Katip Çelebi Kimdir? Eserleri Nelerdir?

2 dk okuma süresi


11
21 Paylaşım, 11 puan

Katip Çelebi, 1609 yılında İstanbul’da doğmuş bir Osmanlı aydınıdır. O, Osmanlı Dönemi ile birlikte ilim, kültür ve fikir dünyasına katkılarıyla tanınmaktadır. Okumaya olan düşkünlüğü onu özellikle tarih ve coğrafya alanlarına yönlendirmiştir. Bir fikir adamı olarak birçok eser kaleme almıştır. Bunlardan bazıları: Cihannüma, Keşfü’z-Zünun, Muhammdiye Şerhi, Tuhfetü’l-Kibar ve Mizanü’l-Hakk’tır. Bu eserlerinin içerisinde ise en çok bilinen eserleri Cihannüma ve Keşfü’z-Zünun’dur.

Katip Çelebi Eserleri

Bu eserlerden bahsedecek olursak Cihannüma adlı kitap önemli bir coğrafya eseridir. Bu kitabı yazmasının sebebi batının coğrafyadaki ilerlemesine doğuyu da yetiştirebilmekti. Eser; yeryüzündeki kıtaları, başka ülkeleri, ülkelerin coğrafi konum ve durumlarını, toprağı, nehirleri, denizleri ve bitkiler gibi birçok konuya değinmektedir. Bunlar dışında ülkelerin ticari ve siyasi yönlerinden de bahsetmektedir. Bu eser Kâtip Çelebi’nin erken ölümünden dolayı yarım kalmış fakat İbrahim Müteferrika ve Ebu Bekir b. Berham Ed-Dımeşki birlikte eseri tamamlamışlardır. Cihannüma’nın dünya genelinde duyulmuş bir eser olmasının sebebi doğu ve batı coğrafya geleneğini birleştirmiş olmasıdır. Diğer bir eser olan Keşfü’z-Zünun ise bir bibliyografya eseridir. Kütüphane ve sahaflarda gördüğü yaklaşık 14.500 eseri Arapça dilinde alfabe sırasına göre düzenlemiştir. Bu eserin önemi ise 17. yüzyıl ve öncesinde yazılmış birçok eser adını ve yazarını barındırıyor olmasıdır. Böylece evrensel olarak büyük bir değere sahip olmuştur.

Katip Çelebi; coğrafya, tarih, çeviri, dini ve siyasi alanlarda da birçok eser kaleme almıştır. Araştırmacı ve yazar kişiliğinin yanı sıra Katip Çelebi devlette önemli işlerle de görevlendirilmiştir. Daha 14 yaşındayken Anadolu muhasebesi kalemine katip olmuştur. Ayrıca birçok sefere katılmıştır. 1656 yılında ise vefat etmiştir. Cihannüma adlı eserinde, Japonlar hakkında yazılmış bir alıntı ile yazımıza son vererek, bu eser hakkında fikir edinilebilmesini temenni ederiz.

“Bu cezire halkının büyükleri ve ekabirleri enselerinde biraz perçem kor. Orta tabaka halkı başının yarısını yolar; oğlancıklar başının önünü yolar ve cümlesi yanında birbirinin perçemine el ile dokunmak büyük ayıp ve ardır. Cümlesi kıllarını cımbız ile yolarlar ve bunlar ak ve kerliferli ve güzel olur. Döşek gibi kaba ve pek hasırlar ile evlerini döşeyüp onun üzerinde otururlar. Başları altını taş veya odun ile kabartırlar ve bunlar açlığa ve susuzluğa ve sıcağa ve uykusuzluğa çok sabır ve tahammül ederler… Kaz, tavuk ve sair ehli hayvanları bile evlerinde, kirletirler deyü, konmazlar. Hep kırda gezdirirler ve yemeklerinde diz üzerine oturup iki çatal çubuk ile alıp yerler, ellerini bulaştırmazlar. Ve yaygıları kirlenmemek içün pabuçları taşrada çıkarup ziyade ihtimam ederler.”

KAYNAKÇA:
Leontiç, M.; Batı Dünyasına Pencere Açan Katip Çelebi’nin Makedonya İçin Önemi ve Değeri.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
27
Beğen
Mutlu Mutlu
21
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
17
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
4
Üzgün
Olamaz Olamaz
4
Olamaz
Kızgın Kızgın
6
Kızgın
Komik Komik
2
Komik
İlginç İlginç
3
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?