri olarak yönelmeye meyyal olduğu sonsuzluk dünyasına yöneldiğinde, bir ömür uğruna feda ettiği tüm maddi dünyanın kazançlarını terk etmek durumunda kalır. Bundan böyle insana, geleceği yerde bu kazandıkları değil, kazandığı bu şeyler vasıtasıyla oraya yönelik elde ettiği manevi kazançlar fayda verecektir. Eğer böyle bir manevi kazanç olmamışsa, geride bıraktığı onca mal ve servetin derin üzüntüsü ve hasreti ayrı bir ceza olacaktır. Nitekim ilgili ayette bu husus, “Ve hayatta iken size bahşettiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız”, cümlesiyle ortaya koyulmuştur.(9)

Bütün bu izahların neticesinde şunu söyleyebiliriz: yılbaşı, hayatın yıllık muhasebesini yapmak için bir vesile olarak değerlendirilmeli, İslam’ın yasak kıldığı şeylerden uzak durarak öbür yıla adım atmalı, kendimiz, ailemiz ve bütün Müslümanlar için Allah’tan bağışlanma ve esenlik dileklerimizle yeni yıla girmeliyiz. Ömrümüzden bir yılın daha eksildiğinin farkına vararak ibadet ve taatlerimizi tekrar gözden geçirmeli, ahirete yönelik hazırlıklarımızın seviye ve kalitesini yeniden muhasebe etmeliyiz.

Altınoluk Dergisi ~ Dr. Kerim BULADI
Sayı: 322 ~ Aralık 2012

DİPNOTLAR: 1) Câsiye, 45/13. 2) Hasan Basri Çantay, Kur’ân-ı Hakîm ve Meâli- Kerîm, İstanbul, 1974, Ahzâb, 72. âyetin izahı. 3) Ahzâb, 33/72. 4) Yâsîn, 36/37-39; Kasas, 33/71-73; Fussilet, 41/37 vb. 5) Kehf, 18/47. 6) En’am, 6/94. 7) Hazin, Alâuddin Ali b. Muhammed b. İbrahim, Lübâbu’t-Te’vîl fî Meâni’t-Tenzîl, Beyrut, ts. (Kitabun Mecmuatün mine’t-Tefâsîr içinde) 8) Yaşar Düzenli, Uslüb ve Semantik Açıdan Kur’ân ve Şefaat, Pınar Yayınları, İstanbul, 2008, s:131. 9) Düzenli, a.g.e., s:133.

Bu içeriği nasıl buldunuz?

Beğen Beğen
2
Beğen
Mutlu Mutlu
0
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç
Dijital Derginiz
Dijital yayıncılık alanında Türkiye, yükselen bir grafik çizmektedir. Bu amaç ile profesyonel işlere imza atmak üzere yola çıktık. 5. yılımızda araştırmayı seven herkese kapımızı açtık. Sizlerde makalelerinizi dergiCE'de paylaşarak, dijital dünyada yerinizi alabilirsiniz.

Yorumlar 1

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Yeni yılımızın, bulunduğumuz coğrafyanın kanlı ve kirli hesaplardan kurtulacağı, adaletin ve eşitliğin egemen olacağı bir yıl olmasını temenni ederiz. Engelsiz bir yaşamın hakim olduğu, doğa tahribatının olmadığı ve hayvan haklarına saygının aşılandığı bir yıl olmasını dileriz. Töre cinayetlerinin olmadığı ve kız çocuklarının evlendirilmesi yerine okula gönderildiği, insanlarımızın TV izlemek yerine kendilerini her anlamda geliştirmek için çaba sarf ettikleri ve eğitim faaliyetlerinin önem kazanacağı bir yıl olmasını Rabbim’den niyaz ederim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu ömürler geçirmeniz duasıyla!.

İçerik Türünü Seçin
Kişilik Testi
Kişilik Hakkında Testler
Test
Cevaplamalı Testler
Anket
Oylamalı Seçenekler
Yazı
Biçimlendirilmiş Metinler
Puanlamalı Liste
Puanlamalı Liste
Video
Youtube, Vimeo, Vine vs
Ses/Müzik
Soundcloud, Mixcloud
Resim
GIF veya Resim